mandag 30. november 2015

Anna og Johannes Holen sine forfedre

Johannes Holen (Brekke) kom fra Sauda. 
(Bildet fra Sauda: foto.Jan Gravdal)
Morfar Thomas Emil Fjelde ble født på Fjelde på Jørpeland Hans slekt er i hovedsak fra Strand kommune og nabokommunene. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Anna og Johannes Holen sine forfedre.

8. generasjon

Johannes sin far: Tore Johannesson Årtun f.ca.1738 d.ca.1770 gift 1760 med 
Johannes si mor: Madli Bjørnsdatter Risvoll f.ca.1734
Madli var først gift med Gaute Eriksson Litlarød. De hadde en sønn, Erik.
Tore bygslet Litlarød i Sauda, garden som Gaute og Madli drev, når han giftet seg i 1760. Det var ei Karen Frimann som eide garden. De kjøpte Brekke bruk 6 i Sauda i 1766. Skiftebrevet etter Tore datert 10.03.1770 viser at de levde under trange kår. Garden og løsøre var like mye verd som gjelda. Det var derfor ingen ting igjen til arvingene. Hvor Madli og barna reiste etter at Tore døde, vites ikke.  Madli og Tore hadde tre barn som er kjent: Johannes, Gaute og Gyrid.

Anna sin far: Tarald Johannesson f.ca.1730 d.1788 gift 1755 med
Anna si mor: Kirsti Asbjørnsdatter Eik f.1729 d.1798 
I et bygselbrev til datteren Kirsti i 1800 står det at det var Tarald som ryddet husmannsplassen Kobbavigjå, også kalt Trevlandsjøen på Fogn. De bodde på denne plassen ca.1760-1788. Da overtok dattera Anna. Tarald og Kristi bodde først på Strand. Ved skiftet etter Tarald var det en formue på vel 20 riksdaler. Kirsti og Tarald hadde åtte barn: Marta, Asbjørn, Johannes, Siri, Kirsti, Anna, Johannes og Kari.

9. generasjon

Tore sin far: Johannes Toreson f.ca.1687 d.ca.1739 gift med
Tore si mor: Ågot Larsdatter Fiveland d.ca.1739 
Johannes var født i Bergenhus len, og tjente på Herheim i Sauda i 1701. Han overtok bruk 21 på Årtun i Sauda, i 1716 og drev bruket til han og Ågot døde i 1739. Ågot og Johannes hadde fem barn: Torbjørg, Brita, Lars, Johannes og Tore.

Madli si far: Bjørn Anderson Bakka f.a.1700 d.ca.1764 gift med
Madli si mor: Gyrid Njellsdatter Hølland f.1704 d.ca.1764 
Gyrid og Bjørn drev bruk 6 på Brekke i Sauda. Bjørn fikk skøyte 22. oktober 1729. Senere bygslet de gard på Risvoll, bruk 3, i 1734. Her ble de boende resten av livet. Gyrid og Bjørn hadde åtte barn: Johannes, Njell, Madli, Brita, Herborg, Anders, Torjus og Bjørn.

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Kirsti sin far: Asbjørn Pederson Heggheim f.ca.1693 gift med
Kirsti si mor: Kristina Olsdatter Løland f.ca.1683 d.1739
Asbjørn ble gift andre gang med Marta Olsdatter og tredje gang med Kristina Rasmusdatter Ur. Kristina var først gift med Sigbjørn Sigbjørnson Eik. Kristina og Sigbjørn hadde to barn: Ola og Kirsti.
Kristina kom fra Løland på Ombo. Asbjørn og Kristina var brukere på Eik i Sjernarøy ca.1716-1739. Asbjørn giftet seg med Marta, som var enke etter Reiar Reiarson som var gardbruker på Selvåg på Fogn. Asbjørn og Marta drev Selvåg videre så lenge Marta levde. Kristina og Asbjørn hadde fem barn: Peder, Ingrid, Kari, Anna og Kristina.

10. generasjon

Johannes sin far: Ukjent
Johannes si mor: Ukjent

Ågot sin far: Lars Gunnarson Fiveland f.ca.1663 d.ca.1742 gift med
Ågot si mor: ukjent
Lars kjøpte Fiveland av faren og fastrene våren 1692. Pris 1 pund og 6 mark smør. Fra 1725 eide han hele Fiveland alene. Fra 1728 ga Lars garden fra seg, og var folgemann resten av livet. Han hadde fire barn som er kjent: Helmert, Kari, Brita og Ågot.

Bjørn sin far: Anders Oveson Åbø f.ca.1663 gift med
Bjørn si mor: Madli Larsdatter Risvoll d.ca.1723
Madli var først gift med Sjur Pålson Bakka. De hadde tre barn: Pål, Ola og Herborg.
Anders drev Oppigarden på Bakka. I 1723 døde Madli, og skiftet etter henne viser at de hadde 1 hest, 4 stuter, 8 kyr, 2 "vetrunger", 3 kviger, 5 geiter, 3 kje, 15 sauer og 8 lam. Videre hadde de 5 koperkjeler, 5 gryter, 2 baksteheller, 1 "skjerding", 3 hamerer, 3 navrer, 3 økser, 1 tang, 1 smieste og 1 smiebelg. I tillegg en masse kjøkkenutstyr, duker og åkle. De hadde kvern med redskap, naust og en seksæring med segl.  Det var altså velstand på Bakka. Anders overlot garden til stesønnen Pål 17.03.1725. Madli og Anders hadde seks bar: Sjur, Lars, Kristen, Bjørn, Ove og Ingeborg.


Gyrid sin far: Njell Njellson Tengesdal f.ca.1670 d.1741 gift 1699 med
Gyrid si mor: Brita Samsonsdatter Hamre d.1733 
Njell ble gift andre gang med Ingeborg Sørensdatter Brattland. De hadde ei datter, Brita.
Njell var født på Tengesdal i Hylsfjorden. Han og Brita bodde først på Årtun, deretter Tengesdal så på Handeland, videre til Ørland og så til Brekke. I 1718 kjøpte de Hølland og flyttet dit i 1720. Njell eide også deler i gardene Tengesdal, Brekke, Øvre Lindvoll og Brattland. Brita og Njell hadde ni barn: Rannveig, Bjell, Gyrid, Ragnhild, Orm, Samson, Abraham, Abraham og Kari.

Asbjørn sin far: Peder Asbjørnson Heggheim f. 1652 d.1695 gift med
Asbjørn si mor: Kari Thorsdatter Idsal
Kari ble gift andre gang med Lars Jonson Rørheim 
Kari og Peder var bønder på Heggheim. I 1681 var Peder i Stavanger og solgte 2 og 1/4 tønne med nøtter. Han var lagrettemann fra 1685. Kari og Peder hadde tre barn som er kjent: Thore, Asbjørn og Lisabeth.

Kristina sin far: Ola Osmundson Løland f.ca.1650 d.ca.1707 gift med
Kristina si mor: Ingrid Bjørnsdatter Hidle d.ca.1692 
Ola var først gift med ei ukjent dame som han hadde to barn med: Osmund og Anna.
Ola fikk skjøte på halve Løland-garden på Sjernarøy i 1692. Etter Ola og Ingrids død ble det uenighet om skiftet mellom barna. Ingrid og Ola hadde fire barn: Bjørn, Ola, Marite og Kirsti.

11. generasjon

Lars sin far: Gunnar Nilsson Fiveland gift med
Lars si mor: Ukjent
Gunnar overtok halve Fiveland etter faren. Han hadde to barn som er kjent: Lars og Nils.

Anders sin far: Ove Kristenson Åbø f.ca.1621 d.1675 gift med
Anders si mor: Ukjent
Ove, sammen med svigerbroren, overtok Åbø etter faren i 1650-årene. Han drev denne garden hele livet. Fem av hans barn er kjent: Kristen, Jakob, Anders, Lisbet og Rannveig.

Madli sin far: Lars Anderson Amdalsrød f.ca.1625 d.ca.1688 gift med
Madli si mor: Ukjent
Lars ble gift andre gang med Rannveig Pålsdatter Hustveit. De hadde tre barn: Marta, og to vi ikke vet navnet på.
Lars var bruker på Risvoll. Han var den bruker på Risvoll som stod seg best økonomisk. Han eide jord i Åbø og Bakka. Dessuten eide han ei jekt sammen med Samuel Fosstveit. Han var lagrettemann og kirkeverge. Han hadde åtte barn i første ekteskap: Knut, Anders, Ola, Madli, Madli, Brita, Brita og Signi.

Njell sin far: Njell Steinson Tengesdal gift med
Njell si mor: Ranveig Sørensdatter Tengesdal
Ranveig og Njell bodde på Tengesdal i Hylsfjorden. De hadde fire barn som er kjent: Johannes, Omund, Jakob og Njell.

Brita sin far: Samson Person Hamre
Brita si mor: Ukjent
Samson var fra Hamre i Røldal. Han hadde ei datter som er kjent: Brita.

Peder sin far: Asbjørn Tørreson Heggheim f.1604 gift 1630 med
Peder si mor: Pedersdatter
Asbjørn var leilending og husmann på Heggheim. Familien var til tider svært fattige. Asbjørn var lagrettemann i perioden 1655-1672. Han fikk bot fordi han kom for tidlig i "brudeseng". Det var en konflikt om garden mellom sønnen Peder og svigersønnen Ole. Asbjørn hadde fem barn som vi vet navnet på: Osmund, Siri, Tørres, Kari og Peder.

Kari sin far: Thore Bjørnson Idsal f.1620 d.1707 gift 1645 med 
Kari si mor: Kari Thorsdatter Frafjord
Kari og Thore brukte heile Idsal i 1650. Han var lagrettemann noen ganger i perioden 1655-1682. De eide parter i følgende gårder: Litle Eiane, Under Berge, Søre Tysdal, Vervik, Helle, Jørpeland og Kjølevik. I 1668 stevnet Thore en mann for å ha spent og slått han. I 1678 ble han selv stevnet av svigersønnen Anders for å ha forsynt seg av boet etter dattera Liva uten lov. Han sa opp bygselen på Idsalgarden i 1704 på grunn av alderdom og svakhet. Kari og Thore hadde fem barn som er kjent: Liva, Thore, Åse, Guri og Kari.

Ola sin far: Osmund Olson f.1596 d.ca.1669 gift med
Ola si mor: Kjersti Eriksdatter
Osmund var gift første gang med ei ukjent dame, som han hadde to barn med: Knut og Guri.
Kjersti og Osmund drev Løland-garden på Sjernarøy. De hadde en sønn som er kjent: Ola.

Ingrid sin far: Bjørn Pederson Kåda f.ca.1610 d.ca.1663 gift med
Ingrid si mor: Marite Hadlesdatter Vanvik f.ca.1625
Marite og Bjørn drev bruk 2 på Søndre Hidle i Sjernarøy. De eide også jord i Nordre Hidle, Lode i Hardanger og Førde i Sunnhordland. Marite og Bjørn hadde fem barn vi vet navnet på: Kari, Ingeborg, Ingrid, Peder og Anna.

12. generasjon

Gunnar sin far: Nils Johannesson Fiveland gift med
Gunnar si mor: Kari
Kari og Nils brukte halve Fiveland-garden. Etter hvert kjøpte de hele garden. De hadde fem barn som er kjent: Gunnar, Bjørn, Ingeborg, Brita, Ien og Rakel.

Ove sin far: Kristen Oveson Nes gift med
Ove si mor: Ukjent
Kristen brukt bruk 12 på Åbø fra 1632 til sin død. Han hadde tidligere brukt garden Nes f.o.m. 1617 sammen med broren Jakob. Seks av Kristen sine barn er kjent: Pål, Ove, Tore, Ragnhild,
Abraham og et barn vi ikke vet navnet på.

Lars sin far: Anders Torgerson Hovland gift med
Lars si mor: Siri
Siri og Anders overtok Amdalsrød i Sauda senest 1617. Fra 1620 var de eneste brukere. En av deres barn er kjent: Lars.

Njell sin far: Ukjent
Njell si mor: Ukjent

Ranveig sin far: Ukjent
Ranveig si mor: Ukjent

Samson sin far: Ukjent
Samson si mor: Ukjent

Asbjørn sin far: Tørres Heggheim f.ca.1580 d.ca.1615 gift ca.1600 med
Asbjørn si mor: Torborg Heggheim d. etter 1630 
Torborg og Tørres var leilendinger og husmenn på Heggheim. Tørres fikk bot i 1607 for ikke å ha møtt fram på skipreidetinget der han skulle ha vært lagrettemann. Torborg og Tørres hadde tre barn som er kjent: Anna, Ingeborg og Asbjørn.

Pedersdatter sin far: Ukjent
Pedersdatter si mor: Ukjent

Thore sin far: Bjørn Knutson f.ca.1596 d.ca 1690 gift ca.1620 med
Thore si mor: Guri Thorsdatter Søre Tysdal f.ca.1600
Guri og Bjørn var leilendinger på Idsal bruk 1 i 1626-1644. De hadde odel i perioden 1644- 1648. Han var lagrettemann i 1634-1636 og 1661-1662. De flyttet til Jøssang bruk 1 ca 1648. De hadde odel her til noe inn på 1660-tallet. De hadde også jord på Øvre Tysdal, Helle og Nordland i Kålabygda. Bjørn flyttet til Søre Tysdal etter at Guri døde. De hadde fire barn som er kjent: Thore, Mikkel. Kari og Allis.

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

Osmund sin far: Ukjent
Osmund si mor: Ukjent

Kjersti sin far: Ukjent
Kjersti si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Peder Toreson Tjentland gift med
Bjørn si mor: Karen Toresdatter Talgje f.ca.1570
Karen var gift andre gang med Klaus Kristofferson Aubø 
Karen og Peder bodde på Kåda i Fister. Han eide i tillegg jord på søndre Hidle etter svigerfaren. Han var innblandet i en rettsak angående denne jorda. Karen og Peder hadde fire barn som er kjent: Ingeborg, Anna, Bjørn og Tore.

Marite sin far: Hadle Torbjørnson Vanvik gift med
Marite si mor: Inger Torkelsdatter
Inger og Hadle bodde på Indre Vanvik i Sand. Hadle var lensmann i Sauda i 1635-1643. De hadde ei datter som er kjent: Marite.

13. generasjon

Nils sin far: Johannes Noason Honganvik d.ca.1658 gift med
Nils si mor: Ukjent
Johannes ble gift andre gang med Siri Askjelsdatter. De hadde to barn som er kjent: Noa og Askjel.
Johannes kom til Fiveland i 1606 som leilending. Han eide deler av gardene Hellelland, Årtun, Handeland og Løyning. Han ble bøtelagt i 1617 for å ha knivstukket Solmund Løyning. I 1622 fikk han bot for utroskap med Åsa Torgersdatter. Han fikk også bot i 1623 for utroskap med samme Åse, og i 1629 fikk han en ny dom for knivstikking. I 1630 var han på nytt i slagsmål. Denne gang med en Torbjørn. Slagsmålet endte med at Johannes trakk kniven og stakk Torbjørn. Knivstikket var så alvorlig at Torbjørn døde fem dager senere. Johannes bekjente hva han hadde gjort og fikk derfor ei mildere straff: 11 daler og 3 mark. I 1634 var han kirkeverge i bygda. Det ser ikke ut til at hans spesielle oppførsel hadde skadet hans rykte i bygda. Fra 1635 er han sannsynligvis flyttet til Honganvik. Her bodde han resten av livet i fattigdom. Johannes hadde i første ekteskap tre barn som er kjent: Nils, Ragnhild og Sissel.

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

Kristen sin far: Ove Jakobson Nes f.ca.1555 d.ca.1616 gift med
Kristen si mor: Ukjent
Ove deltok ved hyllingen av Kristian IV i 1591 og av prins Kristian i 1610. Det er usikkert hvor han kommer fra. Det spekuleres i at han er av utenlandsk avkomst og av presteætt. Det hevdes også at han er av adelig ætt. Han kom til Nes i Sauda som selveier før 1591. Han hadde tidligere bodd som leilending i Øvre Vikedal. Han eide hele Ytre Nes med Ødegård, deler av Vareberg i Askje og deler av Åkra i Stangeland. Han var også medeier i Maldalsaga og drev tømmerhandel i stor stil, bl.a. til skotter og hollendere. Han hadde tre barn som er kjent: Jakob, Kristen og Abraham.

Anders sin far: Torger S. Hovland gift med
Anders si mor: Ukjent
Torger er nevnt på Hovland 1599-1642. De 24 første årene var han eneste bruker.  Han var en av de største jordeiere i sin tid. På Hovland var han leilending, men han eide gods på gardene Åbø, Amdalsrød, Amdalstveit, Veka og Mosbakka. Han drev handel med tømmer. Torger var lagrettemann flere ganger. To av Torger sine barn er kjent: Anders og Gunnar.

Siri sin far: Ukjent
Siri si mor: Ukjent

Tørres sin far: Ukjent
Tørres si mor: Ukjent

Torborg sin far: Ukjent
Torborg si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Ukjent
Bjørn si mor: Ukjent

Guri sin far: Ukjent
Guri si mor: Ukjent

Peder sin far: Tore Ivarson Tjentland gift med
Peder si mor: Ukjent
Tore var gift to ganger. Først med ei datter til Eivind Askvik, deretter med Ragnhild Knutsdatter Sedberg. Det er uvisst hvem som var mor til Peder. Tore bodde på Tjentland i Årdal. En av peders barn er kjent: Peder.

Karen sin far: Tore Sebjørnson Talgje f.1535 d.1592 gift ca.1570 med
Karen si mor: Marit Bergesdatter f.1552 d.etter 1650 
Tore overtok Talgje-gården i Sjernarøy etter foreldrene i 1555. To av Marit og Tores barn er kjent: Karen og Dorothea.

Hadle sin far: Ukjent
Hadle si mor: Ukjent

Inger sin far: Ukjent
Inger si mor: Ukjent

14. generasjon

Johannes sin far: Noa Honganvik d.før 1603 gift med
Johannes si mor: Ukjent
Noa deltok ved hyllingen av kon Kristian IV i 1591. Han var den første kjente bruker på Honganvik. To av Noas barn er kjent: Johannes og Asgaut.
Ove sin far: Ukjent
Ove si mor: Ukjent

Torger sin far: Ukjent
Torger si mor: Ukjent

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Tore sin far: Sebjørn Toreson Talgje f.1510 d.etter 1578 gift med
Tore si mor: Jonsdatter Aukland
Sebjørn bodde på Talgje på Sjernarøy og var meget rike. I 1563 betalte Tore 10 daler i skatt. Han eide minst 20 laup smør jordegods utenom Talgje. Han og broren Tore eide 18 garder eller deler av garder i Rogaland og 14 i Hardanger og Sunnhordland. Tre av deres barn er kjent: Tore, Gudrund og Sissel.

Marit sin far: Ukjent
Marit si mor: Ukjent

15. generasjon

Noa sin far: Ukjent
Noa si mor: Ukjent

Sebjørn sin far: Tore Sebjørnson f.ca.1470 gift med
Sebjørn si mor: Torgilsdatter Vikingson
Tore bodde på Talgje på Sjernarøy, men eide også andre garder i Ryfylke bl.a. Randa. De hadde to barn som er kjent: Sebjørn og Tore.

Jonsdatter Aukland sin far: Jon Tallakson Aukland gift med
Jonsdatter Aukland si mor: Ukjent
Jon er nevnt på Aukland på Ombo i 1519, 1521 og 1565. Han hadde ei datter som er kjent som var gift med Sebjørn Toreson Talgje.

16. generasjon

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Torgilsdatter Vikingson sin far: Torgils Vikingson Aga gift med
Torgilsdatter Vikingson si mor: Gudrun Ormsdatter Lydvo
Torgils og Gudrun bodde på Aga i Hardanger. De hadde ei datter som er kjent, som var gift med Tore Sebjørnson Talgje. 

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

17. generasjon

Torgils sin far: Viking Finnson gift med
Torgils si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Viking annet enn at han hadde en sønn som het Torgils.

Gudrun sin far: Orm Ivarson Lydvo gift med
Gudrun si mor: Gyrid Bårdsdtatter Torsnes
Gyrid og Orm bodde på Lydvo på Voss. Orm er nevnt i 1436. Gyrid var fra Torsnes i Hardanger. Fire av deres barn er kjent: Sira Ivar, Ingrid, Astrid og Gudrund. Mannen til Astrid, Orm Erikson, bodde i Stavanger. Han var med i opprør mot høye skatter i 1518-1520 og ble fengslet og hengt for dette i 1521.

18. generasjon

Viking sin far: Finn Torsteinson Aga gift med
Viking si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Finn annet enn at han hadde en sønn som het Viking.

Orm sin far: Ivar Vikingson Skjelde gift med
Orm si mor: Ukjent
Ivar bodde på Skjelde i Voss. Han hadde en sønn som het Orm.

Gyrid sin far: Bård Sigurdson Torsnes d.1446 gift med
Gyrid si mor: Gyrid Torbergsdatter
Gyrid og Bård bodde på Torsnes i Hardanger. Han er nevnt i 1410. De hadde to barn som er kjent: Gyrid og Herborg. Herborg var gift med Nikolaus Rangvaldson. De fikk sønnen Gotskalk som var biskop i Holar på Island. 

19. generasjon

Finn sin far: Torstein Mita gift med
Finn si mor: Margrete Holmfridsdatter
De bodde på Aga i Hardanger. De hadde en sønn som het Finn.

Ivar sin far: Viking Ormson Måge gift med
Ivar si mor: Holmfrid Pålsdatter
Viking og Holmfrid bodde på Måge i Ullensvang. De hadde en sønn som het Ivar.

Bård sin far: Ukjent
Bård si mor: Ukjent

Gyrid sin far: Ukjent
Gyrid si mor: Ukjent

20. generasjon

Torstein sin far: Ukjent
Torstein si mor: Ukjent

Margrete sin far: Ukjent
Margrete si mor: ukjent

Viking sin far: Ukjent
Viking si mor: Ukjent

Holmfrid sin far: Ukjent
Holmfrid si mor: Ukjent


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar