torsdag 26. november 2015

Gunhild og Tarald Veraland sine forfedre

Fra Veraland (foto: turorientering.no)

Farmor Olava Sandvik ble født på Kjosavik og vokste opp på Tengesdal. Hennes slekt er i hovedsak fra området mellom Høle og Sandnes by. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Gunhild og Tarald Veraland sine forfedre.

8. generasjon

Tarald sin far: Knut Knudson Fossmark f.1736 gift 01.11.1758 med 
Tarald si mor: Gunvor Taraldsdatter Haga f.1734 d.1803 
Gunvor var først gift med Jon Torkelson Tengesdal. De hadde en sønn, Jon.
Gunvor og Knut var bønder på Tengesdal i 1801. Knut var soldat i 1758. Han var da nevnt som Knut Riskedal. Han bodde da på Riskedal i Årdal.
Gunvor og Knut hadde sju barn: Jon, Ådne, Tarald, Torkel, Kari, Martine og  Marite.

Gunhild sin far: Gunnar Bendikson Veraland f.1726 gift 29.09.1758 med
Gunhild si mor: Jorun Nilsdatter Seldal f.1722 d.1784
Gunnar var først gift med Gunhild Torkelsdatter Tengesdal. Han hadde tre barn i første ekteskap, Siri, Torkel og Siri.
Jorun og Gunnar var bønder på Veraland. De hadde fem barn, Gunhild, Kristi, Nils, Gunnar og Kari.

9. generasjon

Knut sin far: Knud Ådneson Fidjeland f.1678 d.1740 gift i 1709 med
Knut si mor: Kari Olsdatter Fossmark f.1690 d.1758 
Kari og Knud bodde på Fossmark i Forsand. Knud ble dømt for å ha knivstukket naboen i 1735. De hadde 13 barn: Ingeborg, Magla, Ola, Anna, Ådne, Guri, Tarald, Magla, Kari, Siri, Marita, Dagna og Knut.

Gunvor sin far: Tarald Gitleson Hommeland gift med
Gunvor si mor: Marita Rasmusdatter Hommeland
Marita og Tarald bodde på Hommeland da de fikk sin førstefødte. Barn 2-7 er født på Haga i Sola. Deretter flyttet familien til Tengesdal i Høle. De hadde sju barn: Rasmus, Anna, Gunnvor, Rasmus, Anna, Gitle, Joren, Gitle og Gitle.

Gunnar sin far: Bendik Toreson Veraland f.1703 d.13.01.1767 gift 27.12.1725 med
Gunnar si mor: Kari Gunnarsdatter
Kari og Bendik var bønder på Veraland. De hadde fem barn som er kjent, Gunnar, Tore, Asbjørn, Anna og Kristi.

Jorunn sin far: Ukjent
Jorunn si mor: Ukjent

10. generasjon

Knud sin far: Ådne Knutson Tjørhom f.1636 d.1718 gift med
Knud si mor: Gunnarsdatter Fidjeland
Ådne ble gift andre gang i 1709 med Astrid Bjørnsdatter. Han og familien bodde på Fidjeland i Sirdal. Ådne hadde tre barn som er kjent, Knut, Gunnar og Helga.

Kari sin far: Ola Taraldson Fossmork f.ca.1635 gift ca.1670 med
Kari si mor: Magla Eilevsdatter Lyse
Magla og Ola bodde på Nedre Fossmork br.2 1670-ca.1720 Han var i flere rettssaker med broren Torger som bodde på Øvre Fossmork om jordeiendom. Magla og Ola hadde fire barn som er kjent, Tarald, Sjur, Magla og Kari.

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Marita sin far: Ukjent
Marita si mor: Ukjent

Bendik sin far: Tore Bendikson Veraland d.1742 gift med
Bendik si mor: Kari Toresdatter
Kari og Tore bodde på Veraland. De hadde sju barn som er kjent, Bendik, Siri, Bendik, Marite, Kristi, Kari og Siri.

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

11. generasjon

Ådne sin far: Knut Salveson Tjørom f.1614 gift med
Ådne si mor: Ukjent
Knut bodde på Tjørhom i Sirdal. To barn er kjent, Salve og Ådne.

Gunnarsdatter Fidjeland sin far: Gunnar Erikson Fidjeland f.1634 gift med
Gunnarsdatter Fidjeland si mor: Ukjent
Gunnar bodde på Fidjeland i Sirdal. Ei datter er kjent, gift med Ådne Knutson Tjørhom.

Ola sin far: Tarald Torgerson Berge f.ca.1585 d.ca.1671 gift ca.1633 med
Ola si mor: Ukjent
Tarald var fra Berge i Hyllestad i Setesdal. Han var gift første gang i Setesdal ca.1610. Han hadde en sønn i første ekteskap, Torger. Han giftet seg andre gang med ei dame fra Lysefjorden. De er da husmenn på Øvre Fossmork 1632-40. Sønnen Torger overtok garden ca 1640. Tarald ryddet da Nedre Fossmork og overlot denne til sønnen Ola. Selv ryddet han seg gard nummer tre lengre ute i "dalkvelva" til seg og kona. Ola overtok også denne ca.1670. Det var stor strid mellom Tarald, kona og Ola på den ene siden og Torger på den andre. Rettsaker ble også ført. Tre barn er kjent fra andre ekteskap, Jørgen, Ola og Ragnhild.

Magla sin far: Eilev Jensson Lyse f.1601 d.1680 gift ca. 1625 med   
Magla si mor: Marita Torchelsdatter d.1677
Marita og Eiliv brukte en del av Lysegarden fra ca.1625. Er bruker av hele garden fra ca.1632. Eiliv ble dømt for slagsmål i 1636. Han eide mye jord i Sirdal. 11 barn er kjent, Jens, Rasmus, Torkel, Bjørn, Ola, Eiliv, Ingeborg, Magla, Anna, Helga og Magla.

Tore sin far: Bendik Toreson Hammer gift med
Tore si mor: Kari d.1676
Bendik var først gift med Siri Andersdatter Eskeland. De hadde to barn som er kjent, Ivar og Kristi.
Kari og Bendik var bønder på Veraland. Kari og Bendik hadde en sønn, Tore.

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

12. generasjon

Knut sin far: Salve Tjørhom d.ca.1623 gift med
Knut si mor: Åsa
Åsa og Salve bodde på Tjørhom. Salve ble drept av et knivstikk i et gjestebud på Tveiten, da han prøvde å skille to kamphaner. To barn er kjent, Knut og Tolleiv.

Gunnar sin far: Ukjent
Gunnar si mor: Ukjent

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Eilev sin far: Jens Taraldson Ådnøy gift ca. 1580 med
Eilev si mor: Anna Lyse
Anna ble gift andre gang med Per I. Olson. Anna og Jens bodde i Lyse. Ni barn er kjent, Tyri, Karen, Eilev, Ola, Tarald, Ragnhild og tre som vi ikke vet navnet på.

Marita sin far: Ukjent
Marita si mor: Ukjent

Bendik sin far: Tore Hammer Høle d.1674 gift med
Bendik si mor: Siri Torbjørnsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Siri og Tore annet enn at de visstnok skulle hatt åtte barn, hvorav Bendik var en av dem.

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

13. generasjon

Salve sin far: Ukjent
Salve si mor: Ukjent

Åsa sin far: Ukjent
Åsa si mor: Ukjent

Jens sin far: Tarald Ådnøy gift med
Jens si mor: Malena Helgesdatter Lyse
Malena og Tarald var bønder på Ådnøy i Høle i 1563 og i Lyse i 1590. Fem barn er kjent, Jens, Helge, Anna, Rasmus og ei datter gift med Sigmund Nerabø.

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Siri sin far Ukjent
Siri si mor: Ukjent

14. generasjon

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Malena sin far: Helge gift med
Malena si mor: Ukjent
Helge var bruker i Lyse bruk 1 omlag 1563. Ei datter er kjent, Malena.

15. generasjon

Helge sin far: Ukjent
Helge si mor: UkjentIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar