torsdag 26. november 2015

Kristi og Torkel Tengesdal sine forfedre

Tengesdal i Høle
Farmor Olava Sandvik ble født på Kjosavik og vokste opp på Tengesdal. Hennes slekt er i hovedsak fra området mellom Høle og Sandnes by. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Kristi og Torkel Tengesdal sine forfedre.

8. generasjon

Torkel sin far: Knut Knudson Fossmark f.1736 gift 01.11.1758 med 
Torkel si mor: Gunvor Taraldsdatter Haga f.1734 d.1803 
Gunvor var først gift med Jon Torkelson Tengesdal. De hadde en sønn, Jon.
Gunvor og Knut var bønder på Tengesdal i 1801. Knut var soldat i 1758. Han var da nevnt som Knut Riskedal. Han bodde da på Riskedal i Årdal.
Gunvor og Knut hadde sju barn: Jon, Ådne, Tarald, Torkel, Kari, Martine og  Marite.

Kristi sin far: Sjur Tormodson Nordland f.1727 d.1789 gift 05.09.1751 med
Kristi si mor: Gunvor Olsdatter Nordland f. 1728 d.1804 
Gunvor og Sjur bodde på Norland i Høle. De hadde sju barn: Kristi, Ingeborg, Bjørn, Gunvor, Kristi, Tormod og Tormod.

9. generasjon

Knut sin far: Knud Ådneson Fidjeland f.1678 d.1740 gift i 1709 med
Knut si mor: Kari Olsdatter Fossmark f.1690 d.1758 
Kari og Knud bodde på Fossmark i Forsand. Knud ble dømt for å ha knivstukket naboen i 1735. De hadde 13 barn: Ingeborg, Magla, Ola, Anna, Ådne, Guri, Tarald, Magla, Kari, Siri, Marita, Dagna og Knut.


Gunvor sin far: Tarald Gitleson Hommeland gift med
Gunvor si mor: Marita Rasmusdatter Hommeland
Marita og Tarald bodde på Hommeland da de fikk sin førstefødte. Barn 2-7 er født på Haga i Sola. Deretter flyttet familien til Tengesdal i Høle. De hadde sju barn: Rasmus, Anna, Gunnvor, Rasmus, Anna, Gitle, Joren, Gitle og Gitle.

Sjur sin far: Tormod Toreson Norland f.1690
Sjur si mor: Kristi Johannesdatter Svihus d.1736 
Sjur giftet seg andre gang 13.01.1738 med Berte Kristoffersdatter N.Oltedal. Berte og Sjur hadde sønnen Tormod. Sjur giftet seg for tredje gang med Berite Larsdatter Strand. Kristi og Tormod bodde på Norland. De hadde sju barn: Torborg, Kristofa, Kristi, Kristoffer, Kristoffer, Sjur, Kristofa.

Gunvor sin far: Ole Gitleson Hommeland f.1705 gift 27.06.1728 med
Gunvor si mor: Ingeborg Toresdatter Nordland f.1708 d.1779
Ingeborg og Ole bodde først på Hommeland deretter på Norland i Høle. De hadde fire barn som er kjent, Gunvor, Kristi, Ingeborg og Gitle.

10. generasjon

Knud sin far: Ådne Knutson Tjørhom f.1636 d.1718 gift med
Knud si mor: Gunnarsdatter Fidjeland
Ådne ble gift andre gang i 1709 med Astrid Bjørnsdatter. Han og familien bodde på Fidjeland i Sirdal. Ådne hadde tre barn som er kjent, Knut, Gunnar og Helga.

Kari sin far: Ola Taraldson Fossmork f.ca.1635 gift ca.1670 med
Kari si mor: Magla Eilevsdatter Lyse
Magla og Ola bodde på Nedre Fossmork br.2 1670-ca.1720 Han var i flere rettssaker med broren Torger som bodde på Øvre Fossmork om jordeiendom. Magla og Ola hadde fire barn som er kjent, Tarald, Sjur, Magla og Kari.

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Marita sin far: Ukjent
Marita si mor: Ukjent

Tormod sin far: Tore Tormodson Lerang f.1665 d.1736 gift med
Tormod si mor: Kristi Eriksdatter Norland f.1670
Kristi ble gift andre gang med Gitle Torkelson Hommeland i 1739.
Kristi og Tore bodde på Norland i Høle. De hadde 12 barn: Tormod, Ivar, Erik, Ingeborg, Magla, Tore, Kristoffer, Ingeborg, Kristoffer, Tore og to ukjente barn født 1714 og 1718.

Kristi sin far: Ukjent
Kristi si mor: Ukjent

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Ingeborg sin far: Tore Tormodson Lerang f.1665 d.1736 gift med
Ingeborg si mor: Kristi Eriksdatter Norland f.1670
Kristi ble gift andre gang med Gitle Torkelson Hommeland i 1739.
Kristi og Tore bodde på Norland i Høle. De hadde 12 barn: Tormod, Ivar, Erik, Ingeborg, Magla, Tore, Kristoffer, Ingeborg, Kristoffer, Tore og to ukjente barn født 1714 og 1718.

11. generasjon

Ådne sin far: Knut Salveson Tjørom f.1614 gift med
Ådne si mor: Ukjent
Knut bodde på Tjørhom i Sirdal. To barn er kjent, Salve og Ådne.

Gunnarsdatter Fidjeland sin far: Gunnar Erikson Fidjeland f.1634 gift med
Gunnarsdatter Fidjeland si mor: Ukjent
Gunnar bodde på Fidjeland i Sirdal. Ei datter er kjent, gift med Ådne Knutson Tjørhom.

Ola sin far: Tarald Torgerson Berge f.ca.1585 d.ca.1671 gift ca.1633 med
Ola si mor: Ukjent
Tarald var fra Berge i Hyllestad i Setesdal. Han var gift første gang i Setesdal ca.1610. Han hadde en sønn i første ekteskap, Torger. Han giftet seg andre gang med ei dame fra Lysefjorden. De er da husmenn på Øvre Fossmork 1632-40. Sønnen Torger overtok garden ca 1640. Tarald ryddet da Nedre Fossmork og overlot denne til sønnen Ola. Selv ryddet han seg gard nummer tre lengre ute i "dalkvelva" til seg og kona. Ola overtok også denne ca.1670. Det var stor strid mellom Tarald, kona og Ola på den ene siden og Torger på den andre. Rettsaker ble også ført. Tre barn er kjent fra andre ekteskap, Jørgen, Ola og Ragnhild.

Magla sin far: Eilev Jensson Lyse f.1601 d.1680 gift ca. 1625 med   
Magla si mor: Marita Torchelsdatter d.1677
Marita og Eiliv brukte en del av Lysegarden fra ca.1625. Er bruker av hele garden fra ca.1632. Eiliv ble dømt for slagsmål i 1636. Han eide mye jord i Sirdal. 11 barn er kjent, Jens, Rasmus, Torkel, Bjørn, Ola, Eiliv, Ingeborg, Magla, Anna, Helga og Magla.

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Kristi sin far: Erik Kristofferson Norland f.1637 d.1724 gift med
Kristi si mor: Ukjent
Erik bodde på Nordland i Høle. Han ble gift andre gang 28.12.1704 med Ingeborg Endresdatter. Ei datter er kjent fra første ekteskap, Kristi.

12. generasjon

Knut sin far: Salve Tjørhom d.ca.1623 gift med
Knut si mor: Åsa
Åsa og Salve bodde på Tjørhom. Salve ble drept av et knivstikk i et gjestebud på Tveiten, da han prøvde å skille to kamphaner. To barn er kjent, Knut og Tolleiv.

Gunnar sin far: Ukjent
Gunnar si mor: Ukjent

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Eilev sin far: Jens Taraldson Ådnøy gift ca. 1580 med
Eilev si mor: Anna Lyse
Anna ble gift andre gang med Per I. Olson. Anna og Jens bodde i Lyse. Ni barn er kjent, Tyri, Karen, Eilev, Ola, Tarald, Ragnhild og tre som vi ikke vet navnet på.

Marita sin far: Ukjent
Marita si mor: Ukjent

Erik sin far: Kristoffer Salomonson f.1604 gift med
Erik si mor: Ukjent
Kristoffer bodde på Nordland i Høle. To barn er kjent, Erik og Berite.

13. generasjon

Salve sin far: Ukjent
Salve si mor: Ukjent

Åsa sin far: Ukjent
Åsa si mor: Ukjent

Jens sin far: Tarald Ådnøy gift med
Jens si mor: Malena Helgesdatter Lyse
Malena og Tarald var bønder på Ådnøy i Høle i 1563 og i Lyse i 1590. Fem barn er kjent, Jens, Helge, Anna, Rasmus og ei datter gift med Sigmund Nerabø.

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

Kristoffer sin far: Ukjent
Kristoffer si mor: Ukjent

14. generasjon

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Malena sin far: Helge gift med
Malena si mor: Ukjent
Helge var bruker i Lyse bruk 1 omlag 1563. Ei datter er kjent, Malena.

15. generasjon

Helge sin far: Ukjent
Helge si mor: Ukjent


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar