torsdag 31. desember 2015

Bryllup på nyttårsaften


Lørdag 31. desember 1955, på selveste nyttårsaften, var det bryllup i Langeland kapell. Eli Fjelde og Oskar Sandvik var brud og brudgom. Festen ble holdt i Elis barndomsheim på Tungland.

Det betyr at hadde far levd, kunne mor og far ha feiret diamantbryllup i dag, nyttårsaften 2015. Men far døde i desember for fem år siden, to uker før deres 55 års bryllupsdag.

Stavanger Aftenblad 22.01.1954

Far var Vågagutt. Han ble født 10. februar i 1924 og han og familien bodde i Anna og Olaus Lea sitt hus til han var godt over 20 år gammel. Han var nummer fire av sju søsken, og han mistet far sin da han var fire år. Han hadde en stor lidenskap som ungdom, nemlig sport av ulike slag. Far arbeidet på Stålverket fra han var tenåring. I september 1950 ble far en kristen, samme dag som mor hans døde brått og uventet. Fra den tid var det slutt med idretten og han fant nye venner på bedehuset.

Lysningsannonse i Aftenbladet 07.12 1955

På bedehuset traff han mor, som han ble forlovet med i januar 1954. Mor, Eli Fjelde, ble født på Tungland 22. februar 1932, som den yngste av fem søsken. Etter sjuårig skole, arbeidet hun først som hushjelp hos frk Wedø på Tungland, senere hushjelp og butikkmedarbeider hos Anna og Olaus Lea.

Bryllupsannonse i Aftenbladet 29.12 1955

22. januar 1954 annonserte mor og far i Stavanger Aftenblad at de var forlovet. Neste annonse sto nesten to år senere. 7. desember 1955 lyste soknepresten i Strand at Eli Fjelde og Oskar Sandvik skulle gifte seg. Så ble det bekjentgjort 29. desember, at bryllup sto på Jørpeland 31. desember 1955. Forlovere var mors bror Tore Fjelde og kona hans Ester.

Kirkebok Strand - gifte 1955

Mor og fars bryllupsbilde fra 31. desember 1955

Fra bryllupsfesten. F.v. Inga og Tomas Fjelde, Eli og Oskar Sandvik, 
Johanna Sandvik. Foran: Sverre og Tordis Fjelde

Bryllupssang fra tantebarn
På den tid var det vanlig å gratulere via telegram.
Dette er fra Betsy, Isak og Bodil

Første måned etter bryllupet bodde mor og far heime hos mors foreldre. Deretter ble det åtte år i andre etasje hos Maggi og Helmer Solgård i Steinhagen. De eide nabotomta til Solgård, og eget hus sto endelig klart i februar 1963. Her ble de boende til 2009 da de flyttet til Wallemveien.

Fars grav fotografert julen 2015

I perioden 1957 til 1965 fikk de fire barn, senere kom svigerbarn, 12 barnebarn og to oldebarn.

Mor og fars hus på Tungland
fredag 18. desember 2015

Moster har flyttet hjem

Moster og onkel Per i 2012
Moster, Ingrid Tungland, snakket ikke om å dø, men om å flytte. Hun lengtet hjem til himmelen. Nå har hun nådd fram.

Mor hadde bare ei søster. Det var ei storesøster som betydde veldig mye for henne. Disse bånd omsluttet også oss som var mosters tantebarn. Hun har betydd mye for meg og vil bli savnet, selv om det nå etter en lang og tung sykdomsperiode, var godt hun fikk flytte til noe mye bedre hjemme i himmelen.

Mormor Inga og døtrene Eli (på armen) og Ingrid, på besøk
hos mormors søster Ingeborg i Stavanger.

Ingrid Tordis Fjelde ble født på Tungland 19. april 1930. Hun hadde tre eldre brødre, Tore, Marton og Sverre, og to år sener fikk hun også ei lillesøster, Eli. Foreldrene hennes ble gift i 1920, og flyttet da fra Stavanger til Tungland på Jørpeland. De flyttet inn i andre etasje i den nybygde generasjonsboligen, og hennes farmor og farfar flyttet inn i første etasje, sammen med farbror Sigurd Teodor.

Moster som ung

To år etter at Ingrid ble født, ble Inga og Tomas Fjelde, som foreldrene hennes het, frelst og livet i familien tok en helt ny kurs. Ingrid fikk dermed vokse opp i en kristen heim, noe som preget henne hele livet. Hun ble bevart i troen på Jesus gjennom hele livet.

Fra Stavanger Aftenblad 12. april 1954

Moster fant tidlig sin plass på bedehuset på Jørpeland og ungdomsforeningen der. Her traff hun også Per Tungland som hun ble gift med i 1954. De fikk tre barn, Svein, Egil og Inger Brit. Senere har det også kommet svigerbarn, barnebarn og oldebarn.

Ingrid og Per bodde mesteparten av livet på Hinna og Vaulen i Stavanger. Moster var hjemmeværende husmor, mens onkel Per var lærer og senere rektor på flere videregående skoler i området.


De hadde sin åndelige heim på Misjonssambandets bedehus Fredheim på Hinna. Moster var med i kvinneforening og i komité for formiddagstreff. Hun var også ofte på besøk til syke og eldre som trengte en oppmuntring og et Guds ord i hverdagen.

Når jeg og mine søsken var små, var moster en av få som kom på overnattingsbesøk. Alltid hadde hun med en pakke Twist, og viste oss barna stor oppmerksomhet. Etter at jeg ble voksen og flyttet landet rund, kom moster og onkel Per, sammen med mine foreldre, på besøk. Det skjedde både i Drammen, på Finnsnes i Namsos og på Moi.

2014

De siste årene var moster mye syk av demens. Det ble en tung avslutning på livet her på jord. Men hun så fram mot målet. Jeg var på besøk hos henne i slutten av mars 2015. Vi samtalte litt om dette. Da var det en barnesang hun ville vi skulle synge, og vi to sang duett:

Hvor er billetten hvor skal du reise? Jo jeg skal reise til himmelen.
Og hvem betaler for den billetten? Jo det gjør Jesus min beste venn.
Vil du bli med, vil du bli med? Å ja, å ja jeg vil bli med.
Og hvem betaler for den billetten? Jo det gjør Jesus min beste venn.
Nå har hun nådd fram. Men hun var opptatt av å få sine med til himmelen. Ja, ikke bare sine nærmeste, men alle. Derfor var hun med i misjonen. 


Jeg lyser fred over moster og de veldig gode minner etter henne. 
På gjensyn!


tirsdag 15. desember 2015

Tyver og kjeltringer

Gulatinget. (tegning: gulatinget.no)

Det finnes mange flotte historier å hente fram fra tidligere slekter. Men ikke alle historier er solskinnshistorier. Det er også historier om store og små forbryter.

Jeg har plukket fram noen slike historier fra mi slekt. Noen korte minibiografier.

Gjøa og Einar Nedrebø
Gjøa og Einar var bønder på Nedrebø i Bjerkreim på siste del av 1600-tallet og litt inn på 1700-tallet. Gjøa var enke etter Tollef Nedrebø og de hadde to sønner, Tore og Lars. I Gjøas andre ekteskap med Einar, fikk hun også minst to barn.
Første gang Einar ble stevnet for retten var kort tid etter bryllupet. Det viste seg at Einars førstefødte ble født alt for tidlig etter bryllupet. I 1709 ble Einar og familien stevnet for vold mot svigersønnen Helge. Einar hadde kommet med ærekrenkende uttalelser mot Helge, noe som førte til slåsskamp mellom Helge og Einar. Einar fikk hjelp av resten av familien, og Helge ble skamslått. Dommen endte med at både Einar og familien ble dømt for vold mot Helge. Einar var da 68 år gammel, og han tilbød seg å sone dommen for hele familien.

Ole Assheim
Ole overtok deler av garden Assheim i Bjerkreim etter faren og stemora i 1652. Han var da 26 år gammel. Noen år senere giftet han seg med Siri fra Nordås. En dag i 1663 kom lensmannen og banket på døra. Siri og Ole hadde da fått fire barn, men noen hadde hvisket lensmannen i øret at Ole hadde hatt et forhold til tjenestejenta si. Stevningen som lensmannen forkynte for Ole var at han hadde «besoved tjenestejenta si». Han ble dømt for forholdet, og bota var så høy at han måtte selge gården for å kunne gjøre opp for seg.

Svend Odland
Svend var fra Odland i Bjerkreim. Da han giftet seg første gang med Kari Kristoffersdatter, flyttet de til Skadberg i Egersund. Her fikk de minst tre barn, Kristoffer, Guri og Siri. Etter vel 30 år døde Kari, og Svend giftet seg på ny med Kari Dyrskog. Hun var antakelig enke, og Svend flyttet heim til henne. Barna hans var da vel etablert med egne familier. Eldste sønnen hans, Kristoffer, hadde overtatt besteforeldrenes gård på Odland mot en folgekontrakt til far Svend. Men Kristoffer fulgte ikke opp folgekontrakten, og Svend gikk derfor til sak mot sønnen for å få utbetalt sin del av folgen. Svend vant og Kristoffer måtte betale faren. Men dommen inneholdt mere: Om Svend ble enkemann, skulle Kristoffer ta han heim i folge på Odland. Dommeren formante også barna til å ta seg av sine foreldre «etter Gud og Kongen sine lover.»

Peder Bjerkreim
Peder var bonde først på Røysland, deretter i Bjerkreim. Han var gift med Helga. Peder gikk til sak mot sin svigerfar fordi Helga ikke fikk noe med seg da de giftet seg. Det ble forlik, og Peder fikk 1 ku og 3 riksdaler. I 1658 var Peder innblandet i en rettsak om militærnekt. Han ble anklaget for å ha skjult militærnektere.
Peders første kone Helga døde etter ei tid, og Peder giftet seg på ny. I 1665 gikk Peders andre kone Birgitte, til sak mot sine stebarn på grunn av at hun var misfornøyd med arveoppgjøret. Hun ville bli boende på Bjerkreim, men stebarna ville ha henne bort. Hun ble dømt til å flytte til heimegården Rødland, hvor hun bodde i sitt første ekteskap. Stesønnen Peder måtte imidlertid betale Birgitte 40 riksdaler. 

Fiskå 1905

To Fiskåbuer
Thore Krogevold var bonde på Krogevold og Peder Geitaskjer på gården Geitaskjer. Begge gardene ligger på Fiskå. Thore levde på 1700-tallet, mens Peder levde på 1600-tallet. Både Thore og Peder ble dømt for å ha levd sammen med ektefellen før de var gift. Om Thore sier kildene at han og kona Kari ble stevnet for retten for dette i 1727. Begge ble dømt. Thore måtte betale 12 riksdaler og hun 6 i bot. I tillegg måtte de skrifte offentlig i kirken. Peder Gitaskjer ble også dømt, i 1675. Han fikk bot, men unnskyldte seg med at «hand Viste der Indted aff, Thi hand Ingen forstand haffde der paa». 

Ingemar Strand   
Ingemar var bonde på Strand og gift med Susanna Høyland. Han var innblandet i flere rettsaker. Første gang var i 1654, han var da 28 år. Han ble da dømt for å ha fått et barn utenom ekteskapet. Neste gang han ble dømt var etter at han nektet å møte ved soldatutskrivning. Han fikk da ei bot på 10 mark sølv. Betalte han ikke den bota, måtte han forlate landet. I 1662 og 1663 kom saken om det utenomekteskapelige forholdet til Ingemar opp igjen i retten. Mor til jenta han hadde vært sammen med hadde lovet Ingemar jord, hvis han ville gifte seg med datteren. Ingemar hadde også arbeidet på garden til jentas mor uten å få betalt. Mange vitner og påstander ble framsatt. Saken endte med at jentas mor måtte betale Ingemar 13 riksdaler, mens Ingemar måtte betale jentas mor 20 riksdaler for ekteskapsbrudd og for at hun måtte «opfostre» barnet. Han var også i strid med broren Lars om garden på Strand, for mislighold av lån, tyveri av en hatt og fiskegarn. Han ble også anklaget for å ha det stjålne fiskegarnet stående i sjøen på en søndag.

Anders Vignes
Anders var husmann og senere ordinær bonde på Vignes på Finnøy. I 1622 ble han dømt for slagsmål og i 1623 ble han dømt for å ha slått ei kone i hode med en lysestake. Begge ganger var boten 0,5 riksdaler. I 1627 ble han igjen bøtelagt, denne gang for at «han laa for tidlig med sin kvinde». Bota denne gang var på 2 riksdaler.fredag 11. desember 2015

Inga Fjelde sin forfedre


Mormor Inga Fjelde i ungdommen
 
Inga var mi mormor. Hun var fra Efteland i Helleland. I ungdommen var hun tjenestepike blant annet på Helleland og Madla. På Madla traff hun Tomas Emil Fjelde og de giftet seg i 1920. De flyttet til Jørpeland like etter at de ble gift, og bodde da på Tungland.

Mormor

Inga Martinsdatter Efteland f.10.10.1892 d.30.03.1973 gift i 1920 med Tomas Emil Thoreson Fjelde. Inga og Tomas bodde på Tungland på Jørpeland. De hadde fem barn: Tore Ernst, Kurt Marton, Sverre Luis, Ingrid Tordis og Eli.

Oldeforeldre

Inga sin far: Martin Tolleivsson Bjerkreim f.19.08.1853 d.06.01.1908 gift 31.10.1882 med
Inga si mor: Karen Gjertine Jakobsdatter Vinje f.24.04.1850  d.18.04.1898.
Karen og Martin var bønder på Efteland i Helleland. De hadde fem barn: Guri Belinda, Jakob Lorents, Ingeborg, Jakob Lorenz og Inga.

Tipp oldeforeldre

Martin sin far: Tollef Tønneson Bjerkreim f.11.02.1834  d.16.02.1923
Martin si mor: Guri Malena Gitlesdatter Bjerkreim f.04.09.1829 d.09.03.1911
Guri Malene og Tollef fikk Martin utenom ekteskapet. De var naboer i Bjerkreim og Martin vokste opp hos mor, men arbeidet på garden hos faren som ungdom.
Tollef ble 15.04.1863 gift med Inger Mauritsdtr. Malmeim. De var bønder i Bjerkreim og hadde sju barn: Lina Emilia, Tønnes, Isak Cornelius, Maurits Johan, Isak Kornelius, Claus Gustav og Gunhild.
Guri ble 15.05.1860 gift med Anders Gullikson Sætre. De bodde i Bjerkreim og hadde fire barn: Gitle, Berthe, Serina og Serine Gemalia.

Tollef Tønnesson Bjerkreim
 
Karen sin far: Jakob Lorentz Larsson Vinje f.01.01.1807 d.1851gift 04.06.1835 med
Karen si mor: Ingeborg Andreasdatter Gaudland f.17.04.1812 d.16.07.1884
Ingeborg og Jakob Lorenz var bønder på Vinje i Sokndal. Garden er også kalt Vinge. De hadde seks barn: Serine, Grete, Lars, Andreas, Johannes og Karen Gjertine.

Tipp tipp oldeforeldre

Tollefs far: Tønnes Tolleivsson Bjerkreim f.21.03.1805  d.27.07.1885 gift 27.03.1833 med 
Tollefs mor: Gunhild Larsdatter Vinje f.03.04.1810 i Sokndal d.10.04.1883 
Gunnhild og Tønnes var bønder i Bjerkreim. De hadde elleve barn: Tolleiv, Lars, Lars, Ingeborg Marie, Gurine, Wilhelm Tobias, Claus, Isaach Cornelius, Ingeborg, Iver Johan og Ingeborg.

Gunnhild og Tønnes Bjerkreim
 
 
Guri Malenes far: Gitle Ådnesson Austdal f.26.02.1800  d.21.07.1854 gift 02.04.1828 med 
Guri Malenes mor: Berthe Nilsdatter Bjerkreim f.28.01.1810  d.01.08.1857 
Berthe og Gitle var bønder i Bjerkreim. De hadde elleve barn: Guri Malena, Ingeborg Theresia, Anne, Niels, Josephine Severine, Ane, Josephine, Bigael , Anders og to dødfødte jenter.

Jakob Lorentz sin far: Lars Mikkelsson Vinje f.1778 d.1851 gift 04.07.1803 med 
Jakob Lorentz si mor: Guri Jakobsdatter Indre Evje f.1774 d. 1864
Guri og Lars var bønder på Vinje i Sokndal. De hadde ni barn: Mikkel, Jakob Lorentz, Gunnhild, Grete Pernille og fem sønner som døde samme år de ble født.

Ingeborg sin far: Andreas Olsson Gauteland f.1780 gift 07.12.1810 med
Ingeborg si mor: Serine Johannesdatter Regedal f.1782 
Serine og Andreas var bønder på Gauteland i Sokndal. De hadde to barn som er kjent: Ingeborg og Ola. 

Tipp tipp tipp oldeforeldre

Tønnes sin far: Tollef Trondson Lauperak f.31.05.1753  d.12.11.1843 gift 29.06.1791 med 
Tønnes si mor: Ingeborg Villasdatter Bjerkreim f.10.02.1771  d.09.04.1852 
Ingeborg og Tollef var bønder i Bjerkreim. De hadde åtte barn: Berthe, Willas, Guri, Tron, Thønnes, Thønnes, Ingeborg Maria og Else Alette.

Ingeborg og Tollef sine forfedre

Gunnhild sin far: Lars Mikkelsson Vinje f.1778 d.1851 gift 04.07.1803 med 
Gunnhild si mor: Guri Jakobsdatter Indre Evje f.1774 d. 1864
Guri og Lars var bønder på Vinje i Sokndal. De hadde ni barn: Mikkel, Jakob Lorentz, Gunnhild, Grete Pernille og fem sønner som døde samme år de ble født.

Guri og Lars sine forfedre

F.v Inga og Tomas Fjelde, Fred og Ingeborg Olsen.
Ingeborg var mormors søster.
 
Gitle sin far: Aadne Mauritsson Eik f.11.06.1758  d.14.04.1837 gift 16.11.1783 med
Gitle si mor: Gunnvor Torgersdatter Maudal f.10.08.1760 d.12.06.1844 
Gunnvor og Aadne flyttet veldig mye. De bodde først i Gunnvors heim i Maudal. Deretter flyttet de til Eikelandsdal i Heskestad. Neste bosted var Urdal i Heskestad. Så flyttet de til Førland i Heskestad før de flyttet til heime garden til far til Aadne på Austdal i Bjerkreim. Neste stopp var et ukjent sted utenfor Bjerkreim, før de er tilbake i Bjerkreim og garden Berland. Flyttingen sluttet i 1804 da de var tilbake på Austdal. De hadde sju barn: Maurits, Asgerd, Torgi, Ingeborg, Johannes, Gitle og Aschier.

Gunnvor og Aadne sine forfedre

Berthe sin far: Nils Pederson Bjerkreim f.28.05.1768  d.29.03.1812 gift 13.11.1806 med
Berthe si mor: Ingeborg Larsdatter Birkeland f.16.07.1769  d.17.04.1838
Ingeborg var først gift med Tollef Hansson Bjerkreim. De hadde fem barn: Ingeborg, Hans, Malene, Kari og Kari. Nils hadde sønnen Willas utenom ekteskapet.
Ingeborg og Nils var bønder i Bjerkreim. De hadde to barn: Tollef og Berthe.

Ingeborg og Nils sine forfedre

Lars sin far: Mikkel Mikkelson Årrestad f.1736 d.1812 gift 25.05.1764 med 
Lars si mor: Gunnhild Torsteinsdatter Skjevrås f.1738 d.før 1801 
Gunnhild og Mikkel var bønder ei kort tid på Harveland og Hegdal i Sokndal, før de slo seg ned på garden Vinje. De hadde seks barn: Mikkel, Ola, Karen Gurina, Bernt Tomas, Bernt Tomas og Lars.

Gunnhild og Mikkel sine forfedre

Guri sin far: Jakob Jonson Sandsmark f.1738 d.1806 gift med
Guri si mor: Guri Jakobsdatter Egeland f.1741 d.1822 
Guri og Jakob var bønder på Indre Evje i Sokndal. De hadde fem barn: Jakob, Ola, Guri, Peder og Tollak.

Guri og Jakob sine fofedre

Andreas sin far: Ole Pederson Gauteland f.1747 d.ca.1806 gift 27.01.1780 med 
Andreas si mor: Ingeborg Andersdatter Urdal f.1748  d. 1809
Ingeborg og Ole var bønder på Gauteland i Sokndal. De hadde seks barn: Anders, Anne, Ellen, Inger, Peder og Ingeborg.

Ingeborg og Ole sine forfedre

Serine sin far: Johannes Kristofferson Store Regedal f.1738 gift 13.12.1764 med
Serine si mor: Karen Gurine Gundersdatter Kvam f.1747 
Karen og Johannes var bønder på Bøysmyr i Sokndal. De hadde ti barn: Kristine, Guri, Kristoffer, Gunnar, Gunnar, Gjertrud Marie, Gjertrud, Serine, Ingeborg og Karen Gurina.

Karen og Johannes sine forfedre
 

Efteland. Mormor vokste opp i det lille hvite huset midt på bildetKilder:
*Sem Austrumdal: Bjerkreims skipreida
*Petrus Valand/Olav Heskestad: Hetland skipreide i 450 år I og II.
*Søren Arneson: Gards- og ættesoga for Gjestal
*Gudtorm Mikkelson: Gjesdal indre del. Gards- og ættesoge
*Lisabet Risa: Bjerkreimboka I-III
*Jan Alsvik: Folk i Strand 1
*Jacob Sverre Løland: Sjernarøy bygdebok I Gard og ætt
*Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal Internett.
*m.fl.      onsdag 2. desember 2015

Tomas Emil Fjelde sine forfedre


Morfar Tomas med barnebarnet Synnøve på armen

Tomas var min morfar. Han var fra Fjelde på Jørpeland. Han flyttet sammen med familien til Ullandhaug, Madla og Stavanger. Her ble han gift med Inga Efteland. De flyttet til Jørpeland like etter at de ble gift, og bodde da på Tungland.

Morfar

Tomas Emil Toreson Fjelde f.08.06.1893  d.09.08.1959 gift med Inga Martinsdatter Efteland f.10.10.1892 d.1973. Inga og Tomas bodde på Jørpeland og Tomas arbeidet på Stålverket. De hadde fem barn: Tore Ernst, Kurt Marton, Sverre Luis, Ingrid Tordis og Eli.

Oldeforeldre

Tomas sin far: Thore Torbjørnson Fjelde f.30.04.1860 d.15.04.1929 gift 24.10.1883 med 
Tomas si mor: Eli Toresdtr. Runnene Naig f. 14.07.1860 d.13.04.1942
Eli og Tore var først bønder på Fjelde på Jørpeland. I 1909 flyttet de først til Ullandhaug deretter til Madla, så til Stavanger og til slutt tilbake til Jørpeland. Denne gang til Tungland.
De hadde sju barn: Serine, Thormod, Malene, Talette, Tomas Emil, Marie og Sigurd Teodor.

Tipp oldeforeldre

Thore sin far: Torbjørn Nilsson Fjelde f.12.10.1828 d.1913 gift 23.03.1855 med
Thore si mor: Stenvor Toresdtr. Rotabakken f.02.03.1830  d.1916 
Stenvor og Torbjørn var bønder på Fjelde. De hadde sju barn: Peder, Nils, Thore, Tomas, Anna, Rakel og Severin.

Inga og Tomas Fjelde med sønnene
Sverre, Marthon og Tore

Eli sin far: Thore Thorson Hathammar f.31.10.1830 d.21.12.1927 gift 17.07.1854 med
Eli sin mor: Malena Henriksdtr. Strand f.23.01.1827  d.21.01.1904
Malene og Thore var husmenn på Runnene på Nag ved Jørpeland. De hadde ni barn: Marcelius, Marcelius, Thor, Henrik, Eli, Serina, Berta, Berta og Bertel.

Tipp tipp oldeforeldre

Torbjørn sin far: Nils Torbjørnson Fjelde f.01.11.1801  d.1872 gift 14.06.1823 med
Torbjørn si mor: Tørri Åseline (Åsa) Knutsdtr. Breivik f.10.06.1804 d.1887 
Åsa og Nils var bønder på garden Øvre Fjelde på Jørpeland. De hadde elleve barn: Kari, Siri, Torbjørn, Knud, Kari, Knud, Kari, Niels, Knud, Christine og Knud.

Stenvor sin far: Thore Jonson Tjøstheim f.27.12.1796  d.1885 gift 24.03.1823 med
Stenvor si mor: Ragnhild Eriksdtr. Jøssang f.23.11.1800  d.mellom 1865 og -75 i USA 
Ragnhild og Thore bodde først på Jøssang, deretter på Rodabakken på heia mellom Jørpeland og Bjørheimsbygd. De emigrerte til USA i 1865. Her døde Ragnhild, mens Thore kom tilbake til Rodabakken etter noen år. De hadde ti barn: Stenvor, Gunnvor, Jon, Stenvor, Tollak, Erik, Inger, Thore, Ragnhild og Ivar.

Thore sin far: Tore Asgautson Naig f.14.04.1799 d.02.10.1848 gift 13.06.1821 med 
Thore si mor: Eli Bjørnsdtr. Jørpelandsdalen f.01.09.1799  d.11.03.1879
Eli og Tore var husmenn på Runnene på Nag. Før de slo seg ned der for godt, hadde de bodd på Langeland, Heia og Helland i Strand. De hadde ni barn: Bjørn, Kristi, Bjørn, Asgaut, Thore, Eli, Daniel, Karina og et barn som var dødfødt.

Malena sin far: Henrich Pederson Strand f.26.02.1777  d.30.04.1851 gift 05.06.1808 med 
Malena si mor: Malena Johannesdtr. f.1790 d.1866 
Malena og Henrich var bønder på garden Strand. De hadde åtte barn: Berthe, Peder, Anna, Johannes, Peder, Kari, Malena og Thor.

Tipp tipp tipp oldeforeldre


Stenvor og Torbjørn Fjelde

Nils sin far: Torbjørn Nilsson Helgøy f.26.02.1770 d.15.05.1820 gift 15.06.1794 med 
Nils si mor: Kari Endresdtr. Fjelde f.17.03.1776  d.15.12.1849 
Kari og Torbjørn var bønder på Fjelde. De hadde tretten barn: Kari, Anna, Anna, Niels, Inger, Malene, Endre, Gunnhild, Jon, Kari, Borghild, Jon og en dødfødt gutt.

Kari og Torbjørn Fjelde sine forfedre
Åsa sin far: Knut Erikson Breivik f.09.01.1774  gift 25.05.1801 med
Åsa si mor: Siri Halvorsdtr. Auglend f.23.05.1763 
Siri var først gift 29.05.1785 med Isak Toreson Breivik. De hadde fem barn: Åsa, Marit, Tore, Halvar og Halvar.
Siri og Knut var bønder på Breivik i Høle. De hadde tre barn: Isak, Tørri Åseline (Åsa) og Erik.

Siri og Knut Breivik sine forfedre

Tore sin far: Jone Pederson Tjøstheim f.08.06.1755  d.05.04.1833 gift 04.06.1829 med
Tore si mor: Gunvor Tollachsdtr. Rossavik f.1758 d.23.04.1829
Jone giftet seg andre gang med Ragnhild Nilsdtr. Idsø 03.11.1829
Gunnvor og Jone var bønder på Tjøstheim i Strand. De hadde ti barn: Per, Christie, Christie, Tollak, Gudrund, Gunvor, Thore, Gunvor, Anna og ei dødfødt jente.

Gunnvor og Jone Tjøstheim sine forfedre

Ragnhild sin far: Erik Erikson Ims f.14.10.1770 d.25.08.1821 gift 28.05.1798 med 
Ragnhild si mor: Stenvor Toresdtr. Vika f.19.11.1769 d.25.08.1821 
Stenvor og Erik var først bønder i Vika på Forsand, deretter på Jøssang. De hadde sju barn: Ivar, Ragnhild, Berta, Berta, Erik, Kristi og Berta.

Stenvor og Erik Jøssang sine forfedre

Tore sin far: Asgaut Pederson Geitaskjær f.27.03.1746  d.18.09.1825  gift 07.10.1792 med
Tore si mor: Kristi Pedersdtr. Bjørheim f.28.09.1766  d.02.11.1806  
Asgaut var først gift med Siri Larsdatter 24.06.1770. De hadde sju barn: Jorun, Kari, Kari, Lars, Peder, Lars og Marta.
Kristi og Asgaut var først bønder på Geitaskjær ved Fiskå, senere på Nag. De hadde fem barn: Peder, Bjørn, Thore, Siri og et dødfødt barn.

Kristi og Asgaut Nag sine forfedre

Eli sin far: Bjørn Aslakson Brådland f.ca.1767 d.18.08.1811 gift 22.05.1791 med 
Eli si mor: Eli Paulsdtr. Øvstebø f.ca.1766 Øvstebø d.23.11.1828
Eli og Bjørn var først husmenn på Fladebråd i Forsand, sendere i Dalen ved Jørpeland. De hadde sju barn: Dagna, Jorun, Gunhild, Eli, Eli, Aslak og Berta.

Eli og Bjørn Dalen sine forfedre

Henrich sin far: Peder Pederson Jørpeland f.24.11.1746 d.08.06.1822 gift 01.01.1773 med 
Henrich si mor: Berta Larsdtr. Strand f.01.12.1747 d.17.08.1815 
Berta og Peder var bønder på Kirkebakken, Strand. De hadde sju barn: Henrik, Anna, Henrich, Marthe, Per, Berthe og Magde.

Berta og Peder Strand sine forfedre

Malene sin far: Johannes Toreson Brekke f.ca 1760 gift i 1789 med
Malena si mor: Anna Taraldsdtr. Kobbavigjå f.1768 d.1791 
Etter Annas død giftet Johannes seg tre ganger. Først med Gunnhild Torgersdtr. Barkeland 24.06.1792. Gunnhild døde i desember samme år hun giftet seg. Neste kone til Johannes var Kari Olsdtr. Haga som han giftet seg med 13.06.1794. Siste giftemål sto 13.07.1835 med Kari Andersdtr. Rotabakken.
Anna og Johannes bodde muligens på Finnøy. Johanns og Kari flyttet til Ugelid og var bønder der. Senere bodde Johanns både på Rodabakken og på Holen i Strand.
Anna og Johannes hadde to barn: Karen og Malena.

Anna og Johannes Holen sine forfedre

Mormor og morfars hus på TunglandKilder:
*Jan Alsvik: Folk i Strand 1-3
*Holger Barkved: Soga um Strand
*Sigleif Engen: Forsandboka 1-3
*Sigurd Eikeland: Årdal II
*Trygve Brandal: Hjelmeland gards og ættesoge
*Gudtorm Mikkelson: Gjesdal indre del. Gards- og ættesoge
*Eivind Smith: Riska gardar og tettstad
*Leif Jørpeland m.fl.: Jørpelandslekten 1500-1995
*Div. opplysninger fra Josef Tungland
*Knut Mykland red.: Norges historie
*Per Sveaas Andersen: Samlingen av Norge og kristningen av landet
*Vera Henriksen m.fl.: Norges konger
*Martin Nag: Div. artikler i Strandbuen m.m.
*Ola Aurenes: Bergesen-ætten
*Lisabet Risa: Bjerkreimboka I
*Arnvid Lillehammer: Soga om Sauda I og II
*Hallvard Bjørkvik: Finnøy gard og ætt I-II
*Jacob Sverre Løland: Sjernarøy bygdebok I Gard og ætt
*Arnvid Lillehammer: Bygdebok for Karmøy I-VI
*Bjørn Tungland: Aner etter Martin Rasmussen Tungland
*m.m. 

Olava Sandvik sine forfedre


Farmor Olava Sandvik

Olava var mi farmor. Hun var fra Tengesdal i Høle, men familien flyttet til Stavanger-området i hennes ungdom. Hennes forfedre kom i hovedsak fra området mellom Høle og Hana.

Farmor

Olava Olsdtr. Tengesdal f.10.01.1896 på Høle d.05.09.1950 ca. kl.20.00 på Jørpeland.
gift 30.09. 1919 med Lars Jørgensen Sandvik. Vielsen skjedde i Johannes kirka i Stavanger. Olava og Lars flyttet til Jørpeland i 1922. De hadde sju barn: Johanna, Klara, Jørgen, Oskar, Lars, Magnus og Alf.

Oldeforeldre

Olavas far: Ola Torkellson Kjosavik f.08.05.1860  d.11.05.1925 gift 04.08.1885 med  
Olavas mor: Karen Gurine Matiasdtr. Tengesdal f.28.11.1861  d.02.03.1929 
Karen og Ola bodde først på Kjosavik i Høyland. De flyttet deretter til Tengesdal. I 1917 flyttet de til Stavanger hvor de hadde en omflakkende tilværelse.
Karen og Ola hadde sju barn: Marselius, Torvald, Martin, Olava, Maria, Karoline og Gurine.

Karen Gurine med døtrene Karoline, Gurine og Olava med Magnus.

Tipp oldeforeldre    

Olas far: Torkell Knutson Tengesdal f.29.03.1824 d.26.04.1898 gift 07.06.1858 med 
Olas mor: Oline Olsdtr. Kjosavik f.1835 d.20.12.1917 
Oline og Torkell var bønder på Kjosavik, og hadde åtte barn: Nils Kristian, Ola, Gunnhild Taletta, Gunnar, Olaus, Gina Olava, Teoline og Tomas.

Karen Gurines far: Matias Knutson Tengesdal f.01.09.1831 gift med 
Karen Gurines mor: Maria Torgersdtr. Lomeland f.1836 d. 
Maria og Mathias var bønder på Tengesdal. Mathias og Torkell var søsken. Altså var oldeforeldrene mine, Karen og Ola søskenbarn.
Maria og Mathias hadde seks barn: Karen Gurine, Gurine, Taletta, Kristian, Martin og Gine.

Maria og Mathias Tengesdal med døtrene 
Karen Gurine t.h. og Taletta. 
Mannen i midten er ukjent.

Tipp tipp oldeforeldre

Torkells far: Knut Torkellson Tengesdal f.1791 gift 09.04.1817 med
Torkells mor: Gunnvor Taraldsdtr. Veraland f.  1793
Gunnvor og Knut var husmenn på Tengesdal. De hadde ni barn: Torkell, Kristine, Gunnhild, Torkell, Taletta, Mathias, Gunul, Gurine og Kristian.

Olines far: Ola Olson Kjosavik f.04.08.1810  d.14.11.1870 gift 18.11.1843 med 
Olines mor: Guri Jespersdtr. Norland f.1793 d.10.11.1876 
Guri og Ola var bønder på Kjosavik. To barn er kjent: Oline og Ola.

Mathias sin far: Knut Torkellson Tengesdal. Se over.
Mathias si mor: Gunnvor Taraldsdtr. Veraland. Se over.

Marias far: Torger Svenson Fosse f.1802 d.1883 gift 11.11.1827 med 
Marias mor: Guri Olsdtr. Lomeland f.1805 d.1881 
Guri og Torger var bønder på Lomeland. De hadde sju barn: Syvert f.1828, Guri, Ola, Maria, Ane, Rakel og Talette Gurine.

Tipp tipp tipp oldeforeldre

Knuts far: Torkel Knudson Fossmark f.1767 gift 10.04.1791(kongebrev) med  
Knuts mor: Kristi Sjursdtr. Norland f. 1766
Kirsti og Torkel bodde på Tengesdal i 1801. De hadde åtte barn: Knud, Sjur, Marite, Gunvor, Sjur, Torkel, Kristian og Sivert.

Kristi og Torkel Tengesdal sine forfedre

Gunnvors far: Tarald Knudson Tengesdal f. 1764 gift 01.01.1787 med 
Gunnvors mor: Gunhild Gunnarsdtr. Veraland f.1759 
Tarald giftet seg for andre gang i 1819 med enka Åse Nielsdatter Hommersand.
Gunnhild og Tarald bodde på Veraland. De hadde sju barn: Gunnar, Joren, Knut, Gunvor, Kari, Gunnhild Kristine og Marta.

Gunnhild og Tarald Veraland sine forfedre

Olas far: Ola Olson Kjosavik f.1774 d.1826 gift 24.06.1807 med 
Olas mor: Åsa Torchildsdtr. Auglend f.1788 på Høle d.04.10.1874 
Åsa og Ola var bønder på Kjosavik. Tre barn er kjent: Ola, Torkell og Ola.

Åsa og Ola Tengesdal sine forfedre

Guris far: Jesper Knutson Edland f.1748 d.24.12.1838 gift 04.03.1778 med 
Guris mor: Guri Toresdtr. Vatne f.1750 d.1804 
Jesper ble gift andre gang i 1805 med Anna Nilsdtr. Bråstein
Guri og Jesper bodde først på Hetland, men solgte garden og bygslet garden Nordland. De hadde åtte barn: Knut, Tore, Jesper, Guri, Karen, Marta Maria, Rasmus og Guri.

Guri og Jesper Nordland sine forfedre

Knuts far: Torkel Knudson Fossmark. Se over.
Knuts mor: Kristi Sjursdtr. Norland Se over.

Gunnvors far: Tarald Knudson Tengesdal. Se over.
Gunnvors mor: Gunhild Gunnarsdtr. Veraland. Se over.

Torgers far: Sven Torgerson Fosse f.1778 d.1848 gift 26.05.1801 med 
Torgers mor: Malli Omundsdtr. Brekko f.1780 d.1848 
Malli og Sven bodde på Fosse i Time. De hadde ett barn som er kjent: Torger.

Malli og Sven Fosse sine forfedre

Guris far: Ola Ådneson Lomeland f.1775 d.1838 gift 22.03.1802 med 
Guris mor: Guri Olsdtr. Sikveland f.1770 d.1825
Guri Olsdatter var enke. Hun var gift i første ekteskap med Ola Svenson Sikveland.
Guri og Ola bodde på Lomeland. De hadde seks barn: Jorine (mormor til Christan Bjelland), Guri, Ane, Olina, Andreas og Ola.

Guri og Ola Lomeland sine forfedre

Fra Tengesdal i Høle. Farmor vokste opp i
huset til venstre.Kilder:
*Per Seland: Bygdebok for Sirdal
*Sigleif Engen: Forsandboka
*Ola Aurenes: Høyland gards og ættesoge
*Søren Arneson: Gards- og ættesoga for Gjestal
*Gudtorm Mikkelson: Gjesdal indre del. Gards- og ættesoge
*Eivind Smith: Riska gardar og tettstad
*Lisabet Risa: Bjerkreimboka I
*m.m.