mandag 30. november 2015

Gunvor og Jone Tjøstheim sine forfedre

Strand kirke
Morfar Thomas Emil Fjelde ble født på Fjelde på Jørpeland Hans slekt er i hovedsak fra Strand kommune og nabokommunene. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Gunvor og Jone Tjøstheim sine forfedre.

8. generasjon

Jone sin far: Peder Knutson Tjøstheim f.1724 d.03.09.1774 gift 26.05.1754 med 
Jone si mor: Guri Toresdatter Krogevold f.06.03.1732 
Guri ble gift andre gang med Asgaut Pederson Krogevold .
Guri og Peder overtok bruk 1 Tjøstheim ca.1760. De hadde sju barn som er kjent: Jona, Kari, Knut, Berta, Marta, Thore og Anna.

Gunvor sin far: Tollak Olson Skreå f.1721 d.1777 gift 14.06.1744 med
Gunvor si mor: Gunvor Jonsdatter Skeie f.1725 d.1794 
Både Gunvor og Tollak vokste opp i Sirdal. De drev den første tiden Tollak sitt heimebruk Skreå i Sirdal, men de måtte gi dette fra seg til datteren til en eldre bror av Tollak, som hadde odel. Familien flyttet derfor til Nedre Rossavik i Forsand ca. 1755. De brukte hele Nedre Rossavik i perioden 1759-1775. De hadde elleve barn: Adlau, Gunhilda, Ola, Svein, Jon, Tollak, Kristi og to vi ikke vet navnet på.

9. generasjon

Peder sin far: Knut Thoreson Tjøstheim f.ca.1693 d.ca.1764 gift 22.11.1722 med 
Peder si mor: Berit Pedersdatter Helland
Knut hadde tingsvitne på at han ikke var frisk, "ei vel forvaret i sitt hoved". Sannsynligvis for å slippe militære. Berit og Knut drev bruk 1 på Tjøstheim. De hadde åtte barn: Peder, Kari, Thore, Jon, Knut, Anna, Anna og Thore.

Guri sin far: Thore Åselson Krogevold f.1706 gift 10.01.1729 med
Guri si mor: Kari Oddsdatter Skår f.ca.1702
Kari og Thore drev bruk 1 på Krogevold. Kari hadde tjent hos Kristoffer Grødem fra hun var liten til hun var 24 år uten betaling. Hun fikk derfor 3 riksdaler for dette ved skiftet etter Kristoffer Grødem. Thore og Kari ble stevnet for retten for leiermål i 1727. Han måtte betale 12 riksdaler og hun 6 i bot. I tillegg måtte de skrifte offentlig i kirken. De hadde fire barn som er kjent: Knut, Ingeborg, Berta og Guri.

Tollak sin far: Ola Sigbjørnson Liland gift med
Tollak si mor: Adlau Halvarsdatter Skeie
Ola og Adlau drev garden Skreå i Sirdal. Ett av deres barn er kjent, Tollak.

Gunvor sin far: Jon Tolleivson Skeie f.1692 gift med
Gunvor si mor: Gunhild Jakobsdatter Fintland
Jeg kjenner ikke noe til Gunhild og Jon annet enn at de hadde ei datter som het Gunvor.

10. generasjon

Knut sin far: Thore Pederson Tjøstheim f.ca.1660 d.1742 gift med
Knut si mor: Ukjent
Thore ble gift andre gang med Anna Knutsdatter Øvre Bjørheim
Thore var reservesoldat i 1682. Han kjøpte bruk 1 på Tjøstheim i 1695. Den første kona (Knuts mor) var lenge syk. I et dokument får hun denne attesten: "der i Mange Aar har været Rasende oc fra sin Sands". Thore hadde to barn som er kjent, Knut og Eli.

Berit sin far: Peder Thorson Helland f.ca.1658 d.ca.1720 gift med
Berit si mor: Anna Knutsdatter Øvre Bjørheim f.ca.1678
Anna ble gift andre gang med Thore Pederson Tjøstheim 
Anna og Peder overtok bruk 1 på Helland i 1690. De hadde åtte barn: Thomas, Thore, Berta, Thore, Knut, Marta, Marta og ei datter vi ikke vet navnet på. 

Thore sin far: Åsel (Asser) Thorson Østerhus f.ca.1653 d.1729 gift ca.1702 med
Thore si mor: Ingeborg Thorsdatter Krogevold f.ca.1671 d.1731
Åsel bygsla i 1686 bruk 1 på Krogevold. Han hadde vært soldat. Han var lagrettemann i 1690. De hadde to barn som er kjent, Thore og et barn som døde som lite.

Kari sin far: Odd Knutson Sørskår f.ca.1654 d.ca.1730 gift ca.1698 med
Kari si mor: Guri Klengsdatter Nedre Mæle f.ca.1675 d. etter 1732
Guri og Odd var bønder på bruk 1 på Sørskår i 1701. De drev halve bruk 1 i 1723. De hadde fem barn som er kjent: Kari, Knut, Kleng, Ingeborg og Berta. 

Ola sin far: Sigbjørn Askildson Liland gift med
Ola si mor: Astri Jørgensdatter Lunde
Jeg kjenner ikke noe til Astri og Sigbjørn, bortsett fra at de hadde en sønn som het Ola.

Adlau sin far: Ukjent
Adlau si mor: Ukjent

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

Gunhild sin far: Ukjent
Gunhild si mor: Ukjent

11. generasjon

Thore sin far: Peder Torson Løvbrekke f.ca.1619 gift ca.1644 med
Thore si mor: Samuelsdatter Tjøstheim f.ca.1620 
Peder var lagrettmann i 1659-1678. Han var bonde på prestegarden på Tau, hvor han eide noe av garden og leide noe. Han hadde to barn som er kjent: Samuel og Thore.

Peder sin far: Thore Larson Helland f.ca.1615 d.etter 1660 gift ca.1638 med
Peder si mor: Berta Pedersdatter f.ca.1615 d.etter 1678 
Berta og Thore var leilendinger i 1640-44 på Helland bruk 1, deretter hadde han odel. Han var lagrettemann i 1658. I 1639 fikk han bot for tyveri av ei ku. Berta og Thore hadde seks bar som er kjent: Lars, Astri, Ingeri, Laurits, Peder og Gunnar.


Anna sin far: Knut Jonson Høyland f.ca.1640 d.ca.1694 gift ca.1678 med
Anna si mor: Marta Olsdatter Kjølevik f.ca.1648 d.ca.1731 
Knuts far var fra Øvre Bjørheim, men giftet seg til Høyland. Knut overtok og drev Øvre Bjørheim bruk 1. Han var lagrettemann i 1685. Marta og Knut hadde seks barn som er kjent: Anna, Udbjørg, Jon, Henrik, Berta og Ole.

Åsel sin far: Thore Åselson Østerhus f.ca.1624 d.ca.1676 gift ca.1645 med
Åsel si mor: Randveig Olsdatter f.ca.1625 d.ca.1676 
Randveig og Thore var leilendinger i 1642 på Østerhus bruk B, men husmenn i 1644. Thore var lagrettemann i 1663. Ved skifte etter Thore og Randveig i 1676 var det ni barn som levde, og det ble så godt som ingen ting igjen til dem etter at kreditorene hadde fått sitt. De ni kjente barna var: Kari, Siri, Guri, Åsel, Ingeborg, Ola, Kari, Gjertrud og Thore.

Ingeborg sin far: Thore Johannesson Krogevold f.ca.1642 d.ca.1673 gift ca.1667 med
Ingeborg si mor: Siri Asbjørnsdatter Heggheim f.ca.1640
Thore fikk bot i 1668 fordi Siri ble gravid før ekteskapet. De var bønder på Krogevold bruk 1. To barn er kjent: Asbjørn og Ingeborg.

Odd sin far: Knut Olson Sørskår f.ca.1618 d.ca.1698 gift ca.1652 med
Odd si mor: Ingeborg Danielsdatter Bratt-Hetland f.ca. 1635
Knut ble bøtelagt bl.a. for slagsmål. Ingeborg og Knut var bønder på Sørskår bruk 1. Garden ble senere delt likt mellom sønnene Odd og Ole. De hadde fem barn som er kjent: Daniel, Odd, Ole, Alf og Mari.

Guri sin far: Kleng Asserson Nedre Mæle f.ca.1644 d.1713 gift ca.1668 med 
Guri si mor: Kari Bjørnsdatter Jøssang f.ca.1635 d. før 1709
Kari var først gift ca. 1655 med Bjørn Nedre Mæle. Etter Karis død, giftet Kleng seg på ny med Marit Reiarsdatter Brat-Hetland. Kari hadde datteren Kari fra første ekteskap, mens Kleng hadde barna Peder og Kari fra sitt andre ekteskap.
Kari og Kleng bodde først på Nedre Mæle, deretter på Store Døvik fra ca.1670. Kleng var lagrettemann i perioden 1674-85. Kari og Kleng hadde tre barn som er kjent: Berta, Guri og Daniel.

Sigbjørn sin far: Ukjent
Sigbjørn si mor: Ukjent

Astri sin far: Ukjent
Astri si mor: Ukjent

12. generasjon

Peder sin far: Tord Tordson d.1625 gift ca.1617 med
Peder si mor: Marta Thorsdatter Tjentland f.ca.1580 d.etter 1655
Marta var først gift med presten Peder Stud. De hadde seks barn som er kjent: Guri, Jørgen, Samuel, Thore. Katarina og ei datter gift med Bjørn Larson Heggheim.
Tord var kapellan i Strand under Peder Stud, og sokneprest etter han f.o.m. 05.11.1616. Han giftet seg med presteenka, noe som ikke var uvanlig når en «ungkarsprest» overtok etter en gift prest som døde i sitt kall. Marta og Tord hadde to barn som er kjent, Peder og ei datter gift med Morten Eriksen fra Stavanger.

Samuelsdatter Tjøstheim sin far: Ukjent
Samuelsdatter Tjøstheim si mor: Ukjent

Thore sin far: Laurits Gunnarson Helland f.ca.1560 d.ca.1626 gift ca.1590 med
Thore si mor: Ingrid Ommundsdatter Varland f.ca.1565 d.etter 1648 
Ingrid og Laurits var leilendinger på Helland bruk 1 i perioden 1610-1626. Han var lagrettemann i 1616-26. Tre barn er kjent: Gunnar, Ommund og Thore.

Berta sin far: Ukjent
Berta si mor: Ukjent

Knut sin far: Jon Knutson Øvre Bjørheim f.ca.1612 d.ca.1672 gift ca.1640 med
Knut si mor: Anna Pedersdatter Foss f.ca.1617 d.ca.1674
Anna var først gift med Thore Olsen. De hadde fire barn som er kjent: Peder, Thore, Ole og Jon.
Anna og Jon var selveiere på Høyland bruk 1 fra ca.1645. De hadde også eiendom på Øvre Bjørheim hvor han var født, på Fremre Sedberg i Årdal og på Kalsem. Jon var lagrettemann i 1661-1667. Anna og Knut hadde sju barn som er kjent: Knut, Tormod, Ole, Sissel, Jon, Jon og Susanna.

Marta sin far: Ole Lauritson Kjølevik f.ca.1627 d.ca.1689 gift ca.1648 med 
Marta si mor: Udbjørg Rasmusdatter Varland f.ca.1625 d.før 1674 
Ole ble gift på ny med Sissel Jonsdatter Høyland. Sissel og Ola fikk tre barn som er kjent: Ole, Udbjørg og Lukretsia.
Ole overtok deler av Kjølevik bruk 1 senest 1647. Han var lagrettemann i 1655-1682. Han var selv stevnet for retten flere ganger, bl.a. fordi han tok en hest av en nabo som hadde lånt ei ku av Ole. Denne kua døde, og hesten ble tatt som erstatning. Udbjørg og Ole hadde fem barn som er kjent: Marta, Laurits, Jon, Berta og Rasmus.

Thore sin far: Åsel (Asser) Østerhus f.ca.1590 gift ca.1624 med
Thore si mor: Ukjent
Åsel var leilending i perioden 1631-44. Etter det var han husmann på Østerhus bruk B. Han fikk bot i 1637 for slagsmål. En sønn er kjent, Thore.

Randveig sin far: Ukjent
Randveig si mor: Ukjent

Thore sin far: Johannes Olson Krogevold f.ca.1602 d.ca.1672 gift med
Thore si mor: Ingeborg
Johannes betalte skatt som husmann i 1633-34, "forarmede" leilending i 1635-37, leilending i 1638-39, "forarmede" i 1640, 1644 husmann og odel fra 1646 på Krogevold bruk 3. Han var lagrettemann i perioden 1653-1672. Han var også selv i retten mange ganger bl.a. for tyveri og slagsmål. Ingeborg og Johannes hadde fire barn som er kjent: Guri, Ingeborg, Thore og Jorunn.

Siri sin far: Asbjørn Tørreson Heggheim f.ca.1604 gift ca.1630 med 
Siri si mor: Pedersdatter
Asbjørn var delvis husmann og leilending på Heggheim bruk 1. I 1655-72 var han lagrettemann. Han fikk bot for å komme for tidlig i "brudeseng". Asbjørn hadde fem barn som er kjent: Osmund, Siri, Tørres, Kari og Peder.

Knut sin far: Ole Alfson Sørskår f.ca.1585 gift i 1617 med
Knut si mor: Ukjent
Ole overtok som bruker av bruk 1 i Sørskår litt før 1620. Han var lagrettemann 1622-41, og fikk bot for slagsmål i 1641. En sønn av Ole er kjent, Knut.

Ingeborg si mor: Ukjent
Ingeborg si mor: Ukjent

Kleng sin far: Asser Reiarson Nedre Mæle f.1603 d. etter 1675 gift med
Kleng si mor: Sissel f.1610 
Asser var gift første gang med Berte Klengsdatter Steinsland. Berte og Asser hadde seks barn som er kjent: Siri, Siri, Berte, Svein, Reiar og Daniel.
Asser fikk bot i ca.1628 fordi Berte fikk barn for tidlig. Sissel og Asser hadde fire barn som er kjent: Siver, Kleng, Ola og Asser.

Kari sin far: Bjørn Knutson f.ca.1596 d.ca 1690 gift ca.1620 med
Kari si mor: Guri Thorsdatter Søre Tysdal f.ca.1600
Bjørn var leilending på Idsal bruk 1 i 1626-44. Han var deretter selveier fram til 1648. Bjørn var lagrettemann i perioden 1634-1636 og 1661-1662. Guri og Bjørn flyttet til Jøssang bruk 1 ca 1648. De hadde odel her til inn på 1660-tallet. Guri og Bjørn hadde også jord på Øvre Tysdal, Helle og Nordland i Kålabygda. Bjørn flyttet til Søre Tysdal etter at Guri døde. Guri og Bjørn hadde fire barn som er kjent: Thore, Mikkel, Kari og Allis.

13. generasjon

Tord sin far: Ukjent
Tord si mor: Ukjent

Marta sin far: Tore Ivarson Tjentand gift med
Marta si mor: Ukjent
Tore var gift to ganger, med Eivindsdatter Askvik og Ragnhild Knudsdatter Sedberg. Det er usikkert hvem som er mor til Marta og hvem av de andre barna som hører til de ulike ekteskap. I 1563 betalte Tore 1 dl i kirkeskatt. I 1602 skatter han 3 1/2 l 1 pund smør, det vil si at han er eier av stort jordegods. Han var med å forsegle fullmakten til utsendingene for kongehyllingen i 1591. Tore hadde sju barn som er kjent: Ivar, Eivind, Peder, Oluf, Johannes, Marit og ei datter gift med Finn Fevoll.

Laurits sin far: Gunnar Lauritson Helland f.ca.1530 d.ca.1604 gift ca.1560 med
Laurits si mor: Anna Helland d. etter 1610 
Gunnar kom til Helland bruk 1 før 1591. Han satte sitt segl under hyllingsbrev til Kristian IV. Han var leilending. Etter hans død var Anna husmann. Anna og Gunnar hadde ett barn som er kjent, Laurits.

Ingrid sin far: Ommund Rasmusson Varland d.ca.1605 gift med
Ingrid si mor: Ukjent
Ommund var leilending på Varland bruk 1 i 1603. To av hans barn er kjent: Ingrid og Rasmus.

Jon sin far: Knut Svendson Øvre Bjørheim f.ca.1590 gift ca.1610 med
Jon si mor: Berta Jonsdatter Østre Sedberg f.ca.1590
Berta og Knut var leilendinger på Øvre Bjørheim bruk 1 i perioden 1617-44, og overtok deretter garden. Knut fikk bot i 1621 for slagsmål. Han bodde 5 år på Nordre Hidle, Sjernarøy, før han bosatte seg på Øvre Bjørheim. Berta og Knut hadde tre barn som er kjent: Jon, Jorun og Svend.

Anna sin far: Peder Tormodson Foss f.ca.1581 d.ca.1670 gift med
Anna si mor: Sissel Olsdatter Håland f.ca.1597
Peder ble gift andre gang med Susanne Rasmusdatter f.ca.1590. De hadde tre barn: Torbjørn, Rasmus og Jon.
Sissel og Peder var gårdbrukere på Foss bruk 2. I perioden 1627-1660 var de brukere på hele Foss. Sissel var fra Håland i Erfjord. De hadde fem barn som er kjent: Orm, Ola, Tormod, Anna og Guri.

Ole sin far: Laurits Olson Kjølevik f.ca.1585 d.ca.1654 gift ca.1618 med
Ole si mor: Ukjent
Laurits ble gift for andre gang i 1641, muligens med Marta Rasmusdatter.
Han var leilending i Kjølevik bruk 1 i perioden 1618-1646. Han var lagrettemann i 1618-1635. To av barna hans er kjent: Ole og Bjørn.

Udbjørg sin far: Rasmus Ommundson Varland f.ca.1575 d.ca.1655 gift ca.1610 med
Udbjørg si mor: Berta Knutsdatter Øvre Bjørheim f.ca.1590 d.ca.1676
Berta ble gift andre gang ca. 1658 med Peder Bjørnson Heggheim 
Berta og Rasmus var leilendinger på Varland bruk 1 i perioden 1610-1633, deretter overtok de garden. Rasmus var lagrettemann i 1624-1640. Berta fikk bot i 1653 fordi grisene hennes hadde gjort skade i Mikkel Vosters åker. Bota ble 3 tønner korn. Berta og Knut hadde seks barn som er kjent: Ommund, Siri, Udbjørg, Knut, Jon og Bjørn.

Åsel sin far: Åsel Østerhus f.ca.1560 d.ca.1630 gift ca.1590 med
Åsel si mor: Ukjent
Åsel var leilending på Østerhus bruk B i 1606-1629, med unntak av perioden 1622-1631 hvor han var husmann. Enka var husmann i 1630-44. Han var lagrettemann. Han ble i 1626 anklaget for flere slagsmål, men ble frikjent. Han ble imidlertid dømt året etter for å ha gitt Laurits Barka et "Mundslag". En sønn er kjent, Åsel også nevnt som Asser.                      

Johannes sin far: Ole Olson Veland f.ca.1580 gift ca.1602 med
Johannes si mor: Marta Halvardsdatter Krogevold f.ca.1575 
Marta og Ole var husmenn på bruk 3 Krogevold i 1612-1614, leilending i 1617-1631 og husmenn igjen i 1632-1633. Ole var lagrettemann i 1631-35. Marta og Ole hadde to barn som er kjent: Johannes og Lydik.

Ingeborg sin far: Ukjent
Ingeborg si mor: Ukjent

Asbjørn sin far: Tørres Heggheim f.ca.1580 d.ca.1615 gift ca.1600 med
Asbjørn si mor: Torborg Heggheim d.etter 1630 
Torborg og Tørres var leilendinger på bruk 1 Heggheim i 1603-1614. Torborg var leilending i 1617-1623 og deretter husmann 1624-1630. De hadde tre barn som er kjent: Anna, Ingeborg og Asbjørn.

Pedersdatter sin far: Ukjent
Pedersdatter si mor: Ukjent

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Asser sin far: Reiar Asserson Nedre Mæle f.1570 d.ca.1620 gift med
Asser si mor: Siri Olsdatter Mæle f.1573
Siri ble gift andre gang med Svein Erikson Ravnås, og de hadde en sønn: Reidar.
Siri var den største skattebetaler i Årdal i 1624. Hun var da enke. Siri og Reiar hadde tre barn som er kjent: Asser, Torborg og Berte.

Sissel sin far: Ukjent
Sissel si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Ukjent
Bjørn si mor: Ukjent

Guri sin far: Ukjent
Guri si mor: Ukjent

14. generasjon

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Gunnar sin far: Ukjent
Gunnar si mor: Ukjent

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

Ommund sin far: Ukjent
Ommund si mor: Ukjent

Knut sin far: Svend Bjørnson Øvre Bjørheim d.før 1596 gift ca. 1580 med
Knut si mor: Eli Jonsdatter Sedberg f.ca.1560
Eli ble gift andre gang med Erik Jonson Østre Sedberg. De hadde to barn som er kjent: Svend og Ole.
Eli og Svend var bønder på Øvre Bjørheim bruk 1. De hadde fire barn som er kjent: Marta, Kari, Knut og Ingeborg.

Berta sin far: Jon Eivindson Øvre Sedberg f.ca.1560 d.før 1610 gift med
Berta si mor: Ingrid Pedersdatter
Jon var lagrettemann i 1591. Ingrid eide garden, bruk1 på Øvre Sedberg som enke i 1617. Ingrid og Jon hadde fem barn som er kjent: Erik, Reiar, Marit, Gunhild og Berta.

Peder sin far: Tormod Olson Fevoll f.ca.1535 gift med
Peder si mor: Anna Ormsdatter Byre
Anna var gift i første ekteskap med Jon Sørenson Aukland De hadde to barn som er kjent: Siri og ei datter gift med Søren Olson Helgeland.
Tormod var utsending ved hyllingen av Kristian 4 i 1591. Anna og Tormod hadde tre barn som er kjent: Peder, Jon og Birgit.

Sissel sin far: Ukjent
Sissel si mor: Ukjent

Laurits sin far: Ole Oddson Kjølevik gift med
Laurits si mor: Gjøa
Gjøa og Ole var leilendinger i Kjølevik bruk 1 i perioden 1603-1614. De eide jord i Musland, Nedstrand, Vik i på Rennesøy og Eskeland i Høle. De hadde en sønn som er kjent: Laurits.

Rasmus sin far: Ommund Rasmusson Varland d.ca.1605 gift med
Rasmus si mor: Ukjent
Ommund var leilending på Varland bruk 1 i 1603. Han hadde to barn som er kjent: Ingrid og Rasmus.

Berta sin far: Knut Bjørnson Øvre Bjørheim f.ca.1563 d.ca.1659 gift ca.1580 med 
Berta si mor: Udbjørg Tormodsdatter Foss f.ca.1555
Udbjørg og Knut var selveiere på Øvre Bjørheim bruk 7 i perioden 1603-1659. De eide også jord i Lutsi, Høyland, Kleppa i Hjelmeland og Randa på Fister. Knut fikk bot for å ha slått Ole Vastveit i 1603. De hadde seks barn som er kjent: Guri, Sissel, Berta, Eli, Bjørn og Åsa.

Åsel sin far: Ukjent
Åsel si mor: Ukjent

Ole sin far: Ole Erikson Veland f.ca.1550 d.ca.1626 gift ca.1580 med
Ole si mor: Ukjent
Ole var leilending på Veland bruk 1 i perioden 1617-1626. Han hadde to barn som er kjent: Ole og Knut.

Marta sin far: Halvard Anderson Krogevold f.ca.1545 gift ca.1570 med
Marta si mor: Ukjent
Halvard var leilending på Krogevold bruk 1 i 1606. Han hadde to barn som er kjent: Ånon og Marta.

Tørres sin far: Ukjent
Tørres si mor: Ukjent

Torborg sin far: Ukjent
Torborg si mor: Ukjent

Reiar sin far: Asser Reierson Øvre Sedberg f.ca.1530 gift med
Reiar si mor: Ukjent
Asser var bonde på Nedre Mæle. Han hadde en sønn som er kjent: Reiar.

Siri sin far: Ola Knutson Nedre Mæle f.ca.1540 gift med
Siri si mor: Berte Larsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Berte og Ola annet enn at de hadde tre barn: Siri, Lars og Knut.

15. generasjon

Svend sin far: Ukjent
Svend si mor: Ukjent

Eli sin far: Joen Østigaard Midtre Sedberg gift med
Eli si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Joen, uten om at han hadde ei datter som het Eli.

Jon sin far: Eivind Reiarson Øvre Sedberg f.1520 d.1597
Jon si mor: Berte Jonsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Berte og Eivind, annet enn at de hadde fire barn: Gammel, Lars, Anna og Jon.

Ingrid sin far: Ukjent
Ingrid si mor: Ukjent

Tormod sin far: Ola Jonson Tøtland gift med
Tormod si mor: Siri Oddsdatter Fevoll
Siri var først gift med en Sevat, og de hadde ei datter: Birgita.
Siri og Odd er nevnt på Foss bruk 1 og 2 i 1519 og 1521. Siri er nevnt alene i 1563. De bodde først på Fevoll, så på Tøtland før de kom til Foss. Tre av deres barn er kjent: Tormod, Jone og Magnhild.

Anna sin far: Orm Anundson Byre f.ca.1510 d.ca.1601 gift med
Anna si mor: Ukjent
Orm bodde på Stokka i Vats i 1586. Han var senere leilending på Byre i Fister. Fire av hans barn er kjent: Anund, Olav, Anna og Marita.

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Gjøa sin far: Ukjent
Gjøa si mor: Ukjent

Ommund sin far: Ukjent
Ommund si mor: Ukjent

Knut sin far: Bjørn Lauritson Bjørheim f.ca.1530 d.før 1596 gift ca. 1561 med
Knut si mor: Sissel Sæbjørnsdatter Talgje
Bjørn var først gift med ei Svendsdatter i 1555. Hun døde ca. 1560. De hadde tre barn: Svend, Ragnhild og Kari. Også Sissel hadde vært gift før, med Knut Olson Nordr Hidle.
Sissel og Bjørn var bønder på Øvre Bjørheim. Sissel var selveier på Øvre Bjørheim bruk 7 i perioden 1603-1614. Tre barn til Sissel og Bjørn er kjent: Ei datter gift med Knud Nilson Skanderborg, Knut og Siri.

Udbjørg sin far: Ukjent
Udbjørg si mor: Ukjent

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Halvard sin far: Anders Halvardson Krogevold f.ca.1515 d.etter 1594 gift ca.1545 med
Halvard si mor: Marta Johannesdatter f.ca.1520
Marta hadde odelsgods i Gilja med ødegårdene Motland og Mjåland. Dette ble pantsatt 4. februar 1594. Anders og Marta drev Krogevold bruk 1. En sønn er kjent: Halvard.

Asser sin far: Reiar Sjurson Øvre Sedberg gift med
Asser si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Asser, bortsett fra at han hadde fire barn som er kjent: Eivind, Knut, Asser og Aslak.

Ola sin far: Ukjent gift med
Ola si mor: Ellingsdatter Mjølhus
Jeg kjenner ikke noe til Olas foreldre.

Berte sin far: Ukjent
Berte si mor: Ukjent

16. generasjon

Joen sin far: Ukjent
Joen si mor: Ukjent

Eivind sin far: Reiar Sjurson gift med
Eivind si mor: Ukjent
Reiar var bonde på Øvre Sedberg bruk 1. Han hadde fire barn som er kjent: Eivind, Knut, Asser og Aslak.

Berte sin far: Ukjent
Berte si mor: Ukjent

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Siri sin far: Odd på Fevoll nevnt 1519 og 1539 gift med
Siri si mor:
Odd bodde på Fevoll i Hjelmeland. Han var sannsynligvis sønnesønn av Magnhild Oddsdatter fra Voss og Alv Knutson av svensk adelsslekt -Tre Roser. Han hadde to barn som er kjent: Magnilla og Siri.

Orm sin far: Ukjent
Orm si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Laurits Leivson Øvre Bjørheim f.ca.1500 d.ca.1570 gift med
Bjørn si mor: Bjørnsdatter Tau
Laurits, også nevnt som Lars, drev bl.a. bruk 7 på Øvre Bjørheim. Han eide ellers mye gods i ulike bygder, og var en av de rikeste bøndene i fylket. Tre av barna er kjent: Bjørn, Olav og Margrete.

Sissel sin far: Ukjent
Sissel si mor: Ukjent

Anders sin far: Ukjent
Anders si mor: Ukjent

Marta sin far: Ukjent
Marta si mor: Ukjent

Reiar sin far: Ukjent
Reiar si mor: Ukjent

Ellingsdatter Mjølhus sin far: Elling Mjølhus gift med
Ellingsdatter Mjølhus si mor: Ukjent
Elling var fra Hjelmeland. Han hadde et barnebarn som het Ola.

17. generasjon

Reiar sin far: Ukjent
Reiar si mor: Ukjent

Odd sin far: Alvson gift med
Odd si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Alvson, annet enn at han hadde en sønn som het Odd.

Laurits sin far: Leiv Halvardson Sopp f.ca.1455 gift med
Laurits si mor: Ukjent
Leiv var bruker på Sopp på Odland i Vinje Telemark i 1519. Han flyttet til Rogaland og ble bruker på Øvre Bjørheim bruk 7. Han hadde en sønn som er kjent, Laurits.

Bjørnsdatter Tau sin far: Ukjent
Bjørnsdatter Tau si mor: Ukjent

Elling sin far: Ukjent
Elling si mor: Ukjent

18. generasjon

Alvson sin far: Alv Knutson gift med
Alvson si mor: Magnhild Oddsdatter
Alv var av svensk adelsætt kalt Tre Roser. Magnhild var fra Voss. De hadde en sønn som igjen hadde ett barn som het Odd.

Leiv sin far: Halvard Danielson Sopp gift med
Leiv si mor: Ukjent
Halvard var fra Odland i Vinje i Telemark. Han hadde en sønn som er kjent: Leiv.

19. generasjon

Alv sin far: Ukjent
Alv si mor: Ukjent

Magnhild sin far: Ukjent
Magnhild si mor: Ukjent

Halvard sin far: Ukjent
Halvard si mor: Ukjent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar