mandag 30. november 2015

Anna og Johannes Holen sine forfedre

Johannes Holen (Brekke) kom fra Sauda. 
(Bildet fra Sauda: foto.Jan Gravdal)
Morfar Thomas Emil Fjelde ble født på Fjelde på Jørpeland Hans slekt er i hovedsak fra Strand kommune og nabokommunene. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Anna og Johannes Holen sine forfedre.

8. generasjon

Johannes sin far: Tore Johannesson Årtun f.ca.1738 d.ca.1770 gift 1760 med 
Johannes si mor: Madli Bjørnsdatter Risvoll f.ca.1734
Madli var først gift med Gaute Eriksson Litlarød. De hadde en sønn, Erik.
Tore bygslet Litlarød i Sauda, garden som Gaute og Madli drev, når han giftet seg i 1760. Det var ei Karen Frimann som eide garden. De kjøpte Brekke bruk 6 i Sauda i 1766. Skiftebrevet etter Tore datert 10.03.1770 viser at de levde under trange kår. Garden og løsøre var like mye verd som gjelda. Det var derfor ingen ting igjen til arvingene. Hvor Madli og barna reiste etter at Tore døde, vites ikke.  Madli og Tore hadde tre barn som er kjent: Johannes, Gaute og Gyrid.

Anna sin far: Tarald Johannesson f.ca.1730 d.1788 gift 1755 med
Anna si mor: Kirsti Asbjørnsdatter Eik f.1729 d.1798 
I et bygselbrev til datteren Kirsti i 1800 står det at det var Tarald som ryddet husmannsplassen Kobbavigjå, også kalt Trevlandsjøen på Fogn. De bodde på denne plassen ca.1760-1788. Da overtok dattera Anna. Tarald og Kristi bodde først på Strand. Ved skiftet etter Tarald var det en formue på vel 20 riksdaler. Kirsti og Tarald hadde åtte barn: Marta, Asbjørn, Johannes, Siri, Kirsti, Anna, Johannes og Kari.

9. generasjon

Tore sin far: Johannes Toreson f.ca.1687 d.ca.1739 gift med
Tore si mor: Ågot Larsdatter Fiveland d.ca.1739 
Johannes var født i Bergenhus len, og tjente på Herheim i Sauda i 1701. Han overtok bruk 21 på Årtun i Sauda, i 1716 og drev bruket til han og Ågot døde i 1739. Ågot og Johannes hadde fem barn: Torbjørg, Brita, Lars, Johannes og Tore.

Madli si far: Bjørn Anderson Bakka f.a.1700 d.ca.1764 gift med
Madli si mor: Gyrid Njellsdatter Hølland f.1704 d.ca.1764 
Gyrid og Bjørn drev bruk 6 på Brekke i Sauda. Bjørn fikk skøyte 22. oktober 1729. Senere bygslet de gard på Risvoll, bruk 3, i 1734. Her ble de boende resten av livet. Gyrid og Bjørn hadde åtte barn: Johannes, Njell, Madli, Brita, Herborg, Anders, Torjus og Bjørn.

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Kirsti sin far: Asbjørn Pederson Heggheim f.ca.1693 gift med
Kirsti si mor: Kristina Olsdatter Løland f.ca.1683 d.1739
Asbjørn ble gift andre gang med Marta Olsdatter og tredje gang med Kristina Rasmusdatter Ur. Kristina var først gift med Sigbjørn Sigbjørnson Eik. Kristina og Sigbjørn hadde to barn: Ola og Kirsti.
Kristina kom fra Løland på Ombo. Asbjørn og Kristina var brukere på Eik i Sjernarøy ca.1716-1739. Asbjørn giftet seg med Marta, som var enke etter Reiar Reiarson som var gardbruker på Selvåg på Fogn. Asbjørn og Marta drev Selvåg videre så lenge Marta levde. Kristina og Asbjørn hadde fem barn: Peder, Ingrid, Kari, Anna og Kristina.

10. generasjon

Johannes sin far: Ukjent
Johannes si mor: Ukjent

Ågot sin far: Lars Gunnarson Fiveland f.ca.1663 d.ca.1742 gift med
Ågot si mor: ukjent
Lars kjøpte Fiveland av faren og fastrene våren 1692. Pris 1 pund og 6 mark smør. Fra 1725 eide han hele Fiveland alene. Fra 1728 ga Lars garden fra seg, og var folgemann resten av livet. Han hadde fire barn som er kjent: Helmert, Kari, Brita og Ågot.

Bjørn sin far: Anders Oveson Åbø f.ca.1663 gift med
Bjørn si mor: Madli Larsdatter Risvoll d.ca.1723
Madli var først gift med Sjur Pålson Bakka. De hadde tre barn: Pål, Ola og Herborg.
Anders drev Oppigarden på Bakka. I 1723 døde Madli, og skiftet etter henne viser at de hadde 1 hest, 4 stuter, 8 kyr, 2 "vetrunger", 3 kviger, 5 geiter, 3 kje, 15 sauer og 8 lam. Videre hadde de 5 koperkjeler, 5 gryter, 2 baksteheller, 1 "skjerding", 3 hamerer, 3 navrer, 3 økser, 1 tang, 1 smieste og 1 smiebelg. I tillegg en masse kjøkkenutstyr, duker og åkle. De hadde kvern med redskap, naust og en seksæring med segl.  Det var altså velstand på Bakka. Anders overlot garden til stesønnen Pål 17.03.1725. Madli og Anders hadde seks bar: Sjur, Lars, Kristen, Bjørn, Ove og Ingeborg.


Gyrid sin far: Njell Njellson Tengesdal f.ca.1670 d.1741 gift 1699 med
Gyrid si mor: Brita Samsonsdatter Hamre d.1733 
Njell ble gift andre gang med Ingeborg Sørensdatter Brattland. De hadde ei datter, Brita.
Njell var født på Tengesdal i Hylsfjorden. Han og Brita bodde først på Årtun, deretter Tengesdal så på Handeland, videre til Ørland og så til Brekke. I 1718 kjøpte de Hølland og flyttet dit i 1720. Njell eide også deler i gardene Tengesdal, Brekke, Øvre Lindvoll og Brattland. Brita og Njell hadde ni barn: Rannveig, Bjell, Gyrid, Ragnhild, Orm, Samson, Abraham, Abraham og Kari.

Asbjørn sin far: Peder Asbjørnson Heggheim f. 1652 d.1695 gift med
Asbjørn si mor: Kari Thorsdatter Idsal
Kari ble gift andre gang med Lars Jonson Rørheim 
Kari og Peder var bønder på Heggheim. I 1681 var Peder i Stavanger og solgte 2 og 1/4 tønne med nøtter. Han var lagrettemann fra 1685. Kari og Peder hadde tre barn som er kjent: Thore, Asbjørn og Lisabeth.

Kristina sin far: Ola Osmundson Løland f.ca.1650 d.ca.1707 gift med
Kristina si mor: Ingrid Bjørnsdatter Hidle d.ca.1692 
Ola var først gift med ei ukjent dame som han hadde to barn med: Osmund og Anna.
Ola fikk skjøte på halve Løland-garden på Sjernarøy i 1692. Etter Ola og Ingrids død ble det uenighet om skiftet mellom barna. Ingrid og Ola hadde fire barn: Bjørn, Ola, Marite og Kirsti.

11. generasjon

Lars sin far: Gunnar Nilsson Fiveland gift med
Lars si mor: Ukjent
Gunnar overtok halve Fiveland etter faren. Han hadde to barn som er kjent: Lars og Nils.

Anders sin far: Ove Kristenson Åbø f.ca.1621 d.1675 gift med
Anders si mor: Ukjent
Ove, sammen med svigerbroren, overtok Åbø etter faren i 1650-årene. Han drev denne garden hele livet. Fem av hans barn er kjent: Kristen, Jakob, Anders, Lisbet og Rannveig.

Madli sin far: Lars Anderson Amdalsrød f.ca.1625 d.ca.1688 gift med
Madli si mor: Ukjent
Lars ble gift andre gang med Rannveig Pålsdatter Hustveit. De hadde tre barn: Marta, og to vi ikke vet navnet på.
Lars var bruker på Risvoll. Han var den bruker på Risvoll som stod seg best økonomisk. Han eide jord i Åbø og Bakka. Dessuten eide han ei jekt sammen med Samuel Fosstveit. Han var lagrettemann og kirkeverge. Han hadde åtte barn i første ekteskap: Knut, Anders, Ola, Madli, Madli, Brita, Brita og Signi.

Njell sin far: Njell Steinson Tengesdal gift med
Njell si mor: Ranveig Sørensdatter Tengesdal
Ranveig og Njell bodde på Tengesdal i Hylsfjorden. De hadde fire barn som er kjent: Johannes, Omund, Jakob og Njell.

Brita sin far: Samson Person Hamre
Brita si mor: Ukjent
Samson var fra Hamre i Røldal. Han hadde ei datter som er kjent: Brita.

Peder sin far: Asbjørn Tørreson Heggheim f.1604 gift 1630 med
Peder si mor: Pedersdatter
Asbjørn var leilending og husmann på Heggheim. Familien var til tider svært fattige. Asbjørn var lagrettemann i perioden 1655-1672. Han fikk bot fordi han kom for tidlig i "brudeseng". Det var en konflikt om garden mellom sønnen Peder og svigersønnen Ole. Asbjørn hadde fem barn som vi vet navnet på: Osmund, Siri, Tørres, Kari og Peder.

Kari sin far: Thore Bjørnson Idsal f.1620 d.1707 gift 1645 med 
Kari si mor: Kari Thorsdatter Frafjord
Kari og Thore brukte heile Idsal i 1650. Han var lagrettemann noen ganger i perioden 1655-1682. De eide parter i følgende gårder: Litle Eiane, Under Berge, Søre Tysdal, Vervik, Helle, Jørpeland og Kjølevik. I 1668 stevnet Thore en mann for å ha spent og slått han. I 1678 ble han selv stevnet av svigersønnen Anders for å ha forsynt seg av boet etter dattera Liva uten lov. Han sa opp bygselen på Idsalgarden i 1704 på grunn av alderdom og svakhet. Kari og Thore hadde fem barn som er kjent: Liva, Thore, Åse, Guri og Kari.

Ola sin far: Osmund Olson f.1596 d.ca.1669 gift med
Ola si mor: Kjersti Eriksdatter
Osmund var gift første gang med ei ukjent dame, som han hadde to barn med: Knut og Guri.
Kjersti og Osmund drev Løland-garden på Sjernarøy. De hadde en sønn som er kjent: Ola.

Ingrid sin far: Bjørn Pederson Kåda f.ca.1610 d.ca.1663 gift med
Ingrid si mor: Marite Hadlesdatter Vanvik f.ca.1625
Marite og Bjørn drev bruk 2 på Søndre Hidle i Sjernarøy. De eide også jord i Nordre Hidle, Lode i Hardanger og Førde i Sunnhordland. Marite og Bjørn hadde fem barn vi vet navnet på: Kari, Ingeborg, Ingrid, Peder og Anna.

12. generasjon

Gunnar sin far: Nils Johannesson Fiveland gift med
Gunnar si mor: Kari
Kari og Nils brukte halve Fiveland-garden. Etter hvert kjøpte de hele garden. De hadde fem barn som er kjent: Gunnar, Bjørn, Ingeborg, Brita, Ien og Rakel.

Ove sin far: Kristen Oveson Nes gift med
Ove si mor: Ukjent
Kristen brukt bruk 12 på Åbø fra 1632 til sin død. Han hadde tidligere brukt garden Nes f.o.m. 1617 sammen med broren Jakob. Seks av Kristen sine barn er kjent: Pål, Ove, Tore, Ragnhild,
Abraham og et barn vi ikke vet navnet på.

Lars sin far: Anders Torgerson Hovland gift med
Lars si mor: Siri
Siri og Anders overtok Amdalsrød i Sauda senest 1617. Fra 1620 var de eneste brukere. En av deres barn er kjent: Lars.

Njell sin far: Ukjent
Njell si mor: Ukjent

Ranveig sin far: Ukjent
Ranveig si mor: Ukjent

Samson sin far: Ukjent
Samson si mor: Ukjent

Asbjørn sin far: Tørres Heggheim f.ca.1580 d.ca.1615 gift ca.1600 med
Asbjørn si mor: Torborg Heggheim d. etter 1630 
Torborg og Tørres var leilendinger og husmenn på Heggheim. Tørres fikk bot i 1607 for ikke å ha møtt fram på skipreidetinget der han skulle ha vært lagrettemann. Torborg og Tørres hadde tre barn som er kjent: Anna, Ingeborg og Asbjørn.

Pedersdatter sin far: Ukjent
Pedersdatter si mor: Ukjent

Thore sin far: Bjørn Knutson f.ca.1596 d.ca 1690 gift ca.1620 med
Thore si mor: Guri Thorsdatter Søre Tysdal f.ca.1600
Guri og Bjørn var leilendinger på Idsal bruk 1 i 1626-1644. De hadde odel i perioden 1644- 1648. Han var lagrettemann i 1634-1636 og 1661-1662. De flyttet til Jøssang bruk 1 ca 1648. De hadde odel her til noe inn på 1660-tallet. De hadde også jord på Øvre Tysdal, Helle og Nordland i Kålabygda. Bjørn flyttet til Søre Tysdal etter at Guri døde. De hadde fire barn som er kjent: Thore, Mikkel. Kari og Allis.

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

Osmund sin far: Ukjent
Osmund si mor: Ukjent

Kjersti sin far: Ukjent
Kjersti si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Peder Toreson Tjentland gift med
Bjørn si mor: Karen Toresdatter Talgje f.ca.1570
Karen var gift andre gang med Klaus Kristofferson Aubø 
Karen og Peder bodde på Kåda i Fister. Han eide i tillegg jord på søndre Hidle etter svigerfaren. Han var innblandet i en rettsak angående denne jorda. Karen og Peder hadde fire barn som er kjent: Ingeborg, Anna, Bjørn og Tore.

Marite sin far: Hadle Torbjørnson Vanvik gift med
Marite si mor: Inger Torkelsdatter
Inger og Hadle bodde på Indre Vanvik i Sand. Hadle var lensmann i Sauda i 1635-1643. De hadde ei datter som er kjent: Marite.

13. generasjon

Nils sin far: Johannes Noason Honganvik d.ca.1658 gift med
Nils si mor: Ukjent
Johannes ble gift andre gang med Siri Askjelsdatter. De hadde to barn som er kjent: Noa og Askjel.
Johannes kom til Fiveland i 1606 som leilending. Han eide deler av gardene Hellelland, Årtun, Handeland og Løyning. Han ble bøtelagt i 1617 for å ha knivstukket Solmund Løyning. I 1622 fikk han bot for utroskap med Åsa Torgersdatter. Han fikk også bot i 1623 for utroskap med samme Åse, og i 1629 fikk han en ny dom for knivstikking. I 1630 var han på nytt i slagsmål. Denne gang med en Torbjørn. Slagsmålet endte med at Johannes trakk kniven og stakk Torbjørn. Knivstikket var så alvorlig at Torbjørn døde fem dager senere. Johannes bekjente hva han hadde gjort og fikk derfor ei mildere straff: 11 daler og 3 mark. I 1634 var han kirkeverge i bygda. Det ser ikke ut til at hans spesielle oppførsel hadde skadet hans rykte i bygda. Fra 1635 er han sannsynligvis flyttet til Honganvik. Her bodde han resten av livet i fattigdom. Johannes hadde i første ekteskap tre barn som er kjent: Nils, Ragnhild og Sissel.

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

Kristen sin far: Ove Jakobson Nes f.ca.1555 d.ca.1616 gift med
Kristen si mor: Ukjent
Ove deltok ved hyllingen av Kristian IV i 1591 og av prins Kristian i 1610. Det er usikkert hvor han kommer fra. Det spekuleres i at han er av utenlandsk avkomst og av presteætt. Det hevdes også at han er av adelig ætt. Han kom til Nes i Sauda som selveier før 1591. Han hadde tidligere bodd som leilending i Øvre Vikedal. Han eide hele Ytre Nes med Ødegård, deler av Vareberg i Askje og deler av Åkra i Stangeland. Han var også medeier i Maldalsaga og drev tømmerhandel i stor stil, bl.a. til skotter og hollendere. Han hadde tre barn som er kjent: Jakob, Kristen og Abraham.

Anders sin far: Torger S. Hovland gift med
Anders si mor: Ukjent
Torger er nevnt på Hovland 1599-1642. De 24 første årene var han eneste bruker.  Han var en av de største jordeiere i sin tid. På Hovland var han leilending, men han eide gods på gardene Åbø, Amdalsrød, Amdalstveit, Veka og Mosbakka. Han drev handel med tømmer. Torger var lagrettemann flere ganger. To av Torger sine barn er kjent: Anders og Gunnar.

Siri sin far: Ukjent
Siri si mor: Ukjent

Tørres sin far: Ukjent
Tørres si mor: Ukjent

Torborg sin far: Ukjent
Torborg si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Ukjent
Bjørn si mor: Ukjent

Guri sin far: Ukjent
Guri si mor: Ukjent

Peder sin far: Tore Ivarson Tjentland gift med
Peder si mor: Ukjent
Tore var gift to ganger. Først med ei datter til Eivind Askvik, deretter med Ragnhild Knutsdatter Sedberg. Det er uvisst hvem som var mor til Peder. Tore bodde på Tjentland i Årdal. En av peders barn er kjent: Peder.

Karen sin far: Tore Sebjørnson Talgje f.1535 d.1592 gift ca.1570 med
Karen si mor: Marit Bergesdatter f.1552 d.etter 1650 
Tore overtok Talgje-gården i Sjernarøy etter foreldrene i 1555. To av Marit og Tores barn er kjent: Karen og Dorothea.

Hadle sin far: Ukjent
Hadle si mor: Ukjent

Inger sin far: Ukjent
Inger si mor: Ukjent

14. generasjon

Johannes sin far: Noa Honganvik d.før 1603 gift med
Johannes si mor: Ukjent
Noa deltok ved hyllingen av kon Kristian IV i 1591. Han var den første kjente bruker på Honganvik. To av Noas barn er kjent: Johannes og Asgaut.
Ove sin far: Ukjent
Ove si mor: Ukjent

Torger sin far: Ukjent
Torger si mor: Ukjent

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Tore sin far: Sebjørn Toreson Talgje f.1510 d.etter 1578 gift med
Tore si mor: Jonsdatter Aukland
Sebjørn bodde på Talgje på Sjernarøy og var meget rike. I 1563 betalte Tore 10 daler i skatt. Han eide minst 20 laup smør jordegods utenom Talgje. Han og broren Tore eide 18 garder eller deler av garder i Rogaland og 14 i Hardanger og Sunnhordland. Tre av deres barn er kjent: Tore, Gudrund og Sissel.

Marit sin far: Ukjent
Marit si mor: Ukjent

15. generasjon

Noa sin far: Ukjent
Noa si mor: Ukjent

Sebjørn sin far: Tore Sebjørnson f.ca.1470 gift med
Sebjørn si mor: Torgilsdatter Vikingson
Tore bodde på Talgje på Sjernarøy, men eide også andre garder i Ryfylke bl.a. Randa. De hadde to barn som er kjent: Sebjørn og Tore.

Jonsdatter Aukland sin far: Jon Tallakson Aukland gift med
Jonsdatter Aukland si mor: Ukjent
Jon er nevnt på Aukland på Ombo i 1519, 1521 og 1565. Han hadde ei datter som er kjent som var gift med Sebjørn Toreson Talgje.

16. generasjon

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Torgilsdatter Vikingson sin far: Torgils Vikingson Aga gift med
Torgilsdatter Vikingson si mor: Gudrun Ormsdatter Lydvo
Torgils og Gudrun bodde på Aga i Hardanger. De hadde ei datter som er kjent, som var gift med Tore Sebjørnson Talgje. 

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

17. generasjon

Torgils sin far: Viking Finnson gift med
Torgils si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Viking annet enn at han hadde en sønn som het Torgils.

Gudrun sin far: Orm Ivarson Lydvo gift med
Gudrun si mor: Gyrid Bårdsdtatter Torsnes
Gyrid og Orm bodde på Lydvo på Voss. Orm er nevnt i 1436. Gyrid var fra Torsnes i Hardanger. Fire av deres barn er kjent: Sira Ivar, Ingrid, Astrid og Gudrund. Mannen til Astrid, Orm Erikson, bodde i Stavanger. Han var med i opprør mot høye skatter i 1518-1520 og ble fengslet og hengt for dette i 1521.

18. generasjon

Viking sin far: Finn Torsteinson Aga gift med
Viking si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Finn annet enn at han hadde en sønn som het Viking.

Orm sin far: Ivar Vikingson Skjelde gift med
Orm si mor: Ukjent
Ivar bodde på Skjelde i Voss. Han hadde en sønn som het Orm.

Gyrid sin far: Bård Sigurdson Torsnes d.1446 gift med
Gyrid si mor: Gyrid Torbergsdatter
Gyrid og Bård bodde på Torsnes i Hardanger. Han er nevnt i 1410. De hadde to barn som er kjent: Gyrid og Herborg. Herborg var gift med Nikolaus Rangvaldson. De fikk sønnen Gotskalk som var biskop i Holar på Island. 

19. generasjon

Finn sin far: Torstein Mita gift med
Finn si mor: Margrete Holmfridsdatter
De bodde på Aga i Hardanger. De hadde en sønn som het Finn.

Ivar sin far: Viking Ormson Måge gift med
Ivar si mor: Holmfrid Pålsdatter
Viking og Holmfrid bodde på Måge i Ullensvang. De hadde en sønn som het Ivar.

Bård sin far: Ukjent
Bård si mor: Ukjent

Gyrid sin far: Ukjent
Gyrid si mor: Ukjent

20. generasjon

Torstein sin far: Ukjent
Torstein si mor: Ukjent

Margrete sin far: Ukjent
Margrete si mor: ukjent

Viking sin far: Ukjent
Viking si mor: Ukjent

Holmfrid sin far: Ukjent
Holmfrid si mor: Ukjent


Berta og Peder Strand sine forfedre

Fra Tau ca. 1910
Morfar Thomas Emil Fjelde ble født på Fjelde på Jørpeland Hans slekt er i hovedsak fra Strand kommune og nabokommunene. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Berta og Peder Strand sine forfedre.

8. generasjon

Peder sin far: Peder Pederson Nedre Eie f.1721 d.ca.1763 gift ca.1744 med
Peder si mor: Anna Thorsdatter Førland f.1717 d.etter 1764
Anna var først gift med Thore Olson Jørpeland. De hadde tre barn: Ole, Eli og et barn født i 1741.
Peder og Anna drev Jørpeland bruk 9 til sønnen Ole overtok. Peder var fra Fogn. Anna og Peder hadde sju barn: Anna, Peder, Thore, Magla, Thore, Peder og Ole.

Berte sin far: Lars Larsson Strand f.01.1717 d. før 1758 gift 05.05.1743 med
Berte si mor: Marit Asgautsdatter Holta f.1713 d.1776.
Lars fant som 10-åring 2 børser og 1 pistol etter innbrudd hos løytnant Bomhoff i 1727. Marit og Lars fikk skøyte på bruk 5, Strand i 1743. Barn hadde et barn utenom ekteskapet i 1741, Lars, med Anna Olsdatter. Marit og Lars hadde sju barn: Lars, Udbjørg, Berta, Marit, Anna, Lars og Marta.

9. generasjon

Peder sin far: Peder Olson Vignes f.1676 d.1736 gift 1700 med
Peder si mor: Magla Knutsdatter Nedre Eie
Magla var først gift med Ola Trulsen Hovda. De hadde to barn: Siri og Knut.
Magla og Peder drev gard på Nedre Eie på Fogn. Peder var kirkeverge i 1716-1718. Da han døde var det 144 riksdaler etter han. Magla og Peder hadde åtte barn: Ola, Tore, Malena, Lars, Gunhild, Ågot og Peder.

Anna sin far: Thore Pederson Bratteli f.ca.1678 d.1742 gift 1714 med 
Anna si mor: Eli Olsdatter Førland f.ca.1682 d.1760 
Eli og Thore bodde på Bratteli, Forsand i perioden 1713-1722. De flytte deretter til Førland bruk 3 og drev sannsynligvis også bruk 1 ei tid. Thore druknet i 1742. De hadde seks barn: Anna, Peder, Rasmus, Ivar, Erik og et barn født i 1715.

Lars sin far: Lars Jensson Strand f.ca.1696 d.1739 gift 1713 med
Lars si mor: Berta Larsdatter Helland f.ca.1685 d.1766 
Berta og Lars overtok bruk 5 på Strand i 1713. Lars ble avsatt som klokker etter at han fikket barn, Inga, utenfor ekteskapet. Berta og Lars hadde to barn: Anna og Lars.

Marit sin far: Asgaut Svendson Holta f.ca.1676 gift 1700 med
Marit si mor: Udbjørg Knudsdatter Øvre Bjørheim f.ca 1680 d.1748 
Udbjørg og Asgaut bygslet i 1701 deler av Holta, bruk 4. Asgaut var stående soldat og var ved armeen i 1711. De fikk folge i 1745. De hadde sju barn: Kristi, Knut, Marite, Udbjørg, Knut og to barn vi ikke vet navnet på.

10. generasjon

Peder sin far: Ola Andersson Vignes f.ca.1640 gift med
Peder si mor: Malena Toresdatter d.1697 
Ola var knekt, dvs. innskrevet soldat i 1664. I 1692-1694 var han kirkeverge. Malena og Ola drev bruk 4,7 og 8 på Vignes på Finnøy. I 1666 ble Ola dømt for knivstikking og måtte betale 7 riksdaler i bot.  Han ble dømt for det samme i 1669. Malena og Ola hadde fem barn som er kjent: Rasmus, Malena, Peder. Ingeborg og Malena.

Magla sin far: Knut Larsson Nedre Mæle f.ca.1614 d.1695 gift med
Magla si mor: Ukjent
Knut ble gift andre gang med Ingelev Torsdatter. De fikk en sønn: Laurits.
Knut var født på Nedre Mæle i Årdal. Han drev gard på Nes i Sauda før han flyttet til Nedre Eie på Fogn hvor han giftet seg til gard.  Han hadde fire barn i første ekteskap: Lars, Ågot, Magla, Inger og Berit.

Thore sin far: Ukjent
Thore si mor: Ukjent

Eli sin far: Ole Erikson Førland f.1661 d.1727 gift med
Eli si mor: Guri
Guri og Ole overtok Førland bruk 1 i 1688. I 1682 var Guri i byen med 2 tønner nøtter. De hadde fire barn som er kjent: Eli, Siri, Erik og Guro.

Lars sin far: Jens Torfinnson Strand f.ca.1653 d.1712 gift ca.1694 med
Lars si mor: Anna Ingemarsdatter Strand
Jens ble gift andre gang med Ingeborg Pedersdatter Geitaskjer f.ca.1675 d.1709. De hadde ett barn som ble født i 1712.
Anna og Jens drev bruk 3 på Strand.  De hadde åtte barn: Magla, Lars, Susanna, Dordi, Anna, Jens og to barn som døde som spebarn.

Berta sin far: Lars Thorson Helland f.ca.1638 d.1727 gift ca.1685 med
Berta si mor: Marta Thomasdatter f.ca.1652 d.1737
Marta og Lars drev Helland, bruk 3. De eide også jord i Varland. Marta og Lars hadde tre barn som er kjent: Berta, Thomas og Lars.

Asgaut sin far: Swend Larsson Holta f.ca.1629 d.1710 gift ca. 1674 med
Asgaut si mor: Kristi Asgautsdatter Geitaskjer f.ca.1652 
Swend var tre ganger anklaget for å ha brutt ekteskapsløftet. Han var lagrettemann fra 1674-1683. Kristi og Swend bygslet bruk 4 på Holta. De hadde seks barn som er kjent: Svend, Asgaut, Ommund, Siri, Kristi og Marta.


Udbjørg sin far: Knut Jonson Høyland f.ca.1640 d.ca.1694 gift ca.1678 med
Udbjørg si mor: Marta Olsdatter Kjølevik f.ca.1648 d.1731
Marta ble gift andre gang med Peder Pederson Øvre Valheim.
Knut var lagrettemann i 1685. Han var født på Høyland, men drev gard (hele garden) på Øvre Bjørheim. Maren og Knut hadde seks barn som er kjent: Anna, Udbjørg, Jon, Henrik, Berta og Ole.

11. generasjon

Ola sin far: Anders Vignes d.før 1664 gift med
Ola si mor: Ukjent
Anders ble gift andre gang med ei Toresdatter Kingestad
Anders ble i 1627 bøtelagt med 2 riksdaler for "han laa for tidlig med sin kvinde". I begynnelsen av 1630-årene var han ødegardsmann og husmann, men ble deretter vanlig bonde på Vignes bruk 4, 7 og 8. I 1622 ble han dømt for slagsmål og i 1623 ble han dømt for å ha slått ei kone i hode med en lysestake. Begge ganger var boten 0,5 riksdaler. Han hadde fire barn som er kjent: Ola, Rasmus, Johannes og Malena.

Malena sin far: Ukjent
Malena si mor: Ukjent

Knut sin far: Laurits Olson Nedre Mæle gift med
Knut si mor: Ågot Ormsdatter Store Bokn
Jeg kjenner ikke noe til Ågot og Laurits, annet enn at de hadde en sønn som het Knut.

Ole sin far: Erik Pederson Førland f.ca.1625 gift med
Ole si mor: Ukjent
Erik var lagrettemann i 1662-1684. Han fikk bot i 1671 fordi han nektet å skysse sorenskriveren slik han var pålagt. Han drev bruk 1 på Førland. To av hans barn er kjent: Peder og Ole.

Guri sin far: Ukjent
Guri si mor: Ukjent

Jens sin far: Torfinn Ivarson Strand f.ca.1610 gift ca.1650 med
Jens si mor: Magla f.ca.1620 d.etter 1675 
Torfinn var lagrettemann i 1655-1665. Han var husmann i 1637-1644 på Strand bruk 3. 
Magla og Torfinn hadde to barn som er kjent: Ivar og Jens.

Anna sin far: Ingemar Thorson Strand f.ca.1626 d.ca.1648 gift ca.1675 med
Anna si mor: Susanna Jonsdatter Høyland f.ca.1657 d.ca.1709
Susanna ble gift andre gang med Jon Larson Strand.
Susanna og Ingemar var brukere på Strand bruk 3. Ivar ble bøtelagt for å nekte militærtjeneste. Han hadde barn utenom ekteskapet med Marta Olsdatter Vervik. Han het Bernt, f.1654. I 1662 var det rettsak om dette. Mor til Marta hadde lovet Ingemar jord om han giftet seg med Marta. Resultatet ble at Ingemar måtte betale Marta 20 riksdaler i mulkt for ekteskapsbrudd og til oppfostring av barnet. Etter mye krangel og rettsaker med broren Lars ble Strand-garden delt likt mellom brødrene. Ingemar var forøvrig stevnet for retten flere ganger, både for misligholdt gjeld og for tyveri. Susanna og Ingemar hadde to barn som er kjent: Anna og Marta.

Lars sin far: Thore Larson Helland f.ca.1615 d.etter 1660 gift ca.1638 med 
Lars si mor: Berta Pedersdatter f.ca.1615 d.etter 1678 
Thore var leilending i 1640-1644 på Helland bruk 1, deretter hadde han odel på garden. Han var lagrettemann i 1658. I 1639 fikk bot han for tyveri av ei ku. Berta og Lars hadde seks barn som er kjent: Lars, Astrid, Ingeri, Laurits, Peder og Gunnar.


Marta sin far: Ukjent
Marta si mor: Ukjent

Swend sin far: Ukjent
Swend si mor: Ukjent

Kristi sin far: Asgaut Pederson Geitaskjer f.1614 d.ca.1666 gift med
Kristi si mor: Eldri Knutsdatter f.ca.1624 d.ca.1674
Eldri ble gift andre gang med Laurits Lauritson.
Asgaut var leilending i 1640-1644 på Geitaskjer bruk 1, og overtok deretter odelen. Han var lagrettemann i 1655-1660. Han eide også noe jord i Elleflåt i Skjold. Garden brant ned i 1668. Eldri og Asgaut hadde ni barn: Peder, Knut, Knut, Ole, Erik, Kristi, Gjertrud, Siri og Rannveig.

Knut sin far: Jon Knutson Øvre Bjørheim f.ca.1612 d.ca.1672 gift med 
Knut si mor: Anna Pedersdatter Foss f.ca.1617 d.ca.1674
Anna var først gift med Thore Olson. De hadde fire barn: Peder, Thore, Ole og Jon.
Anna og Jon var selveiere på Høyland bruk 1 fra ca.1645. De hadde også eiendom på Øvre Bjørheim, Fremre Sedberg i Årdal og Kalsem.  Han var lagrettemann i 1661-1667. Anna og Jon hadde sju barn: Knut, Tormod, Ole, Sissel, Jon, Jon og Susanna.

Marta sin far: Ole Lauritson Kjølevik f.ca.1627 d.ca.1689 gift ca.1648 med
Marta si mor: Udbjørg Rasmusdatter Varland f.ca.1625 d.før 1674 
Ole ble gift andre gang med Sissel Jonsdatter Høyland. De hadde tre barn: Ole, Udbjørg og Lukretsia.
Ole overtok deler av Kjølevik bruk 1 senest 1647. Han var lagrettemann i 1655-1682. Han var selv stevnet for retten flere ganger, bl.a. fordi han tok en hest av en nabo som hadde lånt ei ku av Ole. Denne kua døde, og hesten ble tatt som erstatning. Udbjørg og Ole hadde fem barn som erkjent: Marta, Laurits, Jon, Berta og Rasmus.

12. generasjon

Anders sin far: Ukjent
Anders si mor: Ukjent

Laurits sin far: Ukjent
Laurits si mor: Ukjent

Ågot sin far: Ukjent
Ågot si mor: Ukjent

Erik sin far: Peder Førland f.ca.1595 d.ca.1662 gift med
Erik si mor: Ukjent
Peder var lagrettemann i 1619-1636. Han var leilending på Førland, hele garden, i 1610-1644. I 1645 hadde han 4 tjenere. Han fikk bot i 1636 for å ha låntatt en hest fra Fjelde. Peder hadde to barn som er kjent: Anders og Erik.

Torfinn sin far: Ivar Strand f.ca.1560 d.ca.1623 gift ca.1600 med
Torfinn si mor: Eli f.ca.1580 d.ca.1650 
Eli og Ivar var leilendinger på bruk 3 på Strand i 1603-1623. De hadde en sønn som er kjent: Torfinn.

Magla sin far: Ukjent
Magla si mor: Ukjent

Ingemar sin far: Thore Olson Strand f.ca.1597 d.ca.1665 gift med
Ingemar si mor: Ukjent
Thore var leilending på bruk 5 på Strand i 1625-1644. Han var lagrettemann i 1631-1658. Thore hadde tre barn som er kjent: Rasmus, Lars og Ingemar.

Susanna sin far: Jon Knutson Øvre Bjørheim f.ca.1612 d.ca.1672 gift med 
Susanna si mor: Anna Pedersdatter Foss f.ca.1617 d.ca.1674
Anna var først gift med Thore Olson. De hadde fire barn: Peder, Thore, Ole og Jon.
Anna og Jon var selveiere på Høyland bruk 1 fra ca.1645. De hadde også eiendom på Øvre Bjørheim, Fremre Sedberg i Årdal og Kalsem.  Han var lagrettemann i 1661-1667. Anna og Jon hadde sju barn: Knut, Tormod, Ole, Sissel, Jon, Jon og Susanna.

Thore sin far: Laurits Gunnarson Helland f.ca.1560 d.ca.1626 gift ca.1590 med
Thore si mor: Ingrid Ommundsdatter Varland f.ca.1565 d.etter 1648 
Ingrid og Laurits var leilendinger i 1610-1626 på Helland bruk 1. Laurits var lagrettemann i 1616-1626. De hadde tre barn som er kjent: Gunnar, Ommund og Thore.


Berta sin far: Ukjent
Berta si mor: Ukjent

Asgaut sin far: Peder Geitaskjer f.ca.1570 d.ca.1640 gift ca.1598 med 
Asgaut si mor: Ukjent
Peder var leilending i 1603-1640 på Geitaskjer bruk 1. Han var lagrettemann i 1623. Han hadde seks barn som er kjent: Leif, Knut, Asgaut, Erik, Ole og Peder.

Eldri sin far: Ukjent
Eldri si mor: Ukjent

Jon sin far: Knut Svendson Øvre Bjørheim f.ca.1590 gift ca.1610 med
Jon si mor: Berta Jonsdatter Østre Sedberg f.ca.1590
Berta og Knut var leilendinger på Øvre Bjørheim bruk 1 i 1617-1644, og overtok deretter garden. Knut fikk bot i 1621 for slagsmål. Han bodde 5 år på Nordre Hidle, Sjernarøy, før han bosatte seg på Øvre Bjørheim. Berta og Knut hadde tre barn som er kjent: Jon, Jorun og Svend.

Anna sin far: Peder Tormodson Foss f.ca.1581 d.ca.1670 gift med
Anna si mor: Sissel Olsdatter Håland f.ca.1597
Peder ble gift andre gang med Susanne Rasmusdatter f.ca.1590. De hadde tre barn: Torbjørn, Rasmus og Jon.
Sissel og Peder var gårdbrukere på Foss bruk 2. I 1627-1660 var de brukere på hele Foss. Sissel var fra Erfjord. Sissel og Peder hadde fem barn som er kjent: Orm, Ola, Tormod, Anna og Guri.

Ole sin far: Laurits Olson Kjølevik f.ca.1585 d.ca.1654 gift ca.1618 med
Ole si mor: Ukjent
Laurits ble gift andre gang i 1641 med ei Marta.
Laurits var leilending i Kjølevik bruk 1 i 1618-1646. Han var lagrettemann i 1618-1635. Han hadde to barn som er kjent: Ole og Bjørn.

Udbjørg sin far: Rasmus Ommundson Varland f.ca.1575 d.ca.1655 gift ca.1610 med
Udbjørg si mor: Berta Knutsdatter Øvre Bjørheim f.ca.1590 d.ca.1676
Berta ble gift andre gang ca.1658 med Peder Bjørnson Heggheim.
Berta og Rasmus var leilendinger på Varland bruk 1 i 1610-1633, deretter overtok de garden. Han var lagrettemann i 1624-1640. Berta fikk bot i 1653 fordi grisene hennes hadde gjort skade i Mikkel Vosters åker. Bota ble 3 tønner korn. Berta og Rasmus hadde seks barn som er kjent: Ommund, Siri, Udbjørg, Knut, Jon og Bjørn.

13. generasjon

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Ivar sin far: Ukjent
Ivar si mor: Ukjent

Eli sin far: Ukjent
Eli si mor: Ukjent

Thore sin far: Ole Thorson Tjentland f.ca.1552 d.ca.1625 gift ca. 1585 med
Thore si mor: Ingrid Larsdatter Nag f.ca.1560
Ingrid og Ole bodde ei tid på Talgje, men var kommet til Strand bruk 5 i 1591. Han var med i hyllingen av Kristian IV i 1591 og prinse-hyllingen i 1610. De var leilendinger i 1603-1624. Ole var lagrettemann i 1616-1618. Ingrid og Ole hadde et barn som er kjent: Thore.

Jon sin far: Knut Svendson Øvre Bjørheim f.ca.1590 gift ca.1610 med
Jon si mor: Berta Jonsdatter Østre Sedberg f.ca.1590
Berta og Knut var leilendinger på Øvre Bjørheim bruk 1 i 1617-1644, og overtok deretter garden. Knut fikk bot i 1621 for slagsmål. Han bodde 5 år på Nordre Hidle, Sjernarøy, før han bosatte seg på Øvre Bjørheim. Berta og Knut hadde tre barn som er kjent: Jon, Jorun og Svend.

Anna sin far: Peder Tormodson Foss f.ca.1581 d.ca.1670 gift med
Anna si mor: Sissel Olsdatter Håland f.ca.1597
Peder ble gift andre gang med Susanne Rasmusdatter f.ca.1590. De hadde tre barn: Torbjørn, Rasmus og Jon.
Sissel og Peder var gårdbrukere på Foss bruk 2. I 1627-1660 var de brukere på hele Foss. Sissel var fra Erfjord. Sissel og Peder hadde fem barn som er kjent: Orm, Ola, Tormod, Anna og Guri.

Laurits sin far: Gunnar Lauritson Helland f.ca.1530 d.ca.1604 gift ca.1560 med       


Laurits si mor: Anna Helland d.etter 1610 
Anna og Gunnar kom til Helland bruk 1 før 1591. Han satte sitt segl under hyllingsbrev til Kristian IV. Han var leilending. Etter hans død var Anna husmann. Anna og Gunnar hadde en sønn som er kjent: Laurits.

Ingrid sin far: Ommund Rasmusson Varland d.ca.1605 gift med
Ingrid si mor: Ukjent
Ommund var leilending på Varland bruk 1 i 1603. Han hadde to barn som er kjent: Ingrid og Rasmus.

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Knut sin far: Svend Bjørnson Øvre Bjørheim f.ca.1540 d.før 1596 gift ca.1580 med
Knut si mor: Eli Jonsdatter Sedberg f.ca.1560
Eli ble gift andre gang med Erik Jonson Østre Sedberg. De hadde to barn: Svend og Ole.
Eli og Svend var bønder på Øvre Bjørheim bruk 1. De hadde fire barn som er kjent: Marta, Kari, Knut og Ingeborg.

Berta sin far: Jon Eivindson Østre Sedberg f.ca.1560 d.før 1610 gift med
Berta si mor: Ingrid Pedersdatter
Jon var lagrettemann i 1591. Ingrid eide garden, bruk 1 Østre Sedberg, som enke i 1617. Ingrid og Jon hadde fem barn som er kjent: Erik, Reiar, Marit, Gunhild og Berta.

Peder sin far: Tormod Olson Fevoll f.ca.1535 gift med
Peder si mor: Anna Ormsdatter Byre
Anna var gift første gang med Jon Sørenson Aukland. De hadde to barn som er kjent: Siri og ei datter gift med Søren Olson Helgeland.
Tormod var utsending ved hyllingen av Kristian 4 i 1591. Anna og Tormod hadde tre barn som erkjent: Peder, Jon og Birgit.

Sissel sin far: Ukjent
Sissel si mor: Ukjent

Laurits sin far: Ole Oddson Kjølevik gift med
Laurits si mor: Gjøa
Ole var leilending i Kjølevik bruk 1 i perioden 1603-1614. Han eide også jord i Musland, Nedstrand, i Vik på Rennesøy og Eskeland på Høle. Han hadde en sønn som er kjent: Laurits.

Rasmus sin far: Ommund Rasmusson Varland d.ca.1605 gift med
Rasmus si mor: Ukjent
Ommund var leilending på Varland bruk 1 i 1603. Han hadde to barn som er kjent: Ingrid og Rasmus.

Berta sin far: Knut Bjørnson Øvre Bjørheim f.ca.1563 d.ca.1659 gift ca.1580 med
Berta si mor: Udbjørg Tormodsdatter Foss f.ca.1555
Udbjørg og Knut var selveier på Øvre Bjørheim bruk 7 i perioden 1603-1659. De eide også jord i Lutsi i Høyland, Kleppa, i Hjelmeland og Randa i Fister. Han fikk bot for å ha slått Ole Vastveit i 1603. Udbjørg og Knut hadde seks barn som er kjent: Guri, Sissel, Berta, Eli, Bjørn og Åsa.

14. generasjon

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Ingrid sin far: Lars Knutson Nag f.ca.1520 gift ca.1550 med
Ingrid si mor: Ingeborg Paulsdatter
Lars kjøpte gods i Rage og Borgen i Årdal sammen med svogeren Erik Sigmundson Idsal, Nedre Fjelde i 1574. Ingeborg var leilending på Nag, hele garden, i 1603. De hadde tre barn som er kjent: Berta, Ingrid og Peder.

Knut sin far: Svend Bjørnson Øvre Bjørheim f.ca.1540 d.før 1596 gift ca.1580 med
Knut si mor: Eli Jonsdatter Sedberg f.ca.1560
Eli ble gift andre gang med Erik Jonson Østre Sedberg. De hadde to barn: Svend og Ole.
Eli og Svend var bønder på Øvre Bjørheim bruk 1. De hadde fire barn som er kjent: Marta, Kari, Knut og Ingeborg.

Berta sin far: Jon Eivindson Østre Sedberg f.ca.1560 d.før 1610 gift med
Berta si mor: Ingrid Pedersdatter
Jon var lagrettemann i 1591. Ingrid eide garden, bruk 1 Østre Sedberg, som enke i 1617. Ingrid og Jon hadde fem barn som er kjent: Erik, Reiar, Marit, Gunhild og Berta.

Peder sin far: Tormod Olson Fevoll f.ca.1535 gift med
Peder si mor: Anna Ormsdatter Byre
Anna var gift første gang med Jon Sørenson Aukland. De hadde to barn som er kjent: Siri og ei datter gift med Søren Olson Helgeland.
Tormod var utsending ved hyllingen av Kristian 4 i 1591. Anna og Tormod hadde tre barn som erkjent: Peder, Jon og Birgit.

Sissel sin far: Ukjent
Sissel si mor: Ukjent

Gunnar sin far: Ukjent
Gunnar si mor: Ukjent

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

Ommund sin far: Ukjent
Ommund si mor: Ukjent

Svend sin far: Bjørn Lauritson Bjørheim f.ca.1530 d.før 1596 gift ca.1555 med
Svend si mor: Svendsdatter d.ca.1560
Bjørn ble gift andre gang med Sissel Sæbjørnsdatter Talgje. De hadde tre barn: Knut, Siri og ei datter gift med Knut Nilson Skanderborg.
Bjørn var bonde på Øvre Bjørheim bruk 1. Han hadde tre barn som er kjent fra første ekteskap: Svend, Ragnhild og Kari.

Eli sin far: Joen Østigaard Midtre Sedberg gift med
Eli si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Joen, annet enn at han hadde ei datter som het Eli.

Jon sin far: Eivind Reiarson Østre Sedberg f.1520 d.1597 gift med
Jon si mor: Berte Jonsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Berte og Eivind, bortsett fra at de hadde fire barn som er kjent: Gammel, Lars, Anna og Jon.

Ingrid sin far: Ukjent
Ingrid si mor: Ukjent

Tormod sin far: Ola Jonson Tøtland gift med
Tormod si mor: Siri Oddsdatter Fevoll
Siri var gift første gang med en Sevat. De hadde ei datter, Birgitta.
Siri og Ola er nevnt på Foss bruk 1-2 i 1519 og 1521. Siri er nevnt alene i 1563. De bodde først på Fevoll, så på Tøtland, før de kom til Foss.  Siri og Ola hadde tre barn som er kjent: Tormod, Jone og Magnhild.

Anna sin far: Orm Anundson Byre f.ca.1510 d.ca.1601 gift med
Anna si mor: Ukjent
Orm bodde på Stokka i Vats i 1586. Han var senere leilending på Byre i Fister. Fire av hans barn er kjent: Anund, Olav, Anna og Marita.

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Gjøa sin far: Ukjent
Gjøa si mor: Ukjent

Knut sin far: Bjørn Lauritson Bjørheim f.ca.1530 d.før 1596 gift ca. 1561 m
Knut si mor: Sissel Sæbjørnsdatter Talgje f.ca.1530 d.ca.1614
Bjørn var først gift i ca.1555 med ei Svendsdatter. De hadde tre barn: Svend, Ragnhild og Kari.
Sissel var først gift med Knut Olson Nord Hidle 
Sissel var selveier i Øvre Bjørheim bruk 7 i 1603-1614. Sissel og Bjørn hadde tre barn som er kjent: Knut, Siri og ei datter gift med Knut Nilson Skanderborg.

Udbjørg sin far: Ukjent
Udbjørg si mor: Ukjent

15. generasjon

Lars sin far: Ukjent
Lars si mor: Ukjent

Ingeborg sin far: Ukjent
Ingeborg si mor: Ukjent

Svend sin far: Ukjent
Svend si mor: Ukjent

Eli sin far: Joen Østigaard Midtre Sedberg gift med
Eli si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Joen, annet enn at han hadde ei datter som het Eli.

Jon sin far: Eivind Reiarson Østre Sedberg f.1520 d.1597 gift med
Jon si mor: Berte Jonsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Berte og Eivind, annet enn at de hadde fire barn: Gammel. Lars, Anna og Jon.

Ingrid sin far: Ukjent
Ingrid si mor: Ukjent

Tormod sin far: Ola Jonson Tøtland gift med
Tormod si mor: Siri Oddsdatter Fevoll
Siri var gift første gang med en Sevat. De hadde ei datter, Birgitta.
Siri og Ola er nevnt på Foss bruk 1-2 i 1519 og 1521. Siri er nevnt alene i 1563. De bodde først på Fevoll, så på Tøtland, før de kom til Foss.  Siri og Ola hadde tre barn som er kjent: Tormod, Jone og Magnhild.

Anna sin far: Orm Anundson Byre f.ca.1510 d.ca.1601 gift med
Anna si mor: Ukjent
Orm bodde på Stokka i Vats i 1586. Han var senere leilending på Byre i Fister. Fire av hans barn er kjent: Anund, Olav, Anna og Marita.

Bjørn sin far: Laurits Leivson Øvre Bjørheim f.ca.1500 d.ca.1570 gift med
Bjørn si mor: Bjørndatter
Laurits drev blant annet bruk 7 på Øvre Bjørheim. Han eide ellers mye gods i ulike bygder, og var en av de rikeste bøndene i fylket. Han hadde tre barn som er kjent: Bjørn, Olav og Margrete.

Svendsdatter sin far: Ukjent
Svendsdatter si mor: Ukjent

Joen sin far: Ukjent
Joen si mor: Ukjent

Eivind sin far: Reiar Sjurson gift med
Eivind si mor: Ukjent
Reiar drev blant annet bruk 1 på Østre Sedberg. Han hadde fire barn som er kjent: Eivind, Knut, Asser og Aslak.

Berte sin far: Ukjent
Berte si mor: Ukjent

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Siri sin far: Odd på Fevoll nevnt 1519 og 1539 gift med   
Siri si mor: Ukjent
Odd bodde på Fevoll i Hjelmeland. Han var sannsynligvis sønnesønn av Magnhild Oddsdatter fra Voss og Alv Knutson av svensk adelsslekt, Tre Roser. Han hadde to barn som er kejnt: Magnilla og Siri.

Orm sin far: Ukjent
Orm si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Laurits Leivson Øvre Bjørheim f.ca.1500 d.ca.1570 gift med
Bjørn si mor: Bjørndatter
Laurits drev blant annet bruk 7 på Øvre Bjørheim. Han eide ellers mye gods i ulike bygder, og var en av de rikeste bøndene i fylket. Han hadde tre barn som er kjent: Bjørn, Olav og Margrete.

Sissel sin far: Ukjent
Sissel si mor: Ukjent

16. generasjon

Joen sin far: Ukjent
Joen si mor: Ukjent

Eivind sin far: Reiar Sjurson gift med
Eivind si mor: Ukjent
Reiar drev blant annet bruk 1 på Østre Sedberg. Han hadde fire barn som er kjent: Eivind, Knut, Asser og Aslak.

Berte sin far: Ukjent
Berte si mor: Ukjent

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Siri sin far: Odd på Fevoll nevnt 1519 og 1539 gift med   
Siri si mor: Ukjent
Odd bodde på Fevoll i Hjelmeland. Han var sannsynligvis sønnesønn av Magnhild Oddsdatter fra Voss og Alv Knutson av svensk adelsslekt, Tre Roser. Han hadde to barn som er kejnt: Magnilla og Siri.

Orm sin far: Ukjent
Orm si mor: Ukjent

Laurits sin far: Leiv Halvardson Sopp f.ca.1455 gift med
Laurits si mor: Ukjent
Leiv var bruker på Sopp på Odland i Vinje i 1519. Han var senere bruker på Øvre Bjørheim bruk 7. Han hadde en sønn som er kjent: Laurits.

Bjørnsdatter sin far: Ukjent
Bjørnsdatter si mor: Ukjent

Reiar sin far: Ukjent
Reiar si mor: Ukjent

Odd sin far: Alvson gift med
Odd si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Alvson, annet enn at han hadde en sønn som het Odd.

17. generasjon

Reiar sin far: Ukjent
Reiar si mor: Ukjent

Odd sin far: Alvson gift med
Odd si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Alvson, annet enn at han hadde en sønn som het Odd.

Leiv sin sønn: Halvard Danielson Sopp gift med
Leiv si mor: Ukjent
Halvard var fra Odland i Vinje. Han hadde en sønn som het Leiv.

Alvson sin far: Alv Knutson gift med
Alvson si mor: Magnhild Oddsdatter
Alv var av ei svensk adelsætt kalt «Tre Roser». Magnhild kom fra Voss. De hadde en sønn som vi ikke vet navnet på.

18. generasjon

Alvson sin far: Alv Knutson gift med
Alvson si mor: Magnhild Oddsdatter
Alv var av ei svens adelsætt kalt «Tre Roser». Magnhild kom fra Voss. De hadde en sønn som vi ikke vet navnet på.

Halvard sin far: Ukjent
Halvard si mor: Ukjent

Alv sin far: Ukjent
Alv si mor: Ukjent

Magnhild sin far: Ukjent
Magnhild si mor: Ukjent

19. generasjon

Alv sin far: Ukjent
Alv si mor: Ukjent

Magnhild sin far: Ukjent
Magnhild si mor: Ukjent