lørdag 11. april 2015

Rodabakken


Rodabakken ca.1910
 
Rodabakken er en gammel husmannsplass under garder i Øvre Bjørheim. Jeg har flere forfedre som har bodd på denne plassen på 17- og 1800-tallet.

Man antar at Rodabakken også har fungert som en støl for hovedbrukene i Bjørheimsbygd. Den første kjent husmann på Rodabakken ble kalt Knut Stølen.

På garden levde man av sauer, kyr, korn og poteter. I 1723 hadde husmannen rett til å fø 6 kyr og 10 sauer. På 1800-tallet var det også vanlig å ha hest. Senere økte antall sauer til 40 i 1875. Da hadde de også geiter på garden, 7 i alt.

Bjørheimsbygd
 
Fra Knut Stølen fikk sin husmannskontrakt, antakelig på slutten av 1600-tallet og fram til de siste husmenn, Ragnhild og Tore Rodabakken, kjenner vi 12 husmenn. Den første av disse som tilhører mi slekt var

Aslak Paulsen Rodabakken
Aslak ble født på en annen husmannsplass under Øvre Bjørheim. Han ble gift omkring 1719. Vi kjenner ikke navnet på kona, men to av barna er kjent. Guro født i 1719 og Paul født i 1722. Etter Aslaks tid på Rodabakken, var det to familier som var brukere på garden.

Dagna og Paul Rodabakken
Omtrent i 1765 kom Aslaks sønn Paul til Rodabakken og overtok som husmann. Han var gift med Dagna Gunnarsdatter fra Østabø i Forsand og de hadde to barn. Eli født i 1760 og Aslak født i 1763. De ble noen år her på Rodabakken, før de i sin alderdom flyttet til Jørpelandsdalen hvor deres datter Eli da bodde. Eli hadde ei datter som endte som husmannskone på Ronnane på Nag og ble mor til min tippoldefar Thore Nag. Pauls sønn Aslak var også husmann på Rodabakken en periode, fra 1792 til 1802.

Thore Nag og kona Malena. Thore var oldebarn til
Dagna og Paul Rodabakken, mens Malena var
barnebarn til Johannes Brekke

Kari og Johannes Brekke
Den som overtok etter Aslak Paulsen, var Johannes Thoresen Brekke fra Sauda og kona Kari Haga fra Haga i Høyland. Johannes hadde to døtre fra sitt første ekteskap, Karen og Malene. Kari og Johannes var husmenn på Rodabakken fram til ca.1820. Da flyttet familien til husmannsplassen Holen under Strand.
 
Historien til Kari og Johannes Brekke

Familien som overtok på Rodabakken etter Randi og Johannes, var Kari Andersdatter Sedberg og Anders Samsonsen Ytrevoll. Anders døde allerede fem år etter at de kom til Rodabakken, og kona Kari ble boende her til 1827. I 1835 var hun 51 år og da giftet hun seg på ny med den 75 år gamle Johannes Brekke, som var blitt enkemann for andre gang. Se mer om disse familiene i egen artikkel.

Ragnhild og Tore Rodabakken
Rodabakken var som tidligere nevnt en husmannsplass under Øvre Bjørheim. Fram til 1819 var Rodabakken eid av fire bruk i Øvre Bjørheim, men dette året overtok Jakob Jakobsen Bjørheim på bruk 7 hele husmannsplassen. Etter at Kari flyttet fra Rodabakken i 1827, fikk Ragnhild Eriksdatter Jøssang og Thore Johnsen Tjøstheim overta som husmenn på Rodabakken.

Stenvor og Torbjørn Fjelde
 
I 1848 solgte Jakob Bjørheim Rodabakken til datteren Helga Jakobsdatter Bjørheim. Dermed var Rodabakken for første gang et eget bruk. Helga eide garden i seks år. Da solgte hun den videre til Ragnhild og Thore Rodabakken.

Ingeborg og Thore Jonsen Rodabakken. Thore var sønn av
Ragnhild og Tore og Stenvors bror. Ingeborg og Thore bodde i Amerika
 
Ragnhild og Tore hadde som nevnt vært husmenn på Rodabakken siden 1827. Før det var de noen få år husmenn på Jøssang. Etter 27 år som husmenn, fikk de altså kjøpe Rodabakken og ble selveiere. I 1864 solgte de garden til sønnen Tollak og hans kone Magla Endresdatter Vatne. Selv reiste Ragnhild og Tore til noen av barna i Amerika. Her døde Ragnhild etter kort tid, mens Tore returnerte til Rodabakken noen få år senere.
 
Ragnhild og Tore Rodabakken er foreldrene til min tippoldemor Stenvor Fjelde, som ble gift med Torbjørn Fjelde og var bønder på Øvre Fjelde.
 

Magla og Tollak Rodabakken
Tollak og Magla drev Rodabakken fra 1864 og fram til to av døtrene overtok eiendommen i 1884. Magla og Tollak fortsatte å bo på Rodabakken til sin død. Døtrene bodde imidlertid ikke på garden, så etter at Magla og Tollak var døde, solgte de Rodabakken ut av slekta i 1907.

Magla og Tollef fikk seks barn. Fire av disse døde som små. Dattera Ragnhild giftet seg med Thore Kristiansen Fjelde og bodde på Nedre Fjelde. Etterkommere er bl.a. Ragnar Fjelde, Kaspara Fjelde Idsø, Thorleif Fjelde. Dattera, Udbjørg, giftet seg med Knut Østerhus og bodde på Østerhus. Etterkommere er bl.a. Knut Dalen, Selma Barka, Ivar Østerhus og Marta Kleven. Sønnen Erik giftet seg til Melberg. Hans eneste datter flyttet til Goa på Randaberg. Den siste av barna til Ragnhild og Thore het Inger. Hun ble også gift til Melberg. Hennes etterkommere er bl.a. Sigurd Melberg og Sigurd Reidar Alsvik.

Berta og Anders Dalen
Det var Anders Thorsen Dalen som kjøpte Rodabakken i 1907. I 1915 giftet han seg med Berta Pedersdatter Holane. Familien flyttet fra Rodabakken i 1919 og solgte garden i 1928.
Berta og Anders kjøpte bruk 7 på Nedre Bjørheim og flyttet dit i 1919. De hadde ei datter, Hilda Tomine, som ble gift med John Ravnås og disse overtok Berta og Anders sin gard på Nedre Bjørheim. Hilda og John Ravnås fikk seks barn, blant annet Bjørg, gift Heggland, og Ottar Ravnås.

Rodabakken 2012
Maria og Knud Bjørheim
De som ble brukere på Rodabakken etter Berta og Anders Dalen, var Maria Olsdatter Vatne og Knut Endresen Bjørheim. Knut arbeidet på Stålverket ved siden av gardsdriften. De fikk ni barn. Av disse kan vi nevne Ingrid (gift Nag), Andreas, Lene (gift Solheim), Magnhild (gift Holta) og Magnus. I 1947 kjøpte Maria og Knut sin sønn, Andreas, Rodabakken, men solgte den videre i 1950. Da flyttet han til Leite.

Ola Østerhus
Andreas Bjørheim solgte Rodabakken til Ola Østerhus, på folkemunne kalt «Ola buss». Etter den tid har Rodabakken kun vært fritidsbolig.

 

Kilde:
Jan Alsvik: Folk i Strand
http://www.123hjemmeside.no/2012family/55501940?i=52727705

Oppdatert 12.04.15
fredag 3. april 2015

To onkler til minne


Sverre (t.v.) og Tore Fjelde
 
Tore og Sverre Fjelde var brødre som vokste opp på Tungland. De fikk begge et langt liv. Den siste tiden hadde de rom vegg i vegg på sykeheimen. Palmehelga 2015 døde begge, Tore 93 år og Sverre 88 år.

I 1920 flyttet Inga og Tomas Fjelde til Tungland på Jørpeland. De var nygift og flyttet inn i andre etasje i et helt nytt hus som Tomas sine foreldre Eli og Tore Fjelde hadde bygd. Foreldrene og Tomas sin bror Sigurd Teodor flyttet inn i første etasje.

Familiebilde tatt under krigen. F.v. Tore, Inga, Eli, Sverre,
Ingrid, Marton og Tomas Fjelde
 
I september året etter ble Inga og Tomas sitt første barn født. Han ble kalt Tore Ernst. Senere kom det fire barn til: Kurt Marton i 1923 (død i 1993), Sverre Luis i 1926, Ingrid Tordis i 1930 og Eli i 1932.

Her kan du lese mere om Sverre og Tore sin barndomsheim

Tore Ernst Fjelde
Onkel Tore ble altså født i september 1921. Foreldrene ble kristne i 1932 og Tore ble også kristen i unge år. I 1945 giftet han seg med den tre år yngre Ester Beathe Sundstrøm. De kjøpte tomt på Tungland i 1948 og huset sto ferdig året etter. Her ble de også boende hele livet. De fikk tre døtre og en sønn.

Tore Fjelde
 
I 1977 døde Tores kone Ester, etter en tids sykdom. Onkel Tore levde alene de siste 38 år. I høy alder ble han helsemessig svekket, og han fikk plass på sykeheimen hvor han bodde til sin død om kvelden fredag 27. mars 2015.
 
Onkel Tores hus rett bak den store løa til
Malene og Rasmus Larsen Tungland
foto: nb.no widerøe

Onkel Tore arbeidet på Stålverket hele sitt yrkesaktive liv. Det meste av tiden var han skiftformann på pusseriet. Han var en praktisk mann og laget på fritiden både robåt og mange mindre gjenstander i tre.
 
Tore (t.h.) sammen med broren Marton. Bildet er tatt i 1992

Men det var tjenesten i misjonen og på bedehuset som var hjertesaken til onkel Tore. Han ble tidlig en leder i ungdomsflokken og ungdomsforeningen på bedehuset. Etter at han og Ester ble gift, var heimen deres åpen for bedehus-ungdommene. Han var aktivt med i søndagsskole og annet barnearbeid. Han sto i spissen for byggingen av «Gry», Misjonssambandets hus for barne- og ungdomsarbeid på toppen av Askvikbakken.

Utklipp fra menighetsbladet for Strand august 2009
 
Før han var 30 år, overtok han ansvaret for nattverdmøtene på bedehuset etter sin onkel Rasmus Larsen Tungland. Han var også formann i NLMs misjonslag i mange år, og varamann til kretsstyret for NLM i Stavanger krets. Som pensjonist var han trofast med på formiddagstreffet for eldre på bedehuset, og brukte bilen til å hente folk som ikke kom seg på møte ved egen hjelp.
 
 

Sverre Luis Fjelde
Onkel Sverre (bilde t.h.) ble født i 1926. Etter endt skolegang, arbeidet han en kort tid på Stålverket, før han tok maskinistutdanning. Deretter var han en periode sjømann, hovedsakelig i utenriksfart.

I 1953 startet han sitt eget mekaniske verksted, «Fjelde mek. verksted». Han fikk to sambygdinger til å kausjonere for seg og startet bedriften helt fra bunnen av. Verkstedet hans var først i kjelleren hos svigerforeldrene, og deretter en periode i samme bygg som daværende Esso-stasjonen i Jørpeland sentrum. Etter hvert bygde han et eget verkstedbygg på Spredel.

Han drev dette verkstedet helt til han ble pensjonist. Da solgte han verkstedet. Bedriften fortsatte ei tid i samme lokaler, men flyttet etter noen år til lokaler på Stålverket. Min far mistet jobben da Stålverket gikk konkurs i 1977. Han fikk umiddelbart ny jobb hos onkel Sverre. Mor hadde også en periode en vaskejobb hos broren Sverre.

Sverre, også kalt «Spretten», ble gift med Tordis Olette Ommundsen fra Jørpeland og de fikk to sønner og ei datter. Første tiden etter at de ble gift, bodde de hos Tordis sine foreldre Inger og Sigurd Ommundsen. Noe senere bygde de eget hus i bakken mellom Vågen og Jonsokberget.

Intervju med Sverre Fjelde i Strandbuen
antakelig på 1970-tallet
Utklipp fra strandhistorie.no

I 1980 flyttet de til Tungland. De hadde overtatt heimehuset til Sverres foreldre og fikk også kjøpe ei nabotomt. På denne tomta bygde de seg nytt hus.
 
 
Huset onkel Sverre bygde på Tungland

Tordis døde i 2006. Onkel Sverre ble etter hvert syk og fikk plass på sykeheimen på Jørpeland, på naborommet til broren Tore. Vel et døgn etter at broren Tore døde, døde også Sverre, natt til søndag 29. mars.
 

Jeg lyser fred over minnet etter onkel Tore og onkel Sverre!