mandag 30. november 2015

Kirsti og Asgaut Nag sine forfedre

Fra Fiskå
Morfar Thomas Emil Fjelde ble født på Fjelde på Jørpeland Hans slekt er i hovedsak fra Strand kommune og nabokommunene. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Kirsti og Asgaut Nag sine forfedre.

8. generasjon

Asgaut sin far: Peder Asgautson Geitaskjer f.19.03.1719 d.1802 gift 02.01.1746 med 
Asgaut si mor: Joren Bjørnsdatter Gøysavik f.21.10.1725 d.1786 
Peder var korporal i 1746 og 1748. Joren og Peder var husmenn på Geitaskjer i 1758. Overtok bruket, bruk 2, etter Peders far i 1762. De drev bruket til 1779 da de flyttet til Nag. Joren vokste opp på Tingholmen ved Riska. De hadde ni barn: Asgaut, Bjørn, Kleng, Magla, Helga, Bjørn, Bjørn, Peder og Bjørn.

Kirsti sin far: Peder Pederson Voster f.18.12.1740  d.17.01.1804 gift 20.01.1765 med
Kirsti si mor: Anna Torfinnsdatter Geitaskjer f.05.05.1743 d.1815
Anna og Peder var søskebarn. De måtte derfor søke kongen om lov til å gifte seg. I 1766 bodde de i Kjøllevik. I 1771 fikk de skøyte på Nedre Bjørheim. Ved skifte etter dem var nettoformuen på 426 riksdaler. De hadde åtte barn: Kari, Kristi, Marta, Torfinn, Peder, Torfinn, Ivar og ei dødfødt jent.

9. generasjon

Peder sin far: Asgaut Pederson Geitaskjer f.ca.1694 gift 16.07.1713 med
Peder si mor: Magla Jensdatter Strand f.ca.1694 
Magla og Asgaut var først bønder på Nordland. I 1733 kom de til bruk 2 på Geitaskjer. De hadde elleve barn: Jens, Magla, Guro, Peder, Anna, Ingeborg, Jone, Jens, Marta, Susanna og et barn som døde som nyfødt.

Joren sin far: Bjørn Olson f.ca.1677 d. etter 1755 gift 01.07.1708 med
Joren si mor: Helga Olsdtatter f.ca.1685 d.1755
Helga og Bjørn bodde i Stavanger i 1708-1715, på Gøysavik i 1716-1730 og  Tingholmen under Eltravåg fra 1730. De var husmenn og Bjørn drev i tillegg med fiske. De hadde elleve barn: Asgjerd, Ola, Rasmus, Rasmus, Inger, Ola, Ola, Bjørn, Joren, Ivar og Elling.

Peder sin far: Peder Pederson Voster f.1702 d.1784 gift 13.06.1723 med
Peder si mor: Kari Ivarsdatter Lekvam f.ca.1700 
Kari og Peder drev Voster bruk 1 fra 1723 til ca. 1750. Peder vokste opp på bruk 7. I 1723 var bruket det største i nordre del av "Nordbygda".  Kari og Peder hadde ni barn, Peder, Peder, Malene, Kari, Kristoffer, Malene, Ivar,Peder og et barn som døde nyfødt.

Anna sin far: Torfinn Ivarson Lekvam f.ca.1680 d.etter 1752 gift 12.08.1736 med
Anna si mor: Kristi Holgersdatter Ytre Fiskå f.20.04.1710 d.etter 1752
Torfinn var først gift med Guri Knudsdatter Geitaskjer. Med henne fikk han ett barn født i 1702. Han giftet seg på ny med Magla Rasmusdatter og de fikk datteren Kari.
Kristi giftet seg på ny med Peder Kristofferson Veland etter at Torfinn døde. Kristi og Peder fikk ei datter: Kari.
I 1700 kjøpte Torfinn deler av garden Geitaskjer bruk 1 av rådmannen i Stavanger, Cort Høyer. Senere kjøpte han noe mer. Ved skifte etter Torfinn var det kun 13 riksdaler igjen på deling. I 1719 var Torfinn innblandet i en rettsak. Han og to andre forlot en syk mann i Nordmarka for å hente hjelp. Når de omsider kom tilbake var mannen død. Torfinn måtte betale 40 riksdaler i bot for dette. Kristi og Torfinn fikk sju barn: Torfinn, Anna, Inga, Marta, Guri, Torfinn og et barn som døde samme år det ble født.

10. generasjon

Asgaut sin far: Peder Asgautson Geitaskjer f.1640 d.1700 gift ca. 1687 med 
Asgaut si mor: Guri Knudsdatter f.1670 d.1734
Guri ble gift andre gang med Torfinn Ivarson Lekvam. Peder var gift første gang med ei dame vi ikke vet navnet på. Guri og Peder var bønder på bruk 1 på Geitaskjer. Peder var lagrettemann 1677-1690. Han fikk bot i 1675 fordi første kona hans fødte for tidlig. Han unnskyldte seg med: "..hand Viste der Indted aff, Thi hand Ingen forstand haffde der paa". De hadde fire barn som er kjent: Asgaut, Siri, Ingeborg og Knut.

Magla sin far: Jens Torfinnson Strand f.ca.1653 d.1712 gift ca.1694 med
Magla si mor: Anna Ingemarsdatter Strand f.ca.1675 d.1709 
Jens ble gift andre gang med Ingeborg Pedersdatter Geitasjer og fikk ett barn med henne.
Anna og Jens drev bruk 3 på Strand. De hadde åtte barn: Magla, Lars, Susanna, Dordi, Anna, Jens og to barn som døde bare dager etter fødselen.

Bjørn sin far: Ukjent
Bjørn si mor: Ukjent

Helga sin far: Ukjent
Helga si mor Ukjent

Peder sin far: Peder Pederson Voster f.ca.1665 gift ca.1698 med                     
Peder si mor: Kari Kristoffersdatter Gjesteland f.ca.1675 d.ca.1732 
Peder bygslet Voster bruk 7 i 1696. Familien bodd på Høle fra før 1706 til ca. 1714, da de flyttet tilbake til Voster og kjøpte bruket i ca.1718. Ved skifte etter Kari i 1732 ble boet oppgjort med 48 riksdaler i minus. Kari og Peder hadde fem barn som er kjent: Malene, Peder, Kristoffer, Ingelev og Ivar.

Kari sin far: Ivar Torfinson Lekvam f.ca.1644 d.1726 gift ca. 1680 med
Kari si mor: Kari Kristoffersdatter f.ca.1653 d.1735
Ivar var lagrettemann i 1679-1687. Kari og Ivar var bønder på bruk 1 i Voster. To uker før Ivar døde fikk han nattverd av presten Peder Rose. Etter skifte var det kun igjen 10 riksdaler til arvingene.  Kari og Ivar hadde seks barn som er kjent: Torfinn, Peder, Kristoffer, Lars, Rasmus og Kari.

Torfinn sin far: Ivar Torfinson Lekvam f.ca.1644 d.1726 gift ca. 1680 med
Torfinn si mor: Kari Kristoffersdatter f.ca.1653 d.1735
Ivar var lagrettemann i 1679-1687. Kari og Ivar var bønder på bruk 1 i Voster. To uker før Ivar døde fikk han nattverd av presten Peder Rose. Etter skifte var det kun igjen 10 riksdaler til arvingene.  Kari og Ivar hadde seks barn som er kjent: Torfinn, Peder, Kristoffer, Lars, Rasmus og Kari.

Kristi sin far: Holger Rasmusson Ur f.1679 d.ca.1741 gift 17.06.1708 med
Kristi si mor: Marta Pedersdatter Ytre Fiskå f.ca.1682 d.1741 
Holger tjente i 1706 hos presten i Hjelmeland. Marta og Holger drev bruk 1 på Ytre Fiskå. De hadde 11 barn: Peder, Kristi, Anna, Rasmus, Holger, Samuel, Marta, Marite, Anna og et barn født i 1723.

11. generasjon

Peder sin far: Asgaut Pederson Geitaskjer f.1614 d.ca.1666 gift med
Peder si mor: Eldri Knutsdatter f.ca.1624 d.ca.1674
Eldri ble gift andre gang med Laurits Lauritson 
Eldri og Asgaut var leilendinger i 1640-1644 på Geitaskjer bruk 1, og overtok deretter odelen. Han var lagrettemann i 1655-1660. Han eide også noe jord i Elleflåt i Skjold. Garden på Geitaskjer brant ned i 1668. De hadde ni barn som erkjent: Peder, Knut, Knut, Ola, Erik, Kristi, Gjertrud, Siri og Rannveig.

Guri sin far: Ukjent
Guri si mor: Ukjent

Jens sin far: Torfinn Ivarson Strand f.ca.1610 gift ca.1650 med
Jens si mor: Magla f.ca.1620 d.etter 1675 
Torfinn var lagrettemann i 1655-1665. Magla og Torfinn var husmenn i 1637-1644 på Strand bruk 3. To av deres barn er kjent: Ivar og Jens.

Anna sin far: Ingemar Thorson Strand f.ca.1626 d.ca.1648 gift ca.1675 med
Anna si mor: Susanna Jonsdatter Høyland f.ca.1657 d.ca.1709
Susanna ble gift andre gang med Jon Larson Strand .
Susanna og Ingemar var brukere på Strand bruk 3. Han hadde barn utenfor ekteskapet med Marta Olsdatter Vervik. Gutten het Bernt og ble født i 1654. I 1662 var det rettsak om dette. Mor til Marta hadde lovet Ingemar jord om han giftet seg med Marta. Resultatet ble at Ingemar måtte betale Marta 20 riksdaler i mulkt for ekteskapsbrudd og for oppfostring av barnet. Han var forøvrig stevnet for retten flere ganger, både for misligholdt gjeld og for tyveri. Strand bruk 3 ble etter mye krangel og rettsaker med Ingemars bror Lars, delt likt mellom brødrene. Susanna og Ingemar hadde to barn som er kjent: Anna og Marta.

Peder sin far: Peder Ingebretson Voster f.ca.1624 d.ca.1692
Peder si mor: Ingeleiv Bjørnsdatter Heggheim f.ca.1640 d.1704
Peder var gift første gang med Eli Osmundsdatter Øye fra Randøy. De hadde fire barn: Ingebret, Bergitte, Jon og Eli.
Ingeleiv ble gift andre gang med Kristoffer Lydikson Gjesteland. Han drev bruk 1 på Voster. 
Ingeleiv og Peder eide bruk 7 på Voster. De eide også jord i Nedre Fister, Førland og Krogevold. Han var lagrettemann i 1653-1678. Peder ble stevnet for retten flere ganger, bl.a. for utroskap og for å ha skjult en rømt soldat. Ingeleiv og Peder hadde tre barn som er kjent: Peder, Bjørn og Malene.

Ivar sin far: Torfinn Svendson Lekvam f.ca.1602 gift ca.1640 med
Ivar si mor: Ivarsdatter
Torfinn var lagrettemann i 1662. De var bønder på Lekvam. To av deres barn er kjent: Kirsten og Ivar.
Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

Holger sin far: Rasmus Svendson Ur f.1648 d.1705 gift ca.1678 med
Holger si mor: Kristi Mortensdatter Erland f.ca.1657
Kristi var først gift med Holger Tollakson Riskedal fra Årdal.
Rasmus var lagrettemann i 1682 og 1685. Kristi og Rasmus drev Ur bruk 1. De hadde fem barn som er kjent: Anders, Holger, Astri, Svend og Rasmus.

Marta sin far: Peder Samuelson Ytre Fiskå f.1643 d.etter 1711 gift ca.1681 med
Marta si mor: Marta Monsdatter Fiskå
Marta og Peder ble stevnet for retten på grunn av at Marta ble gravid før ekteskapet. De var leilendinger på Ytre Fiskå bruk 1. De hadde ett barn som er kjent: Marta.

12. generasjon

Asgaut sin far: Peder Geitaskjer f.ca.1570 d.ca.1640 gift ca.1598 med
Asgaut si mor: Ukjent
Peder var leilending i perioden 1603-1640 på Geitaskjer bruk 1. Han var lagrettemann i 1623. Han hadde seks barn som er kjent: Leif, Knut, Asgaut, Erik, Ole og Peder.

Eldri sin far: Ukjent
Eldri si mor: Ukjent

Torfinn sin far: Ivar Strand f.ca.1560 d.ca.1623 gift ca.1600 med
Torfinn si mor: Eli f.ca.1580 d.ca.1650 
Eli og Ivar var leilendinger på bruk 3 Strand i perioden 1603-1623. De hadde en sønn som er kjent: Torfinn.

Magla sin far: Ukjent
Magla si mor: Ukjent

Ingemar sin far: Thore Olson Strand f.ca.1597 d.ca.1665 gift med
Ingemar si mor: Ukjent
Thore var leilending på bruk 5 Strand i perioden 1625-1644. Han var lagrettemann i 1631-1658. Han hadde tre barn som er kjent: Rasmus, Lars og Ingemar.

Susanna sin far: Jon Knutson Øvre Bjørheim f.ca.1612 d.ca.1672 gift med
Susanna si mor: Anna Pedersdatter Foss f.ca.1617 d.ca.1674
Anna var gift første gang med Thore Olson. De hadde følgende barn som er kjent: Peder, Thore, Ole og Jon.
Anna og Jon var selveiere på Høyland bruk 1 fra ca.1645. Han hadde også eiendom på Øvre Bjørheim, hvor han var født, Fremre Sedberg i Årdal og Kalsem.  Han var lagrettemann i 1661-1667. De hadde sju barn som er kjent: Knut, Tormod, Ole, Sissel, Jon, Jon og Susanna.

Peder sin far: Ingebret Pederson Voster f.ca.1590 d.før.1647 gift ca.1610 med
Peder si mor: Bergitta Ivarsdatter Øvre Valheim f.ca.1585 
Bergitta og Ingebret var husmenn i 1614, leilendinger i 1617-1639 på Voster bruk 7.  Han var lagrettemann i 1618-1641. Bergitta og Ingebret hadde sju barn som er kjent: Jon, Anna, Ragnhild, Valborg, Peder, Marta og Siri.

Ingeleiv sin far: Bjørn Larson Heggheim f.ca.1600 d.etter 1669 gift ca.1630 med 
Ingeleiv si mor: Pedersdatter Stud f.ca.1612    
Bjørn var leilending i perioden 1623-1635 på bruk 6 Heggheim, husmann på samme gard i 1636-1646. Han var lagrettemann i 1635-69. Følgende av deres barn er kjent: Peder, Ingelev, Lars og ei datter gift med Ole Olson Vervik.

Torfinn sin far: Svend Torfinnson Nedre Bjørheim f.ca.1565 d. før 1645
Torfinn si mor: Kirsten Pedersdatter Prestegarden f.ca.1580 d. etter 1645
De var leilendinger og husmenn på Lekvam. Begge var innblandet i flere rettssaker. Åtte barn er kjent: Marta, Torfinn, Jørgen, Ingeborg, Guri, Svend, Anna og Åse.

Ivarsdatter sin far: Ukjent
Ivarsdatter si mor: Ukjent

Rasmus sin far: Svend Rasmusson Ur f.ca.1612 d.etter 1673 gift ca.1638 med 
Rasmus si mor: Ukjent
Svend var leilending på bruk 1 Ur i perioden 1638-1644. Han var lagrettemann i 1658-1671. Han måtte gå fra garden i 1673 på grunn av for mye gjeld. Seks av Svends barn er kjent: Rasmus, Laukretsia, Lars, Lars, Svend og Marta.

Kristi sin far: Morten Torbjørnson Erland f.ca.1612 gift med
Kristi si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Morten, bortsett fra at han hadde minst følgende barn: Torbjørn, Kristi, Torbjørn og Malena.

Peder sin far: Samuel Pederson Prestegarden f.ca.1603 d.etter 1667 g.ca.1640 med 
Peder si mor: Anna Josefsdatter Fiskå f.ca.1613 d.1705 
Samuel ble dømte i 1625 fordi han "laa med et løst quindfolck". Han fikk bot i 1627 for knivstikking. I 1641 ble han stukket med kniv, og fikk erstatning av gjerningsmannen. I 1647 ble han bøtelagt for å ha gitt en mann en "ørefyen", og i 1658 for å ha skåret en annen i handa med kniv. Han var lagrettemann i perioden 1658-1667. Anna og Samuel var leilendinger bruk 1 Ytre Fiskå i 1640-1644. Anna og Samuel hadde tre barn som er kjent: Margrete, Peder og Marta.

Marta sin far: Ukjent
Marta si mor: Ukjent

13. generasjon

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Ivar sin far: Ukjent
Ivar si mor: Ukjent

Eli sin far: Ukjent
Eli si mor: Ukjent

Thore sin far: Ole Thorson Tjentland f.ca.1552  d.ca.1625 gift ca. 1585 med
Thore si mor: Ingrid Larsdatter Nag f.ca.1560
Ingrid og Ole bodde ei tid på Talgje, men var kommet til Strand bruk 5 i 1591. Han var med i hyllingen av Kristian IV i 1591 og prinse-hyllingen i 1610. De var leilendinger på Strand i 1603-1624. Ole var lagrettemann i 1616-1618. En av deres sønner er kjent, Thore.

Jon sin far: Knut Svendson Øvre Bjørheim f.ca.1590 gift ca.1610 med
Jon si mor: Berta Jonsdatter Østre Sedberg f.ca.1590
Berta og Jon var leilending på Øvre Bjørheim bruk 1 i perioden 1617-1644, og overtok deretter garden. Knut fikk bot i 1621 for slagsmål. De bodde 5 år på Nordre Hidle, Sjernarøy, før han bosatte seg på Øvre Bjørheim. Tre av deres barn er kjent: Jon, Jorun og Svend.

Anna sin far: Peder Tormodson Foss f.ca.1581 d.ca.1670 gift med
Anna si mor: Sissel Olsdatter Håland f.ca.1597
Peder ble gift andre gang med Susanne Rasmusdatter f.ca.1590. De hadde tre barn som er kjent: Torbjørn, Rasmus og Jon.
Sissel og Peder var gårdbrukere på Foss br.2. I 1627-1660 var de brukere på hele Foss. Sissel var fra Erfjord. Fem av deres barn er kjent: Orm, Ola, Tormod, Anna og Guri.

Ingebret sin far: Peder Jonson Voster f.ca.1560 d.ca.1637 gift ca.1590 med
Ingebret si mor: Ukjent
Peder var med på hyllingen av Kristian IV i 1591 (satte sitt segl på hyllingsbrev). Han var leilending i Voster bruk 7 i perioden 1603-1637.Han var lagrettemann i 1616-1618. Av barna hans er to kjent: Ingebret og ei datter gift til Byrkja.

Bergitta sin far: Ukjent
Bergitta si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Ukjent
Bjørn si mor: Ukjent

Pedersdatter Stud sin far: Peder Stud f.ca.1545 d.ca.1616 gift ca.1598 med
Pedersdatter Stud si mor: Marta Thorsdatter Tjentland
Peder var først gift ca. 1580 med ei ukjent kvinne. Med henne hadde han fire barn som er kjent: Kirsten, Marcus, Hans og ei datter gift med Steen Vaula.
Peder var kapellan i Suldal, deretter sokneprest i Strand fra 1593. "Stud" er sannsynligvis en forkortelse av "studiosus", en studert mann. Han var medlem av domkapitlet i 1611. De bodde på prestegarden på Tau. De hadde seks barn som er kjent: Guri, Jørgen, Samuel, Thore, Katarina og ei datter gift med Bjørn Larson Heggheim 

Svend sin far: Torfinn Svendson Bjørheim f.ca.1530 d.ca.1605
Svend si mor: Anna Knudsdatter f. ca.1530
De var bønder på Nedre Bjørheim bruk 4. Tre barn er kjent: Alis, Tarald og Svend

Kirsten sin far:  Peder Stud f.ca.1545 d.ca.1616 gift ca.1598
Kirsten si mor: Ukjent
Peder var først gift ca. 1580 med ei ukjent kvinne. Med henne hadde han fire barn som er kjent: Kirsten, Marcus, Hans og ei datter gift med Steen Vaula.
Peder var kapellan i Suldal, deretter sokneprest i Strand fra 1593. "Stud" er sannsynligvis en forkortelse av "studiosus", en studert mann. Han var medlem av domkapitlet i 1611. De bodde på prestegarden på Tau. De hadde seks barn som er kjent: Guri, Jørgen, Samuel, Thore, Katarina og ei datter gift med Bjørn Larson Heggheim 

Svend sin far: Rasmus Sveinson Ur f.ca.1570 d.ca.1639 gift ca.1610 med
Svend si mor: Ukjent
Rasmus var leilending i Ur bruk 1 i perioden 1603-1639. Han var lagrettemann 1617-1632. Tre av hans barn er kjent: Svend, Laurits og Tørres.

 Morten sin far: Ukjent
Morten si mor: Ukjent

Samuel sin far: Peder Stud f.ca.1545 d.ca.1616 gift ca.1598 med
Samuel si mor: Marta Thorsdatter Tjentland
Peder var først gift ca. 1580 med ei ukjent kvinne. Med henne hadde han fire barn som er kjent: Kirsten, Marcus, Hans og ei datter gift med Steen Vaula.
Peder var kapellan i Suldal, deretter sokneprest i Strand fra 1593. "Stud" er sannsynligvis en forkortelse av "studiosus", en studert mann. Han var medlem av domkapitlet i 1611. De bodde på prestegarden på Tau. De hadde seks barn som er kjent: Guri, Jørgen, Samuel, Thore, Katarina og ei datter gift med Bjørn Larson Heggheim 

Anna sin far: Josef Paulson Ytre Fiskå f.ca.1590 gift ca.1612 med
Anna si mor: Marta
Josef fikk bot i 1614 p.g.a. seksuell omgang med kona før de var gift. Han var husmann på Ytre Fiskå bruk 1 i perioden 1617-1622, deretter leilending fra 1622-1644. Han var lagrettemann i 1624-1640. Marta og Josef hadde sju barn som er kjent: Anna, Knud, Anders, Elling, Sjur, Samuel og Barbara.

14. generasjon

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor. Ukjent

Ingrid sin far: Lars Knutson Nag f.ca.1520 gift ca.1550 med
Ingrid si mor: Ingeborg Paulsdatter f.ca.1530
Ingeborg og Lars kjøpte gods i Rage og Borgen i Årdal sammen med svogeren Erik Sigmundson Idsal(Nedre Fjelde) i 1574. Ingeborg var leilending på Nag, hele garden, i 1603. De hadde tre barn som er kjent: Berta, Ingris og Peder.

Knut sin far: Svend Bjørnson Øvre Bjørheim f.ca.1540 d. før 1596 gift ca.1580 med 
Knut si mor: Eli Jonsdatter Sedberg f.ca.1560
Eli ble gift andre gang med Erik Jonson Østre Sedberg. De hadde to barn som er kjent: Svend og Ole.
Eli og Svend var bønder på Øvre Bjørheim bruk 1. Fire av deres barn er kjent: Marta, Kari, Knut og Ingeborg.

Berta sin far: Jon Eivindson Østre Sedberg f.ca.1560 d.før 1610 gift med
Berta si mor: Ingrid Pedersdatter
Jon var lagrettemann i 1591. Ingrid eide garden, bruk 1 Østre Sedberg som enke i 1617. De hadde fem barn som er kjent: Erik, Reiar, Marit, Gunhild og Berta.

Peder sin far: Tormod Olson Fevoll f.ca.1535 gift med
Peder si mor: Anna Ormsdatter Byre
Anna var første gang gift med Jon Sørenson Aukland og de hadde to barn som er kjent: Siri og ei datter som ble gift med Søren Olson Helgeland 
Tormod var utsending ved hyllingen av Kristian 4 i 1591. Han og Anna hadde tre barn som er kjent: Peder, Jon og Birgit.

Sissel sin far: Ukjent
Sissel si mor: Ukjent

Peder sin far: Jon Voster f.ca.1525 gift ca.1560 med
Peder si mor: Ukjent
Jon drev Voster bruk 7. Han hadde to barn som er kjent: Peder og Ingebret.

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Torfinn sin far: Svend Nedre Bjørheim 
Torfinn si mor: Ukjent
Svend var bonde på Nedre Bjørheim på 1500-tallet. En sønn er kjent: Torfinn.

Marta sin far: Tore Ivarson Tjentand gift med
Marta si mor: Ukjent
Tore var gift to ganger. Første gang med ei Eivindsdatter Askvik og andre gang med Ragnhild Knudsdatter Sedberg. Det er usikkert hvem av disse som er mor til Marta og hvem av barna som hører til i de to ekteskapene.
Tore betalte 1 dl i kirkeskatt i 1563. I 1602 skattet han 3 1/2 l 1 pd smør, dvs han er eier av et stort jordegods. Han var med å forsegle fullmakten til utsendingene for kongehyllingen i 1591. Tore hadde sju barn som er kjent: Ivar, Eivind, Peder, Oluf, Johannes, Marta og ei datter som bel gift med Finn Fevoll fra Hjelmeland.

Rasmus sin far: Ukjent
Rasmus si mor: Ukjent

Josef sin far: Paul Erikson Ytre Fiskå f.ca. 1560 d.ca.1629 gift ca.1588 med
Josef si mor: Ingeborg Jakobsdatter
Ingeborg og Paul var leilendinger på Ytre Fiskå bruk 1 i perioden 1603-1629. Han var lagrettemann i 1621. I 1621 fikk han bot utenomekteskapelig samleie. De hadde en sønn som er kjent, Josef.

Marta sin far: Ukjent
Marta si mor: Ukjent

15. generasjon

Lars sin far: Ukjent
Lars si mor: Ukjent

Ingeborg sin far: Ukjent
Ingeborg si mor: Ukjent

Svend sin far: Ukjent
Svend si mor: Ukjent

Eli sin far: Joen Østigaard Midtre Sedberg gift med
Eli si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Joen annet enn at han hadde ei datter som het Eli.

Jon sin far: Eivind Reiarson Østre Sedberg f.1520 d.1597 gift med
Jon si mor: Berte Jonsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Berte og Eivind bortsett fra at de hadde fire barn: Gammel, Lars, Anna og Jon.

Ingrid sin far: Ukjent
Ingrid si mor: Ukjent

Tormod sin far: Ola Jonson Tøtland gift med
Tormod si mor: Siri Oddsdatter Fevoll
Siri var først gift med en Sevat. De hadde ei datter som er kjent: Birgita.
Siri og Ola er nevnt på Foss br.1-2 i 1519 og 1521. Siri er nevnt alene i 1563. De bodde først på Fevoll, så på Tøtland før de kom til Foss. Siri og Ola hadde tre barn som vi vet navnet på: Tormod, Jone og Magnhild.

Anna sin far: Orm Anundson Byre f.ca.1510 d.ca.1601 gift med
Anna si mor: Ukjent
Orm bodde på Stokka i Vats i 1586. Han var senere leilending på Byre i Fister. Vi kjenner til fire av Orm sine barn: Anund, Olav, Anna og Marita.

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Paul sin far: Erik på Fiskå f.ca.1520 gift med
Paul si mor: Ukjent
Erik er den eldste man kjenner fra Fiskå. Men vet ikke om han var bruker på Ytre eller Indre Fiskå. En sønn er kjent: Paul.

Ingeborg si mor: Ukjent
Ingeborg si mor: Ukjent

16. generasjon

Joen sin far: Ukjent
Joen si mor: Ukjent

Eivind sin far: Reiar Sjurson gift med
Eivind si mor: Ukjent
Reiar drev blant annet bruk 1 på Østre Sedberg. Fire av barna hans er kjent: Eivind, Knut, Asser og Aslak.

Berte sin far: Ukjent
Berte si mor: Ukjent

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Siri sin far: Odd på Fevoll nevnt 1519 og 1539 gift med
Siri si mor: Ukjent
Odd bodde på Fevoll i Hjelmeland. Han var sannsynligvis sønnesønn av Magnhild Oddsdatter fra Voss og Alv Knutson av svensk adelsslekt, Tre Roser. To av barna hans er kjent: Magnilla og Siri.

Orm sin far: Ukjent
Orm si mor: Ukjent

17. generasjon

Reiar sin far: Ukjent
Reiar si mor: Ukjent

Odd sin far: Alvson gift med
Odd si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Alvson, annet enn at han hadde en sønn som het Odd.

18. generasjon
Alvson sin far: Alv Knutson gift med
Alvson si mor: Magnhild Oddsdatter
Alv var av svensk adelsætt kalt Tre Roser. Magnhild var fra Voss. De hadde en sønn som igjen hadde ett barn som het Odd.

19. generasjon

Alv sin far: Ukjent
Alv si mor: Ukjent

Magnhild sin far: Ukjent
Magnhild si mor: UkjentIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar