lørdag 30. mai 2015

Johannes Ritlands ætt

Marta og Johannes Ritland i barnebarnet Jørgen Sandvik sin konfirmasjon
 
For ei tid siden utarbeidet jeg ei slektsliste over mi svigerinne Astrid Ritland Sandvik si farsslekt. I forbindelse med et slektstreff på Ritland i juni 2015, legger jeg lista ut på slektsbloggen min.

Vil du lese mer om Ritlandslekta, kan du klikke deg inn på linken under:

Innvandring fra Sigdal til Ritland

Jeg tar forbehold om mulige feil.


Ritland

JOHANNES LARSSON RITLAND 
ÆTTELISTE
 
-utarbeidet av Ove Sandvik- 
 
Ritland. Foto: Otto Floor
FB: Erling Jensen - Lokalhistorie Rogaland
 

 
Astrids far

1.2       Johannes Larsson Ritland 
f.1923  d.2010
g.m. Marta Vestvik f.1923 d.2012

Astrids besteforeldre

2.3       Lars Toreson Ritland
f.1889 d.20.10.1972
g.1.g.m. Liva Laugaland f.1882
Barn i 1. ekteskap:
1. Gudrun f.1911. Bodde på Viga, Hjelmeland
2. Kristi f.1912. Bodde på Viga, Hjelmeland
3. Tora f.1914. Bodde på Tau
g.2.g.m.

3.3       Anna Maria Johannesdtr. Hetlelid
f.1896

Barn:
4. Liv f.1920. Bodde i Vormedal
5. Kristine f.1921 g.m. Valbjørn Undheim. Bodde på Undheim
6. Johannes f.1923 g.m. Marta Vestvik. Bodde på Tau
7. Signe f.1925. Bodde i Oslo senere Tau.
8. Annfrid f.1927 g.m. Asbjørn Høgseth. Bodde på Kongsberg
9. Tor f.1929 Bodde på Undheim senere Tau
10. Birgit f.1930 g.m. Stein Egeland. Bodde på Undheim
11. Ragnar f.1932 Bodde på Tau
12. Berit f.1934 g.m. Kåre Kvame. Bodde på Finnøy
13. Aslaug f.1934 d.1935
14. Arne f.1934 d.1935
15. Aslaug f.1936 g.m. Kristian B. Hodnefjell. Bodde på Mosterøy
16. Arne f.1939 Bodde på Tau

Anna og Lars var bønder på Ritland i Hjelmeland. Lars fikk skøyte på Ritland av faren i 1912.

Astrid i sitt rette element
 
Astrids oldeforeldre

4.4       Tore Torson Ritland
f.1843
g.1.g.m. Brita Torsdtr. Laugaland
Barn i 1. ekteskap:
1. Malene f.1870. Til Amerika
2. Rannveig f.1872 d.1876
3. Karoline f.1874. Til Amerika
4. Serina f.1877 g.m. Johan Olsen Jørmeland. Bodde på Meland
5. Rannveig f.1877 d.1877
6. Tore f.1879. Til Amerika
7. Rannveig f.1881 g.m. Ola Nilsen Erlia. Bodde på Høyland i Årdal
8. Tor f.1884. Til Amerika
g.2.g.m.

5.4       Gyrid Larsdtr. Kløv
f. 1851

Barn:
9. Lars f.1889 g.m. Liva Laugaland g.2.g.m. Anna Hetlelid. Bodde på Ritland
10. Berta Serina f.1891. Ugift

Tore og Brita bodde på Kløv ved Ritland. Gyrid og Tore kjøpte Ritland i 1892. Tore var aktivt med i kristent arbeid og reiste også som emissær.

6.4       Johannes Hetlelid
f.1869 d.1944
g.1893 m.

7.4       Kristine Olsdtr. Laugaland
f.1873 d.1962

Barn:
1. Ola f.1894. Bodde på prestegarden i Hjelmeland
2. Anna Maria f.1896 g.m. Lars Ritland. Bodde på Ritland
3. Mikkel f.1898. Bodde på Meland, Hjelmeland
4. Ingeborg Karina f.1901
5. Kristen f.1903 Bodde på Sande, Hjelmeland
6. Klara f.1906 g.m. Ingebret Larsson. Bodde på Boremyr, Årdal
7. Johan f.1908. Bodde først i Drammen, senere på prestegarden, Hjelmeland
8. Magnus f.1910 g.m. Odith Tytlandsvik f.1914. Bodde på Laugaland
9. Arne f.1912 g.m. Margit Hetland f.1916. Bodde på Laugaland
10. Olga f.1915 g.m. Olav Vigane. Bodde på Laugaland

Kristine og Johannes bodde på husmannsplassen Søre Tveitå på Laugaland. Tore livnærte seg med produksjon av jærstoler og bærkurver.

Astrids tippoldeforeldre

8.5       Tore Jonson Bjelland
f.1792 d.1865
g.1.g.1828 m. Kari Gudmundsdtr. Kvame f.1801
Barn i 1. ekteskap:
1. Jon f.1829 d.1829
2. Åsa f.1830 g.m. Bjedne Bjedneson Vanvik, Sand
3. Jon f.1833 g.m. Guro Jørgensdtr. Steinsland Bodde på Bjelland, senere Heggland
4. Sissel f.1836 d.1837
g.2.g.1837 m.

9.5       Malene Olsdtr. Laugaland
f.1809 d.1854

Barn:
5. Ola f.1839
6. Tore f.1843 g.m. Brita Torsdtr. Laugaland g.2.g.m. Gyrid Larsdtr. Kløv. Bodde på Ritland
7. Kari f.1846

Malene og Tore bodde på Fjosvik, Bjelland i Hjelmeland. Tore fikk skøyte på garden i 1835.

10.5     Lars Jonson Kløv
f.1817 d.1876
g.1848 m.

11.5     Siri Larsdtr. Vormelandsvik
f.1820 d.1880

Barn:
1. Kari f.1849. Bodde på Ytre Eiane senere på  Nesvik
2. Gyrid f.1851 g.m. Tore Torson Bjelland. Bodde på Ritland
3. Lars f.1856. Bodde på Vormelandsvik. Lars var formann i NMS sin forening i Vormedal og
    Jøsenfjord fra 1876-1930. Lars sin sønn, Johannes Tytlandsvik, var med i kretsstyret for
    NMS.

Siri og Lars overtok husmannsplassen Kløv etter Lars sine foreldre. De flyttet senere til Vikemoen under Vormelandsvik. Lars var en periode kasserer i Vormedal og Jøsenfjord NMS-forening.

12.5     Mikkel Hetlelid
f.1843 d.1906
g.1869 m.

13.5     Anna Eriksdtr. Tytland
f.1843

Barn:
1. Johannes f.1869 g.m. Kristina Olsdtr. Ritland. Bodde i Vormedal
2. Kristine f.1871 Bodde i St. Døvik
3. Elen Serina f.1873 d.1962. Ugift. Bodde på St. Døvik
4. Ådne f.1875. Bodde på St. DØvik
5. Marta f.1877 d.1863. Ugift. Bodde på St. Døvik
6. Ola f.1879 d.1962 g.m. Mallin Andersdtr. Rake. Bodde på Hetlelid
7. Andreas f.1887 g.m. Ragnhild A. Sæbø. Bodde I Hjelmelandsvågen

Anna og Mikkel var husmenn på husmannsplassen Hetlelid under Svadberg i Årdal.

14.5     Ola Kristenson Bjelland
f.1845 d.1875
g.1868.m.

15.5     Ingeborg Karine Olsdtr. Haugsland
f. 1845

Barn:
1. Marta Karina f.1870. Bodde på Fundingsland
2. Kristine f.1873 g.m. Johannes Hetlelid. Bodde på Laugaland

Ingeborg og Ola bodde på husmannsplassen Bakkane på Laugaland. Ingeborg kom fra Haugsland i Erfjord.

Astrids tipp tipp oldeforeldre

16.6     Jone Osmundson Bjelland
f.1762 d.1835
g.m.

17.6     Sissel Torsdtr. Bjelland
f.1764 d.1840
 
Barn:
1. Kari f.1790 d.1791
2. Kari f.1792 d.1792
3. Tore f.1792 g.m. Kari Kvame g.2.g.m. Malene Laugaland. Bodde på Bjelland
4. Osmund f.1794
5. Osmund f.1797
6. Osmund f.1800. Bodde på Skiftun.

Sissel og Jone var husmenn på Fjosvik under Bjelland.

18.6     Ola Pederson Laugaland
f. 1768 d.1737
g.2.g.1811 m. Kari Jonasdtr. Østerhus
Barn i 2. ekteskap
8. Jonas f.1812 d.1812
9. Rannveig f.1814. Bodde på Bjelland
10. Jonas f.1815 g.m. Åsa Villumsdtr. Bjelland g.2.g.m. Anna Olsdtr. Meland.
      Bodde på Laugaland
11. Magla f.1818. Bodde på Bjelland
12. Peder f.1821. Bodde på Bjelland
13. Ola f.1823 d.1830
14. Daniel f.1826. Bodde på Bjelland
15. Jone f.1830 d.1830
16. Jonas f.1830 d.1830
g.1.g.1798 m.

19.6     Rannveig Johannesdtr. Breiland
f.1777 d.1811

Barn:
1. Marta f.1799. Bodde på Meland
2. Johannes f.1802 d.1866 g.m. Anna Jonsdtr. N.Hauge. Bodde på Laugaland
3. Tore f.1804 d.1841. Bodde på Breiland
4. Anna f.1805
5. Liva f.1806. Bodde på Bjelland
6. Anna f.1807. Bodde på Tøtland
7. Malene f.1809 g.m. Tore Jonson Bjelland. Bodde på Bjelland

Rannveig og Ola bodde først på Breiland, før de overtok garden Storehaug på Laugaland etter Olas far i 1800.

20.6     Jon Olson Kløv
f.1787 d.1873
g.2.g.1838 m. Magla Ingebretsdtr. Hjelmelandsvågen
g.1816 m.

21.6     Kari Larsdtr. Tøtland
f.1786 d.1836

Barn:
1. Lars f.1817 g.m. Siri Larsdtr. Vormelandsvik. Bodde på Kløv
2. Ola f.1819 d.1843. Druknet på Øye. 
3. Jone f.1821 g.m. Malene Jonsdtr. Tengesdal. Bodde først på Kløv, så Ur i Årdal, før de
    emigrerte til Amerika i 1857.
4. Peder f.1824 g.m. Guro Ormsdtr. Bodde først på Ur i Årdal. Emigrerte til Amerika i 1857.
5. Eli f.1827 g.m. Berge Torsteinson. Bodde på Ur i Årdal.

Jon kom i følge folketellingen 1865 fra Sigdal prestegjeld i Buskerud. Kari og Jon overtok husmannsplassen Kløv under Ritland. Jone var soldat i krigsårene 1807-1814 og hadde dårlig helse etter det.

22.6     Lars Nilsson Vormelandsvik
f.1794 d.1829
g.1818 m.

23.6     Gjørina Hallvardsdtr Laugaland
f.1792 d.1858

Barn:
1. Siri f.1818
2. Peder f.1819 d.1819
3. Siri f.1821g.m. Lars Jonson. Bodde først på Kløv under Ritland, senere i Vormelandsvik.
4. Brønla f.1823. Emigrerte til Amerika i 1857 sammen med ei datter født utenom ekteskapet.
5. Sissel f.1826 g.m. Daniel Jakobson. Bodde på Sørbø på Rennesøy
6. Hallvard f.1829. Emigrerte til Amerika i 1856.

Gjørina og Lars bodde først på Laugaland før de fikk husmannsplassen Gjørimoen under Vormelandsvik.

24.6     Johannes Johannesson Vassvik
f.1793 d.1882
g.1829 m.

25.6     Kirsti Ådnesdtr. Lakås
f.1808 d.1892

Barn:
1. Ådne f.1830 g.m. Brita Herbrandsdtr.
2. Sissel f.1835 g.m. Ola Ivarson Kaltveit, fra Heia i Strand
3. Johannes f.1836
4. Ola f.1840 g.m. Åsa Pedersdtr. Svadberg
5. Mikkel f.1843 g.m. Anna Eriksdtr Tøtland

Kirsti og Johannes flyttet mye. Først på Lakås, deretter på Bjørkestølen og til slutt på Hetlelid, hvor de slo seg til for godt like etter 1840.

26.6     Erik Ellingson Tøtland
f.1806 d.1875
g.1829 m.

27.6     Marta Endresdtr. Tøtland
f.1804 d.1864

Barn:
1. Anna f.1830
2. Åsa f.1832 g.m. Gunnar Knutson Husstøl. Bodde på Tøtland
3. Elling f.1834. Bodde på Randa
4. Endre f.1837 d.1837
5. Endre f.1839 d.1839
6. Anna f.1842 g.m. Mikkel Johannesson Hetlelid. Bodde på Hetlelid.
7. Anna f.1846 d.1853

Marta og Erik var bønder på Fossane(br.6) på Tøtland. I 1855 har Marta diagnosen «sindsvag».

28.6     Kristen Olson Tøtland
f.1822 d.1847
f.1844 m.

29.6     Marta Villumsdtr. Bjelland
f.1819 d.1886

Barn:
1. Ola f.1845 g.m. Ingeborg Karine Olsdtr. Haugsland. Bodde på Laugaland

Kristen døde i «Nøstvig under Bjelland». De bodde på Bjelland.

Astrids tipp tipp tipp oldeforeldre

34.7     Tore Olson Bjelland
f. 1735
g.2.g. 1774 m. Anna Jakobsdtr. Jørmeland
Barn i 2. ekteskap:
5. Ola f.1774
6. Jakob f.1776 g.m. Anna Jonsdtr.
g.1760 m

35.7     Kari Jonsdtr. Tøtland
f.1742

Barn:
1. Tore f.1761
2. Gunnhild f.1762 g.m. Bjørn Larsson Randa. Bodde på Bjelland
3. Sissel f.1764 g.m. Jone Osmundson. Bodde på Bjelland
4. Anna f.1767 d.1789

Kari og Tore bodde først på Tøtland, men flyttet ca. 1762 til Bjelland.

36.7     Peder Olson Bjelland
f.1732
g. 1765 m.

37.7     Marit Osmundsdtr. Kjølvik
f.1732
Marit g.1.g. med Daniel Ormson I. Hauge
Barn i 1. ekteskap:
1. Anna f.1752. Bodde på Tøtland
2. Mette f.1757. d.1774
3. Anna f.1758  d.1765
4. Osmund f.1761 d.1762
5. Orm f.1763. Bodde på Øyehamn i Hjelmeland.

Barn:
6. Daniel f.1766 d.1791
7. Ola f.1768 g.m. Rannveig Johannesdtr. Breiland. G.2.g.m. Kari Jonasdtr. Østerhus.
    Bodde på Laugaland
8. Hans f.17711 g.m. Malene Klengsdtr. Byrkja. Bodde på Byrkja.
9. Osmund f.1773 d.1774
10. Anna f.1775 d.1775
11. Peder f.1777. Bodde på Vormelandsvik.

Peder var tjener på garden til Daniel og Marit på Laugaland i 1762. Når Daniel døde ett par år etter, giftet Marit og Peder seg. Peder var først leilending, men fikk kjøpe garden på Laugaland (bruk 3) i 1794 for 550 rdl. Han kjøpte av Børre Rosenkilde i Stavanger.

38.7     Johannes Børgeson Breiland
f. 1743 d.1795
g. 1773 m.

39.7     Liva Larsdtr. Randa
f. 1745
 
Barn:
1. Rannveig f.1774
2. Rannveig f.1777 g.m. Ola Pederson Laugaland. Bodde på Laugaland.
3. Malene f.1780. Bodde på Kleivaland
4. Liva f.1784. Bodde på Vormelandsvik
5. Berge f.1789 g.m. Malene Olsdtr. Mosnes g.2.g.m. Siri Ovesdtr. Meland.
    Bodde på Breiland.

Liva og Johannes var leilendinger på Breiland fra 1768. I 1783 fikk de kjøpe garden av Svein Riskedal.

40.7     Ola Bjørnson Kløv
f.1757 d.1823
g.m

41.7     Helga Jonsdtr.
f.1755 d.1830
g.1.g.m. Ola Hellikson d.1787
Barn i 1. ekteskap:
1. Gunnhild f.1782

Barn:
1. Jon f.1788 g.m. Kari Larsdtr. Tøtland g.2.g.m. Malena Ingebrigtsdtr. Hjelmelandsvågen.
    Bodde på Kløv.
3. Ola f.1789

Helga og Ola var husmenn på Kløv under Ritland fra slutten av 1780-årene. Ola var også messingsmed. Helga kom fra Sigdal i Buskerud. Ola er kalt Bendixson Wiik ved dåpen til Jon i Sigdal 17. august 1788. Helga og Ola var ikke gift da Jon ble født.

42.7     Lars Endreson Tøtland
g.m.

43.7

Barn:
1. Kari f.1785 g.m. Jon Olson Kløv. Bodde på Kløv, Ritland
2. Marta f.1788. Bodde først på Husstøl, senere på Viga.

Det er ukjent hvem Lars var gift med. Lars bodde først på Fossane, senere på Tøtland.

44.7     Nils Larsson
f.1762 d.1815
Barn utenom ekteskapet med Anna Villumsdtr. Bjelland:
8. Gunnhild f.1805
g.1791 m.

45.7     Siri Olsdtr Einervoll
f. 1762 d.1848
Siri var gift 1.g. 1878 m. Bjørn Osmundson Vormelandsvik
Siri og Bjørn hadde ett barn
1. Osmund f.1788 g.m Brita Ormsdtr. Vormeland g.2.g.m. Gunla Osmundsdtr. Lund.
    Bodde på Vormelandsvik

Barn:
2. Bjørn f.1791. Bodde på Bjelland
3. Lars f.1794 g.m. Gjørina Hallvardsdtr. Laugaland. Bodde først på Laugaland, senere på
    Vormelandsvik
4. Sissela f.1796 d.1796
5. Ola f.1797 . Bodde på Hagalid
6. Nils f.1800. Bodde på Laugaland
7. Leiv f.1803. Bodde på Einervoll

Ved skiftet etter Bjørn, arvet Siri halve Vormelandsvik  i 1789. Siri og Nils solgte i 1798 sin del til Siri sin sønn Osmund, som hadde andre halvdel av garden. Osmund eide dermed hele bruk 2 på Vormelandsvik Siri og Nils fikk bygsle en del av garden fra 1798.

46.7     Hallvard Ånenson Byrkja
f.1764 d.1815
g.2.g.1807 m. Brynhild Larsdtr. Laugaland
Barn i 2. Ekteskap:
9. Hallvard f.1809 d.1836. Skomaker
10. Siri f.1812 d.1813
11. Ola f.1814 d.183
g.1791 m.

47.7     Siri Larsdtr. Laugaland
f.1769 d.1807

Barn:
1. Gjørina f.1792 g.m. Lars Nilsson Vormelandsvik. Bodde på Laugaland og Vormelandsvik
2. Ånen f.1795 g.m Sofie Jensdtr. Pundsnes. Bodde på Laugaland
3. Anna f.1796
4. Lars f.1798 d.1825
5. Kristen f.1802, Bodde på Tveita
6. Gyri f.1804
7. Siri f.1806 d.1807
8. Magla f.1806 d.1807

Siri og Hallvard var bønder på Laugaland. Han ble selveier på bruk 2 i 1794.

48.7     Johannes Tolleivson Øvre Tysdal
f.1750
g.1774 m.

49.7     Anna Olsdtr. Øvre Tysdal
f.

Barn:
1. Helga f.1774
2. Anna f.1780 g.m. Peder Hanson. Bodde på Tjemsland
3. Ola f.1784. Bodde på Rake
4. Mikkel f.1787 g.m. Anna Olsdtr. Stølen. Bodde i Måland
5. Ingeborg f.1790. Bodde på Fåreneset
6. Johannes f.1793 g.m. Kirsti Ådnesdtr. Lakås. Bodde på Hetlelid
7. Tollak f.1795 g.m. Ingrid Vilhelmsdtr. Vikene. Bodde på Riveland
8. Brita f.1800

Anna og Johannes bodde på Fåreneset under Tysdal, Dyvik i Fister og Rauneflåta på Bergeland.

50.7     Ådne Olson
f.1781 d.1853
g.1807 m.

51.7     Sissel Olsdtr. Målandsbøen
f.1780 d.1859

Barn:
1. Kirsti f.1808 g.m. Johannes Johannesson Vassvik. Bodde bl.a. på Hetlelid
2. Inger f.1811 d.1874 g.m. Ingebret Gunnarson. Bodde på Utmyrane på Tveit
3. Ola f.1820 g.m. Torborg Toresdtr. Svadberghorten. Bodde på Lakåsen, Tveit
4. Sofia f.1841 g.m. Lars Knutson fra Suldal. Var husmenn under Tveit

Sissel og Ådne var husmenn på Lakåsen under Tveit i Årdal.

52.7     Elling Torson N.Hauge
f. 1760 d.1842
g.1. g. 1792 m. Magla Hauskollsdtr. Steinsland
Barn i 1. ekteskap
1. Åsne f.1795. Bodde på Vestersjø
g.2.g. 1801 m.

53.7     Anna Eriksdtr. Sande
f.1766 d.1835

Barn:
2. Magla f.1802 g.m. Jens Kristenson Fundingsland. Bodde på Tøtland
3. Erik f.1806 g.m. Marta Endresdtr. Tøtland. Bodde på Tøtland

Anna og Elling var husmenn på Fossane under Tøtland. Ellings første kone Magla var tidligere gift med Osmund Olson Tøtland. Når Magla og Elling giftet seg fikk de husmannskontrakt på Fossane av Magla og Osmund sin sønn Ola Tøtland. I 1802 fikk Anna og Elling utskilt Fossane som eget bruk.

54.7     Endre Henrikson Tøtland
f. 1774 d.1849
g.1794 m.

55.7     Åsa Osmundsdtr. Rake
f.1772 d.1870

Barn:
1. Anna f.1796 g.m Ola Pederson Tøtland. Bodde på Tøtland
2. Osmund f.1798 g.m. Malene Reiarsdtr. Fra Stavanger. Emigrerte til Amerika i 1836.
3. Marta f.1799g.m. Jens Jensson Laugaland. Bodde på Tøtland
4. Henrik f.1802 f.m. Kari Jensdtr. Laugaland. Bodde på Tøtland
5. Marta f.1804 g.m. Erik Ellingson Tøtland. Bodde på Tøtland
6. Endre f.1807 Bodde på Laugaland
7. Åsa f.1809 d.1839. Ugift. Fikk to barn utenom ekteskapet
8. Brita f.1816 Bodde på Breiland.

Åsa og Endre var bønder på Tøtland (bruk 7 og 9).

56.7     Ola Kristenson Fundingsland
f.1796 d.1881
g.1822 m.

57.7     Siri Danielsdtr. Hagalid
f.1800 d.1893

Barn:
1. Kristen f.1822 g.m. Marta Villumsdtr. Bjelland. Bodde på Bjelland
2. Daniel f.1826 d.1826
3. Daniel f.1828 d.1836
4. Anna f.1831 d.1831
5. Ola f.1832. Bodde på Rødlene
6. Siri f.1836
7. Jens f.1839. Reiste til Amerika i 1858
8. Anna f.1843 g.m. Knut Tollefson Østerhus. Bodde på Rødlendshagen på Tøtland

Siri og Ola var husmenn på Rødlendshagen på Tøtland.

58.7     Villum Villumson Bjelland
f.1787 d.1853
g.1813 m.

59.7     Marta Jonsdtr. Erland
f.1784 d.1858

Barn:
1. Villum f.1813 g.m. Anna Olsdtr. Fundingsland. Bodde på Bjelland
2. Marta f.1819 g.m. Kristen Olson Tøtland. Bodde på Bjelland
3. Åsa f.1821 g.m. Jonas Olson Bodde ført på Bjelland, senere på Laugaland

Marta og Villum var husmenn på Vigane under Laugaland. Laugaland var eid presten på Hjelmeland. Villum fikk festeseddel av sokneprest Tonning i 1813. Han var da soldat i Kristiansand. Betalingen for leia av husmannsplassen skulle betales til leilending Bjørn Larsson på Bjelland og var på en riksdaler og tre arbeidsdager i året.

Astrids tipp tipp tipp tipp oldeforeldre

82.8     Jon Halleson Råmanset
f.1732 d.1769
g. i 1757 m.

83.8     Kari Nilsdtr. Halsteinrud
g.2.g. 1771 m Ola Olsen f.1744 d.1787
Barn i 2. ekteskap:
2. Mari f.1772 g.1791 m.Peder Ansteinsen Halsteinrud
3. Jon f.1774 d.1775
4. Anne f.1777 g.1796 m. Jon Gulliksen Øygarden, Vassbottlia

Barn:
1. Helga f.ca.1755 g.1.g.m. Ola Hellikson g.2.g.m. Ola Bjørnson f.1757
    Flyttet til Ritland i Ryfylke ca.1787
2. Ragne f.1762 g.m. Håkon Andersen Halsteinrud f.1764. De overtok Nerdalen
3. Bjørn f.1765 d.1769
4. Halle f.1767 d.1770

Kari og Jon bodde på garden Hallsteinrud i Nerdalen, Sigdal. Etter Jons død giftet Kari seg med Ola Olsen som bodde på garden Nerdalen i Sigdal. Kari og barna flyttet til Nerdalen.

 

 

Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Trygve Brandal: Hjelmeland Gardar og folk
Andreas Mørch: Sigdal og Eggedal, gard og folk

 søndag 3. mai 2015

To gamle brødre fra Nag


Nag
 
Året er 1905. Norge er endelig et fritt og selvstendig land. Det feires over hele landet, også på Jørpeland. Husmann Thore på Ronnene setter seg i robåten for å avlegge sin eldre bror et besøk. Storebror Bjørn har inntil nylig vært husmann på Grøtnes.

Vel framme er kaffen allerede kokt. Det har Bjørns to ugifte døtre sørget for. Bjørn bor sammen med dem, ett barnebarn på 5 år og ungkarssønnen Thore. Grøtnes var husmannsplass under nedre Fjelde fram til 1903, da Bjørns sønn Thore fikk kjøpe plassen.

Det er to enkemenn som møtes. Bjørn mistet kona si Berta Oline for 12 år siden, hun ble bare 62 år. Thore derimot har bare vært enkemann i ett år. Han mistet kona Malene året før frigjøringen, og hun ble 77 år gammel. Det er med andre ord ingen ungdommer som møtes. Bjørn på Grøtnes er 80 år, mens Thore Ronnene er fem år yngre. Avstanden fra Nag til Grøtnes på Jørpeland er lang for gamle folk, så det er ikke så ofte brødrene treffes. Praten går derfor raskt forbi Norges frigjøring og over til oppvekst, barn og barnebarn.

Malene og Thore Nag
Omflakkende oppvekst
Bjørn og Thore vokste opp i en søskenflokk på sju. I tillegg hadde de to søsken som døde i og like etter fødselen. Foreldrene var også husmenn. Eli Bjørnsdatter Dalen og Thore Asgautsen Nag var begge født i 1799 og ble gift i 1821. Fram til 1839, da de bosatte seg for godt på husmannsplassen Ronnene på Nag, levde familien et omflakkende liv. Først på Nag, så Jørpelandsmoen, deretter Langelandsmoen og Hathammer under Helland før de endte opp på Ronnene.

Her kan du lese mer om Thore Ronnene Nag

I løpet av disse 18 årene på flyttefot fikk Eli og Thore 7 barn, mens de to yngste ble født på Ronnene. Thore fikk ikke noe langt liv, for han døde allerede ni år etter at de slo seg ned på Ronnene. Mor Eli drev husmannsplassen videre sammen med barna, fram til sønnen Thore og svigerdattera Malene overtok husmannsplassen da de giftet seg i 1854. Bjørn ble først gift i 1860, og flyttet da til Grøtnes.

Store familier
Bjørn ble far til sju barn. I 1905 var ett av barna død, tre var ugift, mens tre var gift. Bjørn kunne stolt nevne at han hadde minst sju barnebarn. Det var imidlertid lite, mot hva bror Thore kunne vise til. Han hadde ni barn, men fire av dem var døde. To var utvandret til Amerika, mens tre var igjen i Rogaland. Thore hadde i 1905 hele 26 barnebarn. Så det var mange å snakke om for de gamle brødrene.

Anna og Bertel Bertinius Langeland
 
Bjørn sine etterkommere
Her forlater vi den tekte kaffestunden for brødrene fra Nag. Men vi skal følge ei grein med etterkommere fra hver av dem, og starter med Bjørns yngste sønn Bertel Bertinius. Bertel Bertinius ble født i 1874 og giftet seg 23 år senere med Anna Hågensdatter Langeland. Anna overtok heimegarden, bruk 1 på Langeland da hun giftet seg. I tillegg til å være bonde var Bertinius var også møbelsnekker.
 
Da Stålverket ble opprettet i 1912, var han en av de første som ble ansatt, som formann for forskalergjengen. Fra 1913 var han modellsnekker på Stålverket. Han arbeidet på Stålverket til han var 76 år. Anna og Bertinius gav fri grunn til bedehuset på Jørpeland, som ble bygget i 1905 og Bertinius var i mange år formann i styret for bedehuset.

Anna og Bertinius fikk åtte barn og mange barnebarn. Av barnebarn kan nevnes Bjørn Langeland, Anna Wersland, Bjarne Langeland, Ellinor Fundingsland, Birger Langeland, Borgny Næss og Åge Kleven.

Ingolf Langeland og Olaug Moi
Anna og Bertinius sin sønn Ingolf Olaus, ble født i 1903. Han giftet seg med Anna Serina Larsiniusdatter Holta i 1924. De bodde første året som nygifte på Langeland, men flyttet i 1925 til Hognestad i Time. Der drev de en liten forretning og et bakeri. Senere ble Ingolf både poståpner og stasjonsbetjent for NSB på Hognestad stasjon.

Anna og Ingolf si yngste datter ble født i 1928. Hun het Olaug og ble gift med Kristian Moi fra Nærbø i 1950. Kristian var verkstedeier og mekaniker og familien bodde på Salte i Klepp. En av deres barn het Magnar og ble gift med Marit Omland fra Varhaug. De er bosatt på Bryne.

Thore Nag med fire av barna
Thore sine etterkommere
Ei av døtrene til Thore på Ronnene het Eli og ble gift med Tore Torbjørnsen Fjelde. Eli og Tore fikk sju barn og en av sønnene het Thomas Emil og ble født i 1893. Han giftet seg med Inga Efteland og slo seg ned på Tungland.

En artikkel om Thor Ronnene Nag sin sønn Bertel og hans familie i Amerika

Inga og Thomas fikk fem barn, og den yngste het Eli. Hun ble gift med Oskar Sandvik. Eli og Oskar fikk fire barn, den eldste heter Torild. Torild ble gift med Audun Apelseth og de fikk tre barn. Hun ble senere skilt og er nå gift med Egil Tjensvold. De bor på Jørpeland.

Kristin og Tord
 
Kjærester på Hurdal Verk Folkehøgskole
Skoleåret 2011/12 var Hurdal Verk Folkehøgskole i Hurdal fullt opp med ungdommer fra hele landet. To av elevene ble kjærester i løpet av skoleåret. Gutten heter Tord og kommer fra Jørpeland, mens jenta heter Kristin og er fra Bryne.

De ble samboere og bor nå på Bryne. Etter hvert kommer det for en dag at de er tipp tipp oldebarn til hver sin bror som hadde en kaffedrøs sammen i frigjøringsåret 1905. Kristin Moi er datter til Magnar Moi og stammer fra Bjørn Grøtnes, mens Tord Apelseth er sønn til Torild Tjensvold og stammer fra Thore Ronnene. Men mye vann har runnet i havet siden 1905….Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand