mandag 30. november 2015

Kari og Torbjørn Fjelde sine forfedre

Denne grein av slekta ender opp på Talgje på 1300-tallet
Morfar Thomas Emil Fjelde ble født på Fjelde på Jørpeland Hans slekt er i hovedsak fra Strand kommune og nabokommunene. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Kari og Torbjørn Fjelde sine forfedre.

8. generasjon

Torbjørn sin far: Nils Olsen Erfjord f.1726  d.1786 gift i 1769 med
Torbjørn si mor: Karen Olsdatter f.1737 d.1799
Nils var først gift med Gunhild Henriksdatter Helgøy. Karen ble gift for andre gang med Sveinung Mikkelsen Idse
Karen og Nils var husmenn på Helgøysjøen på Helgøy i Fister.  I 1784 fikk han bygsle gard på Øvre Fjelde. Da overtok han: «En Røg stue, en Søæde Skud, Et lidet Faarehuus, Den øverste Deel av lahden, overfor Laaven eller Laaden, og saa skal han paa Egen Bekostning bekoste alle de fornødne Huse til denne part.» Nils døde bare to år etter at han kom til Fjelde.
Nils var født på garden Erfjord i Jelsa, mens Karen kom fra Hjelmeland. De hadde fem barn som er kjent: Ole, Torbjørn, Gunnhild, Jorunn og Gunnhild.

Kari sin far: Endre Olson Aaen f.1745  d.21.05.1803 gift i 1775 med
Kari si mor: Anna Pedersdatter Åsen f.ca.1745 d.08.04.1830        
Endre var soldat i 1775. Han og Anna bygslet bruk 3 på Øvre Fjelde i 1775 og bruk 5 på 80-tallet. De kjøpte garden i 1786 for 110 riksdaler. Anna var fra Aasen i Forsand. Tre barn er kjent: Kari, Ole og Inga.

9. generasjon

Nils sin far: Ola Johannesson Erfjord f. ca.1688 d.1726 gift i 1717 med
Nils si mor: Brønla Nilsdatter
Brønla ble gift andre gang med Jens Olson Sand fra Sand i 1727. Barn i andre ekteskap, Anna.
Ola fikk bygselbrev på Erfjord bruk 2 (Skjerahaugen) av si mor i 1715. Det er uklart hvor Brønla kom fra. Brønla og Jens fortsatte først å bo i Erfjord, men flyttet senere til Tjelmane i Sand. Fire barn er kjent: Marta, Johannes, Nils og Ola.

Karen sin far: Ukjent
Karen si mor: Ukjent

Endre sin far: Ole Torbjørnson Høllesli f.ca.1700 gift i 1727 med
Endre si mor: Kari Endresdatter Barka
Kari og Ola bodde trolig på Høllesli i Forsand fra ca. 1730 til ca. 1739 da de flyttet til Aaen husmannsplass under prestegarden på Tau. De hadde tre barn som er kjent: Kari, Lars og Endre.

Anna sin far: Peder Mortenson Øvre Fjelde f.18.04.1718  d.1789 gift 08.12.1748 med
Anna si mor: Inga Israelsdatter Meling f.16.04.1724  d.1791 
Inga og Peder bodde en stund på Kjosavik i Høyland og på Sunnmork i Forsand. De overtok Åsen, "det gamle bruk 2", på Heia i Strand i 1755. Seks barn er kjent: Morten, Anna, Siri, Israel, Kristi og Inga.

10. generasjon

Ola sin far: Johannes Sørenson Ås f.1655 d.1708 gift med
Ola si mor: Marta d.1726
Marta var muligens datter av Rasmus Erfjord. Marta og Johannes overtok drifta på garden Erjord tidlig på 1680-tallet. Seks av deres barn er kjent: Ola, Søren, Rasmus, Rasmus, Anna og Ingeborg.

Brønla sin far: Ukjent
Brønla si mor: Ukjent

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Kari sin far: Endre Larson Høllesli f.ca.1686 d.etter 1726 gift i 1706 med
Kari si mor: Berta Larsdatter Barka f.ca.1685
Berta og Endre overtok bruk A på Barka i 1706. Endre var innrullert matros. Han måtte betale bot i 1726 fordi han nektet å føre løytnant Hartvig Bomhoff til byen med "Soldaternes Gevæhr". Fire av barna deres er kjent: Ei datter som død som spebarn i 1707, Kari, Lars og ei datter som trolig het Anna.

Peder sin far: Morten Paulson Nedre Fjelde f.ca.1670 d.1741 gift i 1707 med
Peder si mor: Ukjent
Morten ble gift andre gang i 1721 med Siri Pedersdatter Geitaskjer f.1691. To av deres barn er kjent: Pål og ei datter.
Morten var stående soldat i 1701 og 1706. Han overtok bruk 3 på Øvre Fjelde i 1707. I 1723 brukte han på garden: «3 vetter korn, og hadde 1 hest, 7 storfe, og 15 sauer. Han sådde 3 tonn korn og fikk en avling på 18 tonn.» To av barna til Morten fra første ekteskap er kjent: Ei datter og sønnen Peder.

Inga sin far: Israel Tormodson Lerang f.ca.1690  d. etter 1745 gift 14.10.1714 med
Inga si mor: Anna Olsdatter Meling
Anna og Israel brukte hele Meling i 1714 fram til etter 1744. De hadde fire barn som er kjent: Anna, Steinvor, Inga og Maria.

11. generasjon

Johannes sin far: Søren Olsen Ås f. 1623 d.1670 gift med
Johannes si mor: Anna Johannesdatter f. d.1670
Søren hadde vært gift en gang før, med ei ukjent dame.
Søren bygslet garden Ås i Erfjord av faren og Bjørn Erøynå i 1652. I 1654 kjøpte han bygsleretten av broren Lars for 93 rdl. Og han kjøpte garden i 1655. Søren ble dømt til bot på 15 daler for utenomekteskaplig omgang med ei tjenestejente i 1646. Anna og Søren hadde fem barn som er kjent: Ola, Johannes, Marta, Peder og Ola.

Marta sin far: Ukjent
Marta si mor: Ukjent

Endre sin far: Lars Endreson Svines f.ca.1650 d.1734 gift med
Endre si mor: Karen Bjørnsdatter Nedre Mele d.1721 
Lars ble gift for andre gang med Marita Jakobsdatter Finnøy.
Karen og Lars drev Høllesli bruk 1 i perioden 1687-ca.1730. To av deres barn er kjent, Endre og Kleng.

Berta sin far: Lars Olson Barka f.ca.1625 d.1721gift med
Berta si mor: Ukjent
Lars var bruker på Barka bruk A i 1701 og 1711. Han hadde ei datter som vi vet navnet på: Berta.

Morten sin far: Paul Erikson Nedre Fjelde f.1664 d.før 1701gift ca. 1667 med
Morten si mor: Torborg Eivindsdatter Alsvik f.ca.1640 d. etter 1706 
Paul var lagrettmann i 1674 til 1680. Torborg og Paul var bønder på bruk 1 på Nedre Fjelde. De hadde sju barn: Erik, Morten, Eivind, Rasmus, Ingeborg, Berta og Hans.

Israel sin far: Tormod Israelson Høle f.ca.1652 d.1706 gift med
Israel si mor: Steinvor Rasmusdatter Under Berge f.ca. 1645 grl.22.08.1734 
Steinvor og Tormod var gardbrukere på Lerang på Meling. I sjømanntall 1718 er Steinvor enke og Israel yngste sønn. De hadde seks barn som er kjent: Kristi, Asbjørn, Jon, Sofia, Tora og Israel.

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

12. generasjon

Søren sin far: Ola Jakobson Jørstad f.1580 d.etter 1652 gift med
Søren si mor: Siri Olsdatter Hjelmeland
Ola var fift en gang tidligere med ei ukjent dame. Siri ble gift etter Olas død med en mann vi ikke kjenner navnet på. Med han hadde hun barna Peder og Lars.
Ola ble født på Røykanes (Raunes) i Vats, og flyttet til Byre og Jørstad på Sjernarøy før han endte opp på Ås i Erfjord i 1621. Han hadde da året før vært i en rettsak om arveretten til Ås. Han vant garden og sa umiddelbart opp leidlendingen som bodde der, fordi han trengte huset selv. Ola leverte mye tømmer til Skotland. Siri og Ola hadde åtte barn som er kjent: Peder, Osmund, Knut, ei datter gift med Ola Hebnes, Jakob, Bård Ola og Søren.

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

Lars sin far: Endre Torsteinson Svines f.ca.1623 gift ca.1650 med
Lars si mor: Ukjent
Endre drev Svines bruk 1. Han var lagrettemann i 1665 og 78. Ett barn er kjent, Lars.

Karen sin far: Bjørn Knutson f.ca.1596 d.ca 1690 gift ca.1620 med
Karen si mor: Guri Thorsdatter Søre Tysdal f.ca.1600
Bjørn var leiglending på Idsal bruk 1 i 1626-44 og selveier til 1648. Guri og Bjørn flyttet til Jøssang bruk 1 ca. 1648. De eide dette bruket til noe inn på 1660-tallet. De hadde også jord på Ø. Tysdal, Helle og Nordland i Kålabygda. Bjørn flyttet til Søre Tysdal etter at Guri døde. Han var lagrettemann i 1634-36 og 61-62. Fire barn er kjent: Thore, Mikkel, Kari og Allis.

Lars sin far: Ukjent
Lars si mor: Ukjent

Paul sin far: Erik Pålson Nedre Fjelde f.ca.1599 d.før 1664 gift med
Paul si mor: Ukjent
Erik var leilending på Nedre Fjelde bruk 1 1640-44, og eide deretter bruket til 1654. En sønn er kjent: Paul.

Torborg sin far: Eivind Johannesson Få f.ca.1612 d. etter 1661gift ca. 1640 med
Torborg si mor: Gunnarsdatter (Usikker) f.ca.1618 
Eivind var lagrettemann i 1655-69. Han drev bruk 3 i Alsvik og eide også noe jord i Få på Finnøy i 1661. Fem barn er kjent: Torborg, Olaug, Johannes, Berta og Gunnar.

Tormod sin far: Israel Asbjørnson Ims f.ca.1604 d.e.1655 gift med
Tormod si mor: Olsdatter Kjosavik
Israel brukte Lerang fra 1652 til etter 1655. Han var før det den første bruker på Høle. Israel var lagrettemann i 1632,35 og 56. Tre barn er kjent: Kristi, Joren og Tormod.

Steinvor sin far: Rasmus Jonson Under Berge f.ca.1616 d.ca.1695 gift ca. 1644 med
Steinvor si mor: Magla Halvorsdatter Levik f.ca.1625 d.1673 
Rasmus ble gift andre gang med Kristi Israelsdatter Høle. Hun druknet i 1677. Kristi og Rasmus hadde en sønn, Per.
Magla og Rasmus drev Under Berge  i1647 fram til ca.1689. Rasmus var 31 år da han fikk garden av stefaren sin. Seks av barna til Magla og Rasmus er kjent: Jon, Knut Ingeborg, Tore, Steinvor og Marita.

13. generasjon

Ola sin far: Jakob Knutson Koll f.1530 d.ca.1562 gift med
Ola si mor: Marit Ormsdatter Byre
Jakob var først gift med Liva Olavsdatter f.ca.1540 d.1606. Liva og Jakob hadde følgende barn som er kjent: Erik, Karen, Elen, Ingeborg og Johanna.
Liva og Jakob bodde på Indre Nessa i Nedstrand. Koll-navnet har vært i bruk i Stavanger-området fra i hvert fall fra 1200-tallet. I 2. ekteskap bodde Jakob på Byre. Han var lensmann i Sæbø skipreide i 1590-årene. Fra ca.1603 overtok han og flyttet til en gard på Jørstad. Marit og Jakob hadde tre barn som vi vet hvem er: Olav, Cesilie og ei datter som bodde i Årdal.

Siri sin far: Ukjent
Siri si mor: Ukjent

Endre sin far: Torstein Taraldson Svines f.ca.1590 gift med
Endre si mor: Siri Nilsdatter
Torstein drev bruk 1 på Svines. Før han kom dit hadde han bodd på Asmarvik på Rennesøy. Han var husmann på Svines i perioden 1619-33 og forarmet leilending perioden 1634-44. Siri og Torstein brukte hele garden i 1647. Torstein var lagrettemann i 1620-35. I 1626 fikk han bot for å ha slått drengen Samson til presten Tord Tordson. Svines var eid av Strand prestegard fram til 1841, da garden ble selveier. En sønn av Siri og Tarald er kjent: Endre.

Bjørn sin far: Ukjent
Bjørn si mor: Ukjent

Guri sin far: Ukjent
Guri si mor: Ukjent

Erik sin far: Pål Erikson Idsal f.ca.1574 d.ca.1639 gift ca.1598 med
Erik si mor: Rasmusdatter
Erik var leilending på Nedre Fjelde bruk 1 i perioden 1610-39. Han var lagrettemann i 1624-35. Han eide også litt eiendom i Borgen i Årdal. Pål fikk bot i 1625 for å ha slått Samuel Løvbrekke med ei skål i et juleselskap på Barkved. Pål hadde fire barn som er kjent: Erik, Rasmus, Ole og Siri.

Eivind sin far: Ukjent
Eivind si mor: Ukjent

Gunnarsdatter sin far: Ukjent
Gunnarsdatter si mor: Ukjent

Israel sin far: Asbjørn Rasmusson Ims f.1565 d. før 1634 gift med
Israel si mor: Eli Salvesdatter Frøyland nevnt i 1615
Eli og Asbjørn bodde på Ims. I 1617 hadde de også eiendom i Høle. De hadde fem barn som er kjent: Ei datter som bodde på Kilane, Kari, Israel, Asbjørn og Rasmus.

Olsdatter sin far: Ola Tormodson Kjosavik gift med
Olsdatter si mor:
Ola er nevnt som bruker på Kjosavik i Høyland i 1603, 1610 og 1635. Han var lagrettemann fra 1613. Han hadde åtte barn som er kjent: Anders, Nils, Ola, Gjøa, Tormod, datter gift med Israel Asbjørnson Ims, datter gift med Rasmus Kjosavik og Marit.

Rasmus sin far: Jon Rasmusson Under Berge f.ca.1589 d.ca.1625 gift ca. 1614 med
Rasmus si mor: Steinvor  
Steinvor ble gift andre gang med Ola Vigleison Helle 
Steinvor og Jon var brukere på Vika fra 1611-16. De flyttet deretter til Under Berge. De hadde fire barn som er kjent: Rasmus, Berita, Magla og Jon.

Magla sin far: Halvar Knutson Levik  f.1598 d før 1685 gift ca.1625 med
Magla si mor: Bendiksdatter Hammar  
Halvar var bonde på Levik ca.1642-84. De hadde fem barn som er kjent: Magla, Bemdiks, Knut, Tore og Berita.

14. generasjon

Jakob sin far: Ukjent
Jakob si mor: Ukjent


Marit sin far: Orm Ånundson Byre f.ca.1520 d.ca.1600 gift med
Marit si mor: Ukjent
Orm var bonde på Byre. Han var lagrettemann som forseglet fullmakten til de som skulle reise til hyllingen av Kristian 4. Han hadde fem barn som er kjent: Anna, Ånund, Olav, Marit og ei datter gift med Knut Torgilsson.

Torstein sin far: Tarald Svines f.ca.1550 gift ca.1580 med
Torstein si mor: Ukjent
Tarald var husmann på Svines i 1603-10 og 12-13. I 1611 var han leilending. En sønn er kjent: Torstein.

Siri sin far: Ukjent
Siri si mor: Ukjent

Pål sin far: Erik Sigmundson Nedre Fjelde f.ca.1547 d. før 1617 gift ca.1568 med
Pål si mor: Gjøa Pålsdatter
Gjøa og Erik kjøpte jord i Rage og Borgen, Årdal i 1574. Han er nevnt på Idsal i 1591, på bruk 1. I 1603 er han selveier, men leilending i 1606-17. Han fikk et knivstikk i aksla i 1603. Gjøa eide jord i Jørpelands-garden i 1617. De eide også jord blant annet på Bjerga i Finnøy, Hetland i Hjelmeland og Berge. De hadde seks barn som er kjent: Anna, Pål, Gunnar, Thore, Gunhild og ei datter gift med Øystein Vadla.

Rasmusdatter sin far: Ukjent
Rasmusdatter si mor: Ukjent

Asbjørn sin far: Rasmus Halvarson Nevnt 1591 gift med
Asbjørn si mor: Ukjent
Rasmus bodde på Ims. Han var lensmann. Han hadde to barn som er kjent: Hans og Asbjørn.

Eli sin far: Ukjent
Eli si mor: Ukjent

Ola sin far: Tormod Kjosavik gift med
Ola si mor: Skjelbrei
Tormod eide jord på Foreneset, Alsnes og Orstad. Han var lagrettemann i 1591. Sju barn er kjent: Ola, Eiliv, Erik, Signy, Ingeborg, ei datter gift med Ola Klemetson Lea og Salve.

Jon sin far: Rasmus Toreson Under Berge f.ca.1562 d.ca.1620 gift ca. 1585 med
Jon si mor: Berita Jonsdatter
Rasmus ble gift andre gang med Tyri Eriksdatter
Berita og Rasmus var først bønder på Vika i Forsand, men flyttet til Under Berge når faren til Rasmus døde. Åtte barn er kjent: Jon, Gard, Jens, ei datter gift med Strørker Torkelson, Åsa, ei datter gift med Kristoffer Hansson Rossabø, Ingeborg og Anna.

Steinvor sin far: Ukjent
Steinvor si mor: Ukjent

Halvard sin far: Knut Halvarson Helle f.ca.1571 gift med
Halvard si mor: Ukjent
Knut var bruker på Levik fra før 1603 til etter 1638. En sønn er kjent: Halvard.

Bendiksdatter Hammar sin far: Ukjent
Bendiksdatter Hammar si mor: Ukjent

15. generasjon

Orm sin far: Ukjent
Orm si mor: Ukjent

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Erik sin far: Sigmund Erikson Meling f.ca.1520 gift med
Erik si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Sigmund, bortsett fra at han hadde tre barn som er kjent: Josef, Erik og Sigmund.

Gjøa sin far: Ukjent
Gjøa si mor: Ukjent

Rasmus sin far: Ukjent
Rasmus si mor: Ukjent

Tormod sin far: Olav Kjosavik gift med
Tormod si mor: Ukjent
Olav betalte leilendingsskatt på Kjosavik i 1563. Han hadde en sønn som er kjent, Tormod.

Skjelbrei sin far: Ukjent
Skjelbrei si mor: Ukjent

Rasmus sin far: Tore Toreson Under Berget f.ca.1535 d.ca.1606 gift med
Rasmus si mor: Ukjent
Tore var lensmann i Idse skipreide. Han var den siste som drev storgarden Under Berge, og den første som begynte å dele garden til sine etterkommer. Han deltok ved kongehyllingen i 1591. Han var "Jordeigende bonde" i 1603. Han hadde seks barn som er kjent: Rasmus, Tore, Valborg, Astri, datter gift med Ola Arneson og datter gift med Vigelei Halvarson Helle.

Berita sin far: Ukjent
Berita si mor: Ukjent

Knut sin far: Halvar Vigleison Fjelde f.ca.1522 gift med
Knut si mor: Ukjent
Halvar var bruker på Oanes i 1563. I 1575 var han bruker på Helle. Han hadde tre barn som er kjent: Viglei, Ivar og Knut.

16. generasjon

Sigmund sin far: Erik på Meling f.ca.1493 gift med
Sigmund si mor:
Erik er nevnt på Meling i 1519 og 21. En sønn er kjent, Sigmund.

Olav sin far: Ukjent
Olav si mor: Ukjent

Tore sin far: Tore Toreson Under Berge f.ca.1508 gift med
Tore si mor: Ukjent
Tore var bonde på Under Berge på 1540-tallet.To sønner er kjent, Tore og Per.

Halvard sin far: Vigleif på Fjelde gift med
Halvard si mor: Ukjent
Vigleif var bonde på Fjelde i 1563. Fjelde var på den tid ikke oppdelt i Øvre og Nedre i offentlige dokument. Vigleif betalte 1 daler i vanlig brukerskatt. En sønn er kjent, Halvar.

17. generasjon

Erik sin far: Sigmund Erikson f.ca.1465 gift med
Erik si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Sigmund, annet enn at han hadde en sønn som het Erik.

Tore sin far: Tore Gardson Under Berge f.ca.1481 gift med
Tore si mor: Ukjent
Tore bodde som dreng på Under Berge i 1519. Ellers ukjent. Han hadde tre sønner som er kjent: Tore, ei datter muligens gift med Morten Fotland og Gard.

Vigleif sin far: Ukjent
Vigleif si mor: Ukjent

18. generasjon

Sigmund sin far: Ukjent
Sigmund si mor: Ukjent

Tore sin far: Gard Toreson Under Berge f.ca.1454 gift med
Tore si mor: Ukjent
Gard var en av de store skatteyterne i ytre Ryfylke. Han var hovedbruker på Under Berge i Forsand ca.1520. En sønn er kjent, Tore.

19. generasjon

Gard sin far: Tore Toreson Gard f.ca.1427 gift med
Gard si mor: Ukjent
Tore var født på Garå på Talgje, men flyttet senere med familien til Under Berge i Forsand. Han gjorde makebytte med biskop Sigurd Bjørnson i Stavanger. Han byttet da bort Holta i Strand mot Haukali i Forsand. Tre barn er kjent: Gard, Osmund og Halvar.

20. generasjon

Tore sin far: Tore Gardson Gard f.ca.1400 gift med
Tore si mor: Ragnhild Eyvindsdatter
Tore var adelsmann og hadde eget adelsskjold. Han bodde lenge på Gard på Talgje. Han solgte garden til ridder Olav Nilsson Skanke, og flyttet til Under Berge. En sønn er kjent, Tore.

21. generasjon

Tore sin far: Gard Toreson Gard f.ca.1373 d. etter 1423 gift ca.1400 med
Tore si mor: Ramborg Knutsdatter f.ca.1365 d. etter 1408 
Gard var av den norske adelsslekt og hadde jordegods i Forsand, Agder, Bjerkreim og Bakke. Han var født på Talgje, men døde på Forsand. Han var lagmann i Rogaland. De hadde fire barn som er kjent: Tore, Gunnar, Katarina og en sønn.


Ragnhild sin far: Eyvind Ogmundson Høyland
Ragnhild si mor: Brynhild Halvardsdatter Rømer
Jeg kjenner ikke noe til Eyvind. De fire eldste døtrene gav det de eide av jord i Voster, til bispestolen i Stavanger, som sjelemesse for sine nærmeste. De hadde åtte barn som er kjent: Gyrid, Sigrid, Margareta, Ragnhild, Audun, Guttorm, Ingeborg og Utyrme.

22. generasjon

Gard sin far: Tore f.ca.1346 gift med
Gard si mor: Ukjent
Det er ukjent hvor Tore kom fra, men han flyttet til Talgje. Han er ættefar til Benkestokkætta og Lagmannsætta på Talgje. Han hadde to sønner som er kjent: Tore og Gard.

Ramborg sin far: Ukjent
Ramborg si mor: Ukjent
Det er usikkert hvor Ramborg stammet fra, men noen kilder antar at hun stammer fra svensk kongelig ætt etter «hellige Birgitta».

Eyvind sin far: Ukjent
Eyvind si mor: Ukjent

Brynhild sin far: Halvard Skjalgson d.ca.1350 gift med
Brynhild si mor: Ølversdatter Rømer
Halvard var i slekt med Erling Skjalgson som døde på Sola 1028. Ellers kjenner jeg ikke noe til han, bortsett fra at han hadde ei datter som het Brynhild og en sønn som het Vebrand.

23. generasjon

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Halvard sin far: Ølver Rømer gift med
Halvard si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Ølver, bortsett fra at han hadde ei datter som var gift med Halvard Skjalgson og sønnen Svale som bodde i Sokndal.

24. generasjon

Ølver sin far: Ukjent
Ølver si mor: UkjentIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar