fredag 27. november 2015

Guri og Ola Lomeland sine forfedre

Farmor Olava Sandvik og broren Martin Tengesdal
Farmor Olava Sandvik ble født på Kjosavik og vokste opp på Tengesdal. Hennes slekt er i hovedsak fra området mellom Høle og Sandnes by. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Guri og Ola Lomeland sine forfedre.

8. generasjon

Ola sin far: Ådne Olson Lomeland f.1741 d.1821 gift 11.06.1769 med 
Ola si mor: Jorunn Gunnarsdatter Gjesdal f.1744 d.1799 
Jorunn og Ådne fikk skøyte på 12 spann i Lomeland etter Ådne sin far 16.01.1775 for 60 riksdaler. De hadde seks barn: Ola, Rasmus, Astrid og tre barn som døde som små.


Guri sin far: Ola Tolleivson Årrestad gift med
Guri si mor: Ukjent
Ola var fra Time kommune. Han hadde ei datter som er kjent: Guri.

9. generasjon

Ådne sin far: Ola Rasmusson Lomeland f.1706 d.1787 gift i 1733 med 
Ådne si mor: Herborg Omundsdatter Tjesseim f.1713 d.1779 
Herborg og Ola fikk skøyte på Lomeland-garden i 1733. De hadde seks barn: Kari, Anna, Rasmus, Ådne, Asser og Omund.

Jorunn sin far: Gunnar Monsson Gjesdal f.1720 d.1786 gift i 1742 med 
Jorunn si mor: Astrid Styrkårdsdatter Berge f.1715 d.1804 
Astrid og Gunnar bodde sannsynligvis på Torvholen i Gjesdal. De hadde fire barn: Mons, Joren, Tora og Gjøa.

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

10. generasjon

Ola sin far: Rasmus Styrkårson Lomeland f.ca.1663 d.1741 gift med
Ola si mor: Kari Ådnesdatter
Kari og Rasmus fikk skøyte på gard i Lomeland av Anders Skadberg, Lars Vølstad og Tormod Nordland 16. juni 1691. De hadde fem barn: Ådne, Styrkår, Tore, Ola og Marta.

Herborg sin far: Omund Olson Tjesseim f.1685 d.1757 gift 08.01.1713 med 
Herborg si mor: Karen Assersdatter Stangeland f.1688 d.14.03.1731 
Omund ble gift andre gang med Marit Knutsdtr. Bråstein f.1705 d.1797. Marit og Omund hadde sju barn: Knut, Kari, Omund, Sven, Simon, Asser og Gunnhild.
Karen og Omund var bønder på Tjesseim. De hadde seks barn: Herborg, Ola, Anna, Asser, Karen og Ingeborg. 

Gunnar sin far: Mons Ljødeson Kyllingstad f.ca.1673 d.1731 gift med
Gunnar si mor: Tora Gunnarsdatter Vølstad
Mons var gift første gang med ei ukjent dame og hadde to barn med henne: Torbjørn og Berta.
Tora og Mons var bønder på Gjesdal. De hadde to barn som er kjent: Gunnar og Kirsten.

Astrid sin far: Styrkår Njellson Øvre Oftedal f.1683 d.1716 gift med
Astrid si mor: Jorunn Knudsdatter Berge d.y. f.1673  d.1733
Jorun var først gift med Tore Adamson Berge og de hadde to barn: Gjøa og Adam. Etter Styrkårs død, giftet hun seg for tredje gang med Styrkår Bjørnson N.Håland og for fjerde gang med Morten Gregoriusson Hegelstad.
Jorunn og Styrkår var bønder på Berge, hvor Jorunn var gift til i første ekteskap. De hadde tre barn: Tore, Guri og Astrid.

11. generasjon

Rasmus sin far: Styrkår Rasmusson Lomeland f.1628 gift med
Rasmus si mor: Kari Toresdatter Nevland
Kari og Styrkar var bønder på Lomeland i 1665. De fikk skøyte på halvdelen av Nevland 28.10.1677 av Velum, Adam, Syver og Tore Toreson. De hadde to barn som er kjent: Reiar og Rasmus.

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

Omund sin far: Ola Nilsson f.1649  d.10.06.1757 gift med
Omund si mor: Herborg Andreasdatter Tjesseim f.1641 d.22.01.1711
Ola var først gift med ei ukjent kvinne, som han hadde tre barn med: Anna, Guri og Gjøa. Herborg var gift første gang med Omund Jonson Tjesseim 
Herborg og Ola var bønder på Tjesseim. De hadde en sønn som er kjent: Omund.

Karen sin far: Asser Jonson Ånestad f.1649 d.10.07.1728 gift med
Karen si mor: Anna Pedersdatter Vatne f.1664 d.1748 
Asser var fra Varhaug. Anna og Asser hadde ei datter som er kjent: Karen.

Mons sin far: Ljøde Monsson Kyllingstad f.ca.1641 gift med
Mons si mor: Åsa Helgesdatter Indre Lima
Åse og Ljøde var bønder på Kyllingstad. De hadde fem barn som er kjent: Helge, Mons, Ola, Malena og Berit.

Tora sin far: Gunnar Olson Vølstad f.ca.1643 d.1712 gift med
Tora si mor: Gunhild Halvardsdatter
Gunhild og Gunnar var bønder på Vølstad. De hadde to barn som er kjent: Tora og Kristi.

Styrkår sin far: Njell Ivarson Øvre Oftedal f.ca.1651 d.1739 gift med
Styrkår si mor: Marta Rasmusdatter
Njell ble gift andre gang med Guri Torgersdtr. Nordås. De hadde tre barn: Torger Marete og Ingeborg. Han ble også gift en tredje gang med Kristi Rasmusdatter og fikk en sønn med henne, Ivar. Ivar hadde for øvrig et kjent tippoldebarn: Lars Oftedal, prest og stifter av Stavanger Aftenblad.
Marta og Njell var bønder på Øvre Oftedal. De hadde en sønn: Styrkår.

Jorunn sin far: Knud Sjurson Kylles f.ca.1614 d.1689 gift med
Jorunn si mor: Astrid Reiarsdatter Kyllingstad
Astrid og Knud bodde først på Skorve, men fikk i ca.1645 kjøpe garden Berge av farbroren Ola Olson Berge. De hadde seks barn: Reiar, Dagfinn, Ingrid, Guri, Joren d.e. og Joen d.y.

12. generasjon

Styrkår sin far: Rasmus Lomeland d.1662 gift med
Styrkår si mor: Kirsten
Kirsten og Rasmus drev gard først på Gjesdal, i 1645, deretter på Lomeland. De hadde en sønn som er kjent: Styrkår.

Kari sin far: Tore Larsson Nevland d.08.01.1665 gift med
Kari si mor: Berit Olasdatter Kyllinstad
Berit og Tore drev gard på Nevland. De hadde seks barn som er kjent: Velum, Ola, Tore, Adam, Siver og Kari.

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Herborg sin far: Anders Johannesson Hetland gift med
Herborg si mor: Torkelsdatter Hommersåk
Anders var bonde på Hetland i 1645. Han hadde tre barn som er kjent: Jon, Johannes og Herborg.

Asser sin far: Jon Olson Ånestad f.ca.1605 d.1670 gift med
Asser si mor: Maren Rasmusdatter Nærland
Jon var først gift med ei som muligens het Kirsten. Maren hadde også vært gift før, med Elling Larsson Norheim, Time. Maren og Elling hadde fem barn: Jon, Maren, Ingrid, Siri og Malena.
Maren og Jon drev Ånestad gard på Varhaug. Jon var lagrettemann i 1656 og 1670. De hadde seks barn: Rasmus, Ola, asser, Kirsten, Anna og Ingeborg.

Anna sin far: Peder Samuelson Vatne f.1618 d.ca.1677 gift med
Anna si mor: Kirsti Enoksdatter Stangeland f.1629 d.28.06.1705 
Peder var først gift med Guri Robertsdatter Rott. De hadde ei datter: Berit.
Peder var lensmann ei kort tid i Gand skipreide. Kirsti og Peder var bønder på Vatne. De hadde seks barn: Søren, Guri, Marit, Maren, Dortea og Ana.

Ljøde sin far: Mons Olson Kyllingstad f.1599 gift med
Ljøde si mor: Ukjent
Mons bodde på Nevland noen år, men flyttet deretter til Kyllingstad (1645). Han hadde fire barn som er kjent: Ola, Ljøde, Ingeborg og Kari.

Åsa sin far: Helge Torkelson Indre Lima f.ca.1600 d.1668 gift med

Åsa si mor: Marit Sivertsdatter Berge
Marit og Helge var bønder på Indre Lima i 1665. De hadde seks barn som er kjent: Astrid, Asgjerd, Åsa, Gunhild, Marit og Marit.

Gunnar sin far: Ola Sigmundson Vølstad gift med
Gunnar si mor: Tora Mikkelsdatter d.ca.1668
Tora ble gift andre gang med Njell Torsteinson Kommedal De hadde ei datter: Marit.
Ola er nevnt på Vølstad første gang i 1623. Han ble da bøtelagt for å ha slått «Rasmus Wøffuelstads» kone på munnen. Tora og Ola hadde seks barn som er kjent: Mikkel, Torgeir, Gunnar, Sigmund, Joren og Kristi.

Gunhild sin far: Halvard Njellson Madland f.ca.1615 d.1668 gift med
Gunhild si mor: Marit Vellesdatter Espeland
Marit og Halvard bodde først på Nevland, men flyttet senere til Vølstad.De hadde sju barn som er kjent: Njell, Velle, Endre, Marit, Gunhild, Ingeborg og Asgjerd.

Njell sin far: Ukjent
Njell si mor: Ukjent

Marta sin far: Ukjent
Marta si mor: Ukjent

Knut sin far: Ukjent
Knut si mor: Ukjent

Astrid sin far: Ukjent
Astrid si mor: Ukjent

13. generasjon

Rasmus sin far: Arne Torkellson Lomeland gift med
Rasmus si mor: Kari
Arne er nevnt på Lomeland fra 1602. Han eide også jord i Ytre Lima. Han hadde ett barn som er kjent: Rasmus.

Kirsten sin far: Ukjent
Kirsten si mor: Ukjent

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Berit sin far: Ola Velumson Kyllingstad gift med
Berit si mor: Ukjent
Ola var gift to ganger. Barne er fra andre ekteskap. Han er nevnt på Kyllingstad sammen med faren i 1602-1628. Han hadde sju barn som er kjent: Mons, Sven, Olav, Marit, Berit, Gunhild og Kari.

Anders sin far: Johannes Hetland gift med
Anders si mor: Ukjent
Johannes er nevnt som bruker på Hetlandgarden i 1603 og 1611. Han hadde en sønn som er kjent: Anders.


Torkelsdatter Hommersåk sin far: Torkell Larson Hommersåk d.1644 gift med
Torkelsdatter Hommersåk si mor: Herborg Olsdatter Åsland
Herborg og Torkell var brukere av hele Hommersåk-garden fra ca. 1603, de første åra sammen med faren Lars. Han var ofte lagrettemann, og hadde som en av få utlevert gevær. Herborg hadde kun en bror, Jon. Han drev heimegarden på Åsland i Time. Jon døde barnløs. Herborgs etterkommere fikk overta Åsland på odel. Herborg og Torkell hadde åtte barn som er kjent: Ola, Rasmus, Lars, Randi, Karen, Åse og to døtre vi ikke vet navnet på. Den ene ble gift til Stora Getland og den andre til Eikeland i Time.

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

Maren sin far: Rasmus Jonson Nærland d.ca.1630 gift med
Maren si mor: Ingeborg Tjærandsdatter Kleppe
Jeg kjenner ikke noe til Ingeborg og Rasmus, bortsett fra at de hadde seks barn som er kjent: Peder, Berit, Anna, Kari, Guri og Maren.

Peder sin far: Samuel Pederson Høyland d.1635 gift med
Peder si mor: Maren Bloch d.etter 1672 
Maren og Samuel bodde på Store Vatne først som leilendinger, deretter som selveiere. Samuel var lensmann i Gann i 1611-1635. Samuel har trolig "reformasjonsbispen" Jørgen Erikson som sin ættefar. Maren og Samuel hadde åtte barn som er kjent: Peder, Samuel, Peder, Gabriel, Malena, Maren, Kirsten og Anna.

Kirsti sin far: Enok Klausson Stangeland gift med
Kirsti si mor: Anna Gitlesdatter Øksnevad
Anna og Enok bodde på Stangeland, Klepp. De hadde ei datter som er kjent, Kirsti.

Mons sin far: Ola Velumson Kyllingstad gift med
Mons si mor: Ukjent
Ola var gift to ganger. Barna er fra andre ekteskap. Han er nevnt på Kyllingstad sammen med faren i 1602-1628. Han hadde sju barn som er kjent: Mons, Sven, Olav, Marit, Berit, Gunhild og Kari.

Helge sin far: Torkel Helgeson Indre Lima gift med
Helge si mor: Ukjent
Torkel er nevnt på Indre Lima i 1602-1653. Han hadde fem barn som er kjent: Helge, Sven, Torkel, Knud og Kari.

Marit sin far: Sjur Olson Berge gift med
Marit si mor: Ingrid Endresdatter Kylles
Ingrid og Sjur bodde på Kylles i Høyland. Han var lagrettemann i 1624. De hadde fem barn som er kjent: Knud, Rasmus, Endre, Marit, Ingrid.

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Tora sin far: Ukjent
Tora si mor: Ukjent

Halvard sin far: Njell Olson Madland gift med
Halvard si mor: Gjøa Torsteinsdatter Edland
Njell var muligens gift en andre gang. Gjøa og Njell var bønder på Madland i Gjesdal. De hadde seks barn som er kjent: Velum, Jesper, Torger, Halvard, Lars og Gjøa.

Marit sin far: Velle Anunson Åkre d. før 1644 gift med
Marit si mor: Asgjerd Mauritzdatter Osen d.ca.1655
Asgjerd var gift andre gang med Jøel Larsson Hegelstad.
Asgjerd og Velle bodde i Espeland, Bjerkreim. Før det bodde de en kort periode i Øvre Maudal og 6 år i Nedre Maudal. Velle var fra Åkre søre i Valle, mens Asgjerd var fra Osen i Sirdal. Asgjerd arvet jord i følgende garder i tillegg til Espeland: Vikesdal, Regevik i Sirdal, Eik, Bjordal og Vølstad i Gjesdal. Velle var lagrettemann i 1631-1643.De hadde ni barn som er kjent: Tollef, Maurits, Maurits, Ånen, Jon, Helga, Berete, Marete og Siri.

14. generasjon

Arne sin far: Torkel Lomeland gift med
Arne si mor: Karen
Karen og Torkel er nevnt på Lomeland i 1602-1614. I 1611 er navnet skrevet Thorchilldt. De hadde en sønn som er kjent: Arne.

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

Ola sin far: Vilhjelm Kyllingstad gift med
Ola si mor: Ukjent
Vilhjelm bodde på Kyllingstad i 1563. Han hadde en sønn som er kjent: Ola.

Johannes sin far: Ukjent
Johannes si mor: Ukjent

Torkell sin far: Lars Hommersåk gift med
Torkell si mor: Ukjent
Lars er nevnt på Hommersåk i 1563. Han er nevnt siste gang i 1606. Lars var lagrettemann. Han hadde en sønn som er kjent: Torkell.

Herborg sin far: Ola Navarson Åsland gift med
Herborg si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Ola, annet enn han hadde to barn: Jon og Herborg.

Rasmus sin far: Jon Nærland gift med
Rasmus si mor: Astrid Obrestad
Astrid og Jon er nevnt på Obrestad i 1591 og på Nærland fra 1602. Jon var lagrettemann på Kvia 1591 og utsending til kongehyllingen samme år. De hadde fem barn som er kjent: Rasmus, Knut, Isak, Kirsten og Gjermund.

Ingeborg sin far: Tjærand Olson Kleppe
Ingeborg si mor: Marit Olsdatter Hauge
Tjærand var lensmann i Klepp. Marit og Tjærand hadde ei datter som er kjent: Ingeborg.

Samuel sin far: Peder Jensson Høyland nevnt 1570-1606 gift med
Samuel si mor: Magdalena Svendsdatter
Magdalena vle født i Bergen og var borgerdatter. Hun var først gift med Gjert Mikkelson (d.1570), den første evangeliske sokneprest i Høyland. Peder var medlem av Stavanger Domkapitel (kannik) og sokneprest i Høyland til sin død. Magdalena og Peder hadde seks barn: Samuel, Daniel, Kirsti, Jens, Elline og ei datter gift med Rasmus Skei.

Maren sin far: Peder Bloch gift med
Maren si mor: Anna Bertelsdatter
Peder var handelsmann i Stavanger. Han og Anna hadde ei datter som er kjent: Maren.

Enok sin far: Ukjent
Enok si mor: Ukjent

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

Torkel sin far: Helge Torkelson gift med
Torkel si mor: Ukjent
Torkell er nevnt på Indre Lima i 1563. Han hadde en sønn vi vet navnet på: Torkel.

Sjur sin far: Ola Sigvardson Berge gift med
Sjur si mor: Ukjent
Ola er nevnt på Berge i 1603-1626. Han hadde fem barn som er kjent: Sjur, Ola, Styrkår, Tollak og Gunhild.

Ingrid sin far: Endre Kylles gift med
Ingrid si mor: Ukjent
Endre er nevnt på Kylles-gården i 1603-1610. Han hadde ei datter som er kjent: Ingrid.

Njell sin far: Ola Sigmundson Madland gift med
Njell si mor: ukjent
Ola drev gard på Madland fra 1602 til 1622.  Han hadde tre barn som er kjent: Njell, Sigmund og Laurits.

Gjøa sin far: Torstein Edland gift med
Gjøa si mor: Marit Monsdatter Kyllingstad
Marit og Torstein bodde på Edland på slutten av 1500-tallet. De hadde fem barn som er kjent: Mons, Gjøa, Berit, Anna og Marit.

Velle sin far: Anun Stiganson Åkre gift med
Velle si mor: Ukjent
Anun bodde på Åkre søre i Valle i Setesdal. Han hadde en sønn som er kjent: Velle.

Asgjerd sin far: Maurits Tollefson Hompland gift med
Asgjerd si mor: Ukjent
Maurits var fra Hompland i Sirdal. Han bodde først på Osen i Sirdal, men flyttet like etter 1603 til Øvre Maudal. Han hadde ei datter som er kjent: Asgjerd.

15. generasjon

Torkel sin far: Ukjent
Torkel si mor: Ukjent

Karen sin far: Ukjent
Karen si mor: Ukjent

Vilhjelm sin far: Ukjent
Vilhjelm si mor: Ukjent

Lars sin far: Ukjent
Lars si mor: Ukjent

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

Astrid sin far: Ukjent
Astrid si mor: Ukjent

Tjærand sin far: Ukjent
Tjærand si mor: Ukjent

Marit sin far: Ukjent
Marit si mor: Ukjent

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Magdalena sin far: Svein Ivarson Hogstad gift med
Magdalena si mor: Ukjent
Svein er nevnt 22.12.1560 på Hogstad i Time. Han hadde ei datter som er kjent: Magdalena.

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

Helge sin far: Torkel Indre Lima gift med
Helge si mor: Ukjent
Torkel er nevnt på Indre Lima i 1519-1522. Han hadde to barn som er kjent: Helge og Per.

Ola sin far: Sigvard Berge gift med
Ola si mor: Ukjent
Sigvard er nevnt på Berge 1563. Han hadde tre barn som er kjent: Ola, Berit og Guri.

Endre sin far: Ukjent
Endre si mor: Ukjent

Ola sin far: Sigmund Madland gift med
Ola si mor: Ukjent
Sigmund er nevnt på Madland i 1563. Han hadde en sønn som er kjent: Ola.

Torstein sin far: Ukjent
Torstein si mor: Ukjent

Marit sin far: Mons Kyllingstad gift med
Marit si mor: Ukjent
Mons er nevnt på Kyllingstad i 1563. Han hadde fem barn som er kjent: Svein, Marit, Ingeborg, Helga og Gunvor.

Anun sin far: Ukjent
Anun si mor: Ukjent

Maurits sin far: Ukjent
Maurits si mor: Ukjent

16. generasjon

Svein sin far: Ivar Hogstad gift med
Svein si mor: Ukjent
Ivar er nevnt i 1519. Han hadde en sønn som er kjent: Svein.

Torkel sin far: Ukjent
Torkel si mor: Ukjent

Sigvard sin far: Ukjent
Sigvard si mor: Ukjent

Sigmund sin far: Ukjent
Sigmund si mor: Ukjent

Mons sin far: Ukjent
Mons si mor: Ukjent


17. generasjon

Ivar sin far: Ukjent
Ivar si mor: UkjentIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar