torsdag 26. november 2015

Guri og Jesper Norland sine forfedre

Høyland kirke (foto:kirkesok.no)
Farmor Olava Sandvik ble født på Kjosavik og vokste opp på Tengesdal. Hennes slekt er i hovedsak fra området mellom Høle og Sandnes by. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Guri og Jesper sine forfedre.

8. generasjon

Jesper sin far: Knut Jesperson Skorve f.1718 d.1796 gift 02.07.1741 med  
Jesper si mor: Kari Tjølsdatter Brekko f.1718 d.1799 
Kari og Knut bodde i Brekko fra 1741-ca.1746. Fra 1748-1755 bor de på Edland i Gjesdal. De flyttet 29.06.1757 til Store Hetland i Høyland. Han kjøpte da 15 spann av Jakob Bachemeyer for 20 riksdaler. De hadde åtte barn som er kjent, Berit, Gyrid, Gyrid, Jesper, Anna, Ole, Berta, Siri.


Guri sin far: Tore Rasmusson Håheller f.1716 d.1785 gift med
Guri si mor: Guri Knudsdatter Fossmark f.1718 d.1787 
Jeg kjenner ikke noe til Guri og Tore, bortsett fra at de hadde ei datter, Guri.

9. generasjon

Knut sin far: Jesper Olson Edland f.ca.1674 d.1747 gift ca.1696 med
Knut si mor: Gyrid Knudsdatter Asseim d.1741 
Jesper var første gang gift med Guri Larsdatter Gjesdal.
Gyrid og Jesper bodde på Skorve 1701 og hadde da en tjener på 16 år som het Torbjørn Olson Edland. Han brukte hele Skorve fra 1695 til 1730. Garden var eid av Aksel Rosenkrants til 1701 da major Montaigne Lillienschold kjøper den. Dette kjøpebrevet er datert i København 19.02.1701. Dermed var ikke Skorve krongods lenger, men var privat eid og altså drevet av Jesper. Gyrid og Jesper hadde sju barn som er kjent: Ola, Knud, Berit, Helga Joren, Siri og Berit d.y.

Kari sin far: Tjøl Olson Brekko f.ca.1688 d.1776 gift med
Kari si mor: Berit Omundsdatter Kluge
Tjøl ble gift for andre gang med Steinvor Larsdatter Helland. Steinvor og Tjøl hadde to barn, Berte og Malene.
Berit og Tjøl var brukere på Brekko. De hadde sju barn som er kjent: Åse, Omund, Ingeborg. Karen, Barbro, Malena og Berte.

Tore sin far: Rasmus Olson Håheller gift med
Tore si mor: Ingeborg Ljødesdatter Nedrebø 
Jeg kjenner ikke noe til Ingeborg og Rasmus, bortsett fra at de hadde enn sønn som het Tore.

Guri sin far: Knud Ådneson Fidjeland f.1678 d.1740 gift i 1709 med
Guri si mor: Kari Olsdatter Fossmark f.1690 d.1758 
Kari og Knud bodde på Fossmark i Forsand. Knud ble dømt for å ha knivstukket naboen i 1735. De hadde 13 barn: Ingeborg, Magla, Ola, Anna, Ådne, Guri, Tarald, Magla, Kari, Siri, Marita, Dagna og Knut.

10. generasjon

Jesper sin far: Ola Ellingson Edland f.ca.1637 d.1728 gift med
Jesper si mor: Berit Jespersdatter Sikveland
Berit og Ola bodde på Edland. De fikk skøyte på 69 mark korn for 36 riksdaler 18.10.1670. De hadde tre barn som er kjent, Elling, Jesper og Rasmus.

Gyrid sin far: Ukjent
Gyrid si mor: Ukjent

Tjøl sin far: Ola Tjølson Brekko f.1664 d.1731 gift med
Tjøl si mor: Barbro Olsdatter Hareland d.1723 
Barbro og Ola var bønder på Brekko. De hadde en sønn som er kjent, Tjøl.

Berit sin far: Omund Larsson Kluge f.ca.1638 d.1721 gift med
Berit si mor: Kari Olsdatter d.1722 
Omund var gift første gang med Berit Asbjørnsdatter. De hadde en sønn som er kjent, Lars.
Kari og Omund var bønder på Kluge. De hadde to barn som er kjent, Berit og Ingeborg.

Rasmus sin far: Ukjent
Rasmus si mor: Ukjent

Ingeborg sin far: Ukjent
Ingeborg si mor: Ukjent

Knud sin far: Ådne Knutson Tjørhom f.1636 d.1718 gift med
Knud si mor: Gunnarsdatter Fidjeland
Ådne ble gift andre gang i 1709 med Astrid Bjørnsdatter. Han og familien bodde på Fidjeland i Sirdal. Ådne hadde tre barn som er kjent, Knut, Gunnar og Helga.

Kari sin far: Ola Taraldson Fossmork f.ca.1635 gift ca.1670 med
Kari si mor: Magla Eilevsdatter Lyse
Magla og Ola bodde på Nedre Fossmork br.2 1670-ca.1720 Han var i flere rettssaker med broren Torger som bodde på Øvre Fossmork om jordeiendom. Magla og Ola hadde fire barn som er kjent, Tarald, Sjur, Magla og Kari.

11. generasjon

Ola sin far: Elling Monsson Edland gift med
Ola si mor: Ukjent
Elling fikk 1/2 daler i bot i 1639 fordi han slo kona si. I 1652 fikk han 6 daler i bot for å ha skadet bror sin Omund, med kniv. Han hadde seks barn som er kjent, Mons, Ola, Elling, Lars, Ola og Åsa.

Berit sin far: Jesper Njellson Madland f.ca.1605 gift med
Berit si mor: Ukjent
Jesper er nevnt første gang på Sikveland i "hovedskatten" i 1645. Han var den første bruker på denne gården. 31.10.1673 kjøpte han 3 spann i Litle Sikveland for 22 riksdaler av Elling og O. Eidland. Jesper hadde seks barn som er kjent, Ola, Ola, Simon, Astrid, Berit og Ingeborg.

Ola sin far: Tjøl Jonson Brekko f.ca.1634 gift med
Ola si mor: Ukjent
Tjøl drev gard på Brekko. To barn er kjent, Ola og Ingeborg.

Barbro sin far: Ola Ellingson Hareland f.ca.1627 gift med
Barbro si mor: Ukjent
Ola "holder tilhuse på gården" Hareland i 1701, men det er usikkert om han drev denne garden. Ei datter er kjent, Barbro.

Omund sin far: Ukjent
Omund si mor: Ukjent

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

Ådne sin far: Knut Salveson Tjørom f.1614 gift med
Ådne si mor: Ukjent
Knut bodde på Tjørhom i Sirdal. To barn er kjent, Salve og Ådne.

Gunnarsdatter Fidjeland sin far: Gunnar Erikson Fidjeland f.1634 gift med
Gunnarsdatter Fidjeland si mor: Ukjent
Gunnar bodde på Fidjeland i Sirdal. Ei datter er kjent, gift med Ådne Knutson Tjørhom.

Ola sin far: Tarald Torgerson Berge f.ca.1585 d.ca.1671 gift ca.1633 med
Ola si mor: Ukjent
Tarald var fra Berge i Hyllestad i Setesdal. Han var gift første gang i Setesdal ca.1610. Han hadde en sønn i første ekteskap, Torger. Han giftet seg andre gang med ei dame fra Lysefjorden. De er da husmenn på Øvre Fossmork 1632-40. Sønnen Torger overtok garden ca 1640. Tarald ryddet da Nedre Fossmork og overlot denne til sønnen Ola. Selv ryddet han seg gard nummer tre lengre ute i "dalkvelva" til seg og kona. Ola overtok også denne ca.1670. Det var stor strid mellom Tarald, kona og Ola på den ene siden og Torger på den andre. Rettsaker ble også ført. Tre barn er kjent fra andre ekteskap, Jørgen, Ola og Ragnhild.

Magla sin far: Eilev Jensson Lyse f.1601 d.1680 gift ca. 1625 med   
Magla si mor: Marita Torchelsdatter d.1677
Marita og Eiliv brukte en del av Lysegarden fra ca.1625. Er bruker av hele garden fra ca.1632. Eiliv ble dømt for slagsmål i 1636. Han eide mye jord i Sirdal. 11 barn er kjent, Jens, Rasmus, Torkel, Bjørn, Ola, Eiliv, Ingeborg, Magla, Anna, Helga og Magla.

12. generasjon

Elling sin far: Mons Torsteinson Edland gift med
Elling si mor: Ukjent
Mons er nevnt på Edland-garden 1603-1637. 28.10.1634 fikk han kjøpe deler i Edland med underliggende ødegarder av Josef Torbjørnson Auestad og Peder Ravndal. Han hadde fire barn som er kjent, Omund, Elling, Mons og Jon.

Jesper sin far: Njell Olson Madland gift med
Jesper si mor: Gjøa Torsteinsdatter Edland
Gjøa og Njell var bønder på Madland i Gjesdal. Njell var gift to ganger. Den andre kona er ukjent, og det er ukjent hvilke av barna som er fra de ulike ekteskap. De barna som er kjent er, Velum, Jesper, Torger, Halvard, Lars og Gjøa.

Tjøl sin far: Ukjent
Tjøl si mor: Ukjent

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Knut sin far: Salve Tjørhom d.ca.1623 gift med
Knut si mor: Åsa
Åsa og Salve bodde på Tjørhom. Salve ble drept av et knivstikk i et gjestebud på Tveiten, da han prøvde å skille to kamphaner. To barn er kjent, Knut og Tolleiv.

Gunnar sin far: Ukjent
Gunnar si mor: Ukjent

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Eilev sin far: Jens Taraldson Ådnøy gift ca. 1580 med
Eilev si mor: Anna Lyse
Anna ble gift andre gang med Per I. Olson. Anna og Jens bodde i Lyse. Ni barn er kjent, Tyri, Karen, Eilev, Ola, Tarald, Ragnhild og tre som vi ikke vet navnet på.

Marita sin far: Ukjent
Marita si mor: Ukjent

13. generasjon

Mons sin far: Torstein Edland gift med
Mons si mor: Marit Monsdatter Kyllingstad
Marit og Torstein bodde på Edland på slutten av 1500-tallet. Fem barn er kjent, Mons, Gjøa, Berit, Anna og Marit.

Njell sin far: Ola Sigmundson Madland gift med
Njell si mor: Ukjent
Ola drev gard på Madland fra 1602-22. Tre barn er kjent, Njell, Sigmund og Laurits.

Gjøa sin far: Torstein Edland gift med
Gjøa si mor: Marit Monsdatter Kyllingstad
Marit og Torstein bodde på Edland på slutten av 1500-tallet. Fem barn er kjent, Mons, Gjøa, Berit, Anna og Marit.

Salve sin far: Ukjent
Salve si mor: Ukjent

Åsa sin far: Ukjent
Åsa si mor: Ukjent

Jens sin far: Tarald Ådnøy gift med
Jens si mor: Malena Helgesdatter Lyse
Malena og Tarald var bønder på Ådnøy i Høle i 1563 og i Lyse i 1590. Fem barn er kjent, Jens, Helge, Anna, Rasmus og ei datter gift med Sigmund Nerabø.

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

14. generasjon

Torstein sin far: Ukjent
Torstein si mor: Ukjent

Marit sin far: Mons Kyllingstad gift med
Marit si mor: Ukjent
Mons er nevnt på Kyllingstad i 1563 og betalte dette året 1 daler i skatt. Fem av barna til Mons er kjent, Svein, Marit, Ingeborg, Helga og Gunvor.

Ola sin far: Sigmund Madland gift med
Ola si mor: Ukjent
Sigmund er nevnt på Madland i 1563 og betalte da 1 dalar skatt. En sønn er kjent, Ola.

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Malena sin far: Helge gift med
Malena si mor: Ukjent
Helge var bruker i Lyse bruk 1 omlag 1563. Ei datter er kjent, Malena.

15. generasjon

Mons sin far: Ukjent
Mons si mor: Ukjent

Sigmund sin far: Ukjent
Sigmund si mor: Ukjent

Helge sin far: Ukjent
Helge si mor: Ukjent


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar