tirsdag 27. juni 2017

Norgesrekord i søsken-gifte?

Ullandhaug 1931 (nrk.no)

Det er ikke uvanlig at to søsken fra en familie gifter seg med to søsken fra en annen familie. Mer uvanlig er det at to store søskenflokker finner hverandre.

Knut Nilsen Fjelde var yngste bror til min tippoldefar Torbjørn Nilsen Fjelde. Torbjørn og Knuts foreldre fikk 11 barn, men seks av barna døde som små. Knut var 20 år yngre enn Torbjørn og han var den fjerde i søskenflokken som het Knut. De tre første døde. Torbjørn var odelsgutt, og da han giftet seg i 1855, fikk han utskilt en del av garden som eget bruk. Denne delen fikk navnet «Flådå».

Øvre Fjelde "Flådå" (widerøe)

Fra Fjelde til Ullandhaug
Knut ble gift med Berta Grimsli i 1872 og de overtok heimegarden på Fjelde, Jørpelamd. Berta og Knut fikk sju barn, hvorav seks vokste opp. Ei datter døde i ei ulykke i heimen på Fjelde i 1894. Hun var da tre år gammel. Berta og Knut drev garden på Øvre Fjelde fra 1872 til 1897. Da flyttet hele familien til Ullandhaug, hvor de kjøpte en gard. Den nye garden deres lå mellom Lærerhøyskolen og Jernaldergården.

Knut Fjeldes nevø Tore og deler av hans familie flyttet til Ullandhaug i 1909.


Da familien flyttet, var eldste barnet deres 23 år, mens den yngste var fire år. Knud Fjelde var predikant på fritiden, i hovedsak for organisasjonen som nå heter Norges Samemisjon. Han var kasserer i Stavanger krets i 1912-1925. Han døde i 1927, mens kona Berta døde i 1939. Det var sønnen Knud som overtok garden på Ullandhaug. Han var gift med Serina Tobiasdatter Jøssang.

Kart over nordre Nordland. Meløy og Bolgvær merket rødt. (google)


Her kan du lese om Knud Fjeldes nevø Tore Flåden Fjelde sitt flytteprosjekt.


Fra Meløy til Stavanger
Sivert Halvorsen var fisker og husmann, bosatt på ulike husmannsplasser på øyer i Meløy kommune i Nordland. Han ble født i 1851 på Kinn (Vesterålen?) og var gift med den to år yngre Lovise Johanna Olsdatter fra Snyen. De første årene bodde familien som husmenn på øya Snyen (Snøen), mens de bodde som husmenn på Runkøy i 1910. I mellom Snyen og Runkøy bodde de ei tid i ei jordgamme på Kjønnerøya (Tjønnøy?). Denne øya ble kalt for Sivertøya på folkemunne. Alle disse øyene tilhører ei øygruppe som gikk under navnet Bolgvær, etter den største øya i området, Bolga.

Lovise og Sivert fikk ti barn, hvorav ni vokste opp mens ei datter døde samme år som hun ble født. Den eldste i søskenflokken ble født i 1875, mens nummer ti ble født i 1899. Mor Lovise var da blitt 46 år.

Deres eldste barn het Othelius Tobias Svanborg Sivertsen. Han ble født på Snyen i 1875. I 1902 ble han far til datteren Otelia Amanda. Moren het Karolina Olufsen. Othelius var på det tidspunkt «ungkar og matros». Om det var yrket som førte han til Stavanger, eller om det var skammen ved å bli far utenom ekteskapet, vites ikke. Men i mars 1904 finner vi han som brudgom i Stavanger. Den utkårede var Berta og Knut Fjelde på Ullandhaug sin eldste datter, Berthe Serine.

Bolga framme. Snyen og andre mindre øyer lenger ut. (Visite Meløy)


Etter hvert kom flere av Othelius sine søsken til Stavanger, og tre av dem ble gift med Berta og Knut Fjeldes barn. En gang etter 1910 kom også Othelius sine foreldre, Lovise og Sivert Halvorsen, til Stavangertraktene. De hadde da med seg sine to yngst barn på flyttelasset. To døtre og en sønn ble igjen i Nordland og ble gift der. Lovise døde på Sunde i 1936, mens Sivert døde på Sunde i 1943, 92 år gammel.

Det betyr altså at fem av Berta og Knut Fjeldes barn ble gift med fire av Lovise og Sivert Halvorsen sine barn. Othelius sin kone Berthe Serine døde i 1916. Han giftet seg da på nytt med Berthe Serine si ugifte søster Ane. Under følger en oversikt over disse to søskenflokkene, som ble så sammensveiset.

Lovise Halvorsen

To søskenflokker
Navnet som ble brukt til daglig er understreket:

Berthe Serine (Berta) Fjelde ble født på Fjelde i 1874. I 1904 ble hun gift med
Othelius Tobias Svanberg Sivertsen som ble født på Snyen i 1875.
Othelius hadde datteren Otelia Amanda (f.1902) utenom ekteskapet. Berta og Othelius fikk minst fire barn: Bergliot (f.1904), Sigurd (f.1906), Bergit (f.1908) og Olaf (f.1910), Berta Serine (1913) og Haldis (1915) . De drev gard på Ullandhaug. Berta døde på Amtssykehuset kun 42 år gammel, i 1916.

Anne (Ane) Fjelde ble født på Fjelde i 1876. Hun var ugift fram til like etter 1916, da hun giftet seg med sin svoger Othelius, som var blitt enkemann. Jeg vet ikke om Ane og Othelius fikk barn sammen. De bodde på garden på Ullandhaug til ca. 1927. Da flyttet de til Buøy, hvor de bodde resten av livet. Ane døde i 1962, 86 år gammel. Othelius døde i 1956.

Lina Fjelde ble født i 1879 på Fjelde og ble gift med
Alfred August Zahl Sivertsen i 1909. Alfred var fem år yngre enn Lina, født i 1884. Han var tjenestegutt på Rødøy i 1900 og vrakhugger i Stavanger i 1904. Lina og Alfred bodde først i Rosenkransgate 13 i Stavanger og Alfred var da «sjøhusmann». Ikke lenge etter flyttet de til Ullandhaug. Senere fikk de kjøpe et lite småbruk på Sunde. Dette bruket overtok datteren deres og hennes mann, Lina Amanda og Albert Melberg. I tillegg til Lina Amanda hadde Lina og Alfred tre døtre, Lilly, Hilda og ei som var gift med Johannes Husebø. Alfred døde 93 år gammel i 1978.

Nilsine (Sina) Fjelde ble født i 1883 på Øvre Fjelde. Hun ble gift i 1908 med
Olaus Martin Johan Sivertsen. Olaus ble født i 1882 i Meløy. Da de ble gift var Olaus skipsopphugger. De bodde først på Ullandhaug, men flyttet senere til Vassøy. I Sinas dødsannonse er fire barn nevnt, Knut, Sivert, Berta og Håkon. Sina døde i 1970.

Adolf Kristian Fjelde var yngst i søskenflokken fra Fjelde. Han ble født i 1893 og ble gift med Inga Leonarda Zahl Sivertsen, født 1891 i Bolgvær. De bodde først på Ullandhaug, men flyttet senere til Søre Sunde på Madla.  De hadde tre barn, Adolf, Harald og Borghild. Adolf døde på Sunde i 1966.

Om det er norgesrekord at fem søsken gifter seg med fire andre søsken tviler jeg på, men jeg regner med de kommer langt opp på «resultatlisten».

Ullandhaug


I søskenflokken Fjelde var det i tillegg to som ikke ble gift med Sivertsen. Knud f.1885 som overtok heimegården på Ullandhaug og Birgitte f.1891 som omkom i ei ulykke i heimen på Fjelde i 1894.

De seks søsknene Sivertsen som ikke ble gift inn i Fjelde familien var:
Berit Marie Sivertsen f.1877 gift med Ole Sandberg og bosatt på Rødøy.
Haldor Jensenius Angel Sivertsen f.1879 gift med Marianne Nikoline Bye og bosatt på Bolgvær.
Lotte Sivertsen f.1888 og gift med Kristian Pettersen bosatt i Meløy.
Mathilde Kristine Sivertsen f.1894 og død samme år.
Ragna Emelie Sivertsen f.1896 gift med Konrad Fuglestad og bosatt på Sola.
Hanna Sofie Sivertsen f.1899 gift med Kaurin Tobiassen og bodde i Stavanger.

Aftenbladet 04.08.1913


Ekspropriasjon på Ullandhaug
I 1913 eksproprierte kommunen jord på Ullandhaug, som var eid av flere av familiene i denne artikkelen. Årsaken til dette var at Stavanger Radio skulle bygge 10 store master på dette området. Mastene ble bygget i 1914, men ble revet igjen i 1935. Mastene ble på folkemunne kalt «hyleren på Ullandhaug».

Fra Sina og Olaus Sivertsen sin gård ble det tatt en del jord. De fikk kr.200 per mål for den dyrka marken og 70 for udyrket. For husene på garden fikk de kr.2800 og annen erstatning på kr.100. Hvis de flyttet fra garden straks, fikk de kr.200 i tillegg.

Othelius og Berta fikk kr.30 per mål for udyrket jord og kr.200 for annen erstatning. Alfred Sivertsen og svigerfaren Knut Fjelde fikk kr.1200 for tapt veirett. Hvis ny vei ble lagt over Othelius Sivertsens eiendom, ville han få kr. 300 per mål for grunnavståelse. Vedtaket sier videre at hvis resten av Knut Fjeldes utmark må eksproprieres, vil han få kr.40 per mål.

Men alt dette gav også inntekter. Knut og Alfred skulle opparbeide vei og gjerde. For det fikk de kr.1500,-.


Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Knut Moe: Gård og grend i Meløy
Digitalarkivet.no
Aftenbladet.no
Wikipedia


mandag 5. juni 2017

Norsk sang i Amerika

Bak dette bilde har Nils skrevet: Kære foreldre her skal det bra
 med mig og min familie. Vi lever vel. Lev vel til vi seest igjen

Mange av nordmennene som emigrerte til Amerika var kristne. Slik var det også med Nils Torbjørnsen Fjelde. Nils var bror til min oldefar Tore «Flåden» Fjelde.

Nils og kona Ingeborg sendte ofte brev heim til slekta på Fjelde på Jørpeland. Flere bilder av han, kona og datteren Olga er i slekta i Norge.

Blant mange bilder er også en sang. På sangarket har Nils sin kone skrevet følgende: «Her er en sang som Nils sang ofte. Han likte at være Jesus sin». Sangen går på melodien «Å, at jeg kunne, min Jesus prise».

O TAK, MIN JESUS!
O, tak, min Jesus, at du har givet
mig magt og rettighet at være din,
naar dig jeg eier, da har jeg livet,
mig fattes ingenting, naar du er min.

Om alle venner mig har forglemt,
har jeg dog retten til at være din;
var alle øine fra mig bortvendt
betyder ingenting, naar du er min.

Er veien trang hvorpaa jeg maa vandre,
jeg har dog retten til at være din;
om spot og skovisk* jeg er for verden
betyr ingenting, naar du er min.

Om alle kjærlighet mod mig viser,
jeg har dog retten til at være din;
om man spotter mig eller priser
betyr ingenting, naar du er min.

Og har jeg ikke guld og grønne enge,
saa har jeg retten til at være din;
Om jeg er fattig og uten penge
Betyr ingenting, naar du er min.

I mot- og medgang og hvad som møter,
saa har jeg retten til at være din;
du ingen ut fra ditt hjerte støter.
Hav takk at jeg er din og du er min!

* «Noget værdiløst, ringe; spec. om person, man ikke regner for noget, mener at kunne byde alt, behandler som en hund, ell. om person, der er uden holdning, karakter» Fra Dansk ordbok.Nils Torbjørnsen Fjelde
ble født på Øvre Fjelde «Flådå» 19. april 1858. Foreldrene var Stenvor og Torbjørn Fjelde. Etter skolegang på Fjelde, var en noen år gjetergutt på Helland på Heia i Strand. 23. mars 1881 emigrerte han til Amerika. Her traff han Ingeborg fra Norge som var født i 1874, altså 16 år yngre enn Nils. De ble gift og fikk ei datter, Olga. De bodde i Ora, Nelson i North Dakota.

Ingeborg og Nils klar for en kjøretur
lørdag 3. juni 2017

Søsken fra Fjelde - spredd for alle vinder


Torbjørn og Stenvor Fjelde

Stenvor og Torbjørn Fjelde sine barn ble spredd, om ikke for alle vinder, så i alle fall både til Stavanger og Amerika. En ikke uvanlig situasjon for familier i Ryfylke siste halvdel av 1800-tallet.

Torbjørn (f.1828) var oppkalt etter sin bestefar Torbjørn Nilsen Helgøy. Bestefar Torbjørn var født og oppvokst på husmannsplassen Helgøysjøen på Helgøy i Ryfylke. I 1785 fikk han kjøpe bruk 3 på Øvre Fjelde og ble selveiende gårdbruker. Sønnen Nils overtok garden i 1822, mens Nils delte garden i to bruk, og sønnen Torbjørn fikk den ene delen, bruk 4 kalt «Flåta». Stenvor (f.1830) var oppvokst på Rotabakken. Mer om hennes slekt finner du i en annen artikkel på bloggen.

I 1865 ble det gjort en opptegning av besetningen på garden til Stenvor og Torbjørn. De hadde da tre kyr, ti sauer og en gris. De sådde et halvt tonn havre og ett tonn poteter. Han drev i tillegg med fiske. Ti år senere hadde de tre kyr og tolv sauer. Dette året sådde de 125 kg. bygg, 1,25 tonn havre og 2,5 tonn poteter.

Dette er det eldste familiebilde jeg har. Det er
Stenvor og Torbjørn i unge år.

Det ble Stenvor og Torbjørns tredje sønn, Tore, som overtok garden. Det skjedde i 1883. Stenvor og Torbjørn fikk folgekontrakt og ble boende på garden til de døde, Torbjørn i 1913 og Stenvor i 1916.

Stenvor og Torbjørn fikk sju barn. Først fire gutter, deretter to jenter, mens sistemann ble en gutt. Hvor ble det av disse barna når de ble voksne?

Peder Torbjørnsen Fjelde
Peder var eldst i søskenflokken. Han ble født i 1855. Han flyttet tidlig til Stavanger, hvor han arbeidet i handelsnæringen. I minneord etter hans død skrev Stavanger Aftenblad følgende 11. juli 1927: «Best kjent er Fjelde kanskje fra de mange år han var ansatt hos Johnsen & Økland, der han kom i daglig forbindelse med dette firmas mange kunder blant bønder og fiskere fra fjordene og Jæren. Det var folk han kjente og kom vel ut av det med, grei og gild som han var. Siden han sluttet hos Johnsen & Økland har han drevet med agenturvirksomhet.»

Peder ble gift med Sigrid Halvorsdatter Åsbø fra Etne. I 1899 var familien en snartur til Amerika, men de var tilbake i Stavanger under folketellingen i 1900. I 1900 bodde familien i Urgaten 2, men i 1910 var familien flyttet til Storgaten 6.

Fra Stavanger Aftenblad 11.07.1927

Sigrid og Peder fikk ti barn: Hendriette Margrethe født 01.09.1880 Hun var «kontoristinne» i 1900. Stine Tomine født 1882. Er kalt «husjomfru» i 1900. Haktor født 1885 og død før 1900. Paul Sigurd født 22.02.1887. Han var sjømann i 1910. Otto født 22.09.1890 g.m Alma Fjelde f. 02.04.1886. Han var i Amerika i 1910 og var farmer. I 1940 var han 1.styrmann på en båt registrert i USA. Familien bodde i Richmond, New York. Otto kom til Amerika som 15 åring 02.04.1905. Alma kom til Amerika i 1914. I 1920 søkte Alma om pass og statsborgerskap for å reise til Norge for å besøke foreldrene.  Hun hadde med seg sønnen Arnold (f.1916). De reiste med Oscar II 27.05.1920 og kom tilbake med Fredrik VIII 04.10.1920.
Den neste av Sigrid og Peder sine barn var Torbjørn født 24.04.1892. Også han reiste til Amerika, og var farmer i Roseville, North Dakota i 1910. Han skiftet navn til Tomas Field i 1923 og bodda da i Pennsylvania. Olav født 30.09.1893. Han var skredderlærling i 1910. Enok født 23.02.1895. Han var barber-lærling i 1910. Nicoline Beathe født 25.05.1896. Sønnøve født 08.11.1897.
Nils Torbjørnsen Fjelde
Nils ble født 19.04.1858.  I 1875 var han gjetergutt på Helland i Strand. Han emigrerte til USA 23.03.1881. Han ble gift som godt voksen med ei Ingeboer (Ingeborg). De fikk ei datter i 1902, som de kalte Olga. I folketelling i USA 1920 er de kalt Nels og Ingebor Fjeld. De bodde i Ora, Nelson, North Dakota.

Dette bildet er av Nils Tobjørnsen Fjelde 
med kona Ingeboer og datter Olga.


Tore Torbjørnsen Fjelde
Tore «Flåden» Fjelde er min oldefar. Han er rikelig omtalt i andre artikler på bloggen.Tomas Torbjørnsen Fjelde
Om Tomas er også det meste ukjent. Han ble født 24.05.1864 og utvandret til USA i 1883 og døde 05.2.1916. Han bodde da i Aneta, Nelson, North Dakota. Under en folketelling i 1915 er oppført sammen med kona Martha (f.17.06.1859 d.12.10.1944) og de har etternavn Fjeld. De har da fem barn: Soffia, Teodor, Eduart (f.1897), Tom (f.1899) og Oskar (f.1905). Under folketellingen i 1930 er Martha alene. Det er opplyst at hun er født i Norge  og to sønner bodde hjemme, Theodor (f.1893) og Thommie (f.1899). Bildene under er antakelig av Tomas og kona, men det er ikke bekreftet.

Anna Torbjørnsdatter Evertsen
Anna var den eldste av de to døtrene til Stenvor og Torbjørn. Hun ble født 7.april 1867 og døde i Stavanger 25. juni 1915. Første del av 1890-tallet ble hun gift med enkemann og  styrmann Jakob Elias Evertsen, fra Rennesøy (f.1852 d.16.02.1909) Jakob var først gift med Ingeborg Ellingsdatter. og med henne hadde han barna Maren (f.1873 d.29.09.1875), Edvard Marcelius (f. 15.10.1879 d.04.12.1880), Berte Karine (f.05.03.1884), Elling (f.07.12.1887), Jakob Ingvald (f.1888 d. før 1900) og Torkel f.1889.

Fra Aftenbladet 29. juni 1915

Anna og Jakob Elias var en tur i Amerika i 1893, men var tilbake i Stavanger da Thomas ble født sommeren 1894. I 1902-03 var de tilbake i Amerika, men returnerte med MS Hekla i 1903. Familien bodde i Brattebergsgaten 15 i Stavanger. I 1900 er Jakob nevnt som tømmermann.

Anna og Jakob Elias fikk sju barn. Det betyr at Jakob var far til tretten barn. Anna er mor til Thomas (født 25.07.1894), Sofie (født 15.02.1897), Hanna Marie (født 18.10.1899), Arne Elias (født 03.05.1901), Ingeborg (født 14.04.1902), Karl Emil (født 1905 og død før 1910) og Selma (født 27.09.1907).

Rakel Torbjørnsdatter Sunde
Tore Torbjørnsen solgte garden på Fjelde og flyttet til Stavanger i 1909. (Tilbake på Jørpeland i 1920). Han solgte garden til den yngste søsteren, Rakel. Rakel var født 16.oktober 1870 og giftet seg 25 år gammel med Bernt Andreas Torkildson Sunde ( født 28.10.1872 død 1963) fra Mæland ved Alversund, nord for Bergen. Bernt Andreas flyttet til Tau i 1887 sammen med foreldre og søsken. Rakel og Bernt bodde i Stavanger den første tiden etter at de var gift. Bernt var da møllearbeider. De flyttet til Fjelde i 1909 da de overtok Rakels heimegard etter broren Tore.

Rakel og Bernt Sunde med to av barna.
(Fra Folk i Strand)

Rakel og Bernt fikk åtte barn: Inga Maria (født 1896 død 1899), Trygve (født 07.12.1897 død 1981) gift med Wilhelmine Petrine Heggheim (født 1897 død 1975). De overtok heimegarden på Fjelde og fikk tre døtre: Ruth Høiland, Sigrid Roaldsø og Borghild Fiskå. Inger Marie (født 26.11.1899) gift med Lars Fjelde. Bodde på Fjelde. De fikk fem barn: Peder(født 1929), Rakel Borghild Dalen(født 1930), Lilly Marie Grønnestad (født 1931), Magnhild Torlaug Hem (født 1937) og Bernt (født 1942). Selma (født 24.01.19019) gift med Ole Pedersen Fjelde. De fikk to barn, Berit Pauline (født 1931) og Ragnhild Bodil.

Fra Stavanger Aftenblad 07.10.1954

De fire yngste barna til Rakel og Bernt var Teodora (født 27.08.1904) gift med Tollak Thorsen Fjelde (født 1894 død 1972) Deres fem barn var Rakel Thania Meling (født 1925) Kaspara Marie Idsø (født 1927), Thorleif (født 1929), Ragnar Bertinius (født 1931) og Tonny Nordvoll (født 1934). Randi Bertine (født 06.06.1907 død 1966) Oselia Langeland (født 05.04.1910) og Rakel (født 1914 død 1988).

Severin Torbjørnsen Fjelde
Severin var yngstemann og født 17. november 1874. Han gjorde som brødrene Nils og Tomas, og utvandret til Amerika. Amerikanske arkiv tyder på at han skiftet navn til Severn Field og at han var gift med Regina Vig. Et barn er kjent, sønnen Thor Selmer født i 1905 og død 17. januar 1953. Thor Selmer var gift med Rigina (f.1918). De bodde i North Dakota i 1940 og hadde to barn, T Selmer (f. 1935) og Yoonne (f.1939). Disse opplysningene er imidlertid usikre.


Dette bildet av seg selv, sendte Severin Torbjørnsen Fjelde 
 fra Amerika, hjem til foreldrene på Fjelde


(Først publisert 13.01.2015. Oppdatert 03.06.2017)


Kilder:
Jan Alvik: Folk i Strand
Stavanger Aftenblad arkiv
Digitalarkivet
familysearch.org