torsdag 26. november 2015

Malli og Sven Fosse sine forfedre

Sven var fra Time kommune. 
(Illustrasjonsfoto: Time kommune) 
Farmor Olava Sandvik ble født på Kjosavik og vokste opp på Tengesdal. Hennes slekt er i hovedsak fra området mellom Høle og Sandnes by. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Malli og Sven Fosse sine forfedre.

8. generasjon

Sven sin far: Torger Fosse d.1801 gift med
Sven si mor: Randi Svendsdatter f.1747
Randi og Torger bodde på Fosse i Time i 1801. Tre barn er kjent, Mari, Svend og Lars.

Malli sin far: Omund Ådneson Brekko f.1745 d.1816 gift 29.03.1769 med 
Malli si mor: Inger Torgersdatter Kyllingstad f.1745 d.1836 
Omund fikk bygselbrev fra presten i Stavanger på 12 mark smør og 2,5 mark i penger i Brekko 10.11.1774. De hadde fem barn som er kjent, Ranveig, Inger, Malli, Ådne og Eli.

9. generasjon

Torger sin far: Ukjent
Torger si mor: Ukjent

Randi sin far: Ukjent
Randi si mor: Ukjent

Omund sin far: Ådne Sørenson Helland f.1712 d.1786 gift 1742 med
Omund si mor: Ingrid Pedersdatter Kyllingstad f.1716 d.1786
Ingrid var gift første gang med Omund Tjølson. De hadde to barn som er kjent, Berit og Eli.
Ingrid og Ådne flyttet til garden Brekko. Med dem kom ei ny ætt til Brekko. Etterkommerne bodde på garden etter dette i 5 ledd fram til 1912 da garden ble solgt til Stavanger kommune. Fire barn av Ingrid og Ådne er kjent, Åsa, Omund, Søren og Peder.

Inger sin far: Torger Olson Kyllingstad f.ca.1715 gift 19.06.1740 med
Inger si mor: Ranveig Svensdatter Madland f.1718 
Torger fikk skøyte på deler av Kyllingstad i 1737. Han fikk utvidet garden 17.11.1760.
Fire barn av Ranveig og Torger er kjent, Inger, Ola, Sven og Ingeborg.

10. generasjon

Ådne sin far: Søren Ådneson Haukamork f.ca.1690 d.1766 gift med
Ådne si mor: Malli Larsdatter Madland d.1722 
Søren ble gift for andre gang med Åsa Tjølsdatter Brekko. Åsa og Søren hadde fem barn som er kjent, Lars, Ola, Tjøl, Søren og Malena.
Søren bygslet garden Helland i Gjesdal i 1710 og fikk skøyte på garden i 1716. Malli og Søren hadde tre barn som er kjent, Ådne, Elling og Lars.

Ingrid sin far: Peder Eivindson Kluge f.1677 d.1759 gift i 1703 med
Ingrid si mor: Eli Olsdatter Kyllingstad f.1681 d.1741 
Peder var gift første gang med Ingeborg Halvardsdatter Vølstad og de hadde ei datter, Ingeborg, som er kjent.
Eli og Peder var gårdbrukere på Kyllingstad. De hadde fem barn som er kjent, Johannes, Sissel, Ingrid, Ola og Ola jr.

Torger sin far: Ola Ljødeson Kyllingstad f.1676 d.1736 gift med
Torger si mor: Ingeborg Torgersdatter Kydland
Ola var gift første gang med Åsa Larsdatter Gjesdal. De hadde en sønn som er kjent, Lars.
Ingeborg og Ola var bønder på Kyllingstad. Det var brann på garden deres natt til 12. april 1717.  De hadde fem barn som er kjent, Ljøde, Torger, Peder, Åsa og Ola.

Ranveig sin far: Sven Olson Kyllingstad f.ca.1676 gift med
Ranveig si mor: Inger Larsdatter Madland f.ca.1679 d.1738 
Sven bygslet bruk på Madland i 1701. Inger og Sven hadde seks barn som er kjent, Lars, Elling, Ola, Kristi, Ranveig og Steinvor.

11. generasjon

Søren sin far: Ådne Larsson Haukamork f.1642 d.1649 gift med
Søren si mor: Kirsten Svendsdatter Kyllingstad
Kirsten ble gift på ny etter at Ådne døde, med Ola Roaldson Nordås. De fikk ei datter som er kjent, Guri.
Kirsten og Ådne var bønder på Haukamork. De fikk skøyte på 5,5 spann av en svoger på Kyllingstad 3. mars 1680. De hadde fem barn som er kjent, Lars, Sven, Søren, Gjøa og Kirsten.

Malli sin far: Lars Larsson Madland d.1732 gift med
Malli si mor: Sissel Ellingsdatter Helland d.1732 
Sissel var enebarn og hun og Lars overtok derfor garden på Helland etter hennes foreldre. De hadde seks barn som er kjent, Lars, Ola, Malli, Elen, Elen og Steinvor.

Peder sin far: Eivind Larsson Norheim f.1654 d.1677 gift med
Peder si mor: Ingrid Larsdatter Foss-Eikeland
Ingrid var først gift med Per Monson Kluge og etter Eivind var død gifte hun seg for tredje gang med Ivar Torgerson Ivesdal. Ingrid og Ivar hadde fire barn som er kjent, Eivind, Torger, Omund og Ingrid.
Ingrid og Eivind var gårdbrukere på Kluge. De hadde en sønn som er kjent, Peder.

Eli sin far: Ola Johannson Kyllingstad f.1654 d.1722 gift med
Eli si mor: Sissel Simonsdatter Bjelland f.ca.1648 d.1728 
Ola var lensmann i 1711-1713. I 1678 kjøpte han gard på 7,5 spann på Kyllingstad av halvbroren Torkel Nese. Sissel og Ola fikk to barn som er kjent, Eli og Gunhild.

Ole sin far: Ljøde Monsson Kyllingstad f.ca.1641 gift med
Ole si mor: Åsa Helgesdatter Indre Lima
Åsa og Ljøde var bønder på Kyllingstad. De hadde fem barn som er kjent, Helge, Mons, Ola, Malena og Berit.

Ingeborg sin far: Torger Einarson Kydland f.ca.1660 d.1741 gift med
Ingeborg si mor: Ingeborg Tjølsdatter Brekko
Ingeborg og Ingeborg var bønder på Kydland. De hadde fem barn som er kjent: Einar, Tjøl, Malena, Ingeborg og Liva.

Sven sin far: Ola Svenson Kyllingstad f.1643 d.1696 gift med
Sven si mor: Ranveig Torgersdatter Nordås f.1652 d.1738
Ranveig var gift andre gang med Gunnar Person Bjelland 
Ola fikk tinglyst kjøpebrev på 6 spann i Kyllingstad 31.10.1693. Han kjøpte av svogerne Mons Ellingson Håland, Ola Olson Hareland og Ådne Larsson Haukamork. Ranveig og Ola hadde seks barn som er kjent: Mons, Sven, Søren, Kirsten, Torborg og Åsa.

Inger sin far: Lars Velumson Madland f.1635 gift med
Inger si mor: Steinvor Larsdatter Norheim
Lars og Steinvor drev gard på Madland. Steinvor var fra Time. De hadde to barn som er kjent: Lars og Inger.

12. generasjon

Ådne sin far: Lars Arneson Lomeland f.1607 d.ca.1690 gift med
Ådne si mor: Gjøa Njellsdatter Madland
Gjøa og Lars drev gard på Haukamork. Lars fikk en gang råd av ei kone, Kjetils-Berit, da Gjøa var syk. Dette var ulovlig, og han fikk ei bot på 10 riksdaler for dette. Han var lagrettemann i 1667,74 og 75. Fire av barna deres er kjent, Hans, Ådne, Kari og ei datter gift med Simon Ådneson Ravndal.

Kirsten sin far: Sven Olson Kyllingstad f.ca.1615 d.1684 gift med
Kirsten si mor: Kirsten Olsdatter
Sven var muligens gift en gang tidligere, før han giftet seg med Kirsten. Kirsten og Sven var bønder på Kyllingstad. De hadde seks barn som er kjent, Ola, Ola, Åsa, Joren, Kirsten og Søren.

Lars sin far: Lars Velumson Madland f.1635 gift med
Lars si mor: Steinvor Larsdatter Norheim
Lars og Steinvor drev gard på Madland. Steinvor var fra Time. De hadde to barn som er kjent: Lars og Inger.

Sissel sin far: Elling Larsson Helland f.ca.1653 gift med
Sissel si mor: Eli Sigmundsdatter Bjelland
9 november 1686 fikk Elling skøyte på Helland-garden av Peder Endreson og Gunnar
Bjørnson Riska. Eli og Elling mistet alt de hadde i en brann høsten 1668. De hadde ei datter som er kjent, Sissel.

Eivind sin far: Lars Eivindson Re gift med
Eivind si mor: Ingrid Halvorsdatter Tårland
Jeg kjenner ikke noe til Ingrid og Lars, bortsett fra at de hadde en sønn som het Eivind.

Ingrid sin far: Lars Olson Foss-Eigeland gift med
Ingrid si mor: Ingrid Sjurdsdatter Kylles
Ingrid ble gift andre gang med Ola Nilsson Skei.
Ingrid og Lars var bønder på Foss-Eikeland. De hadde fem barn som er kjent, Ola, Sivert, Kristen, Anna og Ingerid. 

Ola sin far: Johannes Torkelson Kyllingstad f.1613 gift med
Ola si mor: Berit Velumsdatter Madland
Johannes var gift første gang med ei som het Åsa. Med hanne hadde han to barn som er kjent, Torkel og Malli.
Johannes var lensmann i 1656-1668. Brukte 1 vett av garden Kyllingstad i 1665. Berit og Johannes hadde fire barn som er kjent, Ola, Johannes, Åsa og Elie.

Sissel sin far: Simon Olson Vølstad gift med
Sissel si mor: Gunnhild Olsdatter Kyllingstad
Sissel ble gift andre gang med Gunnar Person Herikstad.
Gunhild og Simon bodde på Bjelland mellom 1645 og 1665. De hadde seks barn som er kjent, Eli, Gjertrud, Ingeborg, Åse, Sissel og Haldri.

Ljøde sin far: Mons Olson Kyllingstad f.1599 gift med
Ljøde si mor: Ukjent
Mons bodde på Nevland noen år, men flyttet deretter til Kyllingstad i 1645. Han hadde fire barn som er kjent, Ola, Ljøde, Ingeborg og Kari.

Åsa sin far: Helge Torkelson Indre Lima f.ca.1600 d.1668 gift med
Åsa si mor: Marit Sivertsdatter Berge
Marit og Helge brukte 9 spann i Indre Lima i 1665. De hadde seks barn som er kjent, Astrid, Asgjerd, Åsa, Gunhild, Marit og Marit.

Torgeir sin far: Einar Asbjørnson Gjedrem f.ca.1617 d.1676 gift med
Torgeir si mor: Magle Toresdatter Sundvor 
Einar ble gift på ny etter at Magle døde og fikk fire barn som er kjent med si nye kone, Ranveig Reiarsdatter Kyllingstad: Anbjørn, Reiar, Einar og Malena
Magle og Einar bodde på Kydland fra 1661-1676.. Av de 18 ordførerne som har vært i Gjesdal 1838-1939 stammer 12 fra Einar. Han var lagrettemann i 1668 og 1675. Magle og Einar hadde en sønn som er kjent, Torgeir.

Ingeborg sin far: Tjøl Jonson Brekko f.ca.1634 gift med
Ingeborg si mor: Ukjent
Tjøl var bonde på Brekko. Han hadde to barn som er kjent, Ola og Ingeborg.

Ola sin far: Sven Olson Kyllingstad f.ca.1615 d.1684 gift med
Ola si mor: Kirsten Olsdatter
Sven var muligens gift en gang tidligere, før han giftet seg med Kirsten. Kirsten og Sven var bønder på Kyllingstad. De hadde seks barn som er kjent, Ola, Ola, Åsa, Joren, Kirsten og Søren.

Ranveig sin far: Torger Sigmundson Nordås f.ca.1615 gift med
Ranveig si mor: Torborg Reiarsdatter Kyllingstad
Torborg og Torger brukte 4 spann i Nordås i 1665. De hadde seks barn som er kjent, Ranveig, Reiar, Sigmund, Torger, Gyrid og Guri.

Lars sin far: Eivind Gjermundson Re gift med
Lars si mor: Ukjent
Eivind var lensmann. En sønn er kjent, Lars.

Ingrid sin far: Halvard Håvardson Tårland f.1582 d.1668 gift med
Ingrid si mor: Barbro Ellingsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Barbro og Halvard, bortsett fra at de hadde ei datter, Ingrid. 


13. generasjon

Lars sin far: Ukjent
Lars si mor: Ukjent

Gjøa sin far: Njell Olson Madland gift med
Gjøa si mor: Gjøa Torsteinsdatter Edland
Njell ble muligens gift for andre gang etter at Gjøa døde. Gjøa og Njell var bønder på Madland. De hadde seks barn som er kjent, Velum, Jesper, Torger, Halvard, Lars og Gjøa.

Sven sin far: Ola Velumson Kyllingstad gift med
Sven si mor: Ukjent
Ola er nevnt på Kyllingstad sammen med faren 1602-28. Han hadde sju barn som er kjent, Mons, Sven, Olav, Marit, Berit, Gunhild og Kari.

Kirsten sin far: Ukjent
Kirsten si mor: Ukjent

Lars sin far: Velum Njellson Madland gift med
Lars si mor: Olsdatter Bjelland
Velum er nevnt på Madland til 1659. Like før han døde ble Velum tiltalt for hor. Kona måtte etter hans død betale 10 daler for han. Han hadde fire barn som er kjent, Lars, Njell, Ola og Berit.

Steinvor sin far: Lars Eivindson Norheim f.1610 gift med
Steinvor si mor: Ingrid Halvorsdatter Tårland
Lars var lensmann i Time. Ingrid og Lars hadde ei datter som er kjent, Steinvor.

Elling sin far: Lars Njellson Helland f.ca.1623 d.1668 gift med
Elling si mor: Malena Ljødesdatter Re
Malena og Lars var bønder på Helland. Sju barn er kjent, Elling, Njell, Ola, Laurits, Ola, Omund og Eli.

Eli sin far: Ukjent
Eli si mor: Ukjent

Lars sin far: Eivind Gjermundson Re gift med
Lars si mor: Ukjent
Eivind var lensmann. Han hadde en sønn som er kjent, Lars.

Ingrid sin far: Halvard Håvardson Tårland f.1582 d.1668 gift med
Ingrid si mor: Barbro Ellingsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Barbro og Halvard annet enn at de hadde ei datter som het Ingrid.

Lars sin far: Ola Foss-Eikeland gift med
Lars si mor: Ukjent
Lars er nevnt på Foss-Eikeland 1603-35 som leilending. Han eide jord i Ævestad og Kydland-gardene på Varhaug og Varaberg på Mosterøy. Lagrettemann 1613-24. Fire barn er kjent, Lars, Ånon, Ola og Anna.

Ingrid sin far: Sjur Olson Berge gift med
Ingrid si mor: Ingrid Endresdatter Kylles
Ingrid og Sjur bodde på Kylles i Høyland. Han er lagrettemann i 1624. Fem barn er kjent, Knud, Rasmus, Endre, Marit og Ingerid.

Johannes sin far: Torkel Ingebretson Kyllingstad gift med
Johannes si mor: Malli
Torkel brukte Kyllingstad-garden sammen med faren i 1604-14, og alene til 1630 og så sammen med sin sønn Reiar til 1640. Malli ble i 1643 bøtlagt med 0,5 daler "for ho mistok seg på noko mat frå grannen." De hadde to barn som er kjent, Reiar og Johannes.

Berit sin far: Velum Njellson Madland gift med
Berit si mor: Olsdatter Bjelland
Velum er nevnt på Madland til 1659. Like før han døde ble Velum tiltalt for hor. Kona måtte etter hans død betale 10 daler for han. Han hadde fire barn som er kjent, Lars, Njell, Ola og Berit.

Simon sin far: Ola Sigmundson Vølstad gift med
Simon si mor: Tora Mikkelsdatter
Tora ble gift andre gang med Njell Torsteinson Kommedal. De hadde ei datter som er kjent, Marit.
Ola er nevnt på Vølstad første gang i 1623. Han ble da bøtelagt for å ha slått «Rasmus Wøffuelstads kone på munnen.» Tora og Ola hadde seks barn som er kjent, Mikkel, Torgeir, Gunnar, Sigmund(Simon), Joren og Kirsti. 

Gunnhild sin far: Ola Velumson Kyllingstad gift med
Gunnhild si mor: Ukjent
Ola er nevnt på Kyllingstad sammen med faren 1602-28. Han hadde sju barn som er kjent, Mons, Sven, Olav, Marit, Berit, Gunhild og Kari.

Mons sin far: Ola Velumson Kyllingstad gift med
Mons si mor: Ukjent
Ola er nevnt på Kyllingstad sammen med faren 1602-28. Han hadde sju barn som er kjent, Mons, Sven, Olav, Marit, Berit, Gunhild og Kari.

Helge sin far: Torkel Helgeson Indre Lima gift med
Helge si mor: Ukjent
Torkel er nevnt på Indre Lima i 1602-1653. Han hadde fem barn som er kjent, Helge, Sven, Torkel, Knud og Kari.

Marit sin far: Sjur Olson Berge gift med
Marit si mor: Ingrid Endresdatter Kylles
Ingrid og Sjur bodde på Kylles i Høyland. Han er lagrettemann i 1624. De hadde fem barn som er kjent, Knud, Rasmus, Endre, Marit og Ingrid.

Einar sin far: Anbjørn Mortenson Gjedrem d. før 1661 gift med
Einar si mor: Torgrimsdatter Malmeim
Anbjørn bodde på Gjedrem. I 1645 eide han 13 spann korn i Gjedrem. Han eide også jord i Hetland. Asbjørn var lagrettemann i 1623-52. Ni av deres barn er kjent, Asbjørn, Ola, Morten, Simon, Einar, Jakob, Gard, Kari og Ingeborg.

Magle sin far: Tore Larsson Sundvor f.ca1596 d.ca.1665 gift med
Magle si mor: Magle Torkelsdatter
Tore var bonde på Sundvor i Bjerkreim fra før 1638. Han var lagrettemann i 1638-57. Han eide jord flere steder bl.a. Gjedrem og Kydland i Gjesdal. Magle og Tore hadde seks barn som er kjent, Guttorm, Torkel, Kari, Marete, Magle og Rasmus.

Tjøl sin far: Ukjent
Tjøl si mor: Ukjent

Sven sin far: Ola Velumson Kyllingstad gift med
Sven si mor: Ukjent
Ola er nevnt på Kyllingstad sammen med faren 1602-28. Han hadde sju barn som er kjent, Mons, Sven, Olav, Marit, Berit, Gunhild og Kari.

Kirsten sin far: Ukjent
Kirsten si mor: Ukjent

Torger sin far: Sigmund Olson Madland f.ca.1585 d.1668 gift med
Torger si mor: Gyrid Torgrimsdatter Malmheim
Sigmund bodde på Nordås, og var en av de rikeste i Gjesdal på si tid. Gyrid og Sigmund hadde åtte barn som er kjent: Torger, Ola, Peder, Ola, Siri, Helga, Ingeborg og Todne.

Torborg sin far: Reiar Torkelson Kyllingstad d.1648 gift med
Torborg si mor: Guri Styrkårsdatter Gjesdal
Guri ble gift andre gang med Peder Sigmundson Nordås. De hadde ei datter som er kjent, Gyrid.
Guri og Reiar brukte Kyllingstad-garden sammen med faren 1630-40, og senere alene til han døde i 1648. De hadde sju barn som er kjent: Torkel, Styrkår, Sven, Joren, Torborg, Astrid og Ranveig.

Velum sin far: Njell Olson Madland gift med
Velum si mor: Gjøa Torsteinsdatter Edland
Njell ble muligens gift for andre gang etter at Gjøa døde. Gjøa og Njell var bønder på Madland. De hadde seks barn som er kjent, Velum, Jesper, Torger, Halvard, Lars og Gjøa.

Olsdatter Bjelland sin far: Ukjent
Olsdatter Bjelland si mor: Ukjent

Lars sin far: Velum Njellson Madland gift med
Lars si mor: Olsdatter Bjelland
Velum er nevnt på Madland til 1659. Like før han døde ble Velum tiltalt for hor. Kona måtte etter hans død betale 10 daler for han. Han hadde fire barn som er kjent, Lars, Njell, Ola og Berit.

Steinvor sin far: Lars Eivindson Norheim f.1610 gift med
Steinvor si mor: Ingrid Halvorsdatter Tårland
Lars var lensmann i Time. Ingrid og Lars hadde ei datter som er kjent, Steinvor.

14. generasjon

Njell sin far: Ola Sigmundson Madland gift med
Njell si mor: Ukjent
Ola drev gard på Madland fra 1602-22. Han hadde tre barn som er kjent, Njell, Sigmund og Laurits.

Gjøa sin far: Torstein Edland gift med
Gjøa si mor: Marit Monsdatter Kyllingstad
Marit og Torstein bodde på Edland på slutten av 1500-tallet.Fem av deres barn er kjent, Mons, Gjøa, Berit, Anna og Marit.

Ola sin far: Vilhjelm Kyllingstad gift med
Ola si mor: Ukjent
Vilhjelm bodde på Kyllingstad i 1563. En sønn er kjent, Ola.

Velum sin far: Njell Olson Madland gift med
Velum si mor: Gjøa Torsteinsdatter Edland
Njell ble muligens gift for andre gang etter at Gjøa døde. Gjøa og Njell var bønder på Madland. De hadde seks barn som er kjent, Velum, Jesper, Torger, Halvard, Lars og Gjøa.

Olsdatter Bjelland sin far: Ukjent
Olsdatter Bjelland si mor: Ukjent

Lars sin far: Eivind Gjermundson Re gift med
Lars si mor: Ukjent
Eivind var lensmann. En sønn er kjent, Lars.

Ingrid sin far: Halvard Håvardson Tårland f.1582 d.1668 gift med
Ingrid si mor: Barbro Ellingsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Barbro og Halvard annet enn at de hadde ei datter som het Ingrid.


Lars sin far: Njell Olson Madland gift med
Lars si mor: Gjøa Torsteinsdatter Edland
Njell ble muligens gift for andre gang etter at Gjøa døde. Gjøa og Njell var bønder på Madland. De hadde seks barn som er kjent, Velum, Jesper, Torger, Halvard, Lars og Gjøa.

Malena sin far: Ukjent
Malena si mor: Ukjent

Eivind sin far: Gjermund Re gift med
Eivind si mor: Ukjent
Eivind var lagrettemann på Haug. Han var domsmann på tinget 1613. En sønn er kjent, Eivind.

Halvard sin far: Håvard Tårland gift med
Halvard si mor: Ukjent
Halvard var lagrettemann på tinget 1613. En sønn er kjent. Halvard.

Barbro sin far: Ukjent
Barbro si mor: Ukjent

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Sjur sin far: Ola Sigvardson Berge gift med
Sjur si mor: Ukjent
Ola er nevnt på Berge 1603-26. Han hadde fem barn som er kjent, Sjur, Ola, Styrkår, Tollak og Gunhild.

Ingrid sin far: Endre Kylles gift med
Ingrid si mor: Ukjent
Endre er nevnt på Kylles-gården i 1603-10. Ei datter er kjent, Ingrid.

Torkel sin far: Ingebret Pederson Indre Lima gift med
Torkel si mor: Ukjent
Ingebret bodde Kyllingstad 1604-14. I 1614 døde faren, og han flyttet heim til Indre Lima. En sønn er kjent, Torkel

Malli sin far: Ujent
Malli si mor: Ukjent

Velum sin far: Njell Olson Madland gift med
Velum si mor: Gjøa Torsteinsdatter Edland
Njell ble muligens gift for andre gang etter at Gjøa døde. Gjøa og Njell var bønder på Madland. De hadde seks barn som er kjent, Velum, Jesper, Torger, Halvard, Lars og Gjøa.

Olsdatter Bjelland sin far: Ukjent
Olsdatter Bjelland si mor: Ukjent

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Tora sin far: Ukjent
Tora si mor: Ukjent

Ola sin far: Vilhjelm Kyllingstad gift med
Ola si mor: Ukjent
Vilhjelm bodde på Kyllingstad i 1563. En sønn er kjent, Ola.

Ola sin far: Vilhjelm Kyllingstad gift med
Ola si mor: Ukjent
Vilhjelm bodde på Kyllingstad i 1563. En sønn er kjent, Ola.


Torkel sin far: Helge Torkelson gift med
Torkel si mor: Ukjent
Helge er nevnt på Indre Lima i 1563. En sønn er kjent, Torkel.

Sjur sin far: Ola Sigvardson Berge gift med
Sjur si mor: Ukjent
Ola er nevnt på Berge 1603-26. Han hadde fem barn som er kjent, Sjur, Ola, Styrkår, Tollak og Gunhild.

Ingrid sin far: Endre Kylles gift med
Ingrid si mor: Ukjent
Endre er nevnt på Kylles-gåreden i 1603-10. Ei datter er kjent, Ingrid.

Anbjørn sin far: Morten Anbjørnson Gjedrem d.før 1617 gift med
Anbjørn si mor: Anne Olsdatter Fotland
Anne og Morten bodde på Gjedrem i Bjerkreim. Han er nevnt her i 1591-1603. Han var utsending fra Bjerkreim til hyllingen av kong Christian IV i Kristiania i 1591. Han var gift to ganger, men det er usikkert hvilket ekteskap barna hører heime. Barn som er kjent, Anbjørn, Svale og Torkel.

Torgrimsdatter Malmheim sin far: Torgrim Gunlefson Josdal d.før 1641 gift med
Torgrimsdatter Malmheim si mor: Ukjent
Torgrim var gift andre gang med Randi Torgersdatter Skjæveland. Han bodde først på heimegarden Josdal i Sirdal. Deretter bodde han ei kort tid på Sinnes(1602). Han eide hele Sinnes i 1617 og 1624. Etter tida på Sinnes flyttet han til Malmheim i Bjerkreim. Han var lagrettemann i 1617 og 22. I 1624 eide han hele Malmheim-garden og deler av Ognedal, Bue, Espeland og Josdal, i tillegg til Sinnes. Etter Torgrims død ble det rettsak mellom Randi og barna til Torgrim om arveoppgjøret. Følgende barn er kjent, men det er ukjent hvilke barn som hører til i de ulike ekteskap: Torger, Tollef, Tore, jente gift med Anbjørn Gjedrem, Gyrid og jente gift med Sigmund Madland.

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Magle sin far: Ukjent
Magle si mor: Ukjent

Ola sin far: Vilhjelm Kyllingstad gift med
Ola si mor: Ukjent
Vilhjelm bodde på Kyllingstad i 1563. En sønn er kjent, Ola.

Sigmund sin far: Ukjent
Sigmund si mor: Ukjent

Gyrid sin far: Ukjent
Gyrid si mor: Ukjent

Reiar sin far: Torkel Ingebretson Kyllingstad gift med
Reiar si mor: Malli
Torkel brukte Kyllingstad-garden sammen med faren i 1604-14, og alene til 1630 og så sammen med sin sønn Reiar til 1640. Malli ble i 1643 bøtlagt med 0,5 daler "for ho mistok seg på noko mat frå grannen." De hadde to barn som er kjent, Reiar og Johannes.

Guri sin far: Styrkår Gjesdal gift med
Guri si mor: Torborg
Torborg ble gift andre gang med Rasmus Ådneson Lomeland.
Styrkår er nevnt på Gjesdal i 1602-1614. Torborg er nevnt fra 1617-26. De hadde to barn som er kjent, Guri og Anna.

Njell sin far: Ola Sigmundson Madland gift med
Njell si mor: Ukjent
Ola drev gard på Madland fra 1602-22. Han hadde tre barn som er kjent, Njell, Sigmund og Laurits.

Gjøa sin far: Torstein Edland gift med
Gjøa si mor: Marit Monsdatter Kyllingstad
Marit og Torstein bodde på Edland på slutten av 1500-tallet.Fem av deres barn er kjent, Mons, Gjøa, Berit, Anna og Marit.

Lars sin far: Eivind Gjermundson Re gift med
Lars si mor: Ukjent
Eivind var lensmann. En sønn er kjent, Lars.

Ingrid sin far: Halvard Håvardson Tårland f.1582 d.1668 gift med
Ingrid si mor: Barbro Ellingsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Barbro og Halvard annet enn at de hadde ei datter som het Ingrid.

15. generasjon

Ola sin far: Sigmund Madland gift med
Ola si mor: Ukjent
Sigmund er nevnt på Madland i 1563 og betalte da 1 dalar skatt. En sønn er kjent, Ola.

Torstein sin far: Ukjent
Torstein si mor: Ukjent

Marit sin far: Mons Kyllingstad gift med
Marit si mor: Ukjent
Mons er nevnt på Kyllingstad i 1563 og betalte dette året 1 daler i skatt. Han hadde fem barn som er kjent, Svein, Marit, Ingeborg, Helga og Gunvor.

Vilhjelm sin far: Ukjent
Vilhjelm si mor: Ukjent

Njell sin far: Ola Sigmundson Madland gift med
Njell si mor: Ukjent
Ola drev gard på Madland fra 1602-22. Tre av hans barn er kjent, Njell, Sigmund og Laurits.

Gjøa sin far: Torstein Edland gift med
Gjøa si mor: Marit Monsdatter Kyllingstad
Marit og Torstein bodde på Edland på slutten av 1500-tallet.Fem av deres barn er kjent, Mons, Gjøa, Berit, Anna og Marit.

Eivind sin far: Gjermund Re gift med
Eivind si mor: Ukjent
Gjermund var lagrettemann på Haug. Domsmann på tinget 1613. En sønn er kjent, Eivind.

Halvard sin far: Håvard Tårland gift med
Halvard si mor: Ukjent
Håvard var lagmann på tinget 1613. En sønn er kjent, Halvard.

Barbro sin far: Ukjent
Barbro si mor: Ukjent

Gjermund sin far: Ukjent
Gjermund si mor: Ukjent

Håvard sin far: Ukjent
Håvard si mor: Ukjent

Ola sin far: Sigvard Berge gift med
Ola si mor: Ukjent
Sigvard er nevnt på Berge 1563. Tre av hans barn er kjent, Ola, Berit og Guri.

Endre sin far: Ukjent
Endre si mor: Ukjent

Ingebret sin far: Per Torkelson Indre Lima gift med
Ingebret si mor: Ukjent
Per bodde på Indre Lima i 1563. Han var lagrettemann i 1591. En sønn er kjent, Ingebret.

Helge sin far: Torkel Indre Lima gift med
Helge si mor: Ukjent
Torkel er nevnt på Indre Lima i 1519-22. I 1519 betalte han 30 mark sølv og 1 okse i botsskatt. To barn er kjent, Helge og Per.

Morten sin far: Anbjørn Gjermundson Gjedrem f. d.før 1603 gift med
Morten si mor: Asbjørnsdatter Hetland
Anbjørn drev Gjedrem. Hane er nevnt her i 1563-1591. Han eide 1 pund korn i garden. Han var utsending til kongehyllingen i 1591. En sønn er kjent, Morten.

Anne sin far: Oluf Jonson gift med
Anne si mor: Helga Tollaksdatter Årstad
Oluf var sokneprest i Egersund. Helga var fra Årstad i Egersund. Et barn er kjent. Anne.

Torgrim sin far: Gunlef Kolbeinson Josdal gift med
Torgrim si mor: Tollaksdatter Hompland
Jeg kjenner ikke noe til Gunlef og familien, bortsett fra at de hadde en sønn som het Torgrim.

Torkel sin far: Ingebret Pederson Indre Lima gift med
Torkel si mor: Ukjent
Ingebret bodde Kyllingstad 1604-14. I 1614 døde faren, og han flyttet heim til Indre Lima. En sønn er kjent, Torkel.

Malli sin far: Ukjent
Malli si mor: Ukjent

Styrkår sin far: Ukjent
Styrkår si mor: Ukjent

16. generasjon

Sigmund sin far: Ukjent
Sigmund si mor: Ukjent

Mons sin far: Ukjent
Mons si mor: Ukjent

Ola sin far: Sigmund Madland gift med
Ola si mor: Ukjent
Sigmund er nevnt på Madland i 1563 og betalte da 1 dalar skatt. En sønn er kjent, Ola.

Torstein sin far: Ukjent
Torstein si mor: Ukjent

Marit sin far: Mons Kyllingstad gift med
Marit si mor: Ukjent
Mons er nevnt på Kyllingstad i 1563 og betalte dette året 1 daler i skatt. Han hadde fem barn som er kjent, Svein, Marit, Ingeborg, Helga og Gunvor.

Gjermund sin far: Ukjent
Gjermund si mor: Ukjent

Håvard sin far: Ukjent
Håvard si mor: Ukjent

Sigvard sin far: Ukjent
Sigvard si mor: Ukjent

Per sin far: Torkel Indre Lima gift med
Per si mor: Ukjent
Torkel er nevnt på Indre Lima i 1519-22. I 1519 betalte han 30 mark sølv og 1 okse i botsskatt. To barn er kjent, Helge og Per.

Torkel sin far: Ukjent
Torkel si mor: Ukjent

Anbjørn sin far: Gjermund Anundson Bjerkreim gift med
Anbjørn si mor: Ukjent
Gjermund drev gard på Gjedrem. Han er nevnt her i 1563. Tre barn er kjent, Anbjørn, Anders og ei jente gift med Rasmus Erikson Eikeland i bygda.

Asbjørnsdatter Hetland sin far: Asbjørn Hetland gift med
Asbjørnsdatter Hetland si mor: Ukjent
Asbjørn bodde på Hetland. Han er nevnt her i 1563. Han var sannsynligvis fra Tengs. Det er veldig usikkert om han er far til kona til Asbjørn Gjedrem, men mye taler for det.

Oluf sin far: Jon Guttormson gift med
Oluf si mor: Anne Eriksdatter Orm
Jon var biskop i Stavanger. En sønn er kjent, Oluf.

Helga sin far: Ukjent
Helga si mor: Ukjent

Gunlef sin far: Ukjent
Gunlef si mor: Ukjent

Tollaksdatter Homland sin far: Tollak Mauritson Hompland gift med
Tollaksdatter Homland si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Tollak, bortsett fra at han hadde ei datter som var gift med Gunlef Kolbenson Josdal.

Ingebret sin far: Per Torkelson Indre Lima gift med
Ingebret si mor: Ukjent
Per bodde på Indre Lima i 1563. Han var lagrettemann i 1591. En sønn er kjent, Ingebret.

17. generasjon

Sigmund sin far: Ukjent
Sigmund si mor: Ukjent

Mons sin far: Ukjent
Mons si mor: Ukjent

Torkel sin far: Ukjent
Torkel si mor: Ukjent

Gjermund sin far: Anund Gjermundson Bjerkreim gift med
Gjermund si mor: Ukjent
Anund er nevnt på Bjerkreim i 1519. To barn er kjent, Gjermund og Tor.

Asbjørn sin far: Ukjent
Asbjørn si mor: Ukjent

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

Anne sin far: Ukjent
Anne si mor: Ukjent

Tollak sin far: Ukjent
Tollak si mor: Ukjent

Per sin far: Torkel Indre Lima gift med
Per si mor: Ukjent
Torkel er nevnt på Indre Lima i 1519-22. I 1519 betalte han 30 mark sølv og 1 okse i botsskatt. To barn er kjent, Helge og Per.

18. generasjon

Anund sin far: Geirmund Anundson gift med
Anund si mor: Margareta Eivindsdatter
Geirmund er nevnt i 1450. Margreta var kanskje søster til biskop Audun Eivindson i Stavanger. En sønn er kjent, Anund.

Torkel sin far: Ukjent
Torkel si mor: Ukjent

19. generasjon

Geirmund sin far: Anund Geirmundson gift med
Geirmund si mor: Ukjent
Anund er nevnt i 1405. En sønn er kjent, Geirmund.

Margareta sin far: Eyvind Ogmundson Høyland gift med
Margareta si mor: Brynhild Halvardsdatter Rømer

Jeg kjenner ikke noe til Eyvind. Han hadde imidlertid åtte barn som er kjent. Gyrid, Sigrid, Margareta, Ragnhild (gift med Tore Gardson), Audun (biskop i Stavanger.), Guttorm, Ingeborg og Utyrme. De fire eldste søstrene gav det de eide av jord i Voster, til bispestolen i Stavanger - som sjelemesse for sine nærmeste.

20. generasjon

Anund sin far: Geirmund gift med
Anund si mor: Ukjent
Geirmund ble født ca.1350. En sønn er kjent, Anund.

Eyvind sin far: Ukjent
Eyvind si mor: Ukjent

Brynhild sin far: Halvard Skjalgson d.ca.1350 gift med
Brynhild si mor: Ølversdatter Rømer
Halvard var i slekt med Erling Skjalgson som døde på Sola 1028. To barn er kjent, Vebrand og Brynhild.

21. generasjon

Geirmund sin far: Ukjent
Geirmund si mor: Ukjent

Ølversdatter Rømer sin far: Ølver Rømer gift med
Ølversdatter Rømer si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Ølver, utenom at han hadde to barn som er kjent: Ei datter gift med Halvard Skjalgson og Svale som bodde i Sokndal.

22. generasjon

Ølver sin far: Ukjent
Ølver si mor: Ukjent
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar