onsdag 11. november 2015

Malene og Ole Heskje sine forfedre

Fra Torvastad 1920
Farfars slekt er i hovedsak fra Tysvær og kommunene rundt. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

8. generasjon

Ole sin far: Knut Johnson Bø f.1695 d.1762 gift med
Ole si mor: Anna Hansdatter Ø. Haugo f.1704
Knut var klokker i Torvastad. Han og Anna drev bruk 9 Sørbø på Torvastad i 1721-1763. I 1723 brukte Knut 21 spann. Han sådde 5,5 tønne korn og høstet 28 tønner. Det var 7 kyr og 2 hester på garden. I tillegg til Bø eide han også jord i Høyvik, Hesja og Skogvik. 
Anna og Knut hadde fire barn som er kjent: Jon, Eli, Hans Knut og Ole.

Malene sin far: Ola Olson Kringeland f.ca.1725 d.1803 gift med
Malene si mor: Siri Tollaksdatter Vikedal f.1719 d.1782  
Ola ble gift første gang med Brita Simonsdatter Årek og etter Siris død ble han gift tredje gang med Kari Johannesdatter. Ola kjøpte Kringeland bruk 2 i Tysvær i 1748 for 47 daler. Dette var halve Kringelandgarden. I 1766 fikk han skjøyte på hele odelsjorda på denne garden. Han bodde på Kringeland til familien flyttet til Kvitanes i 1756. Siri og Ola giftet seg i Avaldsnes kirke. 
Siri og Ola hadde fem barn som er kjent: Brita, Guri, Guri, Helga og Malena.

9. generasjon

Knut sin far: Jon Knutson Lande f.ca.1660 d.ca.1735 gift med
Knut si mor: Anna Olavsdatter Vikingstad f.1676 d.1731 
Anna og Jon var gardbrukere på Vikingstad i Torvastad, Karmøy. De eide også jord på Hesja i Tysvær. I 1723 sådde de 4 tønner korn og høstet 24 tønner. Det var 1 hest, 6 kyr og 3 sauer på garden. 
De hadde åtte barn som er kjent: Knut, Ola, Lars, Jon, Helga, Anna, ei datter gift med Josef Pederson Skjølingstad og ei datter gift med Hans Pederson Rossabø

Anna sin far: Hans Hanson Bø f.ca.1667 d.1733 gift med
Anna si mor: Eli Salvesdatter Ø. Haugo f.ca.1650 d.1734
Anna var først gift med Gudmund Bårdson Rossabø. Med han hadde hun seks barn: Nils, Hans, Bård, Elen, Berta og Helga.
Hans og Eli fortsatte å drive garden Ø. Haugo etter at første mannen til Eli var død. Hans var bruker fra 1698-1733. I 1723 sådde Hans 9 tønner korn og høstet 40. Han hadde 10 kyr, 2 hester og 4 sauer. Eli og Hans fikk ett barn, Anna.

Ola sin far: Ole Olson Bjordal f.1689 d.1747 gift med
Ola si mor: Helga Olsdatter Kringeland f.ca.1697 d.1759
Helga og Ole bodde på Kringeland fra 1719. Ola var lagrettsmann flere ganger i perioden 1719-24. Ved skiftet etter Ola var nettoformuen kun 16 daler. 
De hadde åtte barn som er kjent: Guri, Ola, Sissela, Tollef, Elsa, Ranveig, Helga og Brita.

Siri sin far: Tollach Jensson Ø.Vikedal f.ca.1690 d.1764 
Siri si mor: Guro Olsdatter d.1741
Jeg kjenner ikke noe mere til Guro og Tollach enn at de hadde datteren Siri.

10. generasjon

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

Anna sin far: Olav Bårdson f.ca.1624 d. før 1701
Anna si mor: Barbara Andersdatter Stange d.etter 1706 
Barbara og olav drev Vikingstad bruk 17 på Torvastad. De hadde fire barn som er kjent: Anders, Hans, Jakob og Anna.

Hans sin far: Hans Simonson Bø f.ca.1637
Hans si mor: Anna Klausdatter Torvastad f.ca.1634
Anna og Hans var bønder på Bø bruk 9 på Torvastad, Karmøy. De hadde tre barn som er kjent: Hans, Kristoffer og Simon.

Eli sin far: Salve Johannesson Ø. Haugo f.ca.1617 d.ca.1670 gift med
Eli si mor: Ukjent
Salve var bruker av Ø. Haugo bruk 1. Salve og sønnen Knut Visnes ble i 1669 anmeldt for overfall "på ære, naffn og gode røgte". Salve vitnet og sa at han var så full at han ikke husket hva han hadde sagt. Han hadde fem barn som er kjent: Knut, Knut, Eli, Simon og Johannes.

Ole sin far: Ole Olson Bjordal f.1659 gift med
Ole si mor: Birgit Roaldsdtr.
Jeg vet ikke annet om Birgit og Ole enn at de hadde en sønn som het Ole.

Helga sin far: Ola Einarson Rønnevik f.1674 d.1751 gift med
Helga si mor: Sissela Ommundsdatter d.1726   
Etter Sisselas død giftet Ola seg på ny med Anna Jonsdatter. Etter Annas død giftet han seg for tredje gang med Brita Eriksdatter.
Sissela og Ola fikk skøyte på Kvitanes i Tysvær i 1703. Han drev også bruk på Kringeland. Ved skiftet etter Ola var det en netto på 40,5 daler til fordeling. Sissela og Ola hadde to barn som er kjent: Helga og Anna.

Tollach sin far: Ukjent
Tollach si mor: Ukjent

Guro sin far: Ukjent
Guro si mor: Ukjent

11. generasjon

Olav sin far: Ukjent
Olav si mor: Ukjent

Barbara sin far: Anders Hansson Austrheim f.ca.1590 d.ca.1653gift med
Barbara si mor: Steinvor Bårdsdatter Myklabust
Steinvor og Anders bodde på Stange på Torvastad. Han eide mye jord flere steder i Karmsundet. Anders var lagrettsmann i 1616-1630. Han var lensmann i to perioder fra 1635-1648. Steinvor og Anders hadde fem barn som er kjent: Bård, Hans, Barbara, ei datter gift med Jon Lande og ei datter gift med Olav Bårdson Storasund.

Hans sin far: Simon Hansson Bø gift med
Hans si mor: Ukjent
Simon bodde på Bø, Torvastad. Han er nevnt på Bø i 1649. Han hadde tre barn som er kjent: Rasmus, Hans og Matias.

Anna sin far: Klaus Gunnarson Torvastad f.ca.1602 d.ca.1670 gift med
Anna si mor: Ukjent
Klaus var gift to ganger. Først gang med NN Torjusdatter Torvastad og andre gang med Kirsti Ingebretsdatter Litlasund. Det er uvisst hvilket ekteskap barna tilhører.
Klaus bodde på Torvastad, men hadde også jord i Stange. Han var borger av Stavanger og drev med handel. Han drev sannsynligvis med salg av hummer i Torvastadhamn. Klaus hadde ni barn som er kjent: Truls, Malena, Klaus, Berit, Anna, Karen, Marit, Magle og ei datter gift med Jens Jenson Bergstøl fra Skåre.

Salve sin far: Johannes Lauritsson gift med
Salve si mor: Anna Hauge
Anna var gift første gang med Salve Hauge. De hadde en sønn som er kjent, Olav. Johannes og Anna drev gard på Ø. Haugo. De eide også jord på Steinsland i Sandeid. I 1615 ble Johannes dømt for tyveri av en stut. En sønn av Anna og Johannes er kjent, Salve.

Ole sin far: Ole Indre Bjordal f. ca.1606 gift med
Ole si mor: Ukjent
Ole drev gard på Bjordal i Skjold. En sønn er kjent, Ole.

Birgit sin far: Ukjent
Birgit si mor: Ukjent

Ola sin far: Einar Ovenson Kringeland f.1650 d. etter 1707 gift med
Ola si mor: Anna Monsdtr.
Anna og Einar drev gard på Rønnevik i Tysvær. Einar ble stevnet til tinget i 1674 fordi han ikke møtte som soldat. En sønn er kjent, Ola.

Sissela sin far: Ukjent
Sissela si mor: Ukjent


12. generasjon

Anders sin far: Hans Simonson Austrheim gift med
Anders si mor: Magdalena Andersdatter
Magdalena og Hans bodde på Austrheim på Stangeland, Karmøy. En sønn er kjent, Anders

Steinvor sin far: Bård Halvorson Myklabust gift med
Steinvor si mor: Ukjent
Bård var bonde på Myklabust på Eikje i Førdesfjorden. Ei datter er kjent, Steinvor.

Simon sin far: Ukjent
Simon si mor: Ukjent

Klaus sin far: Gunnar Klausson Stange gift med
Klaus si mor: Tora Nilsdatter
Tora og Gunnar bodde på bruk 6 på Stange i Torvastad. Tre av deres barn er kjent: Klaus, Josef og Nils.

Johannes sin far: Ukjent
Johannes si mor: Ukjent

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Einar sin far: Ove Ellefson Kringeland f.ca.1616 gift med
Einar si mor: Ukjent
Jeg vet ikke noe annet om Ove enn at han hadde en sønn som het Einar.

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

13. generasjon

Hans sin far: Ukjent
Hans si mor: Ukjent

Magdalena sin far: Anders Kjeldson gift med
Magdalena si mor: Ukjent
Anders var sokneprest i Nedstrand. Han hadde ei datter som er kjent, Magdalena.

Bård sin far: Ukjent
Bård si mor: Ukjent

Gunnar sin far: Klaus Jonson Våge gift med
Gunnar si mor: Ukjent
Klaus bodde på Våge i Sveio. En sønn er kjent, Gunnar.

Tora sin far: Ukjent
Tora si mor: Ukjent

Ove sin far: Eiluf Christopherson Kringeland nevnt 1616-39 + 1657 gift med
Ove si mor: Agathe Eivindsdatter nevnt 1624
Jeg kjenner ikke noe til Agathe og Eiluf, annet enn at de hadde en sønn som het Ove.

14. generasjon

Anders sin far: Ukjent
Anders si mor: Ukjent

Eiluf sin far: Christopher Eilufson Kringeland nevnt 1587 gift med
Eiluf si mor: Ukjent
Jeg kjenner ingen ting til Christopher, annet enn at han hadde en sønn som het Eiluf.

Agathe sin far: Eivind gift med
Agathe si mor: Siri Sakkestad nevnt 1624
Jeg kjenner ingen ting til Siri og Eivind, annet enn at han hadde ei datter som het Agathe.

15. generasjon

Christopher sin far: Eiluf Olufson Kringeland nevnt 1563-87 gift med
Christopher si mor: Ukjent
Eiluf bodde på Kringeland i Skjold. Han hadde en sønn som het Christopher.

Eivind sin far: Ukjent
Eivind si mor: Ukjent

Siri sin far: Ukjent
Siri si mor: Ukjent

16. generasjon

Eiluf sin far: Ukjent
Eiluf si mor: Ukjent
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar