tirsdag 1. desember 2015

Karen og Johannes Bøysmyr sine forfedre

Kirken på Hauge i Dalane i Sokndal

Mormor Inga Fjelde ble født på Efteland i Helleland. Mor hennes var fra Vinje (Vinge) i Sokndal og faren fra Bjerkreim. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Karen og Johannes Bøysmyr sine forfedre.

8. generasjon

Johannes sin far: Kristoffer Willumson Smith f.1691 d.1762 gift med
Johannes si mor: Kristine f.1697 d.1763 
Kristine og Kristoffer bodde på Store Regedal i Sokndal. De hadde åtte barn: Willum, Besse, Gjertrud, Anne, Jakob, Johannes, Ellen og Jakob.

Karen sin far: Gunnar Larsson Kvam f.1702 d.1764 gift 1747 med
Karen si mor: Guri Bjørnsdatter Urdal f.1715 d.1781 
Gunnar var først gift med Guri Svendsdatter. De hadde ei datter: Kristine. Han ble gift andre gang med Karen Torgersdatter Berlie. Med henne hadde han seks barn: Tomas, Guri, Turid, Jon, Torger og Lars.
Guri Bjørnsdatter Urdal var altså Gunnar si tredje kone. Guri og Gunnar bodde på Kvam i Sokndal. Gunnar hadde tidligere bodd på Lindland og Berlie. Han var smed. Guri Urdal og Gunnar hadde åtte barn, det siste fikk han som 59-åring. Barna het: Karen Guria, Kjetil, Bjørn, Gunnar, Siri, Siri, Marte og Marte.

9. generasjon

Kristoffer sin far: Willum Jakobson Smith f.1652 d. mellom 1718 og 1728 gift med
Kristoffer si mor: Gjertrud Larsdatter Løvik f. 1666 d.1729 
Gjertrud og Willum bodde på Løvik i Sokndal. De hadde åtte barn: Jakob, Lars, Kristoffer, Kristine, Anne, Barbro, Willum og Mathias.

Kristine sin far: Ukjent
Kristine si mor: Ukjent

Gunnar sin far: Lars Jakobson f. 1662 d.1752 gift med
Gunnar si mor: Siri Jakobsdatter Smith Store Regedal f. 1665 d.1748
Siri var først gift med Gunnar Olson Eie. De hadde fire barn: Peder, Jakob, Ola og Omund.
Lars og Siri bodde på Kvam, Sokndal. Lars overtok Kvam etter Siris første mann Gunnar. I 1708 brant heimen til Siri og Lars. Følgende står skrevet om denne hendelsen, datert 21.11.1708: "Lauritz Jakobsen Kvam en meget fattig og elendig mand fremkomb for Retten, og i høyeste maader vemodelig beklagede hvorledis hans paaboende gaard ved den U-lyckelige giest Ildebrand hannes huuse saavelsom Kornet som var udj laden U-træsket blev Jammerlig afbrent, og udj aske lagt, tillige hans ringe eyendeler. Og det om Natte tiid, saa hand og hans fattige hustrue med 6 umyndige børn, med neppe saa mange Klæder de kunde skulde dennem med af Ildens lue afkomb." Siri og Lars hadde to barn: Gunnar og Albert.

Guri sin far: Bjørn Tormodson Urdal f.1691 d.1716 gift med
Guri si mor: Guri Hansdatter Store Omdal f. ca.1686 d.1769
Guri ble gift andre gang med Rasmus Anderson Netland. De fikk seks barn: Anna, Ingeborg, Anna Kjerstine, Siri, Berte og Guri.
Guri og Bjørn bodde på Urdal i Sokndal. De hadde fire barn: Tormod, Hans, Guri og Malene.

10. generasjon

Willum sin far: Jakob Tomasson Smith f.1625 d.ca.1685 gift med
Willum si mor: Marit Svendsdatter Åse
Marit og Jakob bodde på Store Regedal i Sokndal. Marit var fra Åse i Eigersund. De hadde fire barn som er kjent: Willum, Knut, Tomas og Siri.

Gjertrud sin far: Lars Matiasson Løvik f.1631 d.1705 gift med
Gjertrud si mor: Barbro Jakobsdatter Åros d.ca.1700 
Barbro og Lars bodde på Løvik i Sokndal. Lars var borger av Stavanger fra 1674. Han var lensmann i Sokndal i 1693-1704. Barbro og Lars hadde sju barn: Gjertrud, Matias, Guri, Barbro, Maren, Anne og Sophie. I tillegg hadde de ett fosterbarn, Hans.

Lars sin far: Ukjent
Lars si mor: Ukjent

Siri sin far: Jakob Tomasson Smith f.1625 d.ca.1685 gift med
Siri si mor: Marit Svendsdatter Åse
Marit og Jakob bodde på Store Regedal i Sokndal. Marit var fra Åse i Eigersund. De hadde fire barn som er kjent: Willum, Knut, Tomas og Siri.

Bjørn sin far: Tormod Engelson Urdal d. ca.1695 gift med
Bjørn si mor: Guri Kristensdatter Øvre Regeland d. ca.1695
Guri og Tormod bodde på Urdal i Sokndal. De hadde fire barn som er kjent: Bjørn, Jakob, Kristen og Marite.

Guri sin far: Hans Pederson f.1639 gift med
Guri si mor: Malene Salvesdatter
Malene og Hans bodde på Store Omdal i Sokndal. To søsken av Hans er kjent; Barbro Pedersdatter Lindland og Torger Pederson som var døv. Malene hadde en bror Lars, som bodde på Elvestrøm. Malene og Hans hadde fem barn som er kjent: Salve, Peder, Ingeborg, Guri og Anna.

11. generasjon

Jakob sin far: Tomas Willumson Smith f.1601 d.ca.1674 gift med
Jakob si mor: Margrete Bertelsdatter
Tomas ble gift andre gang med Karen Olsdatter.
Margrete og Tomas bodde på Store Regedal i Sokndal. Tomas tok sannsynligvis borgerbrev i Stavanger i 1622 som bøkker. Tomas hadde tre barn som er kjent. Det er noe usikkert hvem som er mor til de ulike barna. Barna het: Jakob, Kristian og Margrete

Marit sin far: Ukjent
Marit si mor: Ukjent
Lars sin far: Matias Larsson Løvik d.før 1664 gift med
Lars si mor: Ukjent
Matias bodde på Løvik i Sokndal. Han hadde to barn som er kjent: Lars og Nils.

Barbro sin far: Jakob Bjørnson d.1676 gift med
Barbro si mor: Anne Torgersdatter Stave
Anne og Jakob bodde på Åros i Sokndal. Jakob var gjestgiver. I 1675 eide han også noe jord i Bakke. Anne kom fra Lista. De hadde fem barn som er kjent: Bjørn, Torger, Oluf, Inger og Barbro.

Tormod sin far: Engel Halvorson Urdal f.1608 d. ca.1717 gift med
Tormod si mor: Berte Bjørnsdatter Årrestad d. 1714
Berte og Engel bodde på Urdal i Sokndal. Engel var klokker i 1664. De hadde den største garden på Urdal. I 1673 var garden verdsatt til 1 pund og 5 mark. Engel ble ca. 108 år og er kanskje den fra Sokndal som har levd lengst. De hadde fire barn som er kjent: Tormod, Oluf, Gjertrud og Liva.

Guri sin far: Kristen Jakobson Øvre Regeland f.1634 d.1669 gift med
Guri si mor: Gitlaug Ivarsdatter Gaudland
Gitlaug ble gift andre gang med Lars Jonsson Store Rosland og de fikk tre barn: Åse, Christen og Willum. Gitlaug og Lars var i slekt både 2. og 3. ledd. De måtte derfor få kongebrev for å kunne gifte seg. (Datert 15.06.1670)
Gitlaug og Kristen bodde på Øvre Regeland i Sokndal. De hadde to barn som er kjent: Jakob og Guri.

Hans sin far: Ukjent
Hans si mor: Ukjent

Malene sin far: Ukjent
Malene si mor: Ukjent

12. generasjon

Tomas sin far: Jon Willumson Smith gift med
Tomas si mor: Ukjent
Jon var rådmann i Stavanger. Det er noe usikkert om han er far til Tomas.

Margrete sin far: Ukjent
Margrete si mor: Ukjent

Matias sin far: Lars Mikkelson Løvik d.før 1651 gift med
Matias si mor: Ukjent
Lars bodde på Løvik i Sokndal. Han hadde tre barn som er kjent: Mikkel Jon og Matias.

Jakob sin far: Bjørn Jørgenson Århus gift med
Jakob si mor: Ukjent
Bjørn bodde på Årstad i Sokndal. Han hadde to barn som er kjent: Jakob og Berte.

Anne sin far: Ukjent
Anne si mor: Ukjent

Engel sin far: Halvor Urdal gift med
Engel si mor: Liv
Liv og Halvor bodde på Åros i Sokndal. Halvor ble dømt i 1634 for hor med ei kone, Helga, som var i slekt med hans kone i 2. og 4. ledd. Det ble etter tingmennenes forstand 3. ledd. Han fikk ei bot på 30 daler. Liv var vitne i ei trolldomssak mot Dorte Ribeland i 1623. Liv og Halvor hadde en sønn som er kjent: Engel.

Berte sin far: Ukjent
Berte si mor: Ukjent

Kristen sin far: Jakob Christenson Øvre Regeland d.ca 1651 gift med
Kristen si mor: Guri Olsdatter Store Rosland
Guri og Jakob drev gard på Øvre Rekeland. De hadde en sønn som er kjent: Kristen.

Gitlaug sin far: Iver Jakobson Gaudland gift med
Gitlaug si mor: Karen Tollaksdatter
Karen og Iver drev gård på Gaudland i Sokndal. De hadde ei datter som er kjent: Gitlaug, også nevnt som Gitlev.

13. generasjon

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

Lars sin far: Mikkel Løvik gift med
Lars si mor: Ukjent
Mikkel er nevnt i 1602-1618. Han bodde på Åvendal i 1603. Lars hadde to barn som er kjent: Lars og Jens.

Bjørn sin far: Jørgen Lauritson Århus gift med
Bjørn si mor: Ukjent
Jørgen bodde i Sokndal, på Åros bruk 1. Han hadde tre barn som er kjent: Bjørn, Inger og ei datter gift med Ommund Haneberg.

Halvor sin far: Ukjent
Halvor si mor: Ukjent

Liv sin far: Ukjent
Liv si mor: Ukjent

Jakob sin far: Ukjent
Jakob si mor: Ukjent

Guri sin far: Ole Jakobson Store Rosland gift med
Guri si mor: Karen Torsdatter
Karen ble gift andre gang med Isak Nikolausson Immerstein. De hadde to barn som er kjent: Eli og ei datter gift med Asbjørn Tollakson Omdal i Heskestad.
Karen og Ole var bønder på bruk 1 på Store Rosland i Sokndal. Kari var fra Forsand. Hun blir nevnt med ære i 1629 da hun i spissen for 12 kvinner kommer den dødsdømte Dorete Ribland til unnsetning. Karen og Ole Hadde fire barn som er kjent: Guri, Tore, Stenvor og Claus.

Iver sin far: Ukjent
Iver si mor: Ukjent

Karen sin far: Ukjent
Karen si mor: Ukjent

14. generasjon

Mikkel sin far: Ukjent
Mikkel si mor: Ukjent

Jørgen sin far: Ukjent
Jørgen si mor: Ukjent

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Karen sin far: Ukjent
Karen si mor: Ukjent
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar