lørdag 1. februar 2014

Da freden kom


Sigurd Teodor og Irene Fjelde sammen med Irenes niese Vivi(t.v.)
 
Jeg arvet noen dokument etter bror til min morfar, Sigurd Teodor Fjelde. I ei notisbok fant jeg denne beretningen fra dagen da freden kom.

Dette var antakelig en stil han skrev like etter krigen i forbindelse med et kurs han tok:

"Da freden kom var jeg på stålverket. Der blev en hel røre av, for der gikk så mange rygter om, at nå var krigen slutt. De første rykter kom på lørdag i uken før fredsuken.

Mange av arbeiderne gikk hjem lenge før dagen var slut, og det gjorde jeg også. Men vi hørte fra forskjellig hold, at freden ikke var så langt unna.

På mandag måtte vi gå på arbeid igjen. Jeg hadde ettermiddagsskift den dagen, men da klokken blev fem, fikk vi se en hel del mennesker samle sig oppe ved kontrollen, og da gikk vi også opp.

Da vi kom opp, fikk vi se at direktøren stod på ballkongen, og holdt en tale. Han kunne med sikkerhet si at krigen var slutt. Da blev der stor jubel.

Han takket arbeiderne for gott samarbeide i det fem lange krigsår. Så fikk vi fri resten av uken med full lønn. Til slutt sang vi en nasjonalsang, og så gikk vi glade hjem.

Da var jeg ikke sen om å vaske meg, og skifte klær, for jeg tenkte så på å få ut radioapparatet.

Ganske riktig, akkurat da båten kom, da stod vi i kø, og da var det ikke længe etter, før jeg fikk gå hjem med mitt.

Det blev ikke mer festing av det med mig, end at jeg sat hjemme og lyttet, og var glad over, at den forferdelige krigen var slutt."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar