lørdag 27. februar 2016

Karen og Ole Tengesdals etterkommere

Tengesdal, Høle

Oldeforeldrene mine, Karen og Ole Tengesdal, var begge fra Høle-området. Familien var bønder på Kjosavik fra 1885 til 1901 og Tengesdal fra 1901 til 1917. I 1917 solgte de garden og flyttet til Stavanger. Her bodde de på ulike adresser.,

Karen og Ole annonserte garden på Tengesdal til salgs i 1910, men fikk ikke solgt. I Digitalarkivet opplyses det om en Ole Tengesdal født 1860 som emigrerte til Amerika i 1910 på grunn av fattigdom. Det er mulig at Ole prøvde seg en tur til Amerika, siden han ikke fikk solgt gården i 1910. Men Ole var på Tengesdal under folketellingen i 1910, så det er vel mest sannsynlig at han kun søkte om emigrasjon, men at det ikke ble noe av?

Karen med døtrene Karoline, Gurine og Olava og barnebarnet Magnus.


Jeg har i andre artikler fortalt om Karen og Ole Tengesdal sin historie og slekt. I denne artikkelen vil jeg se litt på deres barn, barnebarn og oldebarn.

Thorvald Tengesdal

Marselius Tengesdal
Ole Marselius ble født i 1885. Han emigrerte til Amerika første gang 30. mars 1903. Ankomststed var da Illinois. Han må ha vært tilbake i Norge en tur ikke lenge etter, for i innvandrerregister i USA er det notert at han ankom New York 4. februar 1910 fra Southampton med skipet Adriatic. Han var på dette tidspunkt ugift. Da broren Thorval døde i 1949, står Marselius i dødsannonsen som "fraværende". Dette tolker jeg som at han fremdeles levde i USA og at han var ugift. Hva som ellers skjedde med Marselius har jeg ikke klart å finne ut av.

Aftenbladet 29.08.1949
Thorval Tengesdal
Torvald ble født 6 oktober 1888. I 1904 var en Thorvald Tengesdal på 17 år registrert som innvandrer til Boston, Suffolk, Massachusetts. Hvis dette er Karen og Oles sønn, har han kommet tilbake til Norge igjen. For under folketellingen i 1910 bodde han heime hos foreldrene på garden på Tengesdal. Han døde i Stavanger 26. august 1949 på Dale asyl, 60 år gammel. Han var ugift, men hva han ellers har drevet på med, har jeg ikke klart å finne ut av.

Olava og Martin Tengesdal
Martin Tengesdal
Martin ble født i 1891 og døde i 1972. Han ble gift med Marta Andreasdatter Kopperdal. Han emigrerte til Amerika i 1910 sammen med broren Marselius, men kom snart tilbake til Norge igjen og bosatte seg i Stavanger. 

Her er en oversikt over Marta og Martin Tengesdal sine barn:

1. Kari gift med Johannes
2. Andreas
3. Molly gift med Peder
4. Margit gift med Ola

Olava Sandvik

Olava Sandvik
Olava ble født i 1896 og døde i 1950. Hun ble gift i 1919 med Lars Jørgensen Sandvik (1892-1928). De bodde først i Stavanger, men flyttet til Jørpeland i 1923. Etter at Olava ble enke, arbeidet hun som vaskehjelp på skolen på Jørpeland. Lars var stålverksarbeider.

Her er en oversikt over Olava og Lars Sandvik sine barn:

1. Johanna ble født 10. desember 1919 og døde i 1982. Johanna var enslig. Hun bodde sammen med familien inntil alle var gift eller flyttet ut. Etter den tid bodde hun hos sin søster Klara. Johanna var mye syk, blant annet av epilepsi.
2. Klara ble født 23.november 1920 og døde i 1992. Hun ble gift med Marton Ravnås (f.1919). Klara og Marthon bodde på Førland. Marthon var stålverksarbeider. De hadde en sønn, Torodd(f.1956).
3. Jørgen ble født 8. april 1922 og døde i 1968. Han ble gift med Lilly Kjøllevik (f.1922). Lilly og Jørgen bodde på Tungland. Jørgen var stålverksarbeider. De hadde fem barn: Odd Leif (f.1946). Bjørn Reidar (1948-1949). Bjørn Reidar (f.1949). Øyvind (f.1954). Stein (f.1958).
4. Oskar ble født 10. februar 1924 og døde i .2010 Han ble gift med Eli Fjelde (f.1932) De bodde på Tungland. Eli og Oskar hadde fire barn: Torild Irene (f.1957), Lars Ove (f.1960), Ole Einar (f.1963) og Sissel (f.1965).                    
5. Lars Otto ble født 6. August 1925 og døde i 1958, kun 32 år gammel. Lars var mye syk, og led blant annet av epilepsi. Han bodde på Jørpeland og arbeidet på stålverket. Han var ugift.
6. Magnus ble født 8. juli 1927 og døde i 1983. Han var gift med Rigmor Håversen (f.1933) fra Stavanger. De bodde på Jørpeland. Magnus var stålverksarbeider. De hadde to sønner, Gaute Otto (f.1960) og Frode (f.1963)
7. Alf Odd ble født 21. august 1929 og døde i d.1988 Han ble gift med Martha Afdal (f.1934) fra Voss. Martha og Alf var misjonærer på Taiwan for Misjonssambandet. De var bosatt på Voss når de var i Norge. De hadde fem barn: Maris (f.1961). Laila (f.1963). Arnulf (f.1964). Oddbjørg (f.1967). Anders (f.1969).

Aftenbladet 12.11 1918

Maria Tengesdal
Maria ble født i 1897 og døde i 1918, kun 21 år gammel. Maria bodde sammen med foreldrene både på Kjosavik, Tengesdal og i Stavanger. Familien bodde på Hundvåg når Maria døde. Høsten 1918 herjet spanskesyken på sitt verste i Stavangerområdet. Det er derfor mulig at dette var årsaken til Marias tidlige død.

Karoline Aanonsen med tantebarna Lars, Johanna og Oskar Sandvik

Karoline Aanonsen
Karoline ble født i 1901 og døde i 1983. Hun var gift med Ole Andreas Aanonsen. De bodde i Stavanger.

Her er en oversikt over Karoline og Ole Andreas sine barn:

1. Gunnvor gift med Harry
2. Otto gift med Irene
3. Kåre gift med Berit
4. Otilie gift med Karl
5. Olaf
6. Henny gift med Thorleif
7. Mangor gift med Tora
8. Tordis gift med Martin
9.  Jarle gift med Eli
10. Magne
11. Anny gift med Knut


Aftenbladet 24.07.1957

Gurine Kristensen
Gurine ble født i 1904 og døde i 1957. Hun ble gift med Henrik Nikolai Lind Kristensen (1900-1960). De bodde i Stavanger.

Her er en oversikt over Gurine og Henrik sine barn:

1. Oskar ble født i 1926 og døde i 1927 av lungebetennelse.
2. Gabriel Emil ble født 1. desember 1929. Han ble gift med Emma Marie Jakobsen (f.1934). De hadde to barn; Ernst (f.1960) og Ann Elisabeth (f.1968)
3. Harald Georg ble født 4. februar 1933 og gift med Åse Kristine Meling (f.1937) De hadde tre barn, Jone Henrik (f.1962). Pål Andre (f.1967. Erlend (f.1973)
4. Sverre Karl ble født 25. november 1935 og gift med Gerd Rosenvold (f.1934). De hadde en sønn, Robert (f.1963)
5. Solveig Gunhild ble født 2. februar 1939 og gift med Karl Torjer Skjæveland (f.1939). De hadde to barn: Hildegunn (f.1963) og Dag (f.1970)


Aftenbladet 7.10 1983

Aftenbladet 30. juni 1972

Aftenbladet 14. mai 1925

Aftenbladet 5. mars 1929
lørdag 20. februar 2016

Johanne og Jørgen Sandviks etterkommere

F.v. Lars, Tøri og Jørgen Sandvik

Mine oldeforeldre, Johanne og Jørgen Sandvik, var fra henholdsvis Tysvær, Skjoldastraumen og Skjold. Familien bodde på Sandvik-garden i Tysvær fram til ca. 1915. Da solgte oldemor garden og flyttet til dattera Anna Lea på Jørpeland.

Johanne (1860-1924) var av gammel Sandvikslekt, med røtter fra Sandvikgarden på Kårstø i Tysvær tilbake til 1500-tallet. Hun giftet seg med Jørgen Søvik fra Søvik i Skjoldastraumen. De bosatte seg på Sandvik og tok Sandvik som etternavn. Jørgen døde av lungebetennelse i 1912. Johanne solgte garden i 1915 og flyttet til Jørpeland.

Jeg har i andre artikler fortalt om Johanne og Jørgen sin historie og slekt. I denne artikkelen vil jeg se litt på deres barn, barnebarn og oldebarn, så langt jeg har oversikt.

Helmer og Maggi Solgård. Maggi er datter av John og Marie Sandvik

John Sandvik
John var eldst i søskenflokken og født i 1886. Han ble gift med Marie Sandvik som var en fjern slektning. De bodde først i Stavanger, men flyttet til Jørpeland i 1925. John døde i 1937, så vidt passert 50 år. Marie ble 88 år og døde i 1974. Marie og John fikk ni barn.

Her er en oversikt over Marie og John sine barn og deres etterkommere:

1. Judit Johanne f.1912 d.2008 gift med Arnold Gundersen f.1912. De bodde på Jørpeland og hadde to døtre. Marit (f.1945) gift med Kåre Østerhus og Jette (f.1950).
2. Mary Josefine f.1918 gift med Toralf T. Førland (1914-1993). De bodde på Tungland, Jørpeland og hadde to barn. Sissel Marie (f.1943) gift med Rolf Tungland og John Terje (f.1949) gift med Ellen Torunn Førland.
3. Olaf Johan f.1919 gift med Anne Karine Strand f.1922. De bodde på Tungland og hadde tre barn. Jostein (f.1949), Knut (f.1953) gift med Wenche Byberg og Odd Kjell (f.1955) gift med Solveig Norland.
4. Leif Emil f.1922 d.2002 gift med Signe Margareth Tungland f.1923. De bodde på Jørpeland og hadde fire barn. Jan(f.1949) gift 1. gang med Brit Bugge. Gift 2. gang med Marit Haugen. Geir (f.1952) gift med Møyfrid Rege. Ingeborg (f.1960) gift med Audun Jøssang. Liv Margrethe (f.1964).
5. John Martin f.1923 gift med Eva Tau f.1929. De bodde på Tau og hadde to barn. Tove Oddny (f.1953) gift med Anfinn Fiskå. Janne Merete (f.1963)
6. Alice Lillian f.1925 gift med Johnny Ruud. De bodde i Oslo. Alice flyttet til Jørpeland etter at hun ble enke.
7. Ingfrid Solveig (Ninni) f.1926 d.2010 Gift med Karl Bjørheim (1927-2010). Ninni og Karl bodde på Jørpeland og hadde fire barn: Jens Kåre (f.1957), Stein Magne (f.1958), Jan Audun (f.1963). Kjell Inge (f.1966).
8. Margith (Maggi) f.1927 gift med Helmer Solgård f.1926. Maggi hadde dattera Ellen fra før hun ble gift. Maggi og Helmer bodde på Tungland, men flyttet til sentrum av Jørpeland på sine godt voksne dager. De hadde to barn. Helga (f.1953). Mette (f.1957) gift med Magnus Skavland.
9. Lars Arthur f.1930 gift med Ingeborg Bjørheim f.1936. Ingeborg og Lars bodde på Jørpeland og hadde to barn. John (f.1960) og Sigrid (f.1966)

Anna og Olaus Lea

Anna Lea
Anna var den eldste av søstrene og nummer to i søskenflokken. Hun ble født i 1887 og døde på Jørpeland i 1974, 87 år gammel. Hun ble gift med Olaus Lea (1885-1947), som var baker i Tysvær når de treftes. Anna og Olaus flyttet til Jørpeland når de giftet seg. Her startet de butikk og bakeri i Vågen. Olaus drev også med frakt av varer med den såkalte «Leabåten».

Sofie Lea

Her er en oversikt over Anna og Olaus sitt barn:
1. Sofie, født i 1910, men døde allerede året etter av hjernebetennelse.

Erikka og Ingebret Tungland 
Tøri Hersdal
Tøri var nest eldst av de fem søstrene. Hun ble født i 1890. I 1910 var hun i tjeneste i butikken til søsteren Anna Lea på Jørpeland. Tøri ble gift med Ole Hersdal (1885-1865) fra Tysvær. Familien bosatte seg på Jørpeland fra om lag 1923. Tøri døde i 1974, 84 år gammel. Tøri og Ole fikk fem barn.

Her er en oversikt over Tøri og Ole sine barn og deres etterkommere:
           
1. Marie f.1919 d.1995 gift med Arne Gausel (f.1918 d.1991). De var bosatt i Sandnes og hadde fire barn: Anne Marie (f.1944), Turid Johanne (f.1946), Odd Reidar (f.1949) og Jane Linda (f.1954).
2. Johanna f.1921 d.1933
3. Olene f.1923 d.1978 gift med Hans Chr. Bærheim og bosatt i Stavanger
4. Olav f.1925 gift med Aslaug Hetland (f.1929). De bodde først på Jørpeland, senere på Bryne. De hadde seks barn. Torunn (f.1953). Jane (1955-1996). Ole f.1958 gift med Møyfrid Undheim. Karl (f.1959). Arne (f.1961). Svein (f.1969)
5. Jørgen f.1932 gift Herborg Annie Løvmo (f.1934). De bodde på Jørpeland og hadde fire barn. Arild (f.1958). Jan (f.1960). Bjørn Ove (f.1966). Anne Lise (f.1971).

Olava og Lars Sandvik

Lars Sandvik
Lars er min farfar og var nummer fire i rekken av søsknene. Han var gift med Olava Tengesdal(1896-1950) og de bosatte seg først i Stavanger, senere på Jørpeland (fra 1922). Lars døde av lungebetennelse i 1928. Olava og Lars hadde sju barn.

Her er en oversikt over Olava og Lars sine barn og deres etterkommere:
           
1. Johanna f.1919 d.1982. Hun bodde på Jørpeland.
2. Klara f.1920 d.1992 gift med Marton Ravnås (f.1919). De bodde på Jørpeland og hadde en sønn, Torodd (f.1956)
3. Jørgen f.1922 d.1968 gift med Lilly Kjøllevik (1922-2008) De bodde på Tungland og hadde fem barn. Odd Leif (f.1946). Bjørn Reidar (1948-1949). Bjørn Reidar (f.1949). Øyvind (f.1954). Stein (f.1958) gift med Møyfrid Helland.
4. Oskar f.1924 d.2010 gift med Eli Fjelde (f.1932). De bodde på Tungland og hadde fire barn. Torild Irene (f.1957) gift med Audun Apelset. Gift andre gang med Egil Tjensvold. Lars Ove (f.1960). Ole Einar (f.1963) gift med Astrid Ritland. Sissel (f.1965) gift med Peder Jenssen.
5. Lars Otto f.1925 d.1958. Bodde på Jørpeland.
6. Magnus f.1927 d.1983 gift med Rigmor Håversen (f.1933). De bodde på Jørpeland og hadde to barn. Gaute Otto (f.1960). Frode (f.1963)
7. Alf Odd f.1929 d.1988 gift med Martha Avdal (f.1934). De bodde på Taiwan og Voss. De hadde fem barn. Maria (f.1961). Laila (f.1963). Arnulf (f.1964). Oddbjørg (f.1967). Anders (f.1969) gift med Oddveig Muren.
 
Jørgen Sandvik
Jørgen var den yngste av de tre brødrene. Han ble født på Sandvik i 1895 og døde på Jørpeland i 1968. Han ble gift med Dorthea Kvindesland (1901-1944). De var halvt søskenbarn. Jørgen var baker hos svogeren Olaus Lea i Vågen på Jørpeland. Dorthea og Jørgen fikk to barn.

Her er en oversikt over Dorthea og Jørgen sine barn og deres etterkommere:

1. Johanna f.1925 d.2011. Johanna bodde på Jørpeland
2. Berit Judit f.1929 d.2010 hun ble gift med Audun Stokka (1927-2003). De bodde på Jørpeland og hadde tre barn. Dorthe (f.1951). Karl (f.1957). Jorunn (f.1959).

Stavanger Aftenblad 09.06.1915

Olene Sandvik
Olene var nummer seks av søsknene. Hun ble født i 1897 og ble kun 18 år gammel.

F.v. Jørgen, Tøri, Tora og Anna, alle født Sandvik

Erika Elisabeth Tungland
Erika var nest yngst av søsknene. Hun ble født i 1900. Erika ble gift med Ingebret Tungland(1892-1962). De bodde på Tungland. Erika og Ingebret fikk fem barn.

Her er en oversikt over Erika og Ingebret sine barn og deres etterkommere:

1. Torleif Severin f.1921 gift med Liv Vatland (f.1920). De bodde på Tungland og hadde tre barn. Grethe (f.1943) gift med Tor Egil Fjelde. Aud (f.1948) gift med Oddvar Berge. Terje (f.1950).
2. Johanna f.1923 d.2003 gift med Torkel Botnehagen (f.1922). De bodde på Tungland og hadde fire barn. Ella (f.1950) gift med Leif Melberg. Anne Kristine (f.1954) gift med Tormod Nessa. Ole Inge (f.1956) gift med Reidun Lea. Jorunn (f.1966) gift med Tore Vestre.
3. Johannes f.1924 d.2001 gift med Tordis Tungland (f.1933). De bodde på Tungland og hadde to barn. Ingve (f.1958) gift med Arna Hodnefjell. Tone (f.1961).
4. Ingolf f.1927 d.1930
5. Ingolf f.1933 gift med Gudrun Solberg (f.1937). De bodde på Tungland. 

Tore og Thomas Tungland

Tora Johanna Tungland
Tora var den yngste i søskenflokken. Tora ble født i 1902 og døde i 1983. Hun ble gift med Tomas Tungland. De bodde på Jørpeland, hvor Tomas var stålverksarbeider. De hadde ikke barn.

Misjonskvinne på tur. Nr. to fra høyre, Anna Lea.
Nummer seks fra høyre, Tøri HersdalKilder:
*Erik Bakkevig: Erik Eriksen Hesthammer og Eli Jacobsdatter Askelands forfedre og
   slekt (hefte og tavle)
*Nils Dybdahl-Holte: Tysvær gards og ættesoge.
*Erik Bakkevik: Sunnhordland-slekter II

lørdag 13. februar 2016

Karen og Martin Eftelands etterkommere

Efteland
Oldeforeldrene mine, Karen Gjertine og Martin Efteland, kom henholdsvis fra Sokndal og Bjerkreim. Karen vokste opp på Vinje, mens Martin vokste opp i Bjerkreim.

Familien bodde på Efteland i Helleland fra Karen og Martin ble gift i 1882 fram til 1899, året etter at Karen døde. Etter ett år i Bjerkreim, flyttet Martin og barna tilbake til Efteland. Her ble de fram til garden på Efteland gikk konkurs i 1905. Da flyttet familien tilbake til Bjerkreim. Martin døde i januar 1908.

Jeg har i andre artikler fortalt om Karen og Martin Eftelands historie og slekt. I denne artikkelen vil jeg se litt på deres barn, barnebarn og oldebarn så langt jeg har oversikt.
Fra Vinningland. Guri nummer tre bak fra venstre. Fred Olsen
bak til venstre og Ingeborg Olsen nummer fire bak fra venstre

Guri Belinda Vinningland
Guri Belinda, kalt Guri, ble født 18. august 1883 og døde i 1969 Hun ble gift med Klaus E. Vinningland. Guri og Klaus var bønder på Vinningland bruk 5. Etter at Guris far døde i 1908, ble søsknene spredd. Guri fikk tjenestearbeid på garden til søskenbarnet, Gudrun Gjedrem og hennes mann Arne Gjedrem, på Gjedrem i Bjerkreim. Da hun giftet seg med Klaus i 1920, flyttet hun til Vinningland.

Her er en oversikt over Guri og Klaus Vinningland sitt barn:

1. Jorunn f.1923 d.2002. Hun ble gift 1973 med Odd Siqveland (1926-2003). Jorunn overtok heimegarden på Vinningland, og fortsatte med å drive den også etter at hun ble gift med Odd. De fikk ingen barn. Da de ble pensjonister, solgte de jorda, men skilte ut huset og fortsatte å bo der.
Bryllupsbilde av Jorunn og Odd Siqveland

Jakob Lorentz
Jakob Lorents ble født 4. august 1885. Han fikk kun leve ett år, og døde 7. september 1886.
F.v. Inga, Guri og Ingeborg Efteland

Ingeborg Olsen
Ingeborg ble født 13. august 1887 og døde i 1949. Hun ble gift med blikkenslager Fredrik Olsen ca. 1920. Før Ingeborg ble gift, arbeidet hun blant annet på Kverneland fabrikker. Fredrik, kalt Fred, ble født i Halden. Han hadde en sønn fra før han ble gift med Ingeborg. Ingeborg og Fred hadde ingen barn sammen. De bodde i Wesselsgate i Stavanger, i et hus hvor han hadde verksted i kjelleren.
Jacob Efteland
Jacob Efteland
Jacob ble født 9. september 1889 og døde i USA 12. september 1938. Jacob reiste til USA i 1909, kun 20 år gammel. Den første tiden hadde han tjeneste på gardsbruk i Martin Walsh, North Dakota. Han ble innrullert som soldat for USA under 1. verdenskrig. I armeen fikk utdannelse innen saniteten og tjenestegjorde i ulike treningsleirer i USA, sist i Tacoma i Washington. Hva han gjorde og hvor han bodde etter krigen, vet jeg ikke. Han døde i Montana og var da kalt Jack Eftland. Han var ugift.

Her kan du lese mer om Jackob Efteland

Inga Fjelde
Inga ble født 10. oktober 1892 og døde 30. mars 1973. Hun ble gift i 1920 med Tomas Emil Fjelde (1893-1959). Etter farens død, var Inga tjenestepike på Ramsland gard i Helleland, senere på Mortvet gard på Madla. På Madla traff hun Tomas, og de flyttet til Tungland på Jørpeland etter at de ble gift. Inga var heimeværende husmor, mens Tomas i hovedsak arbeidet på Stålverket. De ble frelst i 1932, og var etter det aktivt med i Misjonssambandets arbeid på bedehuset på Jørpeland.
Inga Fjelde

Her er en oversikt over Inga og Tomas sine barn:
           
1. Tore Ernst f.1921 d.2015 gift med Ester Beathe Sundstrøm (1924-1977). De bodde på Tungland. Ester og Tore hadde fire barn: Ingrid Synnøve (f.1946), Ellen Torunn (1949), Helga (f.1952) og Tor Finn (f.1955).
2. Kurt Marton f.1923 d.1993 gift med Hanna Tungland (1924-2010). De bodde på Hana i Sandnes. Hanna og Marton hadde to barn: Turid (f.1952) og Bjørg Mary (f.1956)
3. Sverre Luis f.1926 d.2015 gift med Tordis Ommundsen (1928-2006). De bodde på Tungland. Tordis og Sverre hadde tre barn: Tron Ivar (1952-2007), Ina Sylvia (f.1957) og Sigve (f.1965).
4. Ingrid Tordis f.1930 d.2015 gift med Per Tungland  (f.1930). De bodde på Vaulen i Stavanger. Ingrid og Per hadde tre barn: Svein Martin (f.1955), Egil (f.1959) og Inger Brit (f.1962).
5. Eli f.1932 gift med Oskar Sandvik (1924-2010). De bodde på Tungland. Eli og Oskar hadde fire barn: Torild Irene (f.1957), Lars Ove (f.1960), Ole Einar (f.1963) og Sissel (f.1965).


Klikk her hvis du vil lese om Karen og Martins forfedre

Inga på besøk hos søster Guri Vinningland
sammen med Ingas barnebarn Svein og Torild

F.v. Søsknene Tore Fjelde og Eli Sandvik (barn av Inga) og deres eneste
søskenbarn på morssiden, Jorunn Siqveland (datter til Guri)
Bildet er tatt på Vinningland.


Kilder:
*Lisabet Risa: Bjerkreimboka I-III

*Jan Alsvik: Folk i Strand 1lørdag 6. februar 2016

To veier fra Lomeland til Jørpeland

Karen Tengesdal (t.v.) med tre døtre og et barnebarn

Søster mi Torild og mannen Egil Tjensvold er begge oppvokst på Jørpeland, og de ble gift i 2008. Begge har røtter fra Gjesdal, og det fra samme gard - Lomeland.

Egil er vokst opp i Åveien på Jørpeland, sammen med to søsken og foreldrene Bodil og Alf Tjensvold. Alf ble født på Varhaug på Jæren. Her kjøpte foreldrene hans gard da de giftet seg i 1936, samme året som Alf ble født. Etter 1,5 år på Jæren, måtte de gi fra seg garden på grunn av at den ble tatt tilbake på odel. Foreldrene flyttet da til Strand og kjøpte i 1947 et lite småbruk på Heggheim i Strand. Alf giftet seg med Bodil Sedberg, og de bosatte seg på Jørpeland hvor Alf var stålverksarbeider.

Lomeland (Google)

Svanhild og Enevald Tjensvold
Alfs foreldre het Svanhild og Enevald Tjensvold. Enevald (1912-1982)  ble født på Bryne, mens farfaren kom fra garden Tjensvold i Time, hvor slakta kan føres tilbake til begynnelsen av 1600-tallet. Enevalds mor kom fra garden Edland i Gjesdal.

Svanhild Tjensvold ble født utenfor ekteskapet i 1909. Mor hennes het Anna Lomeland. Anna arbeidet på Ullvarefabrikken på Ålgård, og måtte ha med seg lille Svanhild på jobb. Hun lå den første tiden i en liten kasse ved siden av mors arbeidsplass, mens mor var på jobb.
Fra Stavanger Aftenblad 14.2 1936

I folketellingen i 1910 nevnes Svanhild, som Svanhild O. Lomeland, men jeg har ikke funnet ut hvem som er far hennes. Hun giftet seg i 1936 med «løsarbeider Enevald Abrahamsen Tjensvold». I følge lysningsannonsen i Aftenbladet 14. februar, het Svanhild på den tid Berg til etternavn. Om hun da hadde vært gift med en Berg, eller om Berg kan være farens etternavn, vet jeg ikke.

Arbeidere ved Ullvarefabrikken (foto: flickskriver.com)

Svanhild ble ei gammel dame, Hun døde på Jørpeland i 2005, 96 år gammel. Hun hadde da bolig i Wallemveien. Svanhild og Enevald fikk tre barn: Alf, Helga og Anna.
Anna og Søren Lian
Svanhild si mor het Anna Lomeland og ble født i 1884. Hun bodde den første tiden heime på Lomeland, mens hun arbeidet på Ullvarefabrikken på Ålgård. Anna fikk datteren Svanhild i 1909. I 1918 giftet hun seg med Søren Sørensen Lian fra Sør-Audnedal på Sørlandet. De bodde da på Berland på Ålgård. Etter det har jeg ikke funnet noe mer om Anna.

Fra Stavanger Aftenblad 30.9 1938

Da Søren døde i 1938, 50 år gammel, var ikke Anna nevnt i dødsannonsen. Heller ikke Svanhild. Om Anna var død, eller om de var skilt har jeg ikke klart å finne ut av. Søren hadde vært gift en gang tidligere. Under folketellingen i 1910 var han nevnt som arbeider på Ullvarefabrikk, han var gift med Theodora Lian og de bodde på Lilleager, søndre Undal i Sør-Audnedal. Theodora og Søren hadde da sønnen Konrad.

Gunhild og Esaias Lomeland
Anna Lomeland Lian var datter til Gunhild Andreasdatter Lomeland og Esaias Olsen Hareland. Gunnhild ble født i 1848. Hun giftet seg i 1870 med Esaias fra Hareland. De bodde den første tiden etter at de var gift, på Esaias sin heimegard, Hareland. Hareland ligger like sør for Skurve industriområde. Etter en tid flyttet de til Lomeland og overtok deler av Gunhild sin heimegard. De fikk åtte barn: 1. Rakel Maria. 2. Johan. 3. Engel Tomine. 4. Elen Amalia, bodde på Ålgård. 5. Olava. 6. Ole Magnus, bodde på Ålgård. 7. Anna. 8. Gunhild.

Fra Lomeland

Inger Gurine og Andreas Lomeland
Gunhild ble født og vokste opp på Lomeland, mellom Ålgård og Oltedal. Hun var datter til Andreas Olsen Lomeland f.1814 og Inger Gurine Adamsdatter Berge. Inger Gurine og Andreas drev bruk 1 på Lomeland. De hadde seks barn: 1. Ola. 2. Gurine. 3. Gunhild. 4. Ane Gurine. 5. Rakel. 6. Anna.

Etterkommere av Guri og Ola Lomeland
Andreas var sønn til Guri og Ola Lomeland. Guri og Ola hadde seks barn. Nest eldste barnet deres het Guri. Guri fikk ei datter som het Maria. Maria fikk ei datter som het Karen. Karen fikk ei datter som het Olava. Olava fikk en sønn som het Oskar Sandvik og er far til Torild Tjensvold. Dermed er Torild og Egil 6.menninger. Slekt, om enn ikke særlig nært.
Under har jeg satt opp disse slektene i en tabell for oversiktens skyld. Jeg har også tatt med slektsrekka til Lomelandslektas mest kjente person, Christian Bjelland. Han stammer fra Guri og Ola Lomelands datter Jorine.

Christian Bjelland


Ola Ådnesen Lomeland f.1775 f.1838 gift i 1802 med enka Guri Sikveland (1770-1825). De var bønder på Lomeland i Gjesdal. De hadde seks barn. 1. Jorine 2. Guri 3. Ane 4. Oline 5. Andreas 6. Ola.

Guri Olsdatter Lomeland f.1805 gift i 1827 med Torger Svensen Fosse. De drev bruk 2 på Lomeland. De hadde sju barn: 1.Syvert. 2. Guri. 3. Ola. 4. Maria. 5. Ane. 6. Rakel. 7. Talette Gurine.
Andreas Olsen Lomeland f.1814 gift i 1842 med Inger Gurine Adamsdatter Berge. De drev bruk 1 på Lomeland. De hadde seks barn: 1. Ola. 2. Gurine. 3. Gunhild. 4. Ane Gurine. 5. Rakel. 6. Anna.
Jorine Olsdatter Åreskjold f.1803 gift Kristian Aslaksen Årreskjold. De bodde på Årreskjold ved Sviland. De hadde tre barn. 1. Guri 2. Olene 3. Karen Jorina
Maria Torgersdatter Lomeland f.1836 gift med Mathias Knutsen Tengesdal f.1831. De var bønder på Lomeland i 1861, på Nordland i Høle i 1865, men flyttet til Tengesdal i Høle antakelig i 1866. Maria ble enke i 1876 og flyttet til Høgsfjord i 1877. De hadde seks barn: 1. Karen Gurine. 2. Gurine. 3. Thaletta. 4. Kristian. 5. Marthin. 6. Gine.

Gunhild Andreasdatter Hareland f.1848 gift i 1870 med Esaias Olsen Hareland. Bodde på Hareland i sju år, deretter på Lomeland. De fikk åtte barn: 1. Rakel Maria. 2. Johan. 3. Engel Tomine. 4. Elen Amalia. 5. Olava. 6. Ole Magnus. 7. Anna. 8. Gunhild.
Olene Bjelland f.1831 d.1911. Hun ble gift med Rasmus Hansen Bjelland (1826-1920). De bodde først på Årreskjold, senere Frøyland på Riska og endte opp på Eiganes i Stavanger. Rasmus var i hovedsak bonde, men fra ca. 1890 arbeidet han for sønnen Christian Bjelland. De hadde seks barn. 1. Marie 2. Christian 3. Hans 4. Jørgine 5. Rakel Olene. 6. Ole Martin
Karen Tengesdal f.1861 og døde i 1929. Hun ble gift med Ole Torkelsen Kjosavik (1860-1925). De var bønder på Kjosavik i Høyland fra 1885 til 1901 og Tengesdal fra 1901 til 1917. Etter det bodde familien flere steder i Stavanger. De hadde sju barn. 1. Marselius. 2. Torvald. 3. Martin. 4. Olava. 5. Maria. 6. Karoline. 7. Gurine.
Anna Lomeland f.1884 gift i 1918 med Søren Sørensen Lian fra Sør-Audnedal. Bodde på Berland i Gjesdal. Begge arbeidet på Ålgård Ullvarefabrikk. Anna fikk datteren Svanhild utenom ekteskapet i 1909.
Christian Bjelland f.1858 d.1927. Gift med Thora Mathea Mauritzen. Senere giftet han seg på ny med Berta Gustava Rambøl. Christian bodde de 10 første år på Årreskjold ved Sviland. Etter det bodde han i Stavanger. Han startet Chr. Bjelland AS. Han fikk sju barn i første ekteskap. 1. Gunhild Jorina 2. Rangvald 3.Sverre 4. Olga 5. Kirsten 6. Christian 7. Thora Margrethe
Olava Sandvik f.1896 d.1950. Hun ble gift med Lars Jørgensen Sandvik (1892-1928) fra Tysvær. De bodde først i Stavanger, men flyttet til Jørpeland i 1922. Lars var stålverksarbeider, mens Olava var renholder på skolen. De hadde sju barn. 1. Johanna. 2. Klara. 3. Jørgen. 4. Oskar. 5. Lars. 6. Magnus. 7. Alf.
Svanhild O. Lomeland Berg Tjensvold født i 1909 d.2005. Gift i 1936 med Enevald Tjensvold (1912-1982). De bodde først på Varhaug, men flyttet til Heggheim i Strand i 1947. På sine gamle dager flyttet de til Jørpeland. De hadde tre barn: 1. Alf. 2. Helga. 3. Anna.
Rangvald Bjelland f.1886 gift med Frida Helen Kristine Ungerer. Gift andre gang med Dagny Christensen. Overtok som leder av Chr. Bjelland AS etter faren. Tre barn i første ekteskap og to i andre. 1. Wilhelm Christian. 2. Fridtjof Rangvald. 3. Sverre. 4. Berit. 5. Jan Petter.
Oskar Sandvik f.1924 d.2010. Gift med Eli Fjelde (f.1932) fra Jørpeland. De bodde på Tungland, men flyttet til Wallemsveien i 2009. De hadde fire barn. 1. Torild Irene. 2. Lar Ove. 3. Ole Einar. 4. Sissel.
Alf Tjensvold f.1936 gift med Bodil Sedberg f.1936 fra Jørpeland. De bodde i Åveien på Jørpeland og Alf var stålverksarbeider. De hadde tre barn: 1. Guri. 2. Egil. 3. Bjørn.
Wilhelm Christian Bjelland f.1913. Gift med Signe Loennechen. Overtok som leder av Chr. Bjelland etter faren.
Torild Tjensvold f.1957. Gift i 2008 med Egil Tjensvold. De bor på Tungland. Torild er fotterapeut.
Egil Tjensvold f.1965. Oppvokst på Jørpeland. Arbeidet en periode på stålverket, deretter i Nordsjøen som oljearbeider. Gift med Torild Apelseth (f. Sandvik) i 2008. Bor på Tungland.
Christian Bjelland f.1954 overtok som leder i Chr. Bjelland etter faren.


Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Ola Aurenes: Høyland gards og ættesoge
Ola Aurnes: Christian Bjelland og han ætt
Søren Arneson: Gards- og ættesoga for Gjestal
Eivind Smith: Riska gardar og tettstad
arkivverket.no/Digitalarkivet
wikipedia.no


torsdag 4. februar 2016

Historien om Steinhagen


Steinhagen 1976

-Der kommer Oskar. Nå skal han helt sikkert spørre om å få kjøpe tomt. Gjør han det, svarer vi ja!

Det var Sigrid Voll som sa dette til mannen Ole Voll. Året var 1953 og far, Oskar Sandvik tenkte på å skaffe seg tomt før han stiftet familie. Far ble en kristen som 26-åring og fant seg snart venner på bedehuset på Jørpeland. Ei av dem han fikk et spesielt forhold til var Eli Fjelde. Etter hvert ble de kjærester og de giftet seg nyttårsaften 1955. Mor Eli var født og oppvokst på Tungland. Far sin bror, Jørgen, og kona Lilly hadde kjøpt tomt på Tungland i 1947 og bygget seg hus der. Så det var ikke unaturlig for far å lete etter tomt i dette området.

Helmer Solgård sitt hus. Mor og far har fått opp grunnmuren.
Garund Ueland har gravd ut tomta.
foto: da.no widerøe

Sigrid og Ole Voll hadde gard på øvre Tungland. Også de var trofaste misjonsvenner på bedehuset, og de var omgangsvenner med mors foreldre Inga og Tomas Fjelde. Kanskje de derfor hadde hørt nyss om at far var på jakt etter tomt, siden Sigrid forutså fars ærende denne dagen. Far hadde gruet seg veldig for å oppsøke Sigrid og Ole, men mottakelsen var over all forventning. Visst skulle han få kjøpe tomt på garden deres!


Samme bilde som over, i fullt format.

Neste spørsmål var så hvor tomten skulle være. Like sør for selve gardsbygningene lå et område som ble kalt for Steinhagen. Dette lå på oppsiden av riksvei 13, mens Tunglandsmyra lå på nedsiden av veien. I dag ligger blant annet Aske-bygget og Byggmakker på Tunglandsmyra. Steinhagen var et naturlig område for husbygging, med tilknytning til riksveien. Navnet fikk området av naturlige grunner, stein på stein.

Steinhagen 1977

Når far fikk løfte om å kjøpe, var han den første som fikk kjøpe tomt i dette området. Det var åtte tomter, fra der hvor Gustav Selvik bodde og til der Sigrid og Ole Voll sinn sønn Kjell senere bygde. Far kunne derfor velge mellom alle disse åtte tomtene. Han falt mest for tomta der Kjell Voll bor, med utsikt mot Jørpeland. Men han ville først rådføre seg med broren Jørgen og kona hans. Begge disse var ikke i tvil. Det var absolutt finest lenger inne på området, mente de. Og far lot seg overtale. Valget falt på tomt nummer tre fra sør. Siden far var den første til å kjøpe tomt, fikk han bruke Steinhagen som navn på tomta.

Selma og Hilmar Voll Tungland nærmest. Sigrid og Ole Voll i midten.
Bringen i bakgrunnen. (foto da.no Widerøe)

Mens far og Ole  Voll holdt på å stikke ut tomta, kom Helmer Solgård bort til dem. Han var nygift med fars søskenbarn Maggi født Sandvik. Helmer fikk løfte på tomt av Ole Voll, og fikk tildelt nabotomta til far mot sør. Far gjorde ikke noe på den nykjøpte tomta de første årene. Det gjorde imidlertid Maggi og Helmer, som fikk opp sitt hus ikke lenge etter.


Far Oskar, med meg på fanget og Torild.  Steinhagen 1961 

På vårparten 1956 flyttet mor og far inn i andre etasje i Solgård sitt hus. Her var det en egen utleieleilighet i andre etasje, mens Maggi og Helmer bodde i første etasje. Mens mor og far bodde hos Solgård, ryddet far tomta, gravde ut hus grunnen og fikk bygd huset ferdig til innflytting ca. 12. februar 1963.

Dette bildet er tatt en gang på 1990-tallet

Da var familien blitt fire. Torild ble født i 1957 og jeg i 1960. Ei uke etter innflytting kom nummer tre, Einar, mens siste i rekken, Sissel, ble født i 1965. Det var et enormt arbeid far la ned med tomta. Området ned mot riksveien var myr, mens resten var ei stor steinrøys. Jeg husker selv de svære grøftene som far gravde i myra, og som han fylte opp med stein fra lenger oppe på tomta. Mange av steinene var for store til å flytte, så de ble delt med hammer og meisel.

1965 (foto: da.no wideroe)

Etter hvert kom det hus på alle åtte tomtene, pluss ei niende på oversiden av Kjell Voll. De som bygde husene var fra sør mot nord, med årstall tomta ble kjøpt i parentes: Målfrid og Gustav Selvik(1958), Maggi og Helmer Solgård, mor og far, Ruth og Garund Ueland(1958), Eva og Thor Førland(1958), Johannes Hidle(1957), Beate og Per Eie(1960), Marit og Kjell Voll og på oppsiden av Kjell Voll(1958), Margrete og Hjarrand Thorsen(1963).


Mormor Inga Fjelde på tur langs R13 ved Steinhagen,
med meg i vogna og Torild ved siden av.  1961.

Nå er området totalt forandret med både bolighus, boligblokk og industribygg.  Flere av de opprinnelige beboerne er flyttet og noen er døde. Mor og far solgte huset i Steinhagen  i 2009 og flyttet til Jørpeland sentrum.

Slik så det ut i 2012

Aftenbladet 19.02.1953


Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Muntlig overlevering fra Oskar Sandvik og Helmer Solgård
aftenbladet.no