lørdag 15. februar 2014

Peder Stud og Tord Tordsen


Strand kyrkje. (foto fornminner.no)
 
I morfar Tomas Fjelde si slekt, er det to prester som jeg stammer fra. Begge var prester i Strand på begynnelsen av 1600-tallet og gift med samme kone.

Kirka på Strand
Allerede kort tid etter at kristendommen kom til Norge, ble det bygget kirke på Strand. Denne lå på samme sted som nåværende kirke står. Kirka var sannsynligvis ei stavkirke. Første gang kirka er omtalt er i år 1280.

I 1620-årene var strandbuene i gang med å bygge ny kirke. Den ble bygget tett inn til den gamle. Byggingen foregikk fram til midten av 1630-årene. Denne kirka var i bruk fram til ny og større kirke ble bygd. Nykirka ble innviet 4. november 1874, og er i bruk fremdeles.

Peder Stud
Peder ble født ca. 1550. Hvor han ble født vites ikke, men han er nevnt i Suldal i 1579. Presten i Suldal var da innklaget til Domkapitlet i Stavanger for forsømming av embetet. Han ble fradømt embetet for en periode på tre år. I denne perioden skulle Peder Stud være prest. Peder ble prest i Strand en gang etter 1593 og var i embetet fram til sin død i 1616.

Peder var gift og hadde fire barn da han kom til Strand. Hvem han var gift med er ukjent, men kona dør like etter at familien kom til Strand. Peder giftet seg på ny med den minst 30 år yngre og 18 år gamle Marta Thorsdatter Tjentland i 1598. Med den nye kona får han seks barn. Jeg stammer fra Peder gjennom to av disse barna, Samuel f.1603 som giftet seg til Fiskå og ei datter født 1612 som giftet seg til Heggheim. Etter at Peder døde, giftet Marta seg med Tord Tordsen, som var kapellan under Peder.

Peder må ha vært en respektert prest, for i 1611 ble han valgt som medlem i Domkapitlet i Stavanger. Etternavnet Stud kommer, i følge Jan Alsvik, av «Studiosus» eller noe liknende. Det må bety at han var en studert mann.

Tord Tordsen
Peder sin kapellan het altså Tord. Når og hvor han ble født er usikkert. Peder Barkved mener han er den første strandbu som ble prest, mens Jan Alsvik ikke har funnet noe om fødested. Han døde i ca.1640. Tord blir noen steder kalt for Thore Thoresen.

Tord var altså kapellan under Peder Stud. Da Peder døde, gjorde Tord som skikken var, han giftet seg med presteenka og flyttet inn i prestegarden. Kona Marta var da 37 år og hun og Tord fikk to barn sammen. Det var ei datter som giftet seg til Stavanger og sønnen Peder. Jeg stammer fra Tord gjennom Peder Tordsen. I 1622 kjøpte Tord en part av Tjøstheim. Her bodde han fra ca.1632 til sin død. Sønnen Peder overtok da garden.

Når en ny prest skulle kalles, var det ingen automatikk i at kapellanen skulle overta. Skikken var at den som ville bli prest måtte søke på stillingen. Deretter måtte han preike i kirka for at menigheten skulle få mulighet til å uttale seg om hvem de ville ha. Når folket hadde sagt sitt, fikk noen av lederne i sognet fullmakt til å ta ut den av søkerne som de ville ha. Disse skrev så et kallsbrev til presten. Dette brevet tok han med til biskopen som skulle eksaminere kandidaten. Gikk eksaminasjonen greit, ble saken sendt til lensherren som bekreftet ansettelsen på kongens vegne.

Tord fikk sitt anbefalingsbrev av tidligere borgermester i Stavanger Kristian Nilsen, lensmann i Idse skipreide Peder Barkved, lensmann i Høle Torbjørn Bersagel, Peder Voster, Knut Bjørheim, Ivar Jørpeland, Ole Strand, Anders Forsand, Tore Forsand, Simon Gjesteland, Torstein Frafjord og Gunnbjørn Rossevik. Brevet er underskrevet 3. november 1616.

Valget falt ikke i fogd Jørgen Lauritsen sin smak. Han anket avgjørelsen inn for Domkapitlet. Her møtte prost Jonas Jonssen som vitne. Prosten sa at han ønsket Nils Olsen Meelfar som ny prest, men bekreftet at folket ville ha Tord og at han var lovlig valgt. Tord ble derfor frikjent og fikk fortsette som sokneprest i Strand.

Etter Tords død overtok Peder Stud sin sønn Hans som prest. Hans ble gift med Elen Christensdtr. Trane, prestedatter fra Høyland. Hans døde ikke lenge etter at han ble prest og kona giftet seg med kapellanen Bernt Pedersen Amdal. Bernt var prest i Strand ei kort tid, men flyttet til Gjerstad i Aust Agder og overtok som sokneprest der, en gang før 1660.


Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Holger Barkved: Soga um Strand

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar