lørdag 1. februar 2014

Jakob Efteland til Amerika


Jack Eftland

Mormor Inga Fjelde, stod ved komfyren og laget middag til familien på sju. Men tankene hennes var ikke ved grytene denne dagen. Det var en dag på høsten 1938.

Minstedattera Eli på 6-7 år stod på den plassen hun likte seg best, ved mors skjørtekant. Hun så opp på mora og så at tårene trillet ned over ansiktet. Mor forklarte hvorfor dette var en tung og vanskelig dag for henne.

Bjerkreim og Efteland
Men vi starter noen tiår tidligere. I 1875 var det folketelling i Norge. På lensmannsgarden i Bjerkreim var Gunnhild og Tønnes Bjerkreim gårdsfolk. Tønnes var i tillegg til bonde, også lensmann og gjestgiver. Det var flere tjenere på garden under folketellingen. En av dem var Karen, datter til Gunnhilds bror på hennes heimegard Vinge(Vinje) i Sokndal. Nå tjente hun på garden til onkel og tante. En annen som var tjener dette året, var Gunnhild og Tønnes sitt barnebarn Martin. Han var sønn utenom ekteskapet, av lensmannens eldste barn Tollef.

Sokndal kirke hvor Karen og Martin ble gift i 1882

31. oktober 1882 var det bryllup i Sokndal kirke. Karen og Martin hadde blitt glade i hverandre og lovet nå troskap til døden skillet dem ad. Etter at bryllupet var vel i havn, flyttet de nygifte til en gard på Efteland i Helleland, som Martins onkel Nils Gitlesen hadde solgt til dem. Martins far Tollef var kausjonist. Tollef hadde på den tid overtatt garden i Bjerkreim etter sin far Tønnes.

Her kan du lese om Jack Eftlands far og søsken i Bjerkreim

Jack Eftlands mor og hennes søsken sin historie

Ti måneder etter bryllupet, ble det første barnet, Guri, født på Efteland. To år senere kom barn nummer to, Jakob Lorents. Han døde imidlertid allerede året etter, kun 13 måneder gammel. Deretter kom det tre nye barn, Ingeborg i 1887, Jakob 9. september 1889 og Inga i 1892.

Jakob sine søstre, f.v. Inga gift Fjelde,
Guri gift Vinningland og Ingeborg gift Olsen

Familien opplevde en tragedie våren 1898. Da fikk mor Karen lungebetennelse og døde kun 48 år gammel. Kort tid etter flyttet Martin og barna fra Efteland og tilbake til Bjerkreim. Under folketellingen i 1900 bodde familien i Bjerkreim og Martin var jernbanearbeider. I 1901 var de imidlertid tilbake på Efteland, men garden gikk konkurs i 1905. Familien flyttet da trolig til Vinningland. Martin døde i 1908, 55 år gammel.

Jakob Efteland

Barna ble deretter spredt. Ved folketellingen i 1910 var Guri tjenestepike på Gjedrem i Bjerkreim. Ingeborg arbeidet på Kverneland fabrikker på Jæren, mens Inga var i tjeneste på garden Ramsland i Helleland.

Til Amerika
Jakob emigrerte til Amerika i 1909, året etter at faren døde. Da var han 20 år gammel. Han reiste antakelig sammen med sitt to år yngre søskenbarn, Arne Birkrem (1892-1929). Jakob er registrert i en folketelling i USA i 1910. Da bodde han i Martin, Walsh i North Dakota, hos en svenske som het Carl Freeman. Carl var 34 år og bodde sammen med mora Johanne(60) og søsteren Josie(22).

Neste gang det var livstegn fra Jakob var i 1917. Da hadde han endret navnet sitt til Jack Eftland. Han var da innrullert i det amerikanske forsvaret i forbindelse med den første verdenskrig. Han bodde på det tidpsunkt i Washakie Country, Wyoming.

Kanskje var hans inntreden i den Amerikanske hæren et resultat av polfarer Roald Amundsen sin aksjon for å «verve norskamerikanske bønder til skyttergravene.» Amundsen reiste våren 1917 i de norskamerikanske områdene, og holdt foredrag og appeller om viktigheten av å kjempe mot tyskerne i den 1.verdenskrigen. Amundsens foredrag gav «forbløffende resultater», ifølge John A. Gade, amerikansk marineattaché i Skandinavia. 

Jack Eftland sitt registreringskort i det amerikanske
forsvar datert 5. juni 1917

I 1919 hadde Stavanger Aftenblad en oversikt over rogalendinger som deltok i den 1. verdenskrigen. Her dukket Jakob Efteland og Arne Birkrem sine historier opp:

Stavanger Aftenblad 15. februar 1919

Stavanger Aftenblad 15. februar 1919

Så gikk det 20 nye år og vi er tilbake til kjøkkenet på Tungland på Jørpeland. Mormor Inga sto over grytene på kjøkkenet og gråt, mens mor mi Eli sto og så på. Det hadde nettopp kommet bud fra Amerika. Mormors bror Jakob Efteland, nå altså kalt Jack Eftland, var død 12. september 1938, 49 år gammel. Dødsårsaken var matforgiftning etter at han hadde spist bedervet hermetikk.

Jack Eftland 
I dødsattesten står det at han døde i Montana og at det var uvisst om han var gift. I lokalavisen The Billings Gazette  sto en liten notis dagen etter (13.09.1938) at Jack døde:


Teksten på utklippet er uklart, men har stå at Jack i mange år hadde vært gardsarbeider i Hillington og at han var krigsveteran fra 1.verdenskrig. Det står også at han døde etter to dager på det lokale sykehuset. Han hadde ikke nær familie i USA, kun et ukjent søskenbarn i Ingomar.

 
Jack M. Eftland sin gravsten (findagrave.com)


Her står at Jakob ble født i 1888. Riktig årstall er 1889.
Kilder:
aftenbladet,no
Lisabet Risa: Bjerkreimboka
Amerikanske internettsider
Tor Bomann-Larsen: Roald Amundsen En biografi
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar