lørdag 1. februar 2014

Husmenn på Nag


Malene og Tore Nag

Noen av de siste husmenn i Strand, var mine tipp oldeforeldre Malene og Tore Nag. De var husmenn på Runnene på Nag.

Tore overtok Runnene etter sine foreldre i 1854, det året han giftet seg med Malene Henriksdatter Nag (født Strand). Ved bryllupet ble Tore kalt «Inderst. Soldat». Året før de ble gift fikk de en sønn som het Marselius, men han døde omtrent samtidig med bryllupet. Etter bryllupet fikk de ytterligere åtte barn. Seks av disse vokste opp.

Stavanger Aftenblad 21. desember 1927

En artikkel om Thore Nag og broren Bjørn Grøtnes

Barna deres var Marselius som altså døde 1 år gammel. Neste ble også kalt Merselius. Han omkom på sjøen som voksen. Nummer tre var Thor, som emigrerte til Amerika. Henrik var neste mann. Han bodde i Stavanger, mens etterkommere av han har overtatt Runnene. Etter Henrik var det så mi oldemor Eli, som ble gift med Tore «Flåden» Fjelde. Nummer seks het Serina og ble gift med Thomas «Tommes» Seljeskog. Deretter ble det født to døtre som begge het Berta. Den første døde av kikehoste et halvt år gammel, mens den andre døde i fødselen. Sistemann var Bertel som emigrerte til Amerika og ble far til 15 barn og stefar til tre.

Tore Nag med fire av barna

Malene Nag døde av astma i 1904, 77 år gammel. Tore ble svært gammel. Han døde i 1927 hele 97 år. På slutten var han svak. Han hadde festet en krok i taket på soverommet. Til kroken festet han et tau som han brukte til å hale seg opp av senga. Dette siste var det barnebarnet Sigurd Teodor Fjelde som fortalte til Josef Tungland(oldebarn).


Husmannsplassen Runnene.
Tegning Hallvard Ramsfjell (fra Martin Nag: Tresko)

Det var bonde Erik Eriksen Nag som eide Runnene. Husmannsseddelen som han skrev til Tore Nag er bevart. På den står følgende:

Malene og Tore Nag

Huus Mandssedel
Underskrivne Erich Erichsen Naig kjender herved at have Leiet og Fæstet, ligesom jeg herved Leier og Fæster til Thore Thoresen Naig for ham og hans Eventuelle Enkes levetid, saa lenge hun i ugift stand forbliver, et under min Eiende Gaarde Part Naig, Mat. 13/2 i Strand Tinglag, og beliggende Indengjeres Huusmandsplass, kaldet Ronnerne, tillige de indenfor den saa kaldte Erich Hauen, med en Fæstning sum af 70 Sp – er halvfirsenstyve Spedsidaler, som er Betaldt.

Dog bemerkes at hans Moder, Eli Bjørnsdatter, uforhindret, har Ret at Bruge den del av Plasset, som hun Efter den i sin tid havde tildelt Huus Mandssedel.
Samt at han i Aarlig Afgift svare 1 Spd. – er En Spesdsidaler i Penge, samdt 12 Arbeids Dage efter Tilsigelse af den hele Plas.
I Gaardens udmark skal Fæsteren have for den hele Plas at Beite 1 ku og 12 Faar, hvilken han holder i Stølen 6 a 7 Uger om Sommeren.
Fæsteren skal tilhave den Tare han du med Stor Hau, og det Brendsel du over Storhau.
Ligeledes tilhører Fæsteren det Brensel i de saa kalte Roner Tøer.
For øvrigt skal Fæsteren holde sig Loven om Huusmansvæsenet Efterrettelig.

Dette er Bekreftelse Under min Gaard i Vitterligheds Vidners Over Vær.

Til Vitterlighed  Naig, den … 1854

Asgaut Thoresen Nag (Tore sin bror) og hans slekt

Kvinneforening på Runnene i 1917. Samlingen er hos Malene og Tore si datter 
Serina Seljeskog (nr.3 foran f.v.). Hun og mannen Tommes bodde på 
Runnene sammen med hennes far fram til han døde. Deretter bygde Serina og 
Tommes eget hus på Barka.(foto: Martin Nag: Tresko)Kilde: 
Hefter av Martin Nag
Jan Alsvik: Folk i Strand
1 kommentar:

  1. Interessant. Eg kjenner stort sett ikkje slekter i Strand om omegn, sjølv om eg har greiner bakover på den sida av fjorden. Men det er fint å få samla noko av det gamle. Eit trekk ved unge slekter, også i dag, er at dei bryr seg lite om fortida. Då kjem eg på Johan Falkberget: "Kaster du fedrenes historie fra deg - som deg uvedkommende - da miste5r du dfet faste punkt i tilværet. Ille er den faren." - Det er sjølvsagt ikkje meint religiøst, men kulturelt og historisk.Difor er det fint at du samlar for slekt og vener. mvh Nils dh.

    SvarSlett