mandag 17. februar 2014

Onkel Sigurd Teodor Fjelde


F.v. Tomas og Inga Fjelde, Bertel Naig, Irene og Sigurd Fjelde.
Foran: Marton og Sverre Fjelde

Irene og Sigurd Teodor Fjelde var tante og onkel til mi mor. De bodde i første etasje i familiehuset på Tungland, mens mors familie bodde i andre etasje.

Sigurd var yngste sønn til Eli og Tore «Flåden» Fjelde. Han ble født på Øvre Fjelde i 1899, som den yngste av sju søsken. Da foreldrene solgte garden og flyttet til bylandet i 1909, ble han med på flyttelasset. Det samme var han da foreldrene flyttet tilbake til Jørpeland i 1920.  De flyttet da inn i et nybygd hus på Tungland. Sigurd og foreldrene slo seg til i første etasje, mens broren Tomas som var nygift, flyttet inn i etasjen over.

To år etter at han flyttet til Jørpeland, fikk han arbeid på Stålverket. I 1952 fikk han, sammen med 54 andre, fortjenestemedalje for 30 års ansettelse ved bedriften. Han fortsatt på Stålverket i enda 14 år, fram til han ble pensjonist i 1966. Sigurd(t.h. på bildet) sin arbeidsplass var hele tiden på kaien. Her var han i hovedsak kranfører.

I 1929 døde far til Sigurd, og han og mora ble igjen i leiligheten. Men allerede året etter var han brudgom, og bruden flyttet selvsagt heim til Tungland. I 12 år delte ekteparet leilighet med brudgommens mor. Hun hadde ei egen stue hvor hun oppholdt seg og sov.

Hvem var så den utkårede brud? Jo, hun het Irene Larsen og var fem år yngre enn Sigurd. Irene ble født i Bodø og var datter til Anna Emilie (f. Kristoffersen) og Strømme Larsen. Anna var født i Ramfjord i Tromsø kommune, mens Strømme var født på Rosvold i Målselv kommune. Etter at Anna og Strømme giftet seg i ca. 1888 bodde de noen år i Målselv. I 1893 flyttet familien, som da var blitt fire, til Bodø. I Bodø fikk Anna og Strømme ytterligere åtte barn.

I 1913 flyttet den nest eldste sønnen til Anna og Strømme til Jørpeland, hvor han fikk arbeid på Stålverket. Fem år senere kom resten av familien etter, med ett unntak. Eldste sønnen Sofus ble igjen i Bodø ett år, han flyttet så til Bergen og senere til Amerika. Strømme døde i 1927. Året etter flyttet Anna og de tre yngste døtrene (Irene, Emilie Josefa og Solveig Altina) til Hillevåg i Stavanger. Irene hadde også en kort periode hatt arbeid på Raufoss.

Sigurd Fjelde (t.v.) ved et "Jern og metall" jubileum

I 1930 flytte så Irene tilbake til Jørpeland og ble gift med Sigurd Teodor Fjelde. De fikk ingen barn. I min ungdom hadde jeg mye kontakt med Irene og Sigurd – eller onkel og tante som jeg kalte dem. Jeg arvet ei bokhylle etter dem. I denne fant jeg bl.a. ei bok der Sigurd hadde limt inn lønnslippene fra stålverket i perioden 1930-1938. I 1930 var normal arbeidstid 48 timer per uke. Timelønnen var kr.1,14, til syke kassen ble det betalt kr. 0,40 per uke og til hjelpekassen kr.0,50 per uke. Fra november 1931 gikk timelønnen ned til kr.1,05 og økte ikke før i april 1937. Da gikk den opp til kr.1,15. Sykekassen lå da på kr.0,90 og hjelpekassen fremdeles på kr.0,50. Siste lønnsøkning kom på nyåret 1938. Lønnstillegget var da på 9 øre.

Bak i boka har Sigurd limet inn kontrollmerker for en Singer symaskin. For denne symaskinen har de betalt kr.210,-. Det står ingen ting om når maskinen ble kjøpt, men jeg antar det var like etter krigen. I denne notisboka har Sigurd også skrevet tre stiler. Han har antakelig tatt et eller annet kurs like etter krigen. Disse stilene gir noen tidsbilder. Den ene stilen forteller om hvordan Sigurd opplevde frihetsdagen 8. mai 1945. Den heter «Da freden kom» og kan leses i et tidligere innlegg på bloggen. De andre to vil komme etter hvert.

Lønnsslipper ved årsskiftet 1931-32

Irene og Sigurd var ivrige medlemmer av Arbeiderpartiet. Einar Gerhardsen var deres store ideal. De leste bøker både om han og av han. I 1994 var det EU avstemming i Norge. Tre dager før avstemmingen besøkte jeg Irene. Hun var da enke og tanken var nok ikke like klar som den hadde vært. Jeg spurte henne hva hun skulle stemme ved EU-avstemmingen. «Det blir vel Arbeiderpartiet denne gangen også», var svaret jeg fikk.

Irene og Sigurd Teodor Fjelde

Irene og Sigurd var mye på sjøen og fisket. Med egen båt og egen brygge, lå forholdene godt til rette. Ellers var de ivrige kryssord-løsere og fjernsynstittere. Da NRK fjernsynet begynte sine sendinger i 1960, var fjernsynsapparatet på plass i stua på Tungland. På midten av 1980-tallet bekjent både Irene og Sigurd at de var blitt kristne. Sigurd døde 16. oktober 1989, 90 år gammel. Irene døde 13. april 1997, neste 93 år.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar