lørdag 1. februar 2014

Farfar Lars Sandvik


 
Farfar Lars Jørgensen Sandvik ble født på garden Sandvik ved Kårstø i Tysvær kommune i 1892. Det har bodde slektninger på Sandvik-garden i minst 11 generasjoner, helt tilbake til 1500-tallet.

Foreldrene til Lars, Johanna og Jørgen, overtok halve Sandvik-garden i 1887, to år etter at de giftet seg. Den andre halvdelen fikk Johannas søskenbarn Jakob Eriksen Sandvik.

Jørgen og Johanna hadde 7 barn, født mellom 1886 og 1900. I 1912 døde Jørgen av lungebetennelse. Johanna drev garden videre i tre år fram til våren 1915. Da solgte hun garden ut av slekta, og flyttet til dattera Anna, som i mars 1910 var flyttet til Jørpeland sammen med mannen Olaus Lea.

Johanna døde på Jørpeland i 1924. Johanna og Jørgens eldste sønn John, bodde i 1915 i Stavanger. Omtrent på den tid heimegarden ble solgt, flyttet Lars til broren John. Her arbeidet han bl.a. som fisker. I 1919 ble Sandvik-garden igjen til salgs. Nygifte Lars ønsket å kjøpe denne tilbake til slekta, men da han kom til Tysvær var garden allerede solgt. Han ble derfor ikke bonde i Tysvær. Etter ytterligere tre år i Stavanger flyttet han med kone og tre barn til Jørpeland, og ble pusser på Stålverket.            

På Jørpeland bosatte familien seg i svoger Olaus Lea sitt hus, bruk 40 "Sørheim" i Vågen. Familien bodde i 2.etasje. Sommeren 1923 flyttet søstera Tøri Hersdal og familien inn i 1. etasje. Olaus hadde i tillegg et rom i 1.etasje.

Boforholdene var kummerlige. Lars og familien var på det meste 8 personer. Tøri med familie var 7. Med andre ord 4 voksne og 11 barn bodde i dette lille huset. Far husker at onkelen ofte brukte kosteskaft for å banke i taket, hvis det ble for mye bråk i etasjen over. Han fortalte også at på kalde vinterdager frøs duggen fra pusten til is i skråtaket der han sov.

I løpet av tida på Jørpeland kom tre nye barn til verden. Men Lars ble ikke gammel. I desember 1928 var farmor 1 måned på vei med barn nummer sju. Da skjedde det ufattelige. Farfar fikk lungebetennelse og døde to dager før jul kun 36 år gammel. Da satt farmor igjen med 6 barn i alderen 1 til 9 år, og altså 1 måned på vei med nummer 7. I ei tid uten utbygd trygdesystem var selvsagt dette på alle måter en katastrofe for familien.

Nevnes kan også at Sandvik garden i Tysvær i 1953 igjen kom i slektas eie. Hans Jakob Sandvik kjøpte garden, men han måtte gi den fra seg igjen på 1980-tallet da Statoil eksproprierte den for å bygge Kårstø-anlegget. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar