lørdag 1. februar 2014

Farfar Lars SandvikFarfar Lars Jørgensen Sandvik ble født på garden Sandvik ved Kårstø i Tysvær kommune i 1892. Det har bodde slektninger på Sandvik-garden i minst 11 generasjoner, helt tilbake til 1500-tallet.

Foreldrene til Lars, Johanna og Jørgen, overtok halve Sandvik-garden i 1887, to år etter at de giftet seg. Den andre halvdelen fikk Johannas søskenbarn Jakob Eriksen Sandvik.

Jørgen og Johanna hadde 7 barn, født mellom 1886 og 1900. I 1912 døde Jørgen av lungebetennelse. Johanna drev garden videre i tre år fram til våren 1915. Da solgte hun garden ut av slekta, og flyttet til dattera Anna, som i mars 1910 var flyttet til Jørpeland sammen med mannen Olaus Lea.

Lysningsannonse i Aftenbladet 16.09.1919

Johanna døde på Jørpeland i 1924. Johanna og Jørgens eldste sønn John, bodde i 1915 i Stavanger. Omtrent på den tid heimegarden ble solgt, flyttet Lars til broren John. Her arbeidet han bl.a. som fisker. I 1919 ble Sandvik-garden igjen til salgs. Nygifte Lars ønsket å kjøpe denne tilbake til slekta, men da han kom til Tysvær var garden allerede solgt. Han ble derfor ikke bonde i Tysvær. Etter ytterligere tre år i Stavanger flyttet han med kone og tre barn til Jørpeland, og ble pusser på Stålverket.            

På Jørpeland bosatte familien seg i svoger Olaus Lea sitt hus, bruk 40 "Sørheim" i Vågen. Familien bodde i 2.etasje. Sommeren 1923 flyttet søstera Tøri Hersdal og familien inn i 1. etasje. Olaus hadde i tillegg et rom i 1.etasje.

Boforholdene var kummerlige. Lars og familien var på det meste 8 personer. Tøri med familie var 7. Med andre ord 4 voksne og 11 barn bodde i dette lille huset. Far husker at onkelen ofte brukte kosteskaft for å banke i taket, hvis det ble for mye bråk i etasjen over. Han fortalte også at på kalde vinterdager frøs duggen fra pusten til is i skråtaket der han sov.

I løpet av tida på Jørpeland kom tre nye barn til verden. Men Lars ble ikke gammel. I desember 1928 var farmor en måned på vei med barn nummer sju. Da skjedde det ufattelige. Farfar fikk lungebetennelse og døde to dager før jul, kun 36 år gammel. Da satt farmor igjen med seks barn i alderen ett til ni år, og altså en måned på vei med nummer sju. I en tid uten utbygd trygdesystem, var selvsagt dette på alle måter en katastrofe for familien.

Nevnes kan også at Sandvik garden i Tysvær i 1953 igjen kom i slektas eie. Hans Jakob Sandvik kjøpte garden, men han måtte gi den fra seg igjen på 1980-tallet da Statoil eksproprierte den for å bygge Kårstø-anlegget.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar