lørdag 1. februar 2014

Mormor Inga Fjelde


Inga Efteland levde sine første barneår på garden Store Efteland i Helleland, gardsnr. 36 og bruksnr. 2. Hun ble født i 1892. Foreldrene hennes, Karen og Martin, giftet seg i 1882 og flyttet umiddelbart til Efteland.

Før de ble gift var de begge tjenere på garden til Martins far, som også var Karens søskenbarn. Martin var født utenom ekteskapet og vokste opp hos mor si på nabogarden til faren. Han hadde god kontakt med faren under oppveksten. Faren var kausjonist da Martin kjøpte Efteland.

På Efteland drev familien garden fram til 1905. Karen døde i 1898, 48 år gammel. Martin var da alene med fire barn i alderen seks til femten år. Mormor måtte det første skoleåret gå til skolen fra Efteland til Helleland, en strekning på mange kilometer.

Dette var en stor belastning for henne, så Martin tok familien med tilbake til Bjerkreim, hvor han var født og oppvokst. Martin var jernbanearbeider i ett år, men flyttet tilbake igjen til Efteland ca. 1900. Da fortsatte han å drive garden Efteland fram til han gikk konkurs i 1905.

På grunn av konkursen ble garden solgt og Martin sin halvbror, Tønnes måtte ut med beløpet som far deres hadde kausjonert for. Martin og familien flyttet da tilbake til Bjerkreim. Hvor de nå bosatte seg er uklart, men Martins barnebarn Jorun Vinningland, mente at de bodde på Vinningland. Martin døde i 1908, 55 år gammel.                                                                                     

Inga med dattera Eli.

Mormor var altså 16 år og foreldreløs i 1908. De første årene etter farens død tilbrakte hun som tjenestejente på Helleland. Senere tjente mormor hos familien Mortvet på Gimle gård på Madla (i nærheten av golfbanen). På et ungdomshus på Madla traff hun så Thomas, som hun giftet seg med i 1920.

De flyttet samme år til Jørpeland, og der ble de boende resten av livet. De flyttet inn i nytt hus på Tungland, som de hadde bygget sammen med hennes svigerforeldre. I 1932 ble mormor og morfar frelst og hun ble bevart i troen til sin død. Hun var med i kvinneforening for NLM på Jørpeland.

Mormor på 80-års dagen 10.10.1972

Mormor var heimeværende husmor all si tid. Hun og morfar hadde en del omgang med Sigrid og Ole Voll. Etter at Thomas døde, bodde hun på Tungland så lenge det var helsemessig forsvarlig. Deretter bodde hun på omgang hos barna, før hun fikk plass på Blidensol sykeheim i Stavanger. Her døde hun i 1973. Hun hadde da vært dement i om lag 10 år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar