fredag 11. desember 2015

Inga Fjelde sin forfedre


Mormor Inga Fjelde i ungdommen
 
Inga var mi mormor. Hun var fra Efteland i Helleland. I ungdommen var hun tjenestepike blant annet på Helleland og Madla. På Madla traff hun Tomas Emil Fjelde og de giftet seg i 1920. De flyttet til Jørpeland like etter at de ble gift, og bodde da på Tungland.

Mormor

Inga Martinsdatter Efteland f.10.10.1892 d.30.03.1973 gift i 1920 med Tomas Emil Thoreson Fjelde. Inga og Tomas bodde på Tungland på Jørpeland. De hadde fem barn: Tore Ernst, Kurt Marton, Sverre Luis, Ingrid Tordis og Eli.

Oldeforeldre

Inga sin far: Martin Tolleivsson Bjerkreim f.19.08.1853 d.06.01.1908 gift 31.10.1882 med
Inga si mor: Karen Gjertine Jakobsdatter Vinje f.24.04.1850  d.18.04.1898.
Karen og Martin var bønder på Efteland i Helleland. De hadde fem barn: Guri Belinda, Jakob Lorents, Ingeborg, Jakob Lorenz og Inga.

Tipp oldeforeldre

Martin sin far: Tollef Tønneson Bjerkreim f.11.02.1834  d.16.02.1923
Martin si mor: Guri Malena Gitlesdatter Bjerkreim f.04.09.1829 d.09.03.1911
Guri Malene og Tollef fikk Martin utenom ekteskapet. De var naboer i Bjerkreim og Martin vokste opp hos mor, men arbeidet på garden hos faren som ungdom.
Tollef ble 15.04.1863 gift med Inger Mauritsdtr. Malmeim. De var bønder i Bjerkreim og hadde sju barn: Lina Emilia, Tønnes, Isak Cornelius, Maurits Johan, Isak Kornelius, Claus Gustav og Gunhild.
Guri ble 15.05.1860 gift med Anders Gullikson Sætre. De bodde i Bjerkreim og hadde fire barn: Gitle, Berthe, Serina og Serine Gemalia.

Tollef Tønnesson Bjerkreim
 
Karen sin far: Jakob Lorentz Larsson Vinje f.01.01.1807 d.1851gift 04.06.1835 med
Karen si mor: Ingeborg Andreasdatter Gaudland f.17.04.1812 d.16.07.1884
Ingeborg og Jakob Lorenz var bønder på Vinje i Sokndal. Garden er også kalt Vinge. De hadde seks barn: Serine, Grete, Lars, Andreas, Johannes og Karen Gjertine.

Tipp tipp oldeforeldre

Tollefs far: Tønnes Tolleivsson Bjerkreim f.21.03.1805  d.27.07.1885 gift 27.03.1833 med 
Tollefs mor: Gunhild Larsdatter Vinje f.03.04.1810 i Sokndal d.10.04.1883 
Gunnhild og Tønnes var bønder i Bjerkreim. De hadde elleve barn: Tolleiv, Lars, Lars, Ingeborg Marie, Gurine, Wilhelm Tobias, Claus, Isaach Cornelius, Ingeborg, Iver Johan og Ingeborg.

Gunnhild og Tønnes Bjerkreim
 
 
Guri Malenes far: Gitle Ådnesson Austdal f.26.02.1800  d.21.07.1854 gift 02.04.1828 med 
Guri Malenes mor: Berthe Nilsdatter Bjerkreim f.28.01.1810  d.01.08.1857 
Berthe og Gitle var bønder i Bjerkreim. De hadde elleve barn: Guri Malena, Ingeborg Theresia, Anne, Niels, Josephine Severine, Ane, Josephine, Bigael , Anders og to dødfødte jenter.

Jakob Lorentz sin far: Lars Mikkelsson Vinje f.1778 d.1851 gift 04.07.1803 med 
Jakob Lorentz si mor: Guri Jakobsdatter Indre Evje f.1774 d. 1864
Guri og Lars var bønder på Vinje i Sokndal. De hadde ni barn: Mikkel, Jakob Lorentz, Gunnhild, Grete Pernille og fem sønner som døde samme år de ble født.

Ingeborg sin far: Andreas Olsson Gauteland f.1780 gift 07.12.1810 med
Ingeborg si mor: Serine Johannesdatter Regedal f.1782 
Serine og Andreas var bønder på Gauteland i Sokndal. De hadde to barn som er kjent: Ingeborg og Ola. 

Tipp tipp tipp oldeforeldre

Tønnes sin far: Tollef Trondson Lauperak f.31.05.1753  d.12.11.1843 gift 29.06.1791 med 
Tønnes si mor: Ingeborg Villasdatter Bjerkreim f.10.02.1771  d.09.04.1852 
Ingeborg og Tollef var bønder i Bjerkreim. De hadde åtte barn: Berthe, Willas, Guri, Tron, Thønnes, Thønnes, Ingeborg Maria og Else Alette.

Ingeborg og Tollef sine forfedre

Gunnhild sin far: Lars Mikkelsson Vinje f.1778 d.1851 gift 04.07.1803 med 
Gunnhild si mor: Guri Jakobsdatter Indre Evje f.1774 d. 1864
Guri og Lars var bønder på Vinje i Sokndal. De hadde ni barn: Mikkel, Jakob Lorentz, Gunnhild, Grete Pernille og fem sønner som døde samme år de ble født.

Guri og Lars sine forfedre

F.v Inga og Tomas Fjelde, Fred og Ingeborg Olsen.
Ingeborg var mormors søster.
 
Gitle sin far: Aadne Mauritsson Eik f.11.06.1758  d.14.04.1837 gift 16.11.1783 med
Gitle si mor: Gunnvor Torgersdatter Maudal f.10.08.1760 d.12.06.1844 
Gunnvor og Aadne flyttet veldig mye. De bodde først i Gunnvors heim i Maudal. Deretter flyttet de til Eikelandsdal i Heskestad. Neste bosted var Urdal i Heskestad. Så flyttet de til Førland i Heskestad før de flyttet til heime garden til far til Aadne på Austdal i Bjerkreim. Neste stopp var et ukjent sted utenfor Bjerkreim, før de er tilbake i Bjerkreim og garden Berland. Flyttingen sluttet i 1804 da de var tilbake på Austdal. De hadde sju barn: Maurits, Asgerd, Torgi, Ingeborg, Johannes, Gitle og Aschier.

Gunnvor og Aadne sine forfedre

Berthe sin far: Nils Pederson Bjerkreim f.28.05.1768  d.29.03.1812 gift 13.11.1806 med
Berthe si mor: Ingeborg Larsdatter Birkeland f.16.07.1769  d.17.04.1838
Ingeborg var først gift med Tollef Hansson Bjerkreim. De hadde fem barn: Ingeborg, Hans, Malene, Kari og Kari. Nils hadde sønnen Willas utenom ekteskapet.
Ingeborg og Nils var bønder i Bjerkreim. De hadde to barn: Tollef og Berthe.

Ingeborg og Nils sine forfedre

Lars sin far: Mikkel Mikkelson Årrestad f.1736 d.1812 gift 25.05.1764 med 
Lars si mor: Gunnhild Torsteinsdatter Skjevrås f.1738 d.før 1801 
Gunnhild og Mikkel var bønder ei kort tid på Harveland og Hegdal i Sokndal, før de slo seg ned på garden Vinje. De hadde seks barn: Mikkel, Ola, Karen Gurina, Bernt Tomas, Bernt Tomas og Lars.

Gunnhild og Mikkel sine forfedre

Guri sin far: Jakob Jonson Sandsmark f.1738 d.1806 gift med
Guri si mor: Guri Jakobsdatter Egeland f.1741 d.1822 
Guri og Jakob var bønder på Indre Evje i Sokndal. De hadde fem barn: Jakob, Ola, Guri, Peder og Tollak.

Guri og Jakob sine fofedre

Andreas sin far: Ole Pederson Gauteland f.1747 d.ca.1806 gift 27.01.1780 med 
Andreas si mor: Ingeborg Andersdatter Urdal f.1748  d. 1809
Ingeborg og Ole var bønder på Gauteland i Sokndal. De hadde seks barn: Anders, Anne, Ellen, Inger, Peder og Ingeborg.

Ingeborg og Ole sine forfedre

Serine sin far: Johannes Kristofferson Store Regedal f.1738 gift 13.12.1764 med
Serine si mor: Karen Gurine Gundersdatter Kvam f.1747 
Karen og Johannes var bønder på Bøysmyr i Sokndal. De hadde ti barn: Kristine, Guri, Kristoffer, Gunnar, Gunnar, Gjertrud Marie, Gjertrud, Serine, Ingeborg og Karen Gurina.

Karen og Johannes sine forfedre
 

Efteland. Mormor vokste opp i det lille hvite huset midt på bildetKilder:
*Sem Austrumdal: Bjerkreims skipreida
*Petrus Valand/Olav Heskestad: Hetland skipreide i 450 år I og II.
*Søren Arneson: Gards- og ættesoga for Gjestal
*Gudtorm Mikkelson: Gjesdal indre del. Gards- og ættesoge
*Lisabet Risa: Bjerkreimboka I-III
*Jan Alsvik: Folk i Strand 1
*Jacob Sverre Løland: Sjernarøy bygdebok I Gard og ætt
*Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal Internett.
*m.fl.      Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar