tirsdag 1. desember 2015

Gunnhild og Mikkel Vinje sine forfedre

Fra Vinje (Vinge)
Mormor Inga Fjelde ble født på Efteland i Helleland. Mor hennes var fra Vinje (Vinge) i Sokndal og faren fra Bjerkreim. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Gunnhild og Mikkel Vinje sine forfedre.

8. generasjon

Mikkel sin far: Mikkel Halvorson Årrestad f.1694 d.1770 gift med
Mikkel si mor: Turid Jakobsdatter f.1693 d.1760 
Turid og Mikkel bodde på Årrestad i Sokndal. De hadde sju barn: Anne, Halvor, Gunnhild, Jakob, Torborg, Steffen og Mikkel.

Gunnhild sin far: Torstein Pederson Skjervås f.1690  d.1763 gift med
Gunnhils si mor: Guri Ellevsdatter Skjervås f.1704 d.1765 
Guri og Torstein bodde på Årrestad i 1727, men slo seg senere ned på Skjevrås i Sokndal. De hadde seks barn: Peder, Anne, Ellef, Malene, Gunhild og Ellef.

9. generasjon

Mikkel sin far: Halvor Steffenson Årrestad f.1651 d.1733 gift med
Mikkel si mor: Anne Torsteinsdatter Øvre Støle
Anne og Halvor bodde på Årrestad i Sokndal. De hadde fem barn som er kjent: Steffen, Jakob, Mikkel, Tollak og Marthe.

Turid sin far: Ukjent
Turid si mor: Ukjent

Torstein sin far: Peder Jonson f.1655 d. etter 1712 gift med
Torstein si mor: Malene Nilsdatter
Malene var gift første gang med Torstein Sigbjørnson Øvre Løvås. De hadde tre barn som er kjent: Gjermund, Nils og Gunnlaug.
Malene og Peder bodde på Øvre Løvås i Sokndal. Garden arvet Malene etter sin første mann Torstein. Malene og Peter hadde to barn som er kjent: Torstein og Jon.

Guri sin far: Ellef Larssen Mydland f.1659 d.1743 gift med
Guri si mor: Anne d.1738
Jeg kjenner ikke mye til Anne og Ellef. De solgte i 1689 sammen med Ellefs søster, Helga, sine parter i Mydland til Ola Larsen Mydland. Anne og Ellef hadde fire barn som er kjent: Lars, Ellen, Berte og Guri.

10. generasjon

Halvor sin far: Steffen Gullikson Årrestad gift med
Halvor si mor: Torborg Mikkelsdatter
Torborg og Steffen bodde på Årrestad i Sokndal. De hadde ni barn so er kjent: Gullik, Mikkel, Jakob, Lars, Halvor, Kari, Tora, Marete og Berte.

Anne sin far: Torstein Nilsson f.1625 d.1679 gift med
Anne si mor: Astrid Torgersdatter Bakke d. ca.1675 
Astrid og Torstein bodde på Øvre Støle i Sokndal. Åtte av deres barn er kjent: Jakob, Torger, Guri, Ingrid, Anne, Marte, Karen og Siri.

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Malene sin far: Niels Ommundson Haneberg f. 1602 d.1673 gift med
Malene si mor: Ellen Ingebretsdatter
Niels var gift første gang med ei ukjent kvinne som han hadde datteren Kirsten med.
Nils ble dømt for utenomekteskapelig omgang i 1623. Ellen og Nils bodde på Haneberg. I 1661 eide og brukte de garden. Han var borger av Stavanger i 1640. Ellen og Niels hadde fem barn som er kjent: Nils, Johannes, Malene, Else og Ellen.

Ellef sin far: Ukjent
Ellef si mor: Ukjent

Anne sin far: Ukjent
Anne si mor: Ukjent

11. generasjon

Steffen sin far: Gullik Tjørvarson Årrestad gift med
Steffen si mor: Ukjent
Gullik bodde på Årrestad i Sokndal. Han er nevnt 1603-64. Han hadde en sønn som er kjent; Steffen.

Torborg sin far: Ukjent
Torborg si mor: Ukjent

Torstein sin far: Ukjent
Torstein si mor: Ukjent

Astrid sin far: Torger Larsson d.1677 gift med
Astrid si mor: Marit Bjørnsdatter Fitje
Marit og Torger bodde på Bakke i Sokndal. De hadde ni barn som er kjent: Tore, Lars, Lars, Jacob, Astrid, Guri, Siri, Mette og Siri.

Niels sin far: Ommund Haneberg gift med
Niels si mor: Jørgensdatter Århus
Ommund drev gard på Haneberg i Sokndal. Han var lagrettemann og vitnet bl.a. i trolldomssaken mot Dordi Ribeland i 1623. Han hadde en sønn som er kjent: Niels

Ellen sin far: Ukjent
Ellen si mor: Ukjent

12. generasjon

Gullik sin far: Tjørvar Årrestad nevnt i 1519 gift med
Gullik si mor: Ukjent
Tjørvar bodde på Årrestad i Sokndal. Han hadde to barn som er kjent: Steffen og Gullik.

Torger sin far: Ukjent
Torger si mor: Ukjent

Marit sin far: Bjørn Ellefson gift med
Marit si mor: Gunlaug Jakobsdatter
Gunlaug og Bjørn bodde på Fitje i Sokndal. Bjørn ble i 1641 dømt for å ha fått barn med Ingeborg Sigbjørnsdatter utenfor ekteskapet. Gunlaug og Bjørn hadde tre barn som er kjent: Ellef, Lars og Marit.

Ommund sin far: Ukjent
Ommund si mor: Ukjent

Jørgensdatter Århus sin far: Jørgen Århus gift med
Jørgensdatter Århus si mor:
Jørgen var bonde på Århus bruk 1 i Sokndal. Han hadde ei datter som er kjent. Hun var gift med Ommund Haneberg.

13. generasjon

Tjørvar sin far: Ukjent
Tjørvar si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Ukjent
Bjørn si mor: Ukjent

Gunlaug sin far: Ukjent
Gunlaug si mor: Ukjent

Jørgen sin far: Ukjent
Jørgen si mor: UkjentIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar