tirsdag 1. desember 2015

Ingeborg og Nils Bjerkreim sine forfedre

Bjerkreim
Mormor Inga Fjelde ble født på Efteland i Helleland. Mor hennes var fra Vinje (Vinge) i Sokndal og faren fra Bjerkreim. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Ingeborg og Nils Bjerkreim sine forfedre.

8. generasjon

Nils sin far: Peder Nilsson Versland f.23.01.1746  d.18.01.1789 gift 20.05.1768 med
Nils si mor: Berete Torkelsdatter Bjerkreim f.14.10.1742 d.05.04.1775 
Peder ble gift andre gang 23.06.1776 med Anna Børildsdatter Eikeland. De hadde seks barn: Birthe, Ingeborg, Børrild, Torchel, Peder og Morten.
Peder bygslet Bjerkreim bruk 13 da han giftet seg. Foreldrene til Berete hadde den andre halvdelen av det opprinnelige bruket (br.3). Peder si andre kone Anna, giftet seg på ny etter at Peder døde med Elling Gulagson Netland. De drev garden videre, og Elling ble den første selveier på bruk 13. Berete og Peder hadde seks barn: Nils, Torchil, Torchild, Peder, Jorin og Birte.

Ingeborg sin far: Lars Asgautson Landsdal f.24.04.1740 d.1808 gift 11.03.1764 med
Ingeborg si mor: Malena Ånenesdatter Gjedrem f.1741  d.06.11.1828 
Malena og Lars fikk det første barnet på Landsdal. Mellom 1767 og 1777 fikk de 6 eller 7 barn på Litle Birkeland. Det siste barnet ble født på Røysland S. De bodde også ei tid på Gjedrem (tida mellom Birkeland og Røysland). Alle steder i Bjerkreim. Malena og Lars var doble søskenbarn, og måtte defor ha kongebrev for å gifte seg. De hadde ni barn: Birthe, Asgoud, Ingeborg, Mallene, Malli, Aadne, Aadne, Domel og en gutt som døde i fødselen i 1773.

9. generasjon

Peder sin far: Nils Pederson Holmen f.10.04.1714  d.11.03.1764 gift 15.05.1738 med
Peder si mor: Anna Kristoffersdatter Odland f.17.06.1714  d.31.03.1782 
Anna og Nils flyttet en del før de endelig slo seg ned på Netland etter 1758, hvor de sannsynligvis bygslet en brukspart. De bodde først på Berland, deretter på Holmen, videre på Versland og så på Odland før Netland. De hadde tre barn: Peder, Peder og Tora.

Berete sin far: Torkel Tollefson Gjedrem f.ca.1701 d.08.11.1767 gift 25.06.1724 med 
Berete si mor: Joren Larsdatter Landsdal f.ca.1700 d. etter 1758 
Joren og Torkel bygslet halve heimegarden til Joren på Landsdal i 1740 til 1750, og alle barna deres ble født der. Etter dette flyttet de til Bjerkreim bruk 3, hvor de overtok halve bruket til svigersønnen Osmund Johannesson Vassbø. Joren og Torkel hadde ti barn: Domild, Lars, Tollef, Berte, Morten, Ole, Aadne, Berete, Niels og Domel.

Lars sin far: Asgaut Tollefson Gjedrem f.1712 d.04.02.1787 gift 07.06.1733 med 
Lars si mor: Berete Larsdatter Landsdal f.1702 d.14.05.1758 
Lars ble gift andre gang med Berete Pedersdatter Kleppali. De hadde tre barn: Berit, Tollev og Jorin.
Berete og Asgaut drev halve Landsdal fra 1740 til 1750 sammen med søster til Berete og halvbror til Asgaut. Asgaut og den 2. kona Berete Pedersdatter Kleppali bodde også på Landsdal Berete og Asgaut hadde fem barn: Tollach, Berete, Malene, Lars og Ole.

Malena sin far: Ånen Tollefson Gjedrem f.1698  d.08.12.1771 gift 17.06.1725 med
Malena si mor: Ingeborg Larsdatter Landsdal f.1701  d.07.08.1774 
Ånen bygslet deler av Gjedrem bruk 2, av farbroren Knut i 1723. Ånens far hadde andre halvparten av Gjedrem bruk 2. Ingeborg og Ånen bodde på Gjedrem hele livet. De hadde ni barn: Domilde, Berete, Tollef, Knud, Marete, Lars, Marit, Tor og Malene.

10. generasjon

Nils sin far: Peder Nilsson Eikeland under Holmen f.ca.1695 d.ca.1743 gift med
Nils si mor: Tora Svensdatter Holmen
Peder ble gift andre gang 1738 med Marete Jonsdattr Kleppali.
Tora og Peder bodde først på Peder sin heimegard på Eikeland under Holmen. De overtok Holmen i 1721. Dette bruket var kanskje en del av heimebruket til Tora. Peder bodde fortsatt på Holmen etter at han giftet seg med Marete. Tora og Peder hadde en sønn: Nils.

Anna sin far: Kristoffer Svensson Odland f.ca.1676 gift 1704 med
Anna si mor: Gitlaug Mikkelsdatter Bjerkreim f.ca.1685 d.ca.1742 
Kristoffer måtte betale bot fordi første barnet ble unnfanget før ekteskapet. De drev heimebruket på Odland bruk 1 i 1705. Gitlaug og Kristoffer hadde seks barn: Morten, Kari, Mikkel, Anna, Ingebor og ei datter som døde åtte år gammel.

Torkel sin far: Tollef Mortenson Gjedrem f. ca.1654 d.1759 gift med
Torkel si mor: Domild Ånensdatter Hegelstad d.1711 
Tollef ble gift andre gang med Malene Asgautsdatter Birkeland f.ca.1674 d.ca.1742. De hadde tre barn: Asgaut, Gulich og Domild.
Tollef overtok heimebruket på Gjedrem bruk 2 i 1691. Han var lagrettemann i 1693-1700. Fire av barna til Tollef giftet seg med fire av barna til Lars Børildson Landsdal. Domild og Tollef hadde fem barn: Morten, Eli, Ånen, Torkel og Marete.

Joren sin far: Lars Børildson Landsdal f.ca.1654 d.1736 gift ca. 1680 med 
Joren si mor: Ukjent
Kona til Lars var sannsynligvis fra Netland. Han bodde ei tid på Netland, men fra ca.1688 var han på plass på Landsdal. Lars hadde åtte barn: Atlak, Hans, Lars, Ingeborg, Ole, Joren, Børild og Berete.

Asgaut sin far: Tollef Mortenson Gjedrem f. ca.1654 d.1759 gift med
Asgaut si mor: Malene Asgautsdatter Birkeland f.ca.1674 d.ca.1742.
Tollef var først gift med Domild Ånensdatter Hegelstad d.1711 De hadde fem barn: Morten, Eli, Ånen, Torkel og Marete.
Tollef overtok heimebruket på Gjedrem bruk 2 i 1691. Han var lagrettemann i 1693-1700. Fire av barna til Tollef giftet seg med fire av barna til Lars Børildson Landsdal. Malene og Tollef hadde tre barn: Asgaut, Gulich og Domild.

Berete sin far: Lars Børildson Landsdal f.ca.1654 d.1736 gift ca. 1680 med 
Berete si mor: Ukjent
Kona til Lars var sannsynligvis fra Netland. Han bodde ei tid på Netland, men fra ca.1688 var han på plass på Landsdal. Lars hadde åtte barn: Atlak, Hans, Lars, Ingeborg, Ole, Joren, Børild og Berete.

Ånen sin far: Tollef Mortenson Gjedrem f. ca.1654 d.1759 gift med
Ånen si mor: Domild Ånensdatter Hegelstad d.1711 
Tollef ble gift andre gang med Malene Asgautsdatter Birkeland f.ca.1674 d.ca.1742. De hadde tre barn: Asgaut, Gulich og Domild.
Tollef overtok heimebruket på Gjedrem bruk 2 i 1691. Han var lagrettemann i 1693-1700. Fire av barna til Tollef giftet seg med fire av barna til Lars Børildson Landsdal. Domild og Tollef hadde fem barn: Morten, Eli, Ånen, Torkel og Marete.

Ingeborg sin far: Lars Børildson Landsdal f.ca.1654 d.1736 gift ca. 1680 med 
Ingeborg si mor: Ukjent
Kona til Lars var sannsynligvis fra Netland. Han bodde ei tid på Netland, men fra ca.1688 var han på plass på Landsdal. Lars hadde åtte barn: Atlak, Hans, Lars, Ingeborg, Ole, Joren, Børild og Berete.

11. generasjon:

Peder sin far: Nils Pederson Holmen f.ca.1640 d.ca.1726 gift med
Peder si mor: Ukjent
Nils var gift to ganger, men jeg vet ikke navnet på noen av dem. Jeg vet heller ikke hvilke av barna som hører til i de ulike ekteskap. Nils bodde først på Holmen, hvor alle barna er født. Familien flyttet til Eikeland under Holmen før 1701. Han hadde sju barn: Svale, Helga, Marta, Knud, Torkel, Peder og Joren.

Tora sin far:
Svend Olsson Holmen f.ca.1629 d.ca.1713 gift etter 1670 med
Tora si mor: Tjøn Hansdatter d.ca.1708 
Svend var først gift med Barbro Gjerdmundsdatter Gjedrem. De hadde fire barn: Jakob, Tollef, Ole og Gjertrud.
Tjøn og Svend bodde i Holmen i Bjerkreim. De hadde to barn: Kirsti og Tora.

Kristoffer sin far: Svend Ellingson Odland f.ca.1641 d.23.12.1725 gift med
Kristoffer si mor: Kari Kristoffersdatter Sagland
Svend ble gift andre gang med Kari Dyrskog.
Svend bodde på Skadberg i Egersund da faren døde. Like etterpå flyttet han og Kari heim til Odland. De bodde i Dyrskog i 1707. I 1722 gikk Svend til sak mot sønnen Kristoffer, fordi sønnen ikke ville betale den avtalte folge. Sønnen ble dømt og måtte betale faren en sum. Dommen sa også at om Svend ble enkemann, skulle Kristoffer ta han heim i folge på Odland. Dommeren formante også barna til å ta seg av sine foreldre etter Gud og Kongen sine lover. Kari og Svend hadde tre barn som er kjent: Kristoffer, Guri og Siri.


Gitlaug sin far: Mikkel Mikkelson Hestad f.1624 d.ca.1692 gift med
Gitlaug si mor: Åse Toresdatter Strømstad
Åse ble gift andre gang med Morten Gitleson Bjerkreim 
Mikkel og Åse bodde på Hestad. Morten og Åse bodde først på Hestad, men flyttet til Bjerkreim bruk 4 ei stund etter at de ble gift. De hadde ikke barn. Åse og Mikkel hadde fem barn som er kjent: Mikkel, Tore, Askild, Gitlaug og Berte.

Tollef sin far: Morten Svaleson Gjedrem f.ca.1619 d.ca.1676 gift med
Tollef si mor: Marete Ellefsdatter Kvia d.1721
Morten var først gift med Inger Sivertsdatter Holmen. De hadde fire barn: Knud, Svale, Inger og Guri.
Marete ble gift andre gang med Reier Knudson Berge fra Berge i Gjesdal
Morten og Inger bodde i Holmen til 1657. Deretter flyttet de til Gjedrem. Morten var lagrettemann i 1657-1673. I 1665 eide han i tillegg til Gjedrem, også jord i Hetland. Dette var jord han arvet etter foreldrene. Marete, andre kona til Morten, var fra Kvia på Nærbø. Marete og Reier bodde først på Gjedrem, men flyttet etter ei tid til Berge.
Marete og Morten hadde fem barn: Ole, Gregorius, Tollef, Morten og Ellef.

Domild sin far: Ukjent
Domild si mor: Ukjent

Malene sin far: Ukjent
Malene si mor: Ukjent

Lars sin far: Børild Ellingson Hytland f.ca.1644 d.19.01.1721 gift med
Lars si mor: Ukjent
Børild var bruker på Landsdal. I 1701 var han i folge her. Han var lagrettemann i 1679. I 1679 solgte han jord i Hovland til Knud Naverson. Han hadde en sønn som er kjent: Lars.

12. generasjon

Nils sin far: Peder Johannesson Holmen f. ca.1569 d.etter 1668 gift med
Nils si mor: Olsdatter Svela li.
Peder var bruker i Holmen i 1645-1668. Han var stevnet for retten flere ganger, både for bygslingssaker, tyveri m.m. Han var selv lagrettemann i 1655. Han var sannsynligvis gift flere ganger. Fire av Peder sine barn er kjent: Omund, Johannes, Nils og Ole.

Sven sin far: Ole Asbjørnson Holmen f.ca.1614 gift før 1644 med
Sven si mor: Ukjent
Ole bodde i Holmen i Bjerkreim. Han var lagrettemann i 1652-1664. Iver Tollefson ble i 1624 dømt for å ha slått Ole. Ole hadde to barn som er kjent: Svend og Asbjørn.

Tjøn sin far: Ukjent
Tjøn si mor: Ukjent

Svend sin far: Elling Ormson Solberg f.ca.1618 d.ca.1676 gift ca.1635 med
Svend si mor. Steinvor Anbjørnsdatter Odland
Steinvor og Elling overtok en del av Odland i Bjerkreim etter foreldrene hennes. Det var det nordligeste bruket på Odland. De eide også deler av Netland og Sætre. I 1676 gikk soknepresten i Helleland til sak mot Steinvor for 10 riksdaler som Elling hadde lånt av han før han døde. Elling hadde satt Netland i pant for lånet. Steinvor ble dømt til å betale presten gjelda, kontant eller i løsøre. Hvis ikke dette ble gjort, skulle presten få Netland. Steinvor og Elling hadde sju barn: Anbjørn, Svend, Ole, Peder, Astrid, Torborg og Joren.

Kari sin far: Kristoffer Osmundson Eikestein d.før 1661 gift med
Kari si mor: Ukjent
Kristoffer var bruker på Sagland. Han var lagrettemann i 1639 og 1652. I 1638 ble han stevnet for slosskamp med Omund Kløgetvedt. Han hadde seks barn som er kjent: Erik, Lars, Berete, Kristoffer, ei jente gift med Håver Halvorson Vikeså og Kari.

Mikkel sin far: Ukjent
Mikkel si mor: Ukjent

Åse sin far: Ukjent
Åse si mor: Ukjent

Morten sin far: Svale Mortenson Gjedrem d. før 1661 gift med
Morten si mor: Ingrid Sivertsdatter Gjedrem
Svale var gift to eller tre ganger. Svale drev garden Gjedrem på 1600-tallet. Han var lagrettemann i 1616-1653. I 1624 eide han jord i Gjedrem, Kløgetvedt, Hetland og Svela li. Svale hadde ni barn som er kjent, men det er usikkert hvem som er mor til de ulike barna: Omund, Morten, Steinvor, Siri, Eli, Johannes, Inger, Gitlaug og Ane.

Marete sin far: Ellef Gregoriusson Skretting gift med
Marete si mor: Malene Olsdatter
Malene og Ellef bodde på Kvia på Nærbø. Ellef var fra Skretting på Varhaug. De hadde ei datter som er kjent: Marete.

Børild sin far: Elling Ellingson f.ca.1600 gift med
Børild si mor: Ingelev Toresdatter Lauperak
Ingelev og Elling bodde først på Netland, men flyttet til Hytland før 1652. Han var lagrettemann i 1652-1658. De hadde en sønn som er kjent: Børild.

13. generasjon

Peder sin far: Johannes Holmen gift før 1617 med
Peder si mor: Ukjent
Johannes si kone hadde vært gift første gang med Peder Holmen. De hadde ei datter som er kjent: Guri.
Johannes er nevnt i Holmen i 1603-1624. Han var lagrettemann i 1619-20. Han hadde tre barn som er kjent: Peder, Torkel og en gutt jeg ikke vet navnet på.


Olsdatter Svela li. sin far: Ole Larsson Svela li. d.ca.1641 gift med
Olsdatter Svela li. si mor: Ukjent
Ole bodde på Litle Svela. Han ble dømt i 1624 for tyveri av noen smågreiner. Han eide jord i Gjedrem da han døde. Tre av hans barn er kjent: Ivar, ei jente gift med Ivar Ormson Kløgetvedt og ei jente gift med Peder Johannesson Holmen.

Ole sin far: Asbjørn Olsson Holmen d.etter 1635 gift med
Ole si mor: Kari Olsdatter Fotland
Asbjørn bodde i Holmen. Han er nevnt her i 1603-1624. Han var lagrettemann mellom 1616-1628. Opplysninger fra en rettsak i Fotland i Egersund kan tyde på at Kari Olsdatter Fotland var gift med Asbjørn. Men dette er usikkert. Asbjørn hadde to barn som er kjent: Ole og Erik.

Elling sin far: Ukjent
Elling si mor: Ukjent

Steinvor sin far: Anbjørn Tostenson Odland d. etter 1645 gift med
Steinvor si mor: Torbor Pedersdatter Svela
Anbjørn var bruker på Odland i Bjerkreim hele første del av det 16. århundre. I 1612 var han husmann, i 1624 leilending og i 1645 selveier. I tillegg til Odland eide Torbor og Anbjørn også Sætre og halve Netland. I 1623 måtte han sone straff fordi han hadde slått Ole Steenson Gjedrem. Han måtte også sone for å ha overfalt Lars Svela på kirkegården. Han stevnet selv tre sambygdinger for overfall, under en pause i ei rettsak. Han var lagrettemann i 1629,1640 og 1643. Torbor og Anbjørn hadde fire barn som er kjent: Ingeborg, Astrid, Steinvor og Ingeborg.

Kristoffer sin far: Osmund Villumson Eikestein d.etter 1645 gift med
Kristoffer si mor: Ukjent
Osmund drev gard på Eikestein i Helleland. I tillegg til jorda på Eikestein eide han også deler av Assheim, Røysland N. i Bjerkreim, Moi i Bjerkreim og Nordberge i Herad på Lista. I 1618 fikk Torger Sleveland bot for å ha slått Osmund. Osmund selv var innblandet i flere små eiendomstvister. Han ble blind på sine gamle dager. Han hadde fem barn som er kjent: Villum, Kristoffer, Rasmus, ei datter gift med Salomon Helland i Bjerkreim og ei datter gift med Søren Hustoftdal.

Svale sin far: Morten Anbjørnson Gjedrem d.før 1617 gift med
Svale si mor: Anne Olsdatter Fotland
Morten bodde på Gjedrem. Han er nevnt her i 1591-1603. Han var utsending fra Bjerkreim til hyllingen av kon Christian IV i Kristiania i 1591. Han var gift to ganger, men det er usikkert hvilket ekteskap barna hører heime.  Han hadde tre barn som er kjent: Anbjørn, Svale og Torkel.

Ingrid sin far: Siver Roalson Grøsfjell gift med
Ingrid si mor: Andersdatter Gjedrem
Siver bodde på Gjedrem, og er nevnt her i 1610 og 1624. Han eide også deler av garder i Omdal under Gjedrem, Grøssereid og Skailand i Heskestad. Når far til Siver døde flyttet han og familien til heimgarden i Grøsfjell i Heskestad. De hadde 9 barn, ei av dem het Inger.

Ellef sin far: Ukjent
Ellef si mor: Ukjent

Malene sin far: Ukjent
Malene si mor: Ukjent

Elling sin far: Ukjent
Elling si mor: Ukjent

Ingelev sin far: Tore Erikson Lauperak
Ingelev si mor: Ukjent
Tore arvet Lauperak etter foreldrene og kom hit før 1617. Bror til Tore, Svend, eide også jord i Lauperak. Det var en rettsak mellom brødrene om eiendommen. Stortyven Jørgen Andersson fra Tønsberg ble i 1644 dømt for å ha stjålet flere gjenstander fra bl.a. Tore. Tore hadde seks barn som er kjent: Erik, Ingelev, Asgaut, Bjørn, Gjermund og Bellest.

14. generasjon

Johannes sin far: Ukjent
Johannes si mor: Ukjent

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Asbjørn sin far: Ole Holmen gift med
Asbjørn si mor: Ukjent
Ole bodde i Holmen i Bjerkreim. Han er nevnt her i 1563.Han hadde to sønner som er kjent: Tore og Asbjørn

Kari sin far: Ukjent
Kari si mor: Ukjent

Anbjørn sin far. Tosten Odland gift med
Anbjørn si mor: Anbjørnsdatter
Tosten er nevnt i skattemanntallet på Odland i 1563. Han hadde ne sønn som er kjent: Anbjørn.

Torbjør sin far: Peder Svela li. d.før 1625 gift med
Torbjør si mor: Stenvor
Peder var bruker på Svela litle. Han er nevnt i skattemanntallet i 1563. Det var langvarig rettsstrid om jorda til Peder, mellom barn, svigerbarn og barnebarn etter Peders død. Stenvor og Peder hadde tre barn som er kjent: Bjørn, Jon og ei jente gift med Anbjørn Tostenson Odland.

Osmund sin far: Villum Eikestein gift med
Osmund si mor: Ukjent
Villum bodde på Eikestein. Han hadde ni barn: Osmund, Hoskuld, Tarald, Erik, Rasmus, Birgitte, Turi, ei datter som bodde på Eikeli og ei datter gift med Orm Gunnarson Kløgetveit. 

Morten sin far: Anbjørn Gjermundson Gjedrem d.før 1603 gift med
Morten si mor: Asbjørnsdatter Hetland
Anbjørn drev Gjedrem i Bjerkreim. Han er nevnt her i 1563-1591. Han var utsending til kongehyllingen i 1591. Han hadde en sønn som er kjent: Morten.

Anne sin far: Oluf Jonson gift med
Anne si mor: Helga Tollaksdatter Årstad
Oluf var sokneprest i Egersund. Helga var fra Årstad i Egersund. De hadde ei datter som er kjent: Anne.

Sivert sin far: Ukjent
Sivert si mor: Ukjent

Andersdatter Gjedrem sin far: Anders Gjermundson Gjedrem gift med
Andersdatter Gjedrem si mor: Ukjent
Anders bodde på Gjedrem. Han er nevnt i 1591 og 1603. Han hadde to barn som er kjent: Lars og ei jente gift med Siver Roalson Grøsfjell.
Tore sin far: Erik Asgautson Eikeland gift med
Tore si mor: Ukjent
Erik er nevnt i perioden 1563-1591. Han hadde en sønn som er kjent: Tore.

15. generasjon

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Tosten sin far: Ukjent
Tosten si mor: Ukjent

Ansteinsdatter sin far: Ukjent
Ansteinsdatter si mor: Ukjent

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Stenvor sin far: Ukjent
Stenvor si mor: Ukjent

Villum sin far: Ukjent
Villum si mor: Ukjent

Anbjørn sin far: Gjermund Anundson Bjerkreim gift med
Anbjørn si mor: Ukjent
Gjermund drev gard på Gjedrem. Han er nevnt her i 1563. Han hadde tre barn som er kjent: Anbjørn, Anders og ei jente gift med Rasmus Erikson Eikeland i bygda. 

Asbjørnsdatter Hetland sin far: Asbjørn Hetland gift med
Asbjørnsdatter Hetland si mor: Ukjent
Asbjørn bodde på Hetland. Han er nevnt her i 1563. Han var sannsynligvis fra Tengs. Det er veldig usikkert om han er far til kona til Asbjørn Gjedrem, men mye taler for det. Han hadde ei jente som er kjent, gift med Asbjørn Gjermundson Gjedrem.

Oluf sin far: Jon Guttormson gift med
Oluf si mor: Anne Eriksdatter Orm
Jon var biskop i Stavanger. Han hadde en sønn som er kjent: Oluf.

Helga sin far: Ukjent
Helga si mor: Ukjent

Anders sin far: Gjermund Anundson Bjerkreim gift med
Anders si mor: Ukjent
Gjermund drev gard på Gjedrem. Han er nevnt her i 1563. Han hadde tre barn som er kjent: Anbjørn, Anders og ei jente gift med Rasmus Erikson Eikeland i bygda. 

Erik sin far: Asgaut Sveinson Eikeland gift med
Erik si mor: Ukjent
Asgaut er nevnt i 1521. Han hadde en sønn som er kjent: Erik.

16. generasjon

Gjermund sin far: Anund Bjerkreim gift med
Gjermund si mor: Ukjent
Anund drev gard på Bjerkreim. Han er nevnt i 1519. Anund var kanskje sønn til Gjermund Anundson og Margreta Eivindsdatter. Margreta var kanskje søster til biskop Anund Eivindson i Stavanger. Anund hadde to barn som er kjent: Gjermund og Tor.

Asbjørn sin far: Ukjent
Asbjørn si mor: Ukjent

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

Anne sin far: Ukjent
Anne si mor: Ukjent

Asgaut sin far: Asgaut Bjørnson gift med
Asgaut si mor: Sveinsdatter Bø d.før 1496
Asgaut er nevnt i 1469-1519. Han arvet gods i Holmen og Brådli i Bjerkreim etter biskop Audun. Han hadde en sønn som er kjent: Asgaut.

17. generasjon

Anund sin far: Ukjent
Anund si mor: Ukjent

Asgaut sin far: Bjørn Jonson gift med
Asgaut si mor: Ukjent
Bjørn og mora gav gods i Øvre Gjedrem til St.Svituns kirke til sjelehjelp. Han hadde en sønn som er kjent: Asgaut.

Sveinsdatter Bø sin far: Ukjent
Sveinsdatter Bø si mor: Ukjent

18. generasjon

Bjørn sin far: Jon Toreson Mjølhus d. før 1432 gift med
Bjørn si mor: Ragnhild Omundsdatter
Ragnhild og Jon eide gods i Vikesdal, Brådli og Øvre Gjedrem. De hadde en sønn som er kjent: Bjørn.


19. generasjon

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

Ragnhild sin far: Omund Anbjørnson Byre gift med
Ragnhild si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Omund annet at han hadde tre barn som er kjent: Eivind, Ragnhild og Arne.

20. generasjon

Omund sin far: Ukjent
Omund si mor: UkjentIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar