tirsdag 1. desember 2015

Ingeborg og Tollef Bjerkreim sine forfedre

Gunnhild og Tønnes Bjerkreim. Tønnes er sønn til Ingeborg og Tollef.

Mormor Inga Fjelde ble født på Efteland i Helleland. Mor hennes var fra Vinje (Vinge) i Sokndal og faren fra Bjerkreim. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Ingeborg og Tollef Bjerkreim sine forfedre.

8. generasjon

Tollef sin far: Trond Erikson Lauperak f.09.02.1727 d.24.10.1804 gift 22.06.1749 med
Tollef si mor: Berete Tolleivsdatter Hetland f.10.02.1726 d.07.11.1813 
Trond overtok heimebruket på Lauperak etter mora i 1749. Sønnen Erich overtok halve garden i 1779, og resten i 1791. Etter den tid var Trond og Berete folgefolk. I 1758 hadde Berete og Trond 4 tjener på garden. I 1771 var det ei omfattende straffesak mot Trond fordi han ville ta sønnen Tollef ut av militætjenesten. Trond var en "bondehøvding" som det går veldig mange historier om. Han er kalt for "Bjerkreimkongen". Han var en foregangsmann innen jordbruket, bl.a. den første i Bjerkreim som begynte å dyrke poteter. Han var en vanskelig mann, som var hard mot kona, barna og tjenerne. Trond var fadder til i alt 43 barn i Bjerkreim. Ellers var han også en dyktig smed. Berete og Trond hadde ni barn: Erich, Ingebor, Tollef, Adam, Adam, Tron, Gitle, Jonas og Morten.

Ingeborg sin far: Villas Aschildson Strømstad f.04.03.1744 d.07.08.1812 gift 21.10.1765 med
Ingeborg si mor: Guro Olsdatter Bjerkreim f.02.05.1750  d.31.05.1803 
Guro og Villas overtok bygsel på heimgarden til Guro, Bjerkreim br.5, når de giftet seg. De fikk skøyte på garden 22.10.1794.  De hadde tretten barn:  Martha Maria, Ingeborg, Ingeborg, Aschild, Ole, Aagot, Aagod, Askild, Guri, Ole, Villas, Willas Jeremias og Hans.

9. generasjon

Trond sin far: Erik Trondson Lauperak f.ca.1698 d.15.09.1742 gift 24.06.1721 med
Trond si mor: Ingeborg Helgesdatter Bjerkreim d.17.04.1749 
Erik og Ingeborg var tremenninger, og måtte derfor ha kongebrev for å gifte seg. Når boet etter dem ble oppgjort, var det bl.a. 4 bøker. Det var veldig uvanlig med bøker i heimene på denne tiden.  Ingeborg ble regnet som den rikeste jenta i Bjerkreim. Tradisjonen sier at hun kom ridende til Lauperak da hun skulle gifte seg. Hun hadde da med seg 3 spann rent sølv fra heimen. Ingeborg og Erik drev hele Lauperak. I tillegg eide de deler av Tekse, Gystøl i Helleland, Berghaug i Bergenhus og hele Apeland. De hadde mange dyr på garden, bl.a. 24 kyr og en mengde sauer og geiter. Erik var gavmild og hjelpsom. Han lånte ut penger, og fungerte nesten som en bygdebank. I årene 1740-1742 var det nød i Bjerkreim. Erik delta da ut korn til sambygdinger. Etter at Erik døde, drev Ingeborg garden videre ved hjelp av mange tjenere. De hadde ni barn: Johannes, Marete, Trond, Sisilla, Ingebor, Marthe, Helje, Anna og Erich.

Berete sin far: Tolleiv Tolleivson Hetland f.1701 d.16.10.1740 gift 17.06.1725 med
Berete si mor: Ingeborg Mortensdatter Hetland f.1700 d.09.11.1788 
Tolleiv hadde vært gift en gang før. Ellers kjenner jeg ikke noe til Ingeborg og Tolleiv, annet enn at de hadde ei datter som het Berete.

Villas sin far: Askell Mikkelson Rødland f.1706 d.15.03.1772 gift 05.06.1734 med
Villas si mor: Ingeborg Villasdatter Strømstad f.ca. 1705 d.22.09.1771
Ingeborg var gift første gang i 1728 med Ola Pederson Strømstad.
Ingeborg og Askell var i slekt og måtte ha kongebrev for å gifte seg. De bodde på Strømstad etter at de ble gift. Askell og Ingeborg var innerste hos en av sønnene på sine eldre dager.
De hadde fire barn: Ola, Pernille Maria, Mikkel og Villas

Guro sin far: Ole Gjermundson Bjerkreim f.12.01.1727 d.17.04.1799 gift 15.10.1748 med
Guro si mor: Aagot Asbjørnsdatter Efteland f.1710 d.16.06.1774 
Ole overtok bygselen av heimegarden, Bjerkreim bruk 5, i 1749. Hen eide og brukte Efteland litle fra 1789-1793. De hadde fire barn: Gjermund, Guro, Marta Maria og Marthe Marie.

10. generasjon

Erik sin far: Trond Håkonson Lauperak f.ca.1665 d.21.05.1718 gift før 1695 med
Erik si mor: Marete Olsdatter Assheim f.ca.1663 d.11.06.1724 
Trond druknet i Bjordalsfossen. Ved skiftet etter han var det 630 riksdaler, 2 ort og 22 skilling til deling. Dette var veldig mye etter den tids forhold. Lauperak-garden var delt i tre på 1600-tallet. I 1697 kjøpte Trond to av partene og i 1706 den tredje, slik at han da eide hele garden. Trond var soldat i 1701. Han var kirkeverge i Bjerkreim i 1707.  Marete og Trond hadde fem barn: Brynhild, Erik, Torgjær, Karen og Marta.

Ingeborg sin far: Helge Oddson Apeland f.ca.1650 d.12.09.1728 gift 13.07.1704 med
Ingeborg si mor: Sissel Einarsdatter Nedrebø
Helge var muligens gift to ganger. I 1701 var Helge i losji på Fjermedal. Han var tidligere korporal i kompaniet i distriktet. Sissel og Helge bodde først heime hos Sissel på Nedrebø. Helge ble stevnet for retten fordi første barnet ble født for tidlig etter bryllupet. I 1709 ble Helges svigerforeldre, kona Sissel, Sissels bror og to tjenestejenter i heimen på Nedrebø stevnet for retten for mishandling av Helge. Helge overtok bruk 4 i Bjerkreim i 1710. Han bygslet av Lektoratet i Christiansand og generaltoll-forvalter Johan Garmand i Bergen. Helge drev "øltapperi". Heimen hans fungerte som gjestgiveri. Sissel og Helge hadde åtte barn: Ingeborg, Tønnes, Helge, Adam, Johannes, Jon, Johannes og en gutt født i 1705.

Tolleiv sin far: Tolleiv Olson Lakssvela f.1645 d.13.12.1721 gift med
Tolleiv si mor: Karen Svensdatter Hegelstad f.1659 d.14.09.1738 
Jeg kjenner ikke noe til Karen og Tolleiv annet enn at de hadde en sønn som het Tolleiv.

Ingeborg sin far: Morten Olson Hetland f.1680 d.03.12.1724 gift med
Ingeborg si mor: Torgjerd Arnbjørnsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Torgjerd og Morten annet enn at de hadde ei datter som het Ingeborg.

Aksell sin far: Mikkel Ivarson Srømstad f.1657 d.10.02.1727 gift med  
Aksell si mor: Gunhild Torsteinsdatter Tekse d.1713
Mikkel ble gift andre gang med Turid Olsdatter Drange i 1715
Gunhild og Mikkel bodde først en kort tid på Ø. Øyestad, men flyttet deretter til Rødland. Han var lagrettemann i 1712 og likningsmann i 1720. Gunhild og Mikkel hadde fem barn: Ivar, Syrve, Askell, Torstein og Dorthe.

Ingeborg sin far: Villads Tolleivson Strømstad f.ca. f.ca.1665 d.14.06.1744 gift med
Ingeborg si mor: Maren Torsdatter Strømstad1659 d.03.02.1737   
Maren var gift første gang med Gunnar Børildson Strømstad. De hadde to barn: Jorun og Berte.
Jeg kjenner ikke noe til Maren og Villads annet enn at de hadde to barn: Ingeborg og Kirsti.

Ola sin far: Gjermund Hansson Bjerkreim f.ca.1689 d.12.04.1770 gift ca.1710 med
Ola si mor: Guro Tollefsdatter Laksesvela d.ca.1744 
Gjermund var første bruker på Svela st. I 1709 byttet han bruk med mostera og onkelen, og flyttet til Bjerkreim bruk 5. Han var bruker på Bjerkreim bruk 5 til 1749. Han bygslet Efteland li. i 1725-29, og brukte garden til beite og slått. Guro og Gjermund hadde åtte barn: Anne, Ingebor, Ingebor, Kari, Kari, Valbor, Ole og Hans.

Aagot sin far: Asbjørn Einarson Kløgetvedt f.ca. 1683 d.26.01.1764 gift med
Aagot si mor: Marete Olsdatter Hetland f.ca.1670 d.29.05.1765 
Både Marete og Asbjørn døde på Bjerkreim, sannsynligvis hos dattera Ågot. De bodde på Røyseland sø. til 1711. Deretter bygslet de et bruk på Sagland i Bjerkreim til 1714. Ellers er de nevnt på Hustoft og Ege li. i Egersund. Fra 1731 bygslet han Efteland li., men bodde her noe før det. I 1738 var de flyttet fra Efteland, og ut av Bjerkreim kommune. Han var lagrettemann i 1706. Marete og Asbjørn hadde sju barn: Bodil, Anne, Targier, Ågot, Asbjørn og Isag.

11. generasjon

Trond sin far: Hågen Gjermundson Netland f.1629 d.1701 gift med
Trond si mor: Brynhild Atlaksdatter Odland
Brynhild og Hågen bodde på Odland etter at de giftet seg og fram til 1656. Da ble de brukere på Netland. Hågen var lagrettemann i 1665 og 68. Han ble stevnet for retten i 1692 for angrep på naboen Morten Sætre. De hadde tre barn som er kjent: Barbro, Trond og Gjermund.

Marete sin far: Ole Tormonson Ivesdal f.1626 d.før 1676
Marete si mor: Siri Sigmundsdatter Nordås d.etter 1701 
Siri var fra Nordås i Gjesdal. Ole overtok halve garden Assheim bruk 1 i ca.1652. Faren og stemora kjøpte garden av Ådne Larsson. Ole var lagrettemann i 1655. I 1663 ble han stevnet for å ha "besoved" tjenestejenta si. Mye tyder på at han måtte selge garden for å kunne betale for seg etter denne dommen. Siri og Ole hadde fem barn: Tormon, Erik, Siri, Marete og Berete.

Helge sin far: Odd Helgeson Apeland f.1624 gift med
Helge si mor: Ukjent
Odd var bruker på Apeland fram til ca.1674 da han flyttet til en annen gard. Han var lagrettemann i 1657 og 1664. Vi kjenner til to av Odd sine barn: Helge og Maren.

Sissel sin far: Einar Erikson Høyland f.1641 d.1727 gift med
Sissel si mor: Guri Tormundsdatter Ivesdal f.1636 d.16.05.1717
Gjøa var først gift med Tollef Tollefsom Malmeim. De hadde to barn: Tore og Lars.
Tollef var bruker på garden Nedrebø i Bjerkreim fra før 1661 til han døde. Einar og Gjøa drev garden videre etter at de var gift. I 1668 eide og brukte Tollef halve garden. Einar ble stevnet for domstolen fordi kona hans fødde for tidlig etter bryllupet. Han var lagrettemann i 1684. I 1690 kjøpte Einar deler av garden slik at han var selveier av halve Nedrebø. I 1709 ble Einar og familien stevnet for vold mot svigersønnen Helge. Helge ble skamslått etter en slosskamp grunnet ærekrenkende uttalelse fra Einar mot Helge. Einar tilbød seg å sone for hele familien. Gjøa og Einar hadde to barn: Tollef og Sissel.

Tolleiv sin far: Ukjent
Tolleiv si mor: Ukjent

Karen sin far: Ukjent
Karen si mor: Ukjent

Morten sin far: Ukjent
Morten si mor: Ukjent

Torgjerd sin far: Ukjent
Torgjerd si mor: Ukjent

Mikkel sin far: Ivar Tolleivson Strømstad f.1632 d.1693 gift med
Mikkel si mor: Dorthea Enoksdatter Stangeland
Dorthea og Ivar drev gard på Strømstad. Dorthea var fra Stangeland i Klepp. Han ble stevnet for slagsmål 16.05.1658. I 1658 var det en sak mot ei kvinne som ble beskyldt for trolldom. Hun hadde lovet å gjøre Ivar frisk mot betaling. Utgangen av saken er ukjent. Han var i retten i 1673, 1674 og 1682 angående eiendom og ombud. Ivar var postbonde. De hadde seks barn som er kjent: Mikkel, Peder, Thomas, Tolleiv, Ellen og Karen.

Gunhild sin far: Tosten Sørvesson Tekse f.ca.1640 d.ca.1713 gift med
Gunhild si mor: Ukjent
Tosten ble gift andre gang med Åse Sigvaldsdatter Terland. De hadde ei datter, Guri.
Tosten var oppsitter på Tekse i Heskestad i 1673. I tillegg til Tekse eide han også jord i Ø. Øyestad og Botna. Han var lagrettemann i 1673-77. I 1701 var han soldat, men siden han hadde jord ble andre innrullert i hans sted. Han hadde dette året 2 tjenere og tre barn. To av hans barn i første ekteskap er kjent: Sørve og Gunhild.

Villads sin far: Tollef Pederson Bjerkreim f.før.1631 d.23.07.1719 gift før 1665 med
Villads si mor: Ingeborg Atlaksdatter Tengs d. etter 1670, men lenge før 1719
Tollef ble gift andre gang, antakelig med ei fra Rapstad.
Tollef døde på Rapstad i Helleland. Han var klokker i Helleland og Heskestad. Han og Ingeborg bodde den første tiden i Bjerkreim. I 1671 solgte de sin arv i Tengs til Ingeborgs søster Kari. De bodde på Hellvik før 1675, Helleren i Heskestad i 1679, Heskestad i 1688 og tilslutt altså på Rapstad. De hadde to barn som er kjent: Villads og Isak.

Maren sin far: Tore Børildson Svalestad f.1619 d.1699 gift med
Maren si mor: Berte Tolleivsdatter Strømstad d.1695
Tore var postbonde. Han var lagrettemann i 1665-1679. Han var i flere rettssaker med naboer angående eiendommer, og ble selv stevnet av sine barn 02.11.1694 fordi han ikke ville skifte med dem etter moren. Han ble dømt til å skifte. Berte og Tore hadde ni barn: Børild, Tolleiv, Mikkel, Hans, Åse, Elli, Anbjørg, Maren og Pernille Marie.

Gjermund sin far: Hans Gjermundson Bjerkreim f.ca.1655 d.20.07.1727 gift med
Gjermund si mor: Valborg Larsdatter Svela
Valborg og Hans bodde på Bjerkreim bruk 8. Hans var lagrettemann i 1687 og 1696. I 1704 fikk Hans kjøpe rettigheter i Svela st. av Valborgs søskenbarn Gregorius Tollefson. De hadde fire barn som er kjent: Gjermund, Johannes, Lars og Tollef.

Guro sin far: Ukjent
Guro si mor: Ukjent

Asbjørn sin far: Einar Nilsson Kløgetvedt f.ca.1638 d.1727 gift ca.1660 med
Asbjørn si mor: Anna Torkelsdatter Solberg f.ca.1646 d.1735 
Anna og Einar var brukere på Kløgetvedt fra før 1664. Einar var lagrettemann i 1673, 1677, 1685, 1689 og 1690. De hadde fire barn som er kjent: Nils, Anders, Asbjørn og Ingeborg.

Marete sin far: Ole Svendson f.ca. 1634 d.1695 gift med
Marete si mor: Inger Mortensdatter Gjedrem f. ca.1638 d.1725 
Inger og Ole var brukere på Hetland i Bjerkreim. Han var lagrettemann i 1677, 1682 og 1668. Ole var kanskje sønn til Svend Larsson Hetland og ei Mikkelsdatter Bjelland fra
Sokndal. Inger og Olehadde åtte barn: Svend, Morten, Inger, Asgjerd, Guri, Marete, Joren og Barbro.

12. generasjon

Hågen sin far: Gjermund Toreson Lauperak f.ca.1576 gift med
Hågen si mor: Ingvaldsdatter Austigard
Kona til Gjermund er usikker. Hvis det er ei Ingvaldsdatter Austigard, kommer hun fra Åseral. Gjermund var sannsynligvis født en del senere enn 1576. Han bodde på Tjørn i 1620-årene. Deretter flyttet han til Sætre og tilslutt til Netland, før 1652. De overtok da bruket til søstera Ingelev og svogeren Elling. Han var i 1656 i strid med sønnen sin for en avtale denne hadde gjort angående jorda. Sønnen, Hågen, hadde da overtatt bygsel på Netland etter faren. Gjermund ville ha denne bygsel tilbake, men tapte i retten. Senere fikk også sønnen Ingvar en del av Netland-garden. Gjermund hadde to barn som er kjent: Hågen og Ingvar.

Brynhild sin far: Atlak Pederson f.1616 d.21.06.1676 gift i 1634 med
Brynhild si mor: Ingeborg Anbjørnsdatter Odland
Atlak og svogeren Elling eide i 1661 deler av garden Odland, som de brukte selv. Dessuten eide de Sætre og deler av Netland. Atlak var lagrettemann i Stavanger i 1638. Ved skifte etter Atlak eide han jord i Odland, Netland og Sætre. Det ble strid om arven mellom barna, og to rettsaker ble ført, bl.a. om en kakkelovn. Ingeborg og Atlak hadde fem barn som er kjent: Ånen, Peder, Brynhild, Torbor og Barbro.

Ole sin far: Tormund Toreson Ivesdal f.1604 d.1676 gift med
Ole si mor: Marte Olsdatter Ivesdal
Tormund ble gift andre gang med Sissel Mauritsdatter Osen. De hadde fem barn: Marete, Guri, Valborg, Maurits og Anbjørg.
Det er usikkert om Marte og Tormund bodde på Assheim eller Ivesdal. Sissel og Tormund bodde først på Assheim, deretter Austrumdal før de slo seg ned på Ivesdal. I 1651 var Tormund lagrettemann. Tormund var i flere rettsaker mot slektninger om garden på Ivesdal. Han ble dømt til å flytte fra garden, men kjøpte seg rett til fortsatt å bo der. Marte og Tormund hadde to barn som er kjent: Berete og Ole.

Siri sin far: Sigmund Olson Madland f.ca.1585 d.1668

Siri si mor: Gyrid Torgrimsdatter Malmeim d.1675 
Gyrid og Sigmund var brukere på Nordås i Gjesdal. De var av Gjesdals rikeste på denne tiden. De hadde åtte barn: Torger, Ola, Peder, Ola, Siri, Helga, Ingeborg og Todne.

Odd sin far: Helge Apeland gift med
Odd si mor: Ukjent
Helge bodde på Apeland fra før 1604 til etter 1624. Han fikk mange bøter for vold og slagsmål. I 1624 opplyses det at Helge eide halve Lende i Time. Han hadde to barn som er kjent: Nils og Odd.

Einar sin far: Ukjent
Einar si mor: Ukjent

Guri sin far: Tormund Toreson Ivesdal f.1604 d.1676 gift med
Guri si mor: Sissel Mauritsdatter Osen
Tormund var gift første gang med Marte Olsdatter Ivesdal. De hadde to barn som er kjent: Berete og Ole.
Det er usikkert om Marte og Tormund bodde på Assheim eller Ivesdal. Sissel og Tormund bodde først på Assheim, deretter Austrumdal før de slo seg ned på Ivesdal. I 1651 var Tormund lagrettemann. Tormund var i flere rettsaker mot slektninger om garden på Ivesdal. Han ble dømt til å flytte fra garden, men kjøpte seg rett til fortsatt å bo der. 
Sissel og Tormund hadde fem barn: Marete, Guri, Valborg, Maurits og Anbjørg.

Ivar sin far: Tolleiv Ivarson Strømstad gift med
Ivar si mor: Maren Jakobsdatter Hindsholm
Maren og Tolleiv bodde i 1614 på Helleland prestegård. Han ble det året dømt for utroskap med Helge Heskestads datter og måtte ut med en bot på hele 26 daler. Sener flyttet de til Strømstad hvor de var ødegårdsmenn. Maren og Tolleiv hadde fem barn som er kjent: Mikkel, Ivar, Gitlaug, Berte og Elisabeth.

Dorthea sin far: Enok Klasson Stangeland d.ca.1683 gift med
Dorthea si mor: Anna Gitlesdatter Øksnevad
Jeg kjenner ikke noe til Anna og Enok annet enn at de hadde ei datter som het Dorthea.

Tosten sin far: Sørve Tostensson Hestad d.ca.1659 gift med
Tosten si mor: Gunhild Jørgensdatter Tekse
Gunnhild var først gift med Njeld Torgerson Slettebø. De hadde to barn jeg ikke vet navnet på. Etter at Sørve døde, giftet hun seg for tredje gang med Lars Olsen Tekse.
Gunhild og Sørve var leilendinger på Tekse. Han var lagrettemann i 1641-1657. De hadde fire barn som er kjent: Njeld, Tosten, Siri og Anna.

Tollef sin far: Peder Mortenson Bjerkreim f.1592 d.1665 gift før 1625 med
Tollef si mor: Helga Tolleivsdatter Årrestad
Peder ble gift andre gang med Birgitte Torgersdatter Dybing.
Peder gikk til sak mot sin svigerfar fordi Helga ikke fikk noe med seg da de giftet seg. Det ble forlik, og Peder fikk 1 ku og 3 riksdaler. Peder var lagrettemann flere ganger. De bodde på Røysland sør til ca.1626, og flyttet deretter til Bjerkreim. Peder var lensmann i Bjerkreim i 1635-1658. Han bygslet gården på Bjerkreim av den lærde skole i Stavanger. Han eide halve Vinningland og deler av Friestad i Ogna. Helga arvet deler av Øksnevad på Klepp etter foreldrene. I 1658 var Peder innblandet i en rettsak om militærnekt. Han ble anklaget for å ha skjult militærnektere. I 1665 gikk Peders andre kone Birgitte, til sak mot sine stebarn på grunn av at hun var misfornøyd med arveoppgjøret. Hun ville bli boende på Bjerkreim, men stebarna ville ha henne bort. Hun ble dømt til å flytte til heimegarden Rødland, hvor hun bodde i sitt første ekteskap. Stesønnen Peder måtte imidlertid betale Birgitte 40 riksdaler. Helga og Peder hadde ti barn: Morten, Peder, Tollef, Villas, Håvard, Gjertrud, Dorthe, Gitlaug, Eli og Marete.

Ingeborg sin far: Atlak Isakson Tengs gift med
Ingeborg si mor: Kirsten Nilsdatter Kvalbein
Jeg kjenner ikke noe til Kirsten og Atlak, annet enn at de hadde ei datter som het Ingeborg.

Tore sin far: Børild Olson Svalestad d.før 1645 gift med
Tore si mor: Maritte Toresdatter Heskestad
Maritte og Børild drev gard på Svalestad fra 1606. Garden var eid av Helleland kirke. De eide også jord i Skeipstad. Børild fikk i 1620 2 daler i erstatning for å ha blitt overfalt på hans egen vei. Han var lagrettemann i 1624-38 og kirkeverge i 1625-1630. De ga i 1636 frivillig skatt til Nordlandske presters underhold på 16 skilling. Maritte og Børild hadde seks barn som er kjent: Ola, Nils, Tore, Erik, ei datter gift med Knut Olavson Dybing og ei datter gift med Svein Ramsland.

Berte sin far: Tolleiv Ivarson Strømstad gift med
Berte si mor: Maren Jakobsdatter Hindsholm
Maren og Tolleiv bodde i 1614 på Helleland prestegård. Han ble det året dømt for utroskap med Helge Heskestads datter og måtte ut med en bot på hele 26 daler. Sener flyttet de til Strømstad hvor de var ødegårdsmenn. Maren og Tolleiv hadde fem barn som er kjent: Mikkel, Ivar, Gitlaug, Berte og Elisabeth.

Hans sin far: Gjermund Olsson Bjerkreim f.ca.1624 d.før 1686 gift med
Hans si mor: Eli Pedersdatter Bjerkreim
Gjermund var lagrettemann. Han og Eli var brukere på Bjerkreim. Eli og sønnen Peder ble i 1686 stevnet for å ha kjøpt 2 tonn malt av en skotte uten å betale toll for varen. Eli og Gjermund hadde seks barn som er kjent: Ole, Peder, Lars, Hans. Aslak og Helga.

Valborg sin far: Ukjent
Valborg si mor: Ukjent

Einar sin far: Nils Ormson Kløgetvedt gift med
Einar si mor: Ukjent
Nils var gift flere ganger. Ingen av konene er kjent. Han drev gard på Kløgetvedt. Han er nevnt i 1642 og 1661. Han hadde fire barn som er kjent: Einar, Marete, Helvig og ei jente gift med en Torgius.

Anna sin far: Torkel Ormson Solberg f. ca. 1618 gift med
Anna si mor: Ingebjørg Anbjørsdatter d.ca.1676 
Ingebjørg og Torkel drev gard på Solberg i Bjerkreim. Torkel er nevnt på garden fra før 1645 til etter 1667. I 1661 bygslet de halve garden. Torkel var lagrettemann i 1652. Før 1678 flyttet Torkel til Gjesdal. Det er usikkert om Ingebjørg er datter av Anbjørn Mortenson Gjedrem eller Anbjørn Tostenson Odland. Ingebjørg og Torkel hadde seks barn som er kjent: Svend, Anbjørn, Anbjørg, Anna, Ingeborg og Ågot.

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Inger sin far: Morten Svaleson Gjedrem f.ca. 1619 d.1676 gift med
Inger si mor: Inger Siversdatter Holmen
Morten ble gift andre gang med Marete Ellefsdatter Kvia. De hadde fem barn som er kjent: Ole, Gregorius, Tollef, Morten og Ellef.
Morten og Inger bodde i Holmen til 1657. Deretter flyttet de til Gjedrem. Morten var lagrettmann i 657-73. I 1665 eide han i tillegg til Gjedrem også jord i Hetland. Dette var jord han arvet etter foreldrene. Marete, 2. kona til Morten, var fra Kvia på Nærbø. Hun giftet seg etter Mortens død med Reier Berge fra Berge i Gjesdal. Etter ei tid på Gjedrem flyttet Marete og Reier til Berge.
Inger og Morten hadde fire barn som er kjent: Knud, Svale, Inger og Guri.

13. generasjon

Gjermund sin far: Tore Erikson Lauperak gift med
Gjermund si mor: Ukjent
Tore arvet Lauperak etter foreldrene og kom hit før 1617. Bror til Tore, Svend, eide også jord i Lauperak. Det var en rettsak mellom brødrene om eiendommen. Stortyven Jørgen Andersson fra Tønsberg ble i 1644 dømt for å ha stjålet flere gjenstander fra bl.a. Tore. Han hadde seks barn: Erik, Ingelev, Asgaut, Bjørn, Gjermund og Bellest

Ingvaldsdatter Austigard sin far: Ukjent
Ingvaldsdatter Austigard si mor: Ukjent

Atlak sin far: Ukjent
Atlak si mor: Ukjent

Ingeborg sin far: Anbjørn Tostenson Odland d. etter 1645 gift med
Ingeborg si mor: Torbor Pedersdatter Svela
Anbjørn var bruker på Odland hele første del av det 16. århundre. I 1612 var han husmann, i 1624 leilending og i 1645 selveier. I tillegg til Odland eide Torbor og Anbjørn også Sætre og halve Netland. I 1623 måtte han sone straff fordi han hadde slått Ole Steenson Gjedrem. Han måtte også sone for å ha overfalt Lars Svela på kirkegården. Han stevnet selv tre sambygdinger for overfall, under en pause i ei rettsak. Han var lagrettemann i 1629,40 og 43. Torbor og Anbjørn hadde fire barn som er kjent: Ingeborg, Astrid, Steinvor og Ingeborg.

Tormund sin far: Tore Bjørnson Ivesdal d.1639 gift med
Tormund si mor: Ukjent
Tore drev gard på Ivesdal i Bjerkreim. Han var nevnt her i 1612-1624. Han eide også jord i Fotland, Herikstad og Liland. Han var lagrettemann i 1618-1629. Han hadde tre barn som er kjent: Ole, Tormund og Tosten.

Marte sin far: Ole Ivesdal gift med
Marte si mor Berte Sivertsdatter Berge d.før 1638 
Ole og Berte bodde på Ivesdal og er nevnt her i 1603 og 1612. Han var lagrettemann i 1613-1620. Han måtte sone fordi han i vanvare hadde kuttet Ole Steenson Gjedrem i handa. Berte var fra Berge i Gjesdal. De hadde fire barn som er kjent: Halvor, Ivar, Tore og Marete.

Sigmund sin far: Ola Sigmundson Madland gift med
Sigmund si mor: Ukjent
Ola var bonde på Madland i 1602-1622. Han hadde tre barn som er kjent: Njell, Sigmund og Laurits.

Gyrid sin far: Torgrim Gunlefson Josdal d.ca.1641 gift med
Gyrid si mor: Ukjent
Torgrim var gift to ganger. Det er usikkert hvem av barna som hører til i de ulike ekteskap. Han drev gard på Malmeim. Han bodde først på Josdal i Sirdal, deretter ei kort tid på Sinnes, før han kom til Malmeim. Han var lagrettemann i 1617 og 1622. I tillegg til Malmeim eide han også jord i Ognedal, Bue, Espeland, Sinnes og Josdal. Han hadde sju barn som er kjent: Torger, Tollef, Tore, ei jente gift med Anbjørn Mortenson Gjedrem, Gyrid, ei jente gift med Torger Larsson Svela st. og ei jent gift med Ole Andersson Ivesdal.

Helge sin far: Ukjent
Helge si mor: Ukjent

Sissel sin far: Maurits Tollefson Hompland gift med
Sissel si mor: Valborg
Maurits ble født i Hompland i Sirdal. Han bodde som voksen først i Osen i Sirdal, senere i Øvre Maudal. Han eide også jord i Austrumdal og Grøtteland. Han hadde ei datter som er kjent: Sissel.

Tolleiv sin far: Ukjent
Tolleiv si mor: Ukjent

Maren sin far: Jacob Hansen Hindsholm gift med
Maren si mor: Elisabeth Lauritzdatter Lind
Jeg kjenner ikke noe til Elisabeth og Jacob, annet enn at de hadde ei datter som het Maren.

Enok sin far: Klas Pederson Stangeland gift med
Enok si mor: Dorothea Stangeland
Jeg kjenner ikke noe til Dorothea og Klas, annet enn at de hadde en sønn som het Enok.

Anna sin far: Gitle Tørresson Øksnevad d.1635 gift med
Anna si mor: Marit Sjursdatter Øksnevad
Gitle var lensmann. Ellersk kjenner jeg ikke noe til han og Marit, annet enn at de hadde ei datter som het Anna.

Sørve sin far: Tosten Anfinnson Hestad d.ca.1645 gift med
Sørve si mor: Sørvesdatter Klungland
Tosten bodde ei tid på Mysing og Ramsland, men var i 1624 flyttet hjem til Hestad. Han var lagrettemann i 1626-1629. Ha eide også odel i Hestad, Ramsland og Nodland på Eigersund-heia. Han var innblandet i flere mindre rettsaker. Han hadde seks barn som er kjent: Askild, Knud, Tolleiv, Elling, Sørve og Didrik.

Gunnhild sin far: Jørgen Tekse
Gunnhild si mor: Ege
Jørgen bodde ei tid på Øygrei 1617. Han var en rik odelsbonde. Han var lagrettemann 1613-1624. Han eide også kord i Tekse, Sandsmark, Helleren, Hæstad, Høgemark, Fjermedal og Kalveskog. Det var sannsynligvis ei datter hans, Barbro Jørgensdatter Bjelland, som ble brent som heks i Stavanger. Han hadde fire barn: Anbjørg, Gunhild, Lars og Barbro.

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Helga sin far: Tolleiv Gjermundson Årrestad d.før 1634 gift med
Helga si mor: Håvardsdatter Årrestad
Tolleiv var kirkeverge i Helleland. Han var lagrettemann i 1610-1618. Han eide også jord i Skjæveland på Klepp, Øksnevad og Årrestad (konegods). Han var innblandet i flere rettsaker angående eiendommene sine. I 1625 overtok sønnen Håvard eiendommene på odel ved dom. Tolleiv skattet etter dette som ødegårdsmann. Tolleiv hadde tre barn som er kjent: Håvard, Gjermund og Helga.

Atlak sin far: Ukjent
Atlak si mor: Ukjent

Kirsten sin far: Ukjent
Kirsten si mor: Ukjent

Børild sin far: Ola B. Svalestad d.ca.1619 gift med
Børild si mor: Asgjerd Jakobsdatter Strømstad
Ola var forsegler i hyllingen for Egersund skipreide i 1591. De flyttet i 1606 fra Svalestad til nabogården Strømstad og overlot Svalestad til sønnen Børild. De hadde to barn som er kjent: Børild og Jakob.

Marette sin far: Tore Eriksson Helleren gift med
Marette si mor: Ukjent
Tore var leilending på Heskestad. Han betalte bot i 1613 for å ha skåret sin bror. Han var lagrettemann i 1619. Han skattet siste gang i 1624. I tillegg til odelsgods eide han også jord i Skjeipstad. Han hadde seks barn som er kjent: Peder, Magle, Marette, Svein, Asser og Siri.

Gjermund sin far: Ole G. d.ca.1640 gift med
Gjermund si mor: Marete Larsdatter Bjerkreim
Ole er nevnt i skattemanntallet i 1612 som dreng med halv lønn. Han var lagrettemann flere ganger i perioden 1628-1639. Marete var leilending i 1639. De drev gard på Bjerkreim, men eide også jord i Tysland. I 1640 ble Marete dømt til å betale gammel gjeld som Ole ikke hadde gjort opp for seg før han døde. De hadde en sønn som er kjent: Gjermund.

Eli sin far: Peder Mortenson Bjerkreim f.1592 d.1665 gift før 1625 med
Eli si mor: Helga Tolleivsdatter Årrestad
Peder ble gift andre gang med Birgitte Torgersdatter Dybing.
Peder gikk til sak mot sin svigerfar fordi Helga ikke fikk noe med seg da de giftet seg. Det ble forlik, og Peder fikk 1 ku og 3 riksdaler. Peder var lagrettemann flere ganger. De bodde på Røysland sør til ca.1626, og flyttet deretter til Bjerkreim. Peder var lensmann i Bjerkreim i 1635-1658. Han bygslet gården på Bjerkreim av den lærde skole i Stavanger. Han eide halve Vinningland og deler av Friestad i Ogna. Helga arvet deler av Øksnevad på Klepp etter foreldrene. I 1658 var Peder innblandet i en rettsak om militærnekt. Han ble anklaget for å ha skjult militærnektere. I 1665 gikk Peders andre kone Birgitte, til sak mot sine stebarn på grunn av at hun var misfornøyd med arveoppgjøret. Hun ville bli boende på Bjerkreim, men stebarna ville ha henne bort. Hun ble dømt til å flytte til heimegarden Rødland, hvor hun bodde i sitt første ekteskap. Stesønnen Peder måtte imidlertid betale Birgitte 40 riksdaler. Helga og Peder hadde ti barn: Morten, Peder, Tollef, Villas, Håvard, Gjertrud, Dorthe, Gitlaug, Eli og Marete.

Nils sin far: Orm Gunnarson Hetland gift med
Nils si mor: Turi Villumsdatter Eikestein
Orm er nevnt på Kløgetvedt i 1612. Han er ført i odelsjordboka i 1624. Han var lagrettsmann i 1620 og 1623. Turi og Orm hadde sju barn som er kjent: Orm, Gjertrud, Villum, Gunnar, Omund, Nils og Ivar.

Torkel sin far: Orm Ellingson d. før 1661 gift med 
Torkel si mor: Ukjent
Orm drev garden Solberg i Bjerkreim. Han er nevnt i 1612, 1624 og 1645. Han var lagrettemann flere ganger i perioden 1624-1644. Han hadde tre barn som er kjent: Torkel, Elling og Gjertrud.

Ingebjørg sin far: Ukjent
Ingebjørg si mor: Ukjent

Morten sin far: Ukjent
Morten si mor: Ukjent

Inger sin far: Sivert Torkelson Holmen f.ca.1596 gift med
Inger si mor: Ukjent
Sivert drev gard på Holmen i Bjerkreim.  Han drev senere gard på Eikeland under Holmen. Han var lagrettemann i 1626. To av Siverts barn er kjent: Tore og Inger.

14. generasjon

Tore sin far: Erik Asgautson Eikeland gift med
Tore si mor: Ukjent
Erik er nevnt i 1563-1591. Ut over det, og at han hadde en sønn som het Tore, kjenner jeg ikke noe til Erik.

Anbjørn sin far: Tosten Odland gift med
Anbjørn si mor: Ukjent
Tosten er nevnt i skattemanntallet i 1563. Ellers kjenner jeg ikke annet til han enn at han hadde en sønn som het Anbjørn.

Torbor sin far: Peder Svela li. d.før 1625 gift med
Torbor si mor: Stenvor
Peder var bruker på Svela litle. Han er nevnt i skattemanntallet i 1563. Det var langvarig rettsstrid om jorda til Peder, mellom barn, svigerbarn og barnebarn etter Peders død. Stenvor og Peder hadde tre barn som er kjent: Bjørn, Jon og ei jente gift med Anbjørn Tostenson Odland.

Tore sin far: Bjørn Mortenson Fotland d. før 1603 gift med
Tore si mor: Ukjent
Bjørn bodde på Ivesdal, men var sannsynligvis fra Fotland i Egersund. Han ble stukket med spyd av Jakob Vikeså ca.1567. Han hadde to barn som er kjent: Tore og Morten.

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Berte sin far: Ukjent
Berte si mor: Ukjent

Ola sin far: Sigmund Madland gift med
Ola si mor: Ukjent
Sigmund betalte 1 dalar i skatt i 1563. Han hadde en sønn som er Kjent: Ola.

Torgrim sin far: Gunlef Kolbeinson Josdal gift med
Torgrim si mor: Tollaksdatter Hompland
Gunnlef bodde på Josdal i Sirdal. Han hadde et barn som er kjent: Torgrim.

Maurits sin far: Ukjent
Maurits si mor: Ukjent

Valborg sin far: Ukjent
Valborg si mor: Ukjent

Jacob sin far: Ukjent
Jacob si mor: Ukjent

Elisabeth sin far: Laurits Christensen Lind gift med
Elisabeth si mor: Karen Hansdatter Baad
Laurits var sokneprest i Klepp. Karen og Laurits hadde ei datter som er kjent: Elisabeth.

Klas sin far: Ukjent
Klas si mor: Ukjent

Dorothea sin far: Ukjent
Dorothea si mor: Ukjent

Gitle sin far: Ukjent
Gitle si mor: Ukjent

Marit sin far: Sjur Monson Øksnevad gift med
Marit si mor: Ukjent
Sjur er nevnt i1550. Han hadde ei datter som er kjent, Marit.

Tosten sin far: Anfinn T. Hestad gift med
Tosten si mor: Ukjent
Anfinn var lagrettemann i kongehyllingen i 1591. Han var også lagrettmann i 1591-1619. Han måtte bøte for utroskap med en kvinne, Gjertrud.  Siste gang vi finner han i skattelistene var i 1623. Han hadde to barn som er kjent: Tosten og Kristen.

Sørvesdatter Klungland sin far: Sørve Erikson Klungland gift med
Sørvesdatter Klungland si mor: Ukjent
Sørve bodde på Klungland. Han skattet siste gang i 1603. Han hadde to barn som er kjent: Sørve og ei datter gift med Tosten Anfinnson Hestad.

Jørgen sin far: Halvor Njå gift i 1563 med
Jørgen si mor: Marette Tomasdatter Njå
Marette ble gift andre gang med Anon Taraldson Odland fra Njå. Marette og Halvor hadde fire barn som er kjent: Halvor, Birgitte, Jørgen og Barbara.

Ege sin far: Ukjent
Ege si mor: Ukjent

Tolleiv sin far: Ukjent
Tolleiv si mor: Ukjent

Halvardsdatter Årrestad sin far: Håvard Taraldson Årrestad d. før 1602 gift med
Halvardsdatter Årrestad si mor:
Håvard var bonde på Årrestad. Han er nevnt i en rettsak i 1555. Han hadde ei datter som er kjent. Hun var gift med Tolleiv Gjermundson Årrestad.

Ola sin far: Ukjent
Ola si mor: Ukjent

Asgjerd sin far: Jacob Dybing gift med
Asgjerd si mor: Tollaksdatter
Jacob er nevnt i 1563. Han hadde ei datter som het Asgjerd.

Tore sin far: Erik Helleren gift med
Tore si mor: Ukjent
Erik er den første som er nevnt på Helleren. Han bodde her i 1577. Han hadde to barn som er kjent: Knud og Tore.

Ole sin far: Ukjent
Ole si mor: Ukjent

Marete sin far: Lars Larsson Fuglestad d.ca.1622 gift med
Marete si mor: Torgersdatter Bjerkreim d.ca.1633
Kona til Lars giftet seg på ny med Gjermund Tollefson Årrestad.
Lars deltok ved kongehyllingen i 1591. Han var lagrettemann i 1613, 1616, 1618 og 1620. I 1613 stjal Ånen Vinningland fra Lars, og ble dømt for det. I 1617 måtte Lars selv sone for å ha stjålet høy av en nabo. Lars eide jord på mange garder, bl.a. Tengesdal no., Fuglestad i Ogna, Tysland og Vinningland. Han hadde tre barn som er kjent: Laurits, Marete og Hans.

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Helga sin far: Tolleiv Gjermundson Årrestad d.før 1634 gift med
Helga si mor: Håvardsdatter Årrestad
Tolleiv var kirkeverge i Helleland. Han var lagrettemann i 1610-1618. Han eide også jord i Skjæveland på Klepp, Øksnevad og Årrestad (konegods). Han var innblandet i flere rettsaker angående eiendommene sine. I 1625 overtok sønnen Håvard eiendommene på odel ved dom. Tolleiv skattet etter dette som ødegårdsmann. Tolleiv hadde tre barn som er kjent: Håvard, Gjermund og Helga.

Orm sin far: Ukjent
Orm si mor: Ukjent

Sivert sin far: Torkel Tollefson gift med
Sivert si mor: Marete Andersdatter
Marete og Torkel drev gard på Holmen i Bjerkreim. Torkel sonet en dom for kona si i 1604-1605. Kona hadde vært utro. Torkel var lensmann i 1602, 1603 og 1606. Han var domsmann i 1613. I 1603 ble en mann bøtlagt for å ha slått Torkel med øks. Det er uklart hvor Torkel og Marete kom fra. Muligens kom Torkel fra Svela st. og Marete fra Gjedrem. De hadde to barn som er kjent: Sivert og Hoskul.

15. generasjon

Erik sin far: Asgaut Sveinson Eikeland gift med
Erik si mor: Ukjent
Asgaut er nevnt i 152. Han hadde en sønn som er kjent, Erik.

Tosten sin far: Ukjent
Tosten si mor: Ukjent

Peder sin far: Ukjent
Peder si mor: Ukjent

Stenvor sin far: Ukjent
Stenvor si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Morten Bjørnson Vikesdal gift med
Bjørn si mor: Ingeborg Toresdatter Berge
Ingeborg og Morten bodde på Fotland i Egersund. Ingeborg er nevnt på Ivesdal i 1563. Hun bodde da sannsynligvis som enke hos sønnen Bjørn. Det er stor usikkerhet om disse personene er Bjørn Mortensons foreldre, men det er sannsynlig. Ingeborg og Morten hadde antakelig fem barn: Bjørn, Gard, Anbjørn, Ommund og ei datter.

Sigmund sin far: Ukjent
Sigmund si mor: Ukjent

Gunlef sin far: Ukjent
Gunlef si mor: Ukjent

Tollaksdatter Hompland sin far: Tollak Mauritson Hompland gift med
Tollaksdatter Hompland si mor: Ukjent
Tollak bodde på Hompland i Sirdal. Han hadde ei datter som er kjent, som var gift med Gunlef Kolbeinson Josdal. 

Laurits sin far: Ukjent
Laurits si mor: Ukjent

Karen sin far: Hans Baad d.før 1606 gift med
Karen si mor: Maren Clausdatter Nagell
Jeg kjenner ikke noe til Maren og Hans annet enn at de hadde ei datter som het Karen.

Sjur sin far: Mons Sjurson Øksnevad gift med
Sjur si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Mons annet enn at han hadde en sønn som het Sjur.

Anfinn sin far: Tollak Hestad gift med
Anfinn si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Tollak annet enn at han hadde en sønn som het Anfinn.

Sørve sin far: Erik Klungland gift med
Sørve si mor: Sørvesdatter Hogstad
Erik var bonde på Klungland. Han skattet 1 daler i 1563. Han hadde to barn som er kjent: Erik og Sørve.

Halvor sin far: Halvor på Tekse gift med
Halvor si mor: Ukjent
Halvor var meget rik etter datidens forhold. Han var bonde på Tekse og er nevn i 1519-1563. Han hadde en sønn som er kjent: Halvor.

Marette sin far: Tomas Njå gift med
Marette si mor: Ukjent
Tomas var fra Njå i Hå og er nevnt i 1521. Han hadde ei datter som er kjent: Marette.

Håvard sin far: Tarald Torgerson Årrestad gift med
Håvard si mor: Ukjent
Tarald var bonde i Årrestad. Han betalte 1 dlr. i skatt i 1563. Han hadde en sønn som er kjent: Håvard.

Jacob sin far: Ukjent
Jacob si mor: Ukjent

Tollaksdatter sin far: Tollak Årstad gift med
Tollaksdatter si mor: Ingeliev Ormsdatter Årstad
Tollak er nevnt i 1563. Ut over det vet jeg ingen ting om Ingeliev og Tollak bortsett fra at de hadde ei datter som var gift med Jacob Dybing.

Erik sin far: Ukjent
Erik si mor: Ukjent

Lars sin far: Ukjent
Lars si mor: Ukjent

Torgersdatter Bjerkreim sin far: Torger Njellson Slettebø
Torgersdatter Bjerkreim si mor: Bodil
Torger var lensmann i Bjerkreim og bruker på Bjerkreim. Han er nevnt i forbindelse med kongehyllingen i 1591. Han er også nevnt på Slettebø i 1603. I Bjerkreim brukte han i 8 år den delen som kongen eide. Han brukte også noen av Den lærde skole i Stavanger si jord. Bodil og Torger hadde tre barn som er kjent: Rasmus, ei jente gift med Lars Larsson Fuglestad og gift andre gang med Gjermund Tollefson Årrestad og ei datter gift med Lars Oddson Svela.

Tolleiv sin far: Ukjent
Tolleiv si mor: Ukjent

Håvardsdatter Bjerkreim sin far: Håvard Taraldson Årrestad d. før 1602 gift med
Håvardsdatter Bjerkreim si mor: Ukjent
Håvard var bonde på Årrestad. Han er nevnt i en rettsak i 1555. Han hadde ei datter som er kjent og som var gift med Tolleiv Gjermundson Årrestad.

Torkel sin far: Ukjent
Torkel si mor: Ukjent

Marete sin far: Ukjent
Marete si mor: Ukjent

16. generasjon

Asgaut sin far: Asgaut Bjørnson gift med
Asgaut si mor: Sveinsdatter Bø d.før 1496
Asgaut arvet gods i Holmen og Brådli i Bjerkreim etter biskop Audun Asgaut er nevnt i 1469-1519. Han hadde en sønn som er kjent: Asgaut.

Morten sin far: Bjørn Vikesdal gift med
Morten si mor: Ukjent
Bjørn bodde på Vikesdal i 1519 og 1521.Han hadde en sønn som er kjent: Morten

Ingeborg sin far: Tore Gardson Under-Berge f.ca.1481 gift med
Ingeborg si mor: Ukjent
Bodde som dreng på Under-Berge i Forsand i 1519. Hanhadde tre barn som er kjent: Tore, ei datter gift med Morten Fotland og Gard.

Tollak sin far: Ukjent
Tollak si mor: Ukjent

Hans sin far: Ukjent
Hans si mor: Ukjent

Maren sin far: Ukjent
Maren si mor: Ukjent

Mons sin far: Sjur Øksnevad
Mons si mor: Ukjent
Sjur er nevnt i 1521. Ut over det vet jeg ikke noe om Sjur annet enn at han hadde en sønn som het Mons.

Tollak sin far: Anfinn på Hestad
Tollak si mor: Ukjent
Anfinn bodde på Hestad. Betalte 10 mark i botsskatt i 1519. Han hadde en sønn som er kjent: Tollak.

Erik sin far: Ukjent
Erik si mor: Ukjent

Sørvesdatter Hogstad sin far: Ukjent
Sørvesdatter Hogstad si mor: Ukjent

Halvor sin far: Ukjent
Halvor si mor: Ukjent

Tomas sin far: Ukjent
Tomas si mor: Ukjent

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

Tollak sin far: Ukjent
Tollak si mor: Ukjent

Ingeliev sin far: Orm Bergulfson Årstad gift med
Ingeliev si mor: Ukjent
Orm eide gods i Årstad og Fotland i 1519-1521. Han hadde ei datter som er kjent: Ingeliev.

Torger sin far: Ukjent
Torger si mor:
Ukjent

Bodil sin far: Ukjent
Bodil si mor:
Ukjent

Håvard sin far: Tarald Torgerson Årrestad gift med
Håvard si mor: Ukjent
Tarald var bonde i Årrestad. Han er nevnt som skatteyter i 1563. Han hadde en sønn som er kjent: Håvard.

17. generasjon

Asgaut sin far: Bjørn Jonson gift med
Asgaut si mor:
Ukjent
Bjørn og mora gav gods i Øvre Gjedrem til St.Svituns kirke til sjelehjelp. Han hadde en sønn som er kjent: Asgaut.

Sveinsdatter Bø sin far: Ukjent
Sveinsdatter Bø si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Ukjent
Bjørn si mor: Ukjent


Tore sin far: Gard Toreson Under-Berge f.ca.1454 gift med
Tore si mor: Ukjent
Gard var en av de store skatteyterne i området. Han drev hovedbruker på Under-Berge i Forsand ca.1520. Gard hadde en sønn som er kjent: Tore.

Sjur sin far: Ukjent
Sjur si mor: Ukjent

Anfinn sin far: Ukjent
Anfinn si mor: Ukjent

Orm sin far: Bergulf Ormson Årstad gift med
Orm si mor: Ingeborg Sveinsdatter
Jeg kjenner ikke noe til Ingeborg og Bergulf annet enn at de hadde en sønn som het Orm.

Tarald sin far: Ukjent
Tarald si mor: Ukjent

18. generasjon

Bjørn sin far: Ukjent
Bjørn si mor: Ukjent

Gard sin far: Tore Toreson Gard f.ca.1427 gift med
Gard si mor: Ukjent
Tore var født på Garå på Talgje, men flytte senere med familien til Under-Berge i Forsand. Han gjorde makebytte med biskop Sigurd Bjørnson i Stavanger. Byttet bort Holta i Strand mot Haukali.Tore hadde tre barn som er kjent: Gard, Osmu nd og Halvard.

Bergulf sin far: Ukjent
Bergulf si mor: Ukjent

Ingeborg sin far: Svein Årstad gift med
Ingeborg si mor: Randi Vebrandsdatter
Randi er nevnt i 1438-1442. Ellers kjenner jeg ikke noe til Svein og Randi, bortsett fra at de hadde ei datter som het Ingeborg.

19. generasjon

Tore sin far: Tore Gardson Gard f.ca.1400 gift med
Tore si mor: Ragnhild Eyvindsdatter
Tore var adelsmann og hadde eget adelsskjold. Han bodde lenge på Gard på Talgje. Han solgte garden til ridder Olav Nilsson Skanke, og flyttet til Under-Berge i Forsand. Ragnhild og Tore hadde to barn som er kjent: Tore og Svein.

Svein sin far: Ukjent
Svein si mor: Ukjent

Randi sin far: Ukjent
Randi si mor: Ukjent

20. generasjon

Tore sin far: Gard Toreson Gard f.ca.1373 gift med
Tore si mor: Ramborg Knutsdatter f.ca.1362
Gard var av den norske adelsslekt og hadde jordegods i Forsand, Agder, Bjerkreim og Bakke. Han var lagmann i Rogaland. Gard og Ramborg hadde fire barn som er kjent: Tore, en sønn født 1403, en sønn født 1406 og Katarina.

Ragnhild sin far: Eyvind Osmundson Høyland
Ragnhild si mor: Brynhild Halvardatter Rømer
Fire av Eyvind og Brynhild sine døtre gav det de eide av jord i Voster, til bispestolen i Stavanger - som sjelemesse for sine nærmeste. Brynhild og Eyvind hadde åtte barn som er kjent: Gyrid, Sigrid, Margreta, Ragnhild, Audun, Guttorm, Ingeborg og Utyrme.

21. generasjon

Gard sin far: Tore f.ca.1346 gift med
Gard si mor: Ukjent
Det er ukjent hvor Tore kom fra, men han flyttet til Talgje. Han er ættefar til Benkestokkætta og Lagmannsætta på Talgje. Han hadde to sønner som er kjent: Tore og Gard.

Ramborg sin far: Ukjent
Ramborg si mor: Ukjent
Det er usikkert hvor Ramborg stammet fra, men noen kilder antar at hun stammer fra svensk kongelig ætt etter «hellige Birgitta».

Eyvind sin far: Ukjent
Eyvind si mor: Ukjent

Brynhild sin far: Halvard Skjalgson d.ca.1350 gift med
Brynhild si mor: Ølversdatter Rømer
Halvard var i slekt med Erling Skjalgson som døde på Sola 1028. Ellers kjenner jeg ikke noe til han, bortsett fra at han hadde ei datter som het Brynhild og en sønn som het Vebrand.

22. generasjon

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Halvard sin far: Ølver Rømer gift med
Halvard si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Ølver, bortsett fra at han hadde ei datter som var gift med Halvard Skjalgson og sønnen Svale som bodde i Sokndal.

23. generasjon

Ølver sin far: Ukjent

Ølver si mor: Ukjent


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar