tirsdag 1. desember 2015

Gunnvor og Aadne Austdal sine forfedre

Mormors farmor, Guri Malena Gitlesdatter Bjerkreim

Mormor Inga Fjelde ble født på Efteland i Helleland. Mor hennes var fra Vinje (Vinge) i Sokndal og faren fra Bjerkreim. Her følger vi slekta fra 1700-tallet og bakover i tid.

I tidligere artikler har jeg gitt en oversikt over alle slektsledd til og med tipp tipp tipp oldeforeldre. Det vil si 7. generasjon fra meg. I kommende artikler følger vi slektsledd bakover i tid så langt jeg har klart å spore data.

Her følger Gunnvor og Aadne Austdal sine forfedre.

8. generasjon

Aadne sin far: Mouritz Torgerson Austdal f.25.11.1714  d.07.05.1786 gift 31.10.1745 med
Aadne si mor: Ingebor Gitlesdatter Bjørnestad f.06.01.1725
Ingebor og Mouritz bodde først på Bjørnestad, men overtok bruk 2 på Eik i Bjerkreim i 1750. Dette var heimegarden til mor til Mouritz. Før 1768 måtte de imidlertid gi opp gardsdriften og de flyttet da tilbake til Bjørnestad. Ingebor døde sannsynligvis under dette andre Bjørnestad oppholdet. Før 1789 overtok eldste sønnen Torger garden på Eik. Da flyttet også Mouritz og barna tilbake dit. Ingebor og Mouritz hadde åtte barn: Torger, Gitle, Guri, Anna, Ingebor, Aadne, Mourits og Mourits

Gunnvor sin far: Torger Torgerson Oftedal f.1725 d.1792 gift 18.11.1759 med 
Gunnvor si mor: Asgjerd Johannesdatter Sundvor f.1720 d.1804
Torger var først gift med Gunnvor Jonsdatter Nedre Maudal De hadde fire barn: Famuel, Jon, Inger og Maret.
Asgjerd og Torger bodde på Nedre Maudal. Torger var i flere rettsaker om odelsrett til ulike deler av Nedre Maudal. De hadde tre barn: Gunnvor, Johannes og Torgeir.

9. generasjon

Mouritz sin far: Torger Mauritsson Øvre Maudal f.1689  d.1757 gift ca.1712 med
Mouritz si mor: Guri Ådnesdatter Eik
Guri og Torger bodde først på Kvitlen br.1. Deretter flyttet de til Austdal. Familien flyttet ca.1738 til husmannsplassen "Me vatne" i Bjørnestad i Sirdal. De hadde seks barn: Mouritz, Thorbor, Eli, Asgjer, Jorind og Elli.

Ingebor sin far: Gitle Omundson Bjørnestad gift med
Ingebor si mor: Anna Bjørnsdatter Kjørmo
Jeg kjenner ikke noe til Anna og Gitle, annet enn at de hadde ei datter som het Ingebor.

Torger sin far: Torger Gunnleivson Øvre Oftedal f.1691 d.1733 gift med
Torger si mor: Marta Fanuelsdatter Nedre Oftedal
Marta og Torger var bønder på Øvre Oftedal i perioden 1711-1733. De hadde fire barn som er kjent: Gunleiv, Peder, Torger og Inger.

Asgjerd sin far: Johannes Torkelson Sundvor f.1677 d.1756 gift 16.06.1715 med
Asgjerd si mor: Kristi Josefsdatter Foss f.1689 d.24.06.1764 
Johannes var først gift med Asgjerd Vellesdatter Espeland. De hadde to barn: Tore og Wedle.
Kristi og Johannes var i nær slekt, så de måtte ha kongebrev for å gifte seg. Johannes druknet sammen en mann fra Malmeim og hans sønn. Båten deres kantret da de skulle føre et lik over vatnet og til gravplassen i Bjerkreim. Johannes overtok bruket på Sundvor etter faren før 1701. Han var i flere rettssaker bl.a. mot søstera om skifte av jord. Kristi og Johannes hadde åtte barn: Asgier, Anne, Asgier, Torchel, Anna, Anna, Torchel og Helga.

10. generasjon

Torger sin far: Maurits Kolbeinson Øvre Maudal f.1642 d.1692 gift med
Torger si mor: Eli Rasmusdatter Frafjord f.1664 d.1728 
Jeg vet ingen ting om Eli og Maurits, annet enn at de hadde en sønn som het Torger.

Guri sin far: Ådne Areson Eik f.ca.1645 d.ca.1694 gift med
Guri si mor: Gyrid Gunlefsdatter Nedre Maudal
Gyrid ble gift andre gang ca.1694 med Roald Osmundson Brattebø. De hadde to barn: Ådne og Sara.
Ådne og Gyrid drev bruk 2 på Eik. Ådne var lagrettemann i 1666. Gyrid og Roald drev først Ådne sin gard, men flyttet til Brattebø bruk 1 før 1706. De kjøpte bruk 2 på Eik i 1709, men Gyrids sønn Are hadde bruksrett og han fikk skøyte på bruket etter Roald i 1717.
Gyrid og Ådne hadde fem barn: Domel, Guri, Anne, Åshild og Are.

Gitle sin far: Ukjent
Gitle si mor: Ukjent

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

Torger sin far: Gunleiv Svendson Nedre Maudal f.1663 d.1734 gift med
Torger si mor: Gyrid Torgersdatter Nordås f.1669 d.1739
Gyrid og Gunleiv bodde på Nedre Maudal. De overtok garden etter Gunnleiv sin far i 1684. I 1690 kjøpte han en part av Nedre Maudal av onkelen, Nils. Det var mye strid om arven etter Gyrid og Gunleiv, mellom sønnene Svend og Are. Gyrid og Gunleiv hadde fem barn: Svend, Torger, Are, Torbor og Åshild.

Marta sin far: Fanuel Rasmusson Høle f.1635 d.1695 gift med
Marta si mor: Inger Torbjørnsdatter d.1725 
Fanuel var først gift med ei ukjent kvinne, som han hadde to barn med: Gunhild og Karen.
Fanuel ble dømt i 1674 for at han "reiv skjegget av Styrkår, for han ikkje vilde gjeva han ei heil skål øl. Aadne Haukamork reiv han håret av." Han var skatteinnkrever, og lagrettemann i 1672-1673. Inger og Fanuel hadde fire barn: Kristoffer, Gunhild, Inger og Marite.

Johannes sin far: Torkel Toreson Sundvor f.ca.1655 d.1720 gift med
Johannes si mor: Anna Svalesdatter Gjedrem f.1643 d.1715 
Torkel og broren Guttorm delte Sundvor bruk 1 mellom seg ved skiftet etter faren i 1667. Torkel hadde svak helse og var derfor folgemann i tidlig alder. Han var lagrettemann i 1686-1689. Anna og Torkel hadde tre barn som er kjent: Tore, Johannes og Malene.


Kristi sin far: Josef Olson Søyland f.1656 d.07.11.1734 gift før 1691 med
Kristi si mor. Anna Stålesdatter Foss f.1651 d.1730 
Anna og Josef bodde i 1691 på Sikveland. I 1701 var de på plass på garden Foss i Bjerkreim. I 1714 kjøpte de 4 spann korn av Foss-garden, og var dermed selveier av hele Foss-garden. De hadde to barn som er kjent: Kirsti og Ole.

11. generasjon

Maurits sin far: Kolbein Mauritsson Øvre Maudal gift med
Maurits si mor: Anna Tolleivsdatter Øvre Maudal
Jeg kjenner ikke noe til Anna og Kolbein, annet enn at de hadde en sønn som het Maurits.

Eli sin far: Rasmus Asbjørnson Ims f.1614 gift med
Eli si mor: Tora Bjørnsdatter Mele f.ca.1630 d.etter 1670 
Tora og Rasmus var bønder på Ims, senere Frafjord bruk 1B ca.1637-1670. De hadde fire barn som er kjent: Ingebjørg, Asbjørn, Eli og Gunnar.

Ådne sin far: Are Asbjørnson Eik d.ca.1665 gift med
Ådne si mor: Helga Vellesdatter Espeland d. etter 1674 
Are var lagrettemann i 1639. De bodde på Eik i Bjerkreim. I 1661 er Are den eneste på Eik som var oppnevnt i odelsjordboka. Han eide da jord både i Bjordal og i Skjærpe. Are eide sener også jord på Ravndal i Gjesdal. Helga og Are hadde fem barn: Asbjørn, Ådne, Velle, Åshild og Gyrid.

Gyrid sin far: Ukjent
Gyrid si mor: Ukjent

Gunnleiv sin far: Svend Gunleivson Nedre Maudal f.1642 d.før 1701gift med
Gunnleiv si mor: Åse Ånensdatter Lanes d.1672 
Svend ble gift andre gang med ei Andersdatter Vikeså. De hadde fem barn som er kjent: Anna, ei datter gift med Anders Johannesson Eik. Ei datter gift med Svend Torkelson Skjæveland, Joren og ei datter gift med Endre Iverson.
Åse og Sven var brukere på Nedre Maudal. De hadde to barn som er kjent: Gunnleiv og Are.

Gyrid sin far: Torger Sigmundson Nordås f.ca.1615
Gyrid si mor: Torborg Reiarsdatter Kyllingstad
Torborg og Torger var bønder på Nordås. De hadde seks barn: Ranveig, Reiar, Sigmund, Torger, Gyrid og Guri.

Fanuel sin far: Ukjent
Fanuel si mor: Ukjent

Inger sin far: Ukjent
Inger si mor: Ukjent

Torkel sin far: Tore Larsson Sundvor f.1596 d.1665 gift med
Torkel si mor: Magle Torkelsdatter
Tore var først gift med ei dame vi ikke vet navnet på.
Magle var enten fra Kydland i Gjesdal, Espeland eller fra Malmeim. Tore var bruker på Sundvor fra før 1638 til etter 1664. I 1665 er det Magle og sønnen Guttorm som var eiere av garden. Tore var lagrettemann tre ganger i perioden 1638-1657. Bestefar til Tore, Guttorm Ormson hadde makeskiftet til seg garden på Sundvor med ødegarden Skjelbrei mot rydnings og åseterett til Undheim litle i Time. Det var Nils Mortenson Ådnesal som kjøpte Undheim. Tore hadde seks barn som er kjent, men det er ukjent hvilke av barna som hører til i de ulike ekteskap: Guttorm, Magle, Kari, Marete, Rasmus og Torkel.

Anna sin far: Svale Mortenson Gjedrem d. før 1661 gift med
Anna si mor: Ingrid Sivertsdatter Gjedrem
Svale var gift to eller tre ganger. Det er veldig usikkert om Anna Svalesdatter Gjedrem er datter til denne Svale, og enda mer usikkert om Ingrid er mor hennes. Svale drev garden Gjedrem på 1600-tallet. Han var lagrettemann i 1616-1653. I 1624 eide i tillegg til Gjedrem, også jord i Kløgetvedt, Hetland og Svela li. 
Svale hadde ni barn i de ulike ekteskap, men vi vet ikke hvem som er mor til de forskjellige barna: Omund, Morten, Steinvor, Siri, Eli, Johannes, Inger, Gitlaug og Anne.

Josef sin far: Olav på Søyland f.1589 gift med
Josef si mor: Ukjent
Jeg vet ikke noe om Olav, annet enn at han hadde en sønn som het Josef.

Anna sin far: Ståle Foss f.ca.1624 d.ca.1691 gift med
Anna si mor: Kirsten Sveinungsdatter
Ståle var bruker av halve Foss-garden etter 1668. I 1661 var Ståle nevnt som svært fattig. I 1664 var han nevnt som husmann under nabogarden Birkeland st. sammen med sønnen Jakob. Kirsten og Ståle hadde fem barn som er kjent: Jakob, Jakob, Anna, Joren og Ragnhild.

12. generasjon

Kolbein sin far: Ukjent
Kolbein si mor: Ukjent

Anna sin far: Ukjent
Anna si mor: Ukjent

Rasmus sin far: Asbjørn Rasmusson Ims f.1565 d. Før 1634 gift med
Rasmus si mor: Eli Salvesdatter Frøyland nevnt 1615.
Jeg kjenner ikke noe til Eli og Asbjørn, annet enn at de hadde fem barn som er kjent: Kari, Israel, Asbjørn, Rasmus og ei datter som bodde på Kilane.

Tora sin far: Bjørn Gunnarson Mele gift ca. 1605 med
Tora si mor: Sissel Knutsdatter Bjørheim
Sissel ble gift andre gang med Tormod Gunnarson Mele 
Sissel og Bjørn bodde på Mele på Forsand. De hadde ei datter som er kjent, Tora.

Are sin far: Asbjørn Helgeson Eik d.før 1651 gift med
Are si mor: Åse Eik
Åse var gift første gang med Are Eik. De hadde to barn: Torger og Tollef.
Åse og Asbjørn bodde først på Eik i Bjerkreim. Senere flyttet de til Bjordal. Asbjørn eide 18 mark smør i Bjordal i 1617 og 1 v. korn i Vassbø i 1624. Han var innblandet i flere rettsaker ang. eiendomsretten til jord. Åse og Asbjørn hadde to barn som er kjent: Are og ei jente gift med Tore Torgrimson Malmeim.

Helga sin far: Ukjent
Helga si mor: Ukjent
Svend sin far: Gunlef Jonson Hompland f.1600 d.etter 1669 gift 1626 med
Svend si mor: Nina Svendsdatter
Gunlef ble født på Hompland i Sirdal. En periode rett etter at Gunlef og Nina giftet seg, leide de garden på Hompland, men flyttet så til Nedre Maudal. De ble stevnet for å ha fått sitt første barn for tidlig etter bryllupet. Gunlef ble også stevnet for å ha opptrådt «uskikkelig» i sitt eget bryllup. De eide parter med jord i Eikeskog og Nedre Tveit. Nina og Gunlef hadde åtte barn: Svend, Siri, Gunnhild, Tora, ei datter gift med Tore Torgiusson, Berte, Gyrid og Siri.

Åse sin far: Ukjent
Åse si mor: Ukjent

Torger sin far: Sigmund Olson Madland f.ca.1585 d.1668 gift med
Torger si mor Gyrid Torgrimsdatter Malmeim d.1675
Gyrid og Sigmund var bønder på Nordås i Gjesdal. Han var en av Gjesdals rikeste på denne tiden. De hadde åtte barn: Torger, Ola, Peder, Ola, Siri, Helga, Ingeborg og Todne.

Torborg sin far: Helge Apeland gift med
Torborg si mor: Ukjent
Helge bodde på Apeland fra før 1604 til etter 1624. Han fikk mange bøter for vold og slagsmål. I 1624 opplyses det at Helge eide halve Lende i Time. Han hadde to barn som er kjent: Nils og Odd.

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Magle sin far: Ukjent
Magle si mor: Ukjent

Svale sin far: Morten Anbjørnson Gjedrem d.før 1617 gift med
Svale si mor: Anne Olsdatter Fotland
Morten var gift første gang med ei Torkelsdatter.
Anne og Morten bodde på Gjedrem. Han er nevnt her i 1591-1603. Han var utsending fra Bjerkreim til hyllingen av kon Christian IV i Kristiania i 1591. Han var gift to ganger, men det er usikkert hvilket ekteskap barna hører heime. Han hadde tre barn som er kjent: Anbjørg, Svale og Torkel.

Ingrid sin far: Siver Roalson Grøsfjell gift med
Ingrid si mor: Andersdatter Gjedrem
Siver bodde på Gjedrem, og er nevnt her i 1610 og 1624. Han eide også deler av garder i Omdal under Gjedrem, Grøssereid og Skailand i Heskestad. Når far til Siver døde, flyttet han og familien til heimegarden i Grøsfjell i Heskestad. De hadde 9 barn, men jeg vet navnet kun på ei: Ingrid.

Olav sin far: Ukjent
Olav si mor: Ukjent

Ståle sin far: Ukjent
Ståle si mor: Ukjent

Kirsten sin far: Ukjent
Kirsten si mor: Ukjent

13. generasjon

Asbjørn sin far: Rasmus Halvarson nevnt 1591 gift med
Asbjørn si mor: Ukjent
Rasmus bodde på Ims. Han var Lensmann. Han hadde to sønner som er kjent: Hans og Asbjørn.

Eli sin far: Ukjent
Eli si mor: Ukjent

Bjørn sin far: Ukjent
Bjørn si mor: Ukjent

Sissel sin far: Knut Bjørnson Øvre Bjørheim f.ca.1563 d.ca.1659 gift ca.1580 med 
Sissel si mor: Udbjørg Tormodsdatter Foss f.ca.1555
Knut var selveier på Øvre Bjørheim bruk 7 i åerioden 1603-1659. Han eide også jord i Lutsi på Høyland, på Kleppa i Hjelmeland og Randai Fister. Han fikk bot for å ha slått Ole Vastveit i 1603. Udbjørg og Knut hadde seks barn som er kjent: Guri, Sissel, Berta, Eli, Bjørn og Åsa.

Asbjørn sin far: Ukjent
Asbjørn si mor: Ukjent

Åse sin far: Ukjent
Åse si mor: Ukjent

Gunlef sin far: Jon Tollakson Hompland d.1614 gift med
Gunlef si mor: Siri Vermundsdatter Regevik d.før 1638
Siri ble gift andre gang med Tjerand Knudson. De hadde to barn som er kjent: Rasmus og en sønn som bodde på Hompland.
Siri og Jon bodde først på Hompland, men flyttet senere til Nedre Maudal, ca.1606. Det var mange rettsaker om arv og bruksrett mellom Siri og Jon sine barn og stefaren Tjerand. Det var også rettssaker søsknene imellom. Siri og Jon hadde fem barn som er kjent: Gunlef, Atlak, Odd, Tollef og Inger.

Nina sin far: Ukjent
Nina si mor: Ukjent

Sigmund sin far: Ola Sigmundson Madland gift med
Sigmund si mor: Ukjent
Ola var bruker på Madland i perioden 1602-1622. Han hadde tre barn som er kjent: Njell, Sigmund og Laurits.

Gyrid sin far: Torgrim Gunlefson Josdal d.ca.1641 gift med
Gyrid si mor: Ukjent
Torgrim var gift to ganger. Det er usikkert hvem av barna som hører til i de ulike ekteskap. Han drev gard på Malmeim i Bjerkreim. Han bodde først på Josdal i Sirdal, deretter ei kort tid på Sinnes, før han kom til Malmeim. Han var lagrettemann i 1617 og 1622. I tillegg til Malmeim eide han også jord i Ognedal, Bue, Espeland, Sinnes og Josdal. Sju av Torgrims barn er kjent: Torger, Tollef, Tore, ei jente gift med Anbjørn Mortenson Gjedrem, Gyrid, ei jente gift med Torger Larsson Svela st. og ei jente gift med Ole Andersson Josdal.

Helge sin far: Ukjent
Helge si mor: Ukjent

Morten sin far: Anbjørn Gjermundson Gjedrem d.før 1603 gift med
Morten si mor: Asbjørnsdatter Hetland
Anbjørn drev garden Gjedrem i Bjerkreim. Hane er nevnt her i 1563-1591. Han var utsending til kongehyllingen i 1591. En sønn er kjent: Morten.

Anne sin far: Oluf Jonson gift med
Anne si mor: Helga Tollaksdatter Årstad
Oluf var sokneprest i Egersund. Helga var fra Årstad i Egersund. De hadde ei datter som er kjent: Anne.

Sivert sin far: Ukjent
Sivert si mor: Ukjent

Anbjørnsdatter Gjedrem sin far: Anders Gjermundson Gjedrem gift med
Anbjørnsdatter Gjedrem si mor: Ukjent
Anders bodde på Gjedrem i Bjerkreim. Han er nevnt her i 1591 og 1603. Han hadde to barn som er kjent: Lars og ei jente gift med Siver Roaldson Grøsfjell.

14. generasjon

Rasmus sin far: Ukjent
Rasmus si mor: Ukjent

Knud sin far: Bjørn Lauritson Bjørheim f.ca.1530 d.før 1596 gift ca. 1561 med
Knud si mor: Sissel Sæbjørnsdatter f.ca.1530 d.ca.1614
Bjørn var gift første gang med ei Svendsdatter. De hadde tre barn som er kjent: Svend, Ragnhild og Kari.
Sissel var gift første gang med Knut Olson Nord Hidle.
Bjørn og Sissel var selveier i Øvre Bjørheim i Strand bruk 7. I 1603-1614 var Sissel alene om å eie garden. Sissel og Bjørn hadde tre barn som er kjent: Knut, Siri og ei datter gift med Knut Nilson Skanderborg.

Udbjørg sin far: Ukjent
Udbjørg si mor: Ukjent

Jon sin far: Tollak Mauritsson Hompland gift med
Jon si mor: Ukjent
Tollak bodde på Hompland i Sirdal. Han hadde en sønn som er kjent: Jon.

Siri sin far: Ukjent
Siri si mor: Ukjent

Ola sin far: Sigmund Madland  gift med
Ola si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Sigmund Madland annet enn at han hadde en sønn som het Ola.

Torgrim sin far: Gunlef Kolbeinson Josdal gift med
Torgrim si mor: Tollaksdatter Hompland
Gunnlef bodde på Josdal i Sirdal. Han hadde en sønn som er kjent: Torgrim.

Anbjørn sin far: Gjermund Anundson Bjerkreim gift med
Anbjørn si mor: Ukjent
Gjermund drev gard på Gjedrem i Bjerkreim. Han er nevt her i 1563. Han hadde tre barn som er kjent: Anbjørn, Anders og ei jente gift med Rasmus Erikson Eikeland.

Asbjørnsdatter Hetland sin far: Asbjørn Hetland gift med
Asbjørnsdatter Hetland si mor: Ukjent
Asbjørn bodde på Hetland. Han er nevnt her i 1563. Han var sannsynligvis fra Tengs. Det er veldig usikkert om han er far til kona til Anbjørn Gjedrem, men mye taler for det. 

Oluf sin far: Jon Guttormson gift med
Oluf si mor: Anne Eriksdatter Orm
Jon var biskop i Stavanger. Anne og Jon hadde en sønn som er kjent: Oluf.

Helga sin far: Ukjent
Helga si mor: Ukjent

Anders sin far: Gjermund Anundson Bjerkreim gift med
Anders si mor: Ukjent
Gjermund drev gard på Gjedrem i Bjerkreim. Han er nevt her i 1563. Han hadde tre barn som er kjent: Anbjørn, Anders og ei jente gift med Rasmus Erikson Eikeland.

15. generasjon

Bjørn sin far: Laurits Leivson Øvre Bjørheim f.ca.1500 d.ca.1570 gift med
Bjørn si mor: Bjørnsdatter Tau
Laurits drev bl.a. bruk 7 på Øvre Bjørheim i Strand. Han eide ellers mye gods i ulike bygder, og var en av de rikeste bøndene i fylket. Tre av hans barn er kjent: Bjørn, Olav og Margrete.

Sissel sin far: Sebjørn Toreson Talgje f.1510 d.etter 1578 gift med
Sissel si mor: Jonsdatter Aukland
Sebjørn bodde på Talgje på Sjernarøy og var meget rike. Han eide også mye jord utenom Talgje. Han og broren Tore eide 18 garder eller deler av garder i Rogaland og 14 i Hardanger og Sunnhordland. Sebjørn hadde tre barn som er kjent: Tore, Gudrund og Sissel.

Tollak sin far: Ukjent
Tollak si mor: Ukjent

Sigmund sin far: Ukjent
Sigmund si mor: Ukjent

Gunlef sin far: Ukjent
Gunlef si mor: Ukjent

Tollaksdatter Hompland sin far: Tollak Mauritson Hompland gift med
Tollaksdatter Hompland si mor: Ukjent
Tollak bodde på Hompland i Sirdal. Han hadde ei datter som er kjent. Hun var gift med Gunlef Kolbeinson Josdal. 

Gjermund sin far: Ukjent
Gjermund si mor: Ukjent

Asbjørn sin far: Anund Bjerkreim gift med
Asbjørn si mor: Ukjent
Anund drev gard i Bjerkreim. Han er nevnt i 1519. Anund var kanskje sønn til Gjermund Anundson og Margreta Eivindsdatter. Margreta var kanskje søster til biskop Anund Eivindson i Stavanger. Men dette er usikkert. Anund hadde to barn som er kjent: Gjermund og Tor.

Asbjørn sin far: Ukjent
Asbjørn si mor: Ukjent

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

Anne sin far:
Anne si mor:

16. generasjon

Laurits sin far: Leiv Halvardson Sopp f.ca.1455 gift med
Laurits si mor: Ukjent
Leiv var bruker på Sopp i Odland i Vinje i 1519. Senere flyttet han til Øvre Bjørheim bruk 7. Han hadde en sønn som er kjent: Laurits.

Bjørnsdatter Tau sin far: Ukjent
Bjørnsdatter Tau si mor: Ukjent

Sebjørn sin far: Tore Sebjørnson f.ca.1470 gift med
Sebjørn si mor: Torgilsdatter Vikingson
Tore bodde på Talgje i Sjernarøy, men eide også andre garder i Ryfylke bl.a. Randa. Han hadde to barn som er kjent: Sebjørn og Tore.

Jonsdatter Aukland sin far: Jon Tallakson Aukland gift med
Jonsdatter Aukland si mor: Ukjent
Jon er nevnt på Aukland på Ombo i 1519, 1521 og 1565. Han hadde ei datter som er kjent, som var gift med Sebjørn Toreson Talgje.

Tollak sin far: Ukjent
Tollak si mor: Ukjent

Anund sin far: Ukjent
Anund si mor: Ukjent

17. generasjon
Leiv sin far: Halvard Danielson Sopp gift med
Leiv si mor: Ukjent
Halvard var fra Odland i Vinje. Han var sannsynligvis far til Leiv Halvardson Sopp

Tore sin far: Ukjent
Tore si mor: Ukjent

Torgilsdatter Vikingson sin far: Torgils Vikingson Aga gift med
Torgilsdatter Vikingson si mor: Gudrun Ormsdatter Lydvo
Torgils og Gudrun bodde på Aga i Hardanger. De hadde ei datter som er kjent, og som var gift med Tore Sebjørnson Talgje 

Jon sin far: Ukjent
Jon si mor: Ukjent

18. generasjon

Halvard sin far: Ukjent
Halvard si mor: Ukjent

Torgils sin far: Viking Finnson gift med
Torgils si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Viking, annet enn at han hadde en sønn som het Torgils.

Gudrun sin far: Orm Ivarson Lydvo
Gudrun si mor: Gyrid Bårdsdatter Torsnes
Gyrid og Orm bodde på Lydvo på Voss. Orm er nevnt i 1436. Gyrid var fra Torsnes i Hardanger. De hadde fire barn som er kjent: Sira Ivar, Ingrid, Astrid og Gudrund.

19. generasjon

Viking sin far: Finn Torsteinson Aga gift med
Viking si mor: Ukjent
Jeg kjenner ikke noe til Finn, annet enn at han hadde en sønn som het Viking.

Orm sin far: Ivar Vikingson Skjelde gift med
Orm si mor: Ukjent
Ivar bodde på Skjelde i Voss. Han hadde en sønn som er kjent: Orm.

Gyrid sin far: Bård Sigurdson Torsnes d.1446 gift med
Gyrid si mor: Gyrid Torbergsdatter
Gyrid og Bård bodde på Torsnes i Hardanger. Han er nevnt i 1410. De hadde to barn som er kjent: Gyrid og Herborg.

20. generasjon

Finn sin far: Torstein Mita gift med
Finn si mor: Margrete Holmfridsdatter
Margrete og Torstein bodde på Aga i Hardanger. De hadde en sønn som er kjent. Han het Finn.

Ivar sin far: Viking Ormson Måge gift med
Ivar si mor: Holmfrid Pålsdatter
Viking og Holmfrid bodde på Måge i Ullensvang. De hadde en sønn som er kjent: Ivar.

Bård sin far: Ukjent
Bård si mor: Ukjent

Gyrid sin far: Ukjent
Gyrid si mor: Ukjent

21. generasjon

Torstein sin far: Ukjent
Torstein si mor: Ukjent

Margrete sin far: Ukjent
Margrete si mor: Ukjent

Viking sin far: Ukjent
Viking si mor: Ukjent

Holmfrid sin far: Ukjent
Holmfrid si mor: Ukjent
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar