mandag 19. desember 2016

Osmund Tøtland – navnefar til Norway Iowa

Osman Tuttle (1798-1879)

En varm sommerdag i 1863 ble en ny jernbanestasjon åpnet i Iowa, vest for Chicago i USA. North Western jernbanen hadde nådde dette området to år tidligere, og nå var stasjonen klar til høytidelig åpning.

Norway Iowa får sitt navn
Områdene i staten Iowa var på denne tiden et nybyggerområde for innvandrere fra Europa, men enda bodde det mange indianere her. Dette var også tiden da jernbanen fra Chicago mot nordvest ble bygget ut. I 1861 var de kommet til området like nordvest for byen Iowa. Her ville jernbaneselskapet legge jernbanen over eiendommen til en norsk innvandrer, som nå kalte seg for Osman Tuttle. Selskapet ville også legge en jernbanestasjon på Tuttle sin eiendom.

Osman Tuttle var en bestemt herremann, og satte sine betingelser. Han skulle avstå jorda gratis til jernbaneselskapet på betingelse av at jernbanestasjonen fikk navnet Norway etter Osmans heimland. Jernbaneselskapet godtok betingelsene, og Osman kunne deretter skrive heim til slekta i Rogaland og si at jernbanestasjonen på hans farm heter Norway.Da jernbanestasjonen var på plass, var det også naturlig for posten å åpne et kontor for farmerne i området. Posten ville også kalle postkontoret for Norway, men da protesterte andre bønder i området. Dette var et alt for ukjent navn. De ville heller kalle poststedet for Florence. Men dette ville ikke Osman akseptere. Han sto på sitt, og postkontoret ble hetende Norway. Dermed ble også bygda som etter hvert vokste opp rundt postkontoret og jernbanestasjonen hetende Norway. Bygda hadde i 2010 et innbyggertall på 545, og ei av bygdas gater er oppkalt etter Osman, Tuttle St.

Alfred Hauge skrev om Osman Tuttle i Aftenbladet 05.08.1982

Fra Tøtland til Tuttle
Osman Tuttle het egentlig Osmund (Ommund) Endresen Tøtland. Foreldrene hans het Endre Henriksen Tøtland og Åsa Osmundsdatter Rake. Mora var fra Rake i Årdal. Åsa og Endre ble gift i 1794, og slo seg ned på Endre sin heimegard, bruk 7-9 på Tøtland. De første årene drev Endre garden sammen med faren Henrik, men han overtok bruket i 1805. Åsa og Endre fikk åtte barn, der alle vokste opp og slo seg ned i Vormedal, hvor garden Tøtland ligger. Osmund var nest eldst i søskenflokken, og var odelsgutt. Han ble født i 1798. Mange av Osmunds søsken og onkelbarn fulgte etter hvert i Osmund fotspor til Amerika.

Fra Vormedal.

Den 16. Oktober 1824 ble Osmund gift i Årdal kirke. Bruden var født og døpt i Stavanger, men vokste opp på Vadla i Årdal. Hun het Malene Reiarsdatter Vadla og var fem år yngre enn Osmund. (f.1803). Malene og Osmund var først bønder på Vadla, men overtok Tøtland etter Osmunds far i 1834. De hadde da fått barna Endre d.e. (f.1824), Brita (f.1826), Reiar (f.1829), Osmund (f.1832).

1835 ble et dramatisk år for familien på Tøtland. Mor Malene var gravid nok en gang, og fødte Endre d.y. Alt gikk vel, men samme året viste det seg at Osmund hadde vært utro og fikk enda et barn. Denne gang med ei kone som het Siri Nilsdatter N. Hauge. Siri og Osmund sin datter ble kalt Siri etter mora. Om dette var årsaken til at Osmund allerede i 1836 tok med seg familien og emigrerte til Amerika, vet jeg ikke. Men det er ikke usannsynlig, siden det kun var to år etter at han hadde overtatt garden fra faren. I det norske samfunnet var det en alvorlig hendelse å få barn utenom ekteskapet. I Vormadalen sto haugianerne veldig sterkt, noe som antakelig gjorde Osmunds fall enda mer dramatisk. Osmund sin datter Siri ble igjen i Norge hos mora.

Osman Tuttle (Osmund Tøtland)

Den første organiserte utvandring fra Norge til Amerika skjedde med skipet «Restauration» som seilte fra Stavanger i juli 1825 med Cleng Peerson som veiviser. Denne turen ble imidlertid en enkelthendelse, og organisert utvandring i stort mål kom først i gang fra 1836. Osmund og hans familie var derfor av de aller første nordmenn som reiste til Amerika. Han ankom New York 6. mai 1836, og etter hvert skiftet han navn til Osman Tuttle.

Hvor Osman og familien oppholdt seg mellom 1836 og 1861 da han var bonde i Iowa, har jeg ikke oversikten over. Familien bodde en periode i Norway Illinois, før de flyttet til Iowa. Norway, Illinois var etablert som senter for norske utvandrere allerede i 1834. Det er derfor sannsynlig at det var her Osmund og familien bosatte seg den første tiden etter ankomst New York.

Søsken fra Nag. F.v. Bertel, Eli, Serina og Thor

Fra Tøtland til Ritland
Heime i Norge hadde Osman ei søster som het Marta jr. Marta ble født i 1804, seks år etter Osman. Marta ble gift med Erik Ellingsen Tøtland i 1829, og de fikk sju barn. Marta og Erik var bønder på Fossane br.6 på Tøtland. I 1855 var Marta blitt syk og hadde fått diagnosen «sindsvag». Marta og Eriks sjette barn het Anna og ble født i 1843.

Anna ble gift i 1869 med Mikkel Hetlelid. De var husmenn på husmannsplassen Hetlelid under Svadberg i Årdal og fikk sju barn. Eldste barnet het Johannes og ble født i 1869. Johannes ble gift med Kristine Olsdatter Laugaland og de bodde på husmannsplassen Søre Tveitå på Laugaland. Tore livnærte seg med produksjon av jærstoler og bærkurver. Kristine og Johannes fikk ti barn, nummer to het Anna Maria født i 1896.

Bertel og Jossi med barna. 

Anna Hetlelid ble gift med enkemann Lars Toresen Ritland. Anna og Lars var bønder på fjellgarden Ritland i Hjelmeland. De fikk 13 barn, mens Lars i tillegg hadde tre barn fra første ekteskap. Anna og Lars sin eldste sønn, Johannes giftet seg med Marta Vestvik og bosatte seg på Tau. De var foreldrene til mi svigerinne Astrid Ritland Sandvik.

Oversikt over Johannes Ritland si slekt

Bertel Naig til Amerika
53 år etter at Osman Tuttle, ankom en ungdom fra Nag i Strand Amerika. Han het Bertel Naig og slo seg ned i Norway Iowa. Sener flyttet han til Cylinder, Iowa hvor han var bonde. Bertels historie er omtalt i andre artikler på bloggen. Han ble gift to ganger. Først med Johanne Torgersen Tow og fikk 11 barn med henne. Etter at Johannes døde, giftet Bertel seg på ny med Gidske «Josie» Handeland. Med henne fikk han fire barn, den siste det året Bertel fylte 68 år. Bertel var bror til mi oldemor, Eli Fjelde (født Nag).

Einar og Astrid R. Sandvik

Bertels 14. barn het Joseph Benjamin og ble født 25.03.1933. Han ble gift med Darlene Sidles. Dermed ble slektsrekkene til Bertel og Osman krysset. Darlene er nemlig tippoldebarn til Osman fra Tøtland. Andre kryssing var da broder Einar med røtter fra Nag, giftet seg med Astrid Ritland med røtter fra Tøtland.

Kilder
helgeland.nu
Jan Alsvik: Folk i Strand 1-3
Sigurd Eikeland: Årdal II
Trygve Brandal: Hjelmeland gards og ættesoge
Martin Nag: Div. artikler i Strandbuen og hefter
Wikipedia
aftenbladet.no2 kommentarer:

  1. Nice to read a blog by a descendant of Osmund Totland (Tuttle). My husband's mother was a Tuttle who was born in Iowa and no doubt a descendant of Osmond E. Totland! Our son is visiting Norway in a few weeks and will go to Bergen and Oslo. Enjoy your blog.

    SvarSlett
  2. Thank you. And heartly welkome to Norway to your son!

    SvarSlett