onsdag 2. november 2016

Da Kinamisjononen kom til Jørpeland

Noen av oldefar Tore T. Fjeldes etterkommere.
Bak fra venstre: Mallin og Rasmus Larsen, Karlein,
Anders og Taletta Dalane og Inga Fjelde gift med Tomas.

To Fjelde-karer står sentralt i historien om da Misjonssambandet kom til Jørpeland. Den ene var Tarald Fjelde, den andre het Tore Fjelde. Men hvem var Tore?

Misjonssambandet ble startet i 1891 under navnet Det norsk lutherske Kinamisjonsforbund. Organisasjonen ble stiftet i Bergen, men flere av de som kom med i organisasjonen fra starten var fra Rogaland. Det var ikke bare enkelt å starte en ny misjonsorganisasjon, som også var svært lavkirkelig.

VG utgav i 1903 ei bok med ordforklaringer til sine lesere. Under ordet "mission" skriver de bl.a.: I den nyeste tid er en Kinamission opprettet; den har dog ingensomhelst nævneverdig Fremgang.» («Verdens Gangs`s haandbog for avislæsere»)

Til Strand kom Kinamisjonen allerede i 1893. Det var Gulleik Himle som gikk i spissen for en forening på Fiskå. På Jørpeland ble det ikke startet Kina-forening før i 1905. Da gikk det slik til.

Den eldre kvinneforening for Kinamisjonen på Jørpeland 
på tur til Botnevatnet. Mormor bak til venstre

Predikanten Andreas Kvinlaug fra Fjotland i Kvinesdal var en kristen fra ungdommen av. I 1892-96 var han en tur i Amerika og der ble forkynnernådegaven utløst. I 1903 var han en preiketur på Fiskå, og flere ble vakt. Kvinlaug reiste da for den nye misjonen, Kinamisjonen.

To Jørpelandsbuer var innom møtene på Fiskå og de fikk Kvinlaug til å love å komme til Jørpeland nest gang han kom til Ryfylke. De to karene fra Jørpeland var Tarald (t.h.) og Tore Fjelde. Begge disse var med i styret for bedehuset på Jørpeland, som lå på Fjelde. Arnstein Moen var lederen på bedehuset.

Et lite portrett av forkynneren Andreas Kvinlaug fra Fjotland.

Det var ikke populært på bedehuset at Tore og Tarald inviterte en forkynner for den nye misjonen. Derfor fikk Kvinlaug bare ha ett møte da han kom til Jørpeland i 1904. Flere av høvdingene på bedehuset kom for å høre om dette var en kar de kunne slippe til. Møte gikk bra, og Kvinlaug fikk lov til å fortsette.

Tarald sa etter første møte at han var glad for at Kvinlaug ikke hadde nevnt Kina i talen. Da repliserte Kvinlaug at det er Kristus folket trenger. På et av møtene skjedde et under, Berta Fjelde ble frelst. Da tok Arnstein Moen ordet og ropte høyt: «Nå er vekkelsen kommet.» Og vekkelsen varte hele vinteren til langt inn i 1905. Dette var en av de vekkelsene på Jørpeland som gikk dypest i folket.

Andreas Kvinlaug
Som så ofte i vekkelser ble det også kraftig motstand mot vekkelsen. Noen av de som var mest forarget over det som skjedde, laget ei vise der Kvinlaug, Tarald og Tore fikk hvert sitt vers.

Denne vekkelsen la grunnlaget for Kinamisjonen på Jørpeland, og det ble startet et misjonslag i 1905. Arnstein Moen, Tarald og Tore Fjelde var støtter i misjonslaget så lenge de levde. Rasmus Larsen Tungland ble også vakt under møtene ved Kvinlaug, men han ble ikke frelst før etter at Kvinlaug var reist. Han ble en sentral leder i Kinamisjonen i mange år.

Tarald Fjelde var født på Øvre Fjelde i 1867 og var 36 år da han hørte Kvinlaug på Fiskå. Han ble gift med Karen Nag og var gardbruker på Øvre Fjelde bruk 1. Han var også fisker. Men hvem var Tore Fjelde?

Oldefar og oldemor, Tore og Eli Fjelde.

Historien over er fortalt av Jakob Straume i boka «Kristenliv i Rogaland», utgitt i 1956 i forbindelse med NLM Stavanger krets sitt 50 års jubileum. Straume samlet utrolig mye stoff, men han var ikke alltid like nøyaktig med detaljene. Det gjør at det er uklart hvem Tore Fjelde var.

Det var fire som het Tore Fjelde på Jørpeland i 1903. De fire er Tore Bjørnsen Fjelde Grøtnes f.1862, Tore Kristiansen "Aust" Fjelde f.1859, Tore Thorsen Fjelde f.1844 (oldefar til Kristoffer og Gerhard Fjelde) og Tore Torbjørnsen Fjelde f.1860, min oldefar.

Holger Barkved nevner to av disse i en artikkel om "Religiøse folketonar frå Strand". "På møta heime (i Bjørheimsbygd) kom det ofte tri mann frå Sørbygda (Jørpeland) Alle heitte Tore. Det var Tore Barkved (farbror min), Tore Øvre Fjelde og Tore Nedre Fjelde, i daglegtale kalla Tore Aust. Av desse var det serleg Tore Aust som var songar..."

Av de fire Tore på Fjelde var det det så langt jeg vet, bare oldefar som hadde barn som var aktive i NLM. Oldefar og Tarald var omtrent på samme alder. Tarald var også fadder på Tores sønn Tomas og Taralds kone var fadder på ei var Tores døtre. Jeg tipper derfor at det må være oldefar som var med Tarald til Fiskå, men sikker kan jeg ikke være.
Oldefar hadde en svigersønn, Erik Østvoll, som var med å stifte Kinamisjonsforeningen. En annen svigersønn var nevnte Rasmus Larsen Tungland (bildet til høyre), som ble frelst like etter vekkelsen i 1905. Sønnen Tormod Fjelde var også aktiv i NLM, mens ei datter ble gift med Anders Dalane i Årdal. Flere i hennes familie var markerte kinamisjonsfolk. Min morfar Tomas Fjelde, ble frelst som 40 åring. Da gikk også han helhjertet med i Kinamisjonens arbeid.
Tore Fjelde flytter til Ullandhaug
Oldefar Tore T Fjelde flyttet til Ullandhaug i 1909. Han var da ca. 50 år og solgte garden på Fjelde til si søster og hennes mann. Tore og familien ble naboer til Tores onkel Knut Fjelde, og like etter ankomst Ullandhaug, var han engasjert i Kinamisjonens arbeid på sin nye heimplass

I Stavanger Aftenblad 21. april 1910 sto denne annonsen:


Kort tid etter ankomst Ullandhaug arrangerte han "bedehusfest"  i sin nye heim. Kinamusikken spilte. Talere var leder i Samemisjonen, pastor Otterbeck og Kinamisjons emissær Johannes Kjelsvik. Tores onkel Knud Fjelde, var forkynner og kasserer i Samemisjonen, men hadde også møter for Kinamisjonen. Dette er med og forsterker min antakelse om at Tore Fjelde på Fiskå i 1903, var oldefar Tore Torbjørnsen Fjelde.

I 2015 var NLM på Jørpeland 110 år. Det har vært mange vekkelser ved NLMs forkynnere på Jørpeland bedehus gjennom disse årene. Den siste store vekkelsen var i 1981. Da bekjente mellom 35 og 40 at de hadde tatt imot Jesus.

Kilder:
Jakob Straume: Kristenliv i Rogaland
Jan Alsvik: Folk i Stand
aftenbladet.no(Oppdatert artikkel fra 2014)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar