fredag 30. desember 2016

God naboer på Voll, Tungland

Steinhagen på 1970-tallet

I min oppvekst på 1960-70 tallet var det som nå er «bydelen» Steinhagen, kun ei rekke med hus langs østsiden av riksvei 13. Et rolig strøk, med mange jevnaldrende lekekamerater.

Steinhagen var opprinnelig en del av Voll-garden, som Sigrid og Ole Voll eide i min oppvekst. I en tidligere artikkel har jeg skrevet litt om Steinhagen. I denne artikkelen vil jeg først se litt på historien til Voll-garden. Deretter vil jeg gi en liten oversikt over hvem som var naboene mine i oppveksten.

Voll på Tungland
I min oppvekst var det Sigrid og Ole Voll som bodde på Voll-garden på Tungland. Ole var odelsgutt på Voll og overtok heimegarden etter faren i 1939. Han ble født i 1898 og ble gift i 1935 med Sigrid Vik fra Helgøysund. Sigrid var da butikkdame på Jørpeland. Før han ble gift var Ole bonde heime på Voll og hadde også kutteren «Tungland» sammen med faren. Han spedde også på inntektene med å kjøre varer for butikker på Jørpeland og for melkeutsalget til Ljungquist i Vågen. Etter at han ble gift, solgte de «Tungland» og konsentrerte seg om garden. Sigrid og Ole var kristne og var aktivt med i Misjonssambandets arbeid på bedehuset.

"Kårboligen" Rasmus Voll bygde i 1939 i forgrunnen. 
Bak ligger Voll og helt bakerst Bringen 
(foto Wideroe)
I heimen til Sigrid og Ole vokste det opp tre barn. Eldstemann Rasmus Kjell kommer jeg tilbake til under. Nummer to het Nina Bodil og ble født i 1940. Hun ble gift med Karluf Bråtveit og de bygde hus nord på garden, like ved Bringen. På Bodils nabotomt bygde yngste broren, Otto Steinar (f.1944) hus. Han var gift med Else-Marie Sørskår og døde i 1998. Ole døde i 1981, mens Sigrid døde i 1999, 95 år gammel.

Øvre Voll
Voll er bruk nummer 4 på Tungland. Garden ligger i hovedsak på østsiden av riksvei 13, opp mot Tunglandsfjellet. Den ble også kalt «Øvre Voll». I 1880 ble en del av bruket som lå på vestsiden av riksveien skilt ut til onkel til Ole Volls far og ble kalt «Nedre Volden», helst kalt «Nedre Voll». Enok Reinert Tungland som han het, solgte garden til Stålverket i 1917. Stålverket bygde en rekke personalboliger på denne eiendommen.  Enok Reinert var gift to ganger, og hadde tre barn i første ekteskap. To av disse død som små, mens nummer tre døde av tæring 25 år gammel. Folket på Voll har skrevet etternavnet som Voll, Woll, men helst Voll Tungland.

Stavanger Aftenblad 20.07.1933

Ole Voll hadde slekt på bruk 4 tilbake til da bruket ble skilt ut fra bruk 1, ca. år 1700. Første bruker var Ole Torgersen Seljeskog (1663-1730). Deretter overtok sønnesønnen Torger (1715-1797), og så Torgers sønn Daniel (1745-1815) som var barnløs. Ole (1794-1832) overtok etter farbroren Daniel. Ole hadde ingen arvinger, så garden gikk videre til Oles bror Torger (1797-1873). Neste bruker var Torgers sønn Rasmus (1824-1890), deretter Rasmus sin sønn Ole (1847-1933), Ole sin sønn Rasmus (1870-1960) og til slutt Rasmus sin sønn Ole gift med Sigrid.

Rasmus født 1870, overtok garden etter sin far i 1908. Da hadde han vært gift med Kjersti Christine Vaula fra Bjørheimsbygd siden 1896. Rasmus kjøpte egen jekt i 1891 og drev som jekteskipper i ca. 40. Kjersti og Rasmus bodde på Vaula de første årene etter at de ble gift, men de flyttet til Tungland like etter århundresiktet. De var aktive på Jørpeland bedehus. Etter at Ole og Sigrid overtok garden, bygde Rasmus nytt hus med et lite fjøs på en utskilt del av garden på vestsiden av Rv13 i 1939.

Aftenbladet 13.11.1956. I følge Kjell Voll er bildene feil, men teksten rett.
Bildene viser Sissel og Bjørn Landsnes, De er svigerforeldre til søster 
til Sigrid Voll, Magda.

Deres førstefødte, Ole, er presentert over. Neste barn ble kalt Trygve og ble født i 1900. Han flyttet til Stavanger og drev der «Tunglands kafe». Martin var nummer tre og født i 1903. Han ble gift med Borghild Moi, senere Jenny Rygh. Han bodde på Jørpeland, og var en periode ordfører i Strand. Nummer fire het Jone. Han ble født i 1905, men døde allerede 1918 av spanskesyken. Femte sønn var Hilmar (se under), nummer seks var første datter kalt Astrid (f.1911), som døde av halsbetennelse tre år gammel. Siste barnet ble også ei jente, kalt Martha Gurine og ble født i 1913. Martha ble gift med forkynneren og misjonslederen Tore Tungland. Martha og Tore bodde først på Tungland, men endte opp i Stavanger.

25. mai 1926

På 1950-tallet begynte Sigrid og Ole å selge tomter i Steinhagen, et område sør for gardstunet langs østsiden av riksveien. Far, Oskar Sandvik, var den første tomtekjøper, tinglyst i februar 1953. Siden kom flere hus på rekke og rad. Her følger en kort presentasjon over de som var naboene mine rundt 1970. Jeg begynner i nord og går sørover.

Margrethe og Hjarrand Torsen
Margrethe og Hjarrand var begge av Jørpelandsslekter. Margrethe var født på Sandnes i 1910, men vokste opp på Jørpeland. Hennes pikenavn var Jøssang, og hun hadde to kjente brødre Aleks og Knut Jøssang som begge var aktive i fagforening og politikk. Hjarrand vokste opp i Vågen. Han var først handelsbetjent ved forbruken på Jørpeland, senere arbeidet han ved kontoret for smelteverket på Stålverket. Før de bygde huset i Steinhagen i 1963, bodde de i et av Stålverkets personalboliger.

Margrethe og Hjarrand fikk tre barn, Terje i 1938, som døde samme året, Helge f.1942 og Tine f.1945. Da jeg var skolegutt, hadde Tine og Helge flyttet ut. De bodde begge på Østlandet, Helge arbeidet lenge i NRK. Margrethe og Hjarrand var gatas «besteforeldre». Det var alltid koselig å komme innom hos dem. Hjarrand døde allerede i 1974, mens Margrethe døde i 1994. Det er Agnar Vinje som eier huset nå.

Tungland med Steinhagen i forgrunnen. 1952. (foto ukjent)

Marit og Kjell Voll
Rasmus Kjell Voll er eldste sønnen til Sigrid og Ole Voll og dermed odelsgutt. Men garden ble delt mellom de tre søsknene. Kjell overtok heimehuset, men han hadde da allerede bygget eget hus ytterst i Steinhagen. Kjell ble født i 1937 og han ble gift med Marit Hidle i 1957. Marit ble født på Furunes ved Liarvatn i Jørpelandsdalen, men faren døde da hun var tre år i 1941, og familien flyttet til leid bolig på Vegane på Tungland. Året etter at Marit og Kjell ble gift, fikk de utskilt tomta og bygget huset. Kjell arbeidet på elektrisk verksted på Stålverket.

Deres førstefødte heter Svein Ole og ble født i 1958. Han overtok etter hvert besteforeldrenes hus. Nummer to heter Kari, ble født i 1960 og gift med Jan Ingvar Heng. De bygde hus på Voll. Det samme gjorde minstejenta, Marianne (f.1967), som ble gift med Joar Veland.

Selma og Hilmar Tungland
Hilmar var Kjersti og Rasmus Voll sin femte sønn. Han overtok foreldrenes hus og eiendom, som ble utskilt fra hovedbruket i 1939. Hilmar fikk skøyte på eiendommen i 1948. Selma ble født Ingebretsen i Chicago i USA i 1913. Familien hennes flyttet tilbake fra Amerika, og slo seg ned på Jørpeland. Selma og Hilmar giftet seg i 1934 og de fikk to barn. Reidar ble født i 1937 og bosatte seg på Østlandet. Nummer to het Jenny Dagrunn f.1943 og bosatte seg på Senja. Hilmar var stålverksarbeider. Han døde i 1981, mens Selma levde til 2009.

Beate og Per Eie
Per Eie fikk skøyte på sin eiendom i 1960. Per kom fra Kjølevik og ble født i 1934. Han ble gift med ei jente fra Vormedal i Hjelmeland, Beate Tytland f.1935. Per var stålverksarbeider, mens Beate drev kolonialforretning på Tungland en periode, men lengst arbeidet hun på kontoret på Tjøstheim fiskestangfabrikk på Tau.  De fikk tre barn, Janne i 1960, Nils Olav f.1962 og Geir Egil f.1966. Nils Olav bor på Ålgård, mens Janne og Geir Egil bor i Stavanger.
  
Helmer Solgårds hus er ferdig. Fars har fått opp husgrunnen.
Foto Wideroe ca. 1962

Johannes Hidle
Neste hus i rekken ble bygget av Johannes Hidle. Johannes var en eldre bror av Marit Voll. Han ble født i 1926 og begynte på Stålverket i 1946. Han kjøpte sjøtomta «Storevikhammaren» ved «Rottetippen» i 1957 hvor han etter hvert bygget brygge og naust. Senere fikk han tomt i Steinhagen og bygget seg hus der. Johannes var enslig. Han døde i 2010.

Eva og Thor Førland
Eva og Thor Kåre Førland var eiere av nest hus i rekken. De overtok tomta i 1958. Både Thor og Eva ble født i 1940 og de ble gift i 1960. Thor vokste opp på Jørpeland, men foreldrene flyttet til Tungland i 1953. Eva er født Johannessen i Stavanger. Thor arbeidet som tømmermann på Stålverket.

De fikk to jenter, Brit i 1961 og Heidi i 1965. Begge flyttet fra Jørpeland. Familien var aktive i Jehovas Vitner. Eva og Thor solgte huset og flyttet ut av kommunen. Senere kom de tilbake til Jørpeland og bor nå i leilighet i Jehovas Vitner sitt hus i Svenskebyen. Miriam og Kurt Bø kjøpte huset til Eva og Thor Førland.

Historien om Steinhagen

Ruth og Garund Ueland
Våre nærmeste naboer i nord het Ruth og Garund Ueland. De ble gift i 1956 og da var Ruth nevnt som husmorvikar, mens Garund var tekstilarbeider. Ruth var fra Ravnås i Nordre Strand og var søster til min onkel Marthon Ravnås. Garund kom fra Varhaug på Jæren. Etter at de ble gift bodde de ei tid på Langeland, før huset i Steinhagen sto ferdig i 1963. De kjøpte tomta av Reidar Wersland i 1962.

På Jørpeland arbeidet Garund på Stålverket, mens han etter konkursen fikk arbeid hos svogeren Berge M. Bertelsen på Forsand. Han døde i 2007. Ruth ble født i 1928. De fikk to barn, Gaute Rune f.1957 og Miriam f.1962. Gaute er forretningsmann på Jørpeland, mens Miriam er heimeværende. Sammen med mannen Kurt Bø kjøpte de Eva og Thor Førlands nabohus. Her ble det bygget en leilighet som Ruth og Garund flyttet inn i da de solgte huset sitt.

Maggi og Helmer Solgård

Maggi og Helmer Solgård
I sør var det Maggi og Helmer Solgård som var nærmeste naboer. De var de første i rekka som fikk huset klart til innflytting. Mine foreldre flyttet inn i en leilighet i 2. etasje etter at de giftet seg nyttårsaften 1955. Mor og far flyttet inn i sitt eget hus i februar 1963. Maggis mor Maria Sandvik flyttet inn i 2. etasje hos Maggi og Helmer etter mor og far.

Maggi (f.1927) heter egentlig Margit Sandvik og var søskenbarn til far. Hun ble født på Jørpeland, men foreldrene kom opprinnelig fra Tysvær. Helmer (f.1926) vokste opp i Sveio nord for Haugesund. Far hans kom opprinnelig fra Lenvik i Troms. Han var baker av utdannelse, men på grunn av allergi måte han slutte som baker, og han fikk jobb på Stålverket. De har to barn, Helga f.1953 og Mette f.1957. Helga bosatte seg på Jørpeland, mens Mette slo seg ned ved Madla. Maggi og Helmer solgte huset i senere år og flyttet til Jørpeland sentrum.

Aftenbladet 01.09.1955

Målfrid og Gustav Selvik
Siste huset i rekka rundt 1970 var det Målfrid og Gustav Selvik som bygde og eide. Bernt Gustav ble født i 1933 og døde i 2016, mens Målfrid Ingegerd ble født i 1933 og døde i 2010. Gustav kom fra Kalleli ved Flørli i Lysefjorden. Målfrid var Jørpelandsjente og vokste opp på Tungland. Begge arbeidet på Stålverket, hun på kontoret, mens han arbeidet i smelteverket.

Målfrid og Gustav fikk fire sønner. Tor Magnus ble født i 1955. Han har bodd mye av livet sitt på Jørpeland. Arild ble født i 1958. Han bodde lenge på Jørpeland, men flyttet i senere år til Brasil. Arild døde i 2016. Sønn nummer tre heter Geir Magne og ble født i 1963. Han bodde lenge på Jørpeland, men flyttet senere til Danmark. Siste mann i rekken heter Kjell Jan og ble født i 1967. Han bor på bylandet. Kilder
Jan Alsvik: Folk i Strand
aftenbladet.noIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar