tirsdag 27. desember 2016

Søsknene fra Vinje

Vinje eller Vinge i Sokndal
Oldemor Karen Efteland hadde fem søsken. Flere av disse flyttet til Østlandet og fikk arbeid i tilknytning til jernbanen.

Vinje er en liten gard på heia mellom Helleland og Hauge i Dalane. De som stammer fra garden har brukt ulike former av gardsnavnet som etternavn, bl.a. Vinje, Winge og Vinge. I en tidligere artikkel har jeg skrevet om oldemors familie. I denne artikkelen vil jeg følge opp med nye opplysninger jeg har funnet om hennes søsken og deres etterkommere.

Oppvekst
Oldemor sine foreldre var Ingeborg og Jakob Lorenz Vinje. Ingeborg og Jakob var naboer i oppveksten. Hun kom fra garden Gaudland, mens han vokste opp på Vinje. Jakob ble født i 1806, mens Ingeborg var fem år yngre.  De giftet seg året etter, 4. juni 1835. De fikk seks barn i perioden 1836-1850. Ingeborg og Jakob var bønder på Vinje, sammen med Jakobs eldre bror Mikkel og hans familie. I tillegg drev Jakob som tømmermann.

Gamlehuset på Vinje

I 1851 ble Jakob syk og døde, kun 44 år gammel. Ingeborg satt da igjen som enke med seks barn i alderen 1-16 år. Samme år som Jakob døde, døde også Jakobs far. Han ble 73 år. Jakobs bror Mikkel (Michael) eide og drev garden sammen med Jakob. Etter at Jakob døde overtok Mikkel hele garden, mens Ingeborg og barna fortsatte å bo på garden fram til omtrent 1870, Ingeborg som føderådskone. Da flyttet Ingeborg og datteren Karen til sønnen Lars som bodde på Sogndalstrand.

I 1875 bodde Ingeborg hos svigerdattera på Sogndalstrand. Sønnen Lars var da død. Tre av de gjenlevende barna flyttet til Østlandet rundt 1880, og endte opp i Skien. Ingeborg var med på flyttelasset. Hun døde av koldbrann 12.juli 1884 på Follestad i Skien og ble begravet 16. juli 1884 i Skien. Hun ble 72 år gammel.

Historien til mi tippoldemor Ingeborg Vinge

Jernbanen i Norge bygges ut
I 1854 fikk Norge sin første jernbane. Det var en strekning fra Kristiania til Eidsvoll. Denne banen ble forlenget til Hamar i 1861. Deretter kom nye strekninger på rekke og rad, blant andre: Randsfjordsbanen i 1868 (Drammen-Randsfjord), Rørosbanen i 1877 (Hamar-Trondheim), Jærbanen i 1878 og Vestfoldbanen i 1881, med forlengelse til Skien i 1882.


Norges Statsbaner (NSB) ble etablert i 1883. Da hadde det vært nesten stopp i utbyggingen av jernbanen i 2-3 år bl.a. på grunne av økonomiske og politiske problemer i Norge. Men fra 1883 fortsatte Norge for fullt med jernbaneutbygging i stor stil fram til langt ut på 1900-tallet.

Flere av søsknene Vinge og deres etterkommer ble knyttet til jernbanen, noe som førte til at de ble spredt rundt om i Sør-Norge. Her følger litt fra deres historier.

Oldemor Karen Efteland
Oldemor Karen Gjertine var yngst i søskenflokken fra Vinje. Hun ble født 24. april 1850. På slutten av 1870-tallet kom hun til fasters gård i Bjerkreim og ble tjenstepike der. Her traff hun Martin Bjerkreim, som hun ble gift med i 1882. Familien flyttet til Efteland i Helleland, hvor fire barn vokste opp. Karen døde av lungebetennelse i 1898. Karen og Martins familie har jeg skrevet om i flere artikler på bloggen, og gjentar ikke det her.

Oldemor Karen Efteland sine tre døtre,
f.v. Inga, Guri og Ingeborg
En liten detalj nevnes likevel. Ett år etter at Karen døde, flyttet Martin og familien til Bjerkreim. En hovedårsak til det var at minstejenta Inga, mi mormor, var engstelig for den lange skoleveien fra Efteland til Helleland. Det året familien bodde i Bjerkreim, var Martin jernbanearbeider. Kanskje var det Karens bror Johannes som skaffet han jobb? Hva hans arbeid på jernbanen gikk ut på, har jeg ingen opplysninger om. Kanskje var han med på utbyggingen av jernbanestrekningen fra Egersund til Flekkefjord, som ble ferdig i 1904?

Serine Pedersen
Serine (Sirene) var oldemors eldste søster og den eneste av søsknene hennes som ikke flyttet til Østlandet. Serine ble født 12. juni 1838 og ble gift til Egersund i 1863. Brudgommen var Reinert Pedersen. Serine og Reinert bodde i Peder Clausensgt. 36 i Egersund og hadde fargeri i kjelleren. De fikk fire barn, Ida f.1864, Jakobine Lovise f.1868, Ingeborg f.1872 og Randolf Sigvart f.1880. Serine må ha dødd en gang før år 1900.


Egersund i gammel tid. foto brr.no
Ida og Ingeborg fikk ikke egen familie. Jakobine Lovise ble gift med baker Hans Hansen Ege. Familien bodde i Elvegt 7 i Egersund og fikk åtte barn: Henny født 1894, Reinhard født 1895, Sigrid født 1897, Gunvor født 1899, Lovise født 1901, Ingrid født 1903, Hans født 1905 og Karl født 1909.

Randolf Sigvart overtok farens hus i Egersund og ble fargemester som sin far. I 1900 og 1910 bodde han sammen med far Reinert, som da var enkemann og søster Ida som var husholder i heimen. Randolf var i 1910 blitt gift med Ingeborg Cathrine Svedsbo og hadde barna Serine f.1906 og Johannes Vasbø f.1908. Johannes ble konfirmert i 1924 i Egersund. Da blir det oppgitt at faren Randolf Sigvart var brannmester.

Andreas Vinge
Eldstemann i søskenflokken på Vinje het Andreas. Han ble født 6. mars 1836 og bodde heime på Vinje fram til moren flyttet til Andreas sin bror på Sogndalstrand rundt 1870. Når mora og søstera Karen flyttet til Andreas sin bror Lars, flyttet Andreas og søsteren Grete inn hos broren Johannes på «Sogndals Bjærgværk Blaafjeldet under Ørsland lille (gaard)». Andreas arbeidet i gruvene på Blåfjell.

Etter noen år flyttet Andreas til Østlandet. Det er ikke mange spor etter han jeg har funnet. Han var fadder da to av Andreas sin søster Grete ble døpt i Nykirke i 1881 og 1882. Under folketellingen i Skien by i 1885, bodde han sammen med søstera Grete og hennes to barn. De bodde i Østergate i bydelen Follestad. Hans yrke var oppgitt som «arbeider» og han var ungkar. Etter 1885 har jeg ikke funnet spor etter Andreas.

Nykirke kirke. Foto: Horten kirken
Grete Ekman
Grete var den siste av søstrene i søskenflokken på Vinje og nummer tre i rekken. Hun ble født 6. mars 1841. Første gang jeg finner hennes navn, er i folketellingen i 1865. Da var hun 24 år og var i tjeneste hos faster Gunhild i Bjerkreim. Tante Gunhild var gift med storbonde, ordfører og lensmann i Bjerkreim, Tønnes Tolleivsen Bjerkreim.

Ved neste folketelling, i 1875 bodde hun på anleggsområdet for Sokndals store gruveanlegg i Blåfjell. Hun bodde da sammen med brødrene Johannes og Andreas, som begge arbeidet i gruvene. Yrkestittelen hennes var tjenestepike.

I anleggsmiljøet traff hun en ung svensk gutt som hun ble glad i. Han het Edvard Johannes Ekman og var sju år yngre en Grete. Han var smed av yrke. Edvard Johannes var opprinnelig fra Norrköping noen mil sørvest for Stockholm. I 1879 meldte Grete flytting til Horten, og hun og Edvard Johannes ble gift i Nykirke i Borre 16. november samme år. De bosatte seg i Borre, og allerede 2. desember kom deres førstefødte, Carl Johan.

Barnedåpen var i januar i 1880 i Borre, og da var Gretes brødre Johannes og Andreas, samt kona til Johannes, Martine, blant fadderne. Allerede året etter, 8. november 1881 kom barn nummer to, som fikk navnet Julie Lovise. Ved dåpen senere samme måned, var Andreas, Johannes og Martine nok en gang blant fadderne.

Skien. foto regjeringen.no
Fire år senere var det folketelling i Skien by. Da bodde Grete og de to barna sammen med hennes bror Andreas på samme adresse i denne byen. Edvard Johannes var da ikke nevnt. Jeg finner ikke noen flere opplysninger om Edvard Johannes. Han har sannsynligvis dødd mellom 1881 og 1885, men han og Grete kan også ha blitt skilt.

Ved folketellingen i 1910 bodde Grete og datteren Julie fremdeles sammen i Skien. Grete var da renholder ved jernbanen, mens Julie var syerske for private. De brukte begge etternavnet Ekmann. I 1910 var ikke sønnen Carl Johan sammen med mora og søsteren i Skien. Hvor han tok veien har jeg ikke sikre kilder på. En Carl Johan Ekman emigrerte til Amerika fra Bergen i 1905 med skipet Majestic. Om dette er Gretes sønn er uklart. Det står at han da var 37 år, men rett alder skulle vært 36. Det meste taler for at dette var Gretes sønn.

Lars Vinge
Oldemors to siste brødre fikk livene sine knyttet sammen på helt spesielt vis. Lars døde som ung mann og etterlot seg kone og tre barn. Johannes var da enkemann. Han giftet seg med sin svigerinne ett par år etter brorens død.

Lars ble født som nummer fire i rekken av søsknene 3. november 1843. Han var dreng på Helleland i sin tidlige ungdom. I 1868 var han baker i Egersund og samme år giftet han seg med Martine Pedersdatter Øvre Løvås fra Sokndal. De bosatte seg først i Rekevik, deretter Regefjord før familien flyttet til Elvegata 11 i Sogndalstrand.

I Sogndalstrand fortsatte Lars som baker, og han var også handelsborger. Den 24. mars 1874 skjedde ei sprengningsulykke som kostet Lars livet. Det gikk galt med et mineskudd. En stein fra salven tok feil retning og traff Lars i hode og ryggen, og livet hans sto ikke til å redde. Lars var da 31 år gammel og etterlot seg ei like gammel enke og tre barn i alderen 1-5 år. Barna omtales under broren Johannes.

Johannes Winge
Johannes ble født 6. november 1846 og var nest yngst i søskenflokken. Han begynte tidlig som smed i gruvene på Blåfjell i Sokndal. Han bodde heime på Vinje i 1865. Omlag 1870 giftet han seg med Teodora Tollefsdatter Vindbirkeland fra Birkeland i Egersund. De var da husmenn på Nedre Løvås i Sokndal.

I 1871 fødte Teodora tvillinger. Den ene av tvillingen overlevde, mens den andre døde i fødselen. Tre dager etter fødselen døde Teodora i barselseng. Tvillingdatteren som overlevde fikk navnet Teodora Ingeborg og bodde som fosterdatter hos besteforeldrene Ingeborg og Tollef Gundersen i Egersund og deres tre ugifte barn. I 1875 bodde Johannes i bolig tilknyttet Blåfjell gruver hvor han arbeidet som smed, og søsknene Andreas og Grete bodde sammen med ham.
Fra Blåfjell. Foto Sokndal kommune
Like etter folketellingen i 1875 giftet Johannes seg med broren Lars si enke Martine. De bodde på Sogndalstrand de første årene de var gift, og fikk her ett barn. Neste barn ble født i Borre i Vestfold. Familien har antakelig flyttet dit en gang i perioden 1877 til 1879. Barnedåpen var i Nykirke kirke i desember 1879. Johannes sitt yrke oppgis som smed.

Da det tredje barnet ble født, skjedde fødselen i Porsgrunn og ved folketellingen i Skien i 1885, var Johannes og familien bosatt her. Johannes hadde da fått jobb som lokomotivfører i jernbanen, antakelig på den nyåpnede Vestfoldbanen.

Aftenbladet 22.05.1916

Martine og Johannes flyttet etter hvert heim igjen til Rogaland og bosatte seg på Aarstad i Egersund. Hun døde i 1913, mens han døde i 1916. Han var da nevnt som pensjonert lokomotivfører.

Lars og Johannes Vinge sine barn
Til slutt vil jeg ta med noen opplysninger om hvor det ble av barna til Lars og Johannes. Jeg nevner dem etter alder:

Jakob
Jakob var eldste sønnen til Lars. Han ble født 27.06.1869 i Sokndal og ble gift med Julie f.26.05.1867 fra Drammen. Familien bodde i Drammen i 1910. Han var da smed på jernbanen. Julie og Jakob hadde da ei datter, Marta født 09.05.1903
           
Petter Johan
er også nevnt som Peder Johan. Han var Lars sitt andre barn, født 29.12.1870 i Sokndal. Petter Johan var lokomotivfører. I 1900 var han ugift og bosatt i Vågå. Han ble senere gift med Johanne født 24.04.1873 i Eidsvold og familien bosatte seg på Hamar. I 1910 hadde de en sønn som het Thor Winge og ble født 27.08.1909.

Teodora Ingeborg
var Johannes sin datter fra første ekteskap. Hun ble født 07.05.1871. Etter morens død var hun som tidligere nevnt fosterdatter hos besteforeldrene Ingeborg og Tollef Gundersen i Egersund og deres tre ugifte barn. Hun bodde hos fosterforeldrene da hun ble konfirmert i 1886, men mye tyder på at hun deretter har flyttet til faren på Østlandet. Hun ble gift med Engebret O. Opheim fra Torpo i Hallingdal. Bryllupet stod i Oslo i 1894. Engebret var overkonduktør ved jernbanen. Familien bodde den første tiden i Kristiania, før de flyttet til Voss. I 1934 bodde Teodora Ingeborg som enke på Nordnes i Bergen.

Fra Vossevangen i eldre tid. foto grindo.no
De fikk 9(11) barn. Sannsynligvis hadde Engebret de to første fra et tidligere ekteskap : Osvald født 1888 død 30.11.1970 på Nestun i Bergen. Han var gift med Johanne Johnsen f.1890. De bodde på Årstad i Bergen i 1914 og hadde da datteren Olivia, født 28.06.1914. Ole Torbjørn født 05.03.1889. Telegrafist ved Statsbanen. Trine Alvilde født 22.03.1894. Jostein født 24.09.1895. Anna Teodora født 19.07.1897. Solveig Kristine født 07.05.1900. Helga født 07.10.1901. Einar født 23.12.1903. Bodde på Nordnes Bergen i 1934. Ingrid født 11.10.1905. Torbjørg født 21.09.1907. Bodde på Nordnes Bergen i 1934. Sverre født 27.10.1910. Bodde på Nordnes Bergen i 1934


Dødfødt datter
Denne datteren til Johannes var tvilling med Teodora Ingeborg, men døde i fødselen i 1871.

Ingeborg
Hun var Lars sitt tredje barn født i 1873. Jeg kjenner ikke noe mer til henne. Antakelig døde hun som liten.

Lars
Lars var Johannes og Martine sitt første barn. Han brukte etternavnet Winge. Lars ble født 27.4.1877. Han ble gift med Lagertha Stavem, født i 1877 i Skien. Familien bodde i Brevik i Telemark i 1910 og Lars var lokomotiv-fyrbøter. I 1910 hadde de fire barn: Alfhild født i 1902, Johannes født i 1904, Mentz født i 1906 og Karsten født i 1909.

Kirsten Mathilde
Hun var Martine og Johannes sitt andre barn, født i Vestfold 05.10.1879. Kirsten Mathilde ble ikke gammel, hun døde allerede 27.06.1881.

Kristoffer
var siste barnet til Martine og Johannes. Han ble født 10.08.1882 i Porsgrunn. Kristoffer ble gift med Skiensjenta Marta Halvorsen født 29.12.1885. Familien bodde i Ål i Hallingdal i 1910 og hadde da to barn: Margreth Kristoffersen f.23.01.1906 i Flekkefjord og Johannes Kristoffersen f.24.02.1909 i Egersund.


(Hvis noen som leser dette har utfyllende eller korrigerende opplysninger og familiene Vinge/Winge, er jeg takknemlig å få dem tilsendt på mail: ove.sandvik@gmail.com)Kilder:
Digitalarkivet.no
Trygve Ege Olsen: Fortid og folk på gnr.93-gnr.109 i Sokndal kommune
wisted.net
aftenbladet.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar