onsdag 3. september 2014

Minneord etter tipp oldefar


Tollef Bjerkreim var gardbruker og lensmann i Bjerkreim. Han var far til min oldefar Martin Efteland.

I Stavanger Aftenblad 17. februar 1923 stod det et minneord om Tollef, som da kalte seg for Tollef Tollefson. Der står følgende:

Fhv. lensmand Tollef Tollefsen
Bjerkreim, er avgaat ved døden i en alder av 89 aar. Han var den ældste av den gamle lensmand T. Birkrems talrike barneflok, men blev den længst levende av dem alle. Efter at ha indgaat egteskab med Inger Malmin erhvervet avdøde  et større gaardsbrug på Værsland.

Efter farens død blev Tollef Tollefsen i 1877 hans eftermand i lensmandstillingen; han solgte da sin eiendom på Værsland og overtok farsgaarden på Bjerkreim samtidig som han overtok lensmandsposten. Han indehadde lensmandsbestillingen til 1896. Ved siden av alt lensamndsarbeide indehdde Tollefsen i aarenes løp flere kommunale tillidsværv. Han var desuten ordfører i Sprebankens forstanderskab.

Like op til sin høye alder bevarte afdøde sin aands klarhed og var også legemlig forholdsvis rask like til den sidste tid.

Han efterlader sig 3 barn i live, nemlig gaardbrukerne Tønnes og Maurits Bjerkreim samt datteren lærerinde Gudrun Bjerkreim.

Stavanger Aftenblad 17.02 1923
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar