søndag 7. september 2014

Gard til salgs på Tengesdal

Tengesdal i Høle

For 100 år siden var det smått stell med eiendomsmeglere og internett var helt ukjent. Det viktigste redskapet for å få solgt en eiendom var antakelig den lokale avisa.


10. januar 1910 rykket oldefar Ole Tjosevig inn en annonse i Stavanger Aftenblad. Her står det at han har en gard til salgs på Tengesdal i Høle. Garden har fòr til 8 kyr, 40 sauer og en hest. Garden er på 70 mål veldyrket jord, og en del utmark bl.a. god bjørkeskog. Han har også et «trebunnskjæreri» til salgs. Oldefar Ole er på dette tidspunkt 50 år og kona Karen 49.Karen og Ole brukte etternavnet Tjosevig til en gang etter 1910. Etter det tok de navnet Tengesdal. Ole er nevnt både som Ole og Ola. Kjosavik har blitt skrevet noe ulikt opp gjennom historien, bl.a. Kjosevik og Tjosevig.

Hvordan gikk det med salget av gården, og med Karen og Ole Tjosevig?  Med god hjelp fra Statsarkivet i Stavanger begynner jeg nå å få en noenlunde oversikt. Oldeforeldrene mine, Karen og Ole, var søskenbarn. Karens far, Mathias, drev gard på Tengesdal, mens broren Torkell, Oles far, var bonde på Kjosavik. Karen og Ole ble gift i 1885 og fikk til sammen sju barn. Mi farmor Olava, var nummer fire i rekken.

Karen og Ole drev gard på Kjosavik etter Oles far i 16 år, fram til 1901. Da solgte de garden på Kjosavik og kjøpte nabogarden(gnr.12 bnr 1) til Karens heimegard(gnr.12.bnr.4) på Tengesdal. Kjøpet av Tengesdal er tinglyst 23. februar 1901. Prisen for garden var kr.1500,-. I skjøte står også at trebunnfabrikken var unntatt salget.

Familien bodde på Tengesdal fram til 1917. Det betyr at Ole ikke fikk noen respons på salgsannonsen sin i Aftenbladet og at han fortsatte som gardbruker på Tengesdal. Men på et ekstrating i Ryfylke sorenskriveri 7. september 1917 blir det tinglyst salg av Oles gard og trebunnfabrikkken på eiendommen, til kjøper Svend Ellingsen Lura. Trebunnfabrikken var ikke eid av Ole.


Etter dette er Karen og Oles tid på Tengesdal over. De hadde allerede flyttet, for den 17. april 1917 har lensmannen i Hetland notert at Karen og Ole og de heimboende barna har flyttet fra Tengesdal til Hetlandsmarka. Nå følger år med stadig skifte av bopel.

Allerede 1. november i 1917 er det meldt ny flytting. Denne gang har familien flyttet til Skagen 28, 2.etg. i Stavanger sentrum. Neste flytting er til Hundvåg, og flyttedato er 4. mai 1918 (noe usikker). Mens familien bor på Hundvåg, dør dattera Maria 11.11.18, 20 år gammel.


Etter halvannet år på Hundvåg, flytter familien inn til byen igjen. 28. oktober 1919 har familien meldt flytting til Herman Wedselgt.6. Boligen eies av sønnen Martin Tengesdal. Kanskje han også bor her? Karen og Ole blir boende i tre og et halvt år i Hermann Wesselsgate, før siste flytting foretas.

17. april 1923 flytter de til Rosenbergsgt. 44. Her bor de når Ole dør 11. mai 1925, 65 år gammel. Karen dør fire år senere, den 2. mars 1929. Hun ble 67 år og ble begravet fra hjemmet i Rosenberggt. 44. Om oldemor Karen står det i dødsannonsen at hun "gik hjem til Jesus idag».

Hvor ble det så av barna deres? Eldstemann Ole Marselius ble født i 1885. Han emigrerte til Illinois i Amerika i 1903. Han var ugift. Neste mann var Torvald, født i 1888. Han bodde heime i 1910 og døde på Dale asyl i 1949. Nummer tre het Martin og var født i 1891. Han emigrerte også til Amerika, i 1910, men kom snart tilbake til Norge igjen. Han ble gift med Marta Kopperdal og bodde i Stavanger.

Karen Tengesdal

Nummer fire var som nevnt mi farmor Olava (f.1896). Hun giftet seg med Lars Sandvik i 1919. De bodde den første tiden i Stavanger, men flyttet til Jørpeland i 1922. Nummer fem, Marie, er omtalt over. Disse fem var født på Kjosavik.

De to siste barna ble begge født på Tengesdal. Karoline ble født i 1901, gift med Ole Aanonsen og bodde i Stavanger. Gurine ble født i 1904 og giftet seg med Henrik Kristensen. Også de bodde i Stavanger.


Kilder:
-Folkeregisteret for Ole Tengesdal
-Grunnbok for Kjosevik, Høyland og Tengesdal, Høle
-Pantebok for Tengesdal
-Stavanger Aftenblad e-avis arkiv


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar