torsdag 21. august 2014

Totalavhold på Jørpeland

Morfar Tore T. Fjelde med deler av familien ca.1910

Avholdssaken var et hett tema i Norge for over hundre år tilbake. Forbud mot salg av brennevin ble diskutert. Avhold eller måtehold var et annet tema.

Den kjente Stavangerbuen Asbjørn Kloster stiftet i 1859 en forening som skulle arbeide for totalavhold og mot salg av alkohol. Denne foreningen var starten på organisasjonen som i 1875 fikk navnet "Det Norske Totalafholdsselskab" (DNT). Organisasjonen hadde sitt toppår i 1913, med 139 500 medlemmer, 1 433 lokallag i 29 fylker. På den tid var dette landets største forening. Foreningen gav ut bladet «Menneskevennen».

Også på Jørpeland var det en forening for DNT. 9. juni 1900 sto følgende annonse i Stavanger Aftenblad:

Aftenbladet 9. juni 1900

Foreningen på Jørpeland skulle altså ta imot kretsmøte for DNT for året 1900 i begynnelsen av juli. Årsmøtet skulle være i Sørbygden bedehus og den lokale formannen var Thore T. Fjelde. Det var to som het Thore T. Fjelde i 1900. Den ene het Toresen og var nærmer 60 år, en gammel mann på den tiden. Den andre var min oldefar Torbjørnsen, som var 40 år og i sin beste alder. Mye tyder på at det var morfar som var avholdslaget formann.

To uker etter at årsmøtet var ferdig, var det et fyldig referat fra møtet i Aftenbladet (20.07.1900). Årsmeldingen for 1899 viste at det var 26 foreninger i Stavanger og Ryfylke krets av DNT. Medlemstallet var på 4270, og det var holdt 257 ulike møter. Inntektene var på kr.3684,08. Formannen i kretsstyret ble valgt til ordstyrer, mens Tore Fjelde ble «vicedirigent».

Samtalen om arbeidet hadde følgende overskrifter:

1. Kan avholdsarbeidet betraktes som del (ledd) av indremisjonsgjerningen i vår tid, og hvis så er, hva kan da være årsaken til at mange misjonsvenner står utenfor denne sak?
2. Forslag til lover for DNT.
3. Avholdsfolkets stilling ved det kommende stortingsvalg.
4. Agentvirksomheten
5. «Menneskevennen»

Videre bestemte årsmøtet at kretsen skulle deles inn i 10 distrikter. 6. distrikt besto av Sørbygden, Nordbygden og Bjørheimsbygden. Formann for dette distriktet ble Sørbygden bedehus sin åndelige leder, Anstein Moen. Årsmøtet ble avsluttet med oppbyggelig møte på Sørbygden skolehus, «hvor der var fuldt hus».

Stavanger Aftenblad 20. juli 1900

På 1920-tallet var det en hard strid i Norge der kampen sto om det skulle være forbudt å selge brennevin eller ikke. På Jørpeland var det en egen komité som arbeidet for forbud. Oldefar Thore T. Fjelde kom hjem til Jørpeland i 1920, etter 11 år på bylandet. Engasjementet for avholdssaken var like sterk. I 1926 ble han som 66 åring valgt inn i komiteen for forbud i Jørpeland krets.

Avisen "1.mai" 22. september 1926Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
aftenbladet.no
nb.no1 kommentar: