lørdag 13. september 2014

Tungland

Tungland 2014

Tungland er den sørligste delen av Jørpeland. Her er jeg født og oppvokst og herfra har jeg mange gode minner.

Tungland er sammensatt av to ord, «tung» og «land». En tror at navnet kommer av «landtunge» som stikker ut i sjøen. På dialekt uttales navnet «Tonglann».

2012 (Foto: Nordland/Isaksen FB)
Det har bodd folk på Tungland siden lenge før Svartedauden. Fram til ca. 1720 var det to jevnstore bruk på Tungland. Etter hvert er gardene, med husmannsplasser, oppdelt i mange ulike småbruk. I 1801 bodde det 23 personer på Tungland. Dette var øket til 68 i 1900. Etter den tid kom Stålverket til Jørpeland, og det medførte en stor folketilvekst, også på Tungland.


1979

Litt av utviklingen sees på disse bildene av Tungland fra ulike perioder eter 1900.

1976

Ukjent årstall

Ca.1950
1950-tallet
1941

Ca.1925
Før 1920
Ukjent årstall

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar