fredag 1. august 2014

Eiendomskongen Børge Aubø

Feda med E39 i forgrunnen. Birkeland ligger
mellom E39 og Feda sentrum. Foto tu.no
 
Børge ble født på Feda, men ble en av Ryfylkes mektigste jordeiere på 1600-tallet. Han fikk også en stor familie som mange ryfylkebuer stammer fra.

Min farfar er en av Børges etterkommere. I artikkelen «En myndig gammel dame» har jeg skrevet om Børges bror Hans. Her følger en liten omtale av Børge Kristoffersen Birkeland.

Børges far het Kristoffer Birkeland og var bonde på Feda ved Kvinesdal. Han levde på slutten av 1500-tallet og inn på 1600-tallet. Kristoffer sin gard het Birkeland og lå på nordsiden av Fedafjorden, som nærmeste nabogard til kirkestedet Feda. Kristoffer hadde tre sønner som havnet som bønder i Sjernarøy i Ryfylke. Først reiste nest eldste sønnen Børge og sønn nummer tre Klaus, mens den tredje sønnens som flyttet til Ryfylke var den betydelig yngre broren Hans som er omtalt i artikkelen om «den myndige gamle damen».

Børge, som denne artikkelen skal handle om, ble født ca. år 1600. Da Børge var omlag 15-16 år døde faren, og mora giftet seg om igjen i 1618 med Tore Bessesen. Hva Børge har drevet med den første ungdomstiden, vites ikke. Vi møter han igjen først i 1623 på Lausnes på Finnøy.

Årsaken til at Børge kom til Finnøy var at han og broren Klaus fikk jobb hos skatteoppkreveren i Ryfylke, Anders Hanssen. Det var nok denne Anders Hanssen som var den direkte årsaken til at brødrene fra Feda «emigrerte» til Ryfylke. Anders kom nemlig fra nabogarden til Birkelandbrødrene og de var derfor kjente fra brødrenes oppvekst. Så når Anders Hanssen var blitt skatteoppkrever i Ryfylke og trengte ett par drenger, var det naturlig å tilkalle naboguttene fra Feda, Børge og Klaus.

Brødrene bodde de første årene hos Anders Hanssen på Lausnes. Klaus giftet seg i 1626 og flyttet til Kåda på Sjernarøy. Børge fortsatte å jobbe for skatteoppkreveren fram til 1628. I 1628 sluttet Arvid Hanssen som skatteoppkrever og flyttet til Bru. Børge fortsatte imidlertid å arbeide for Arvid Hanssen, nå på et sagbruk Hanssen eide i Sauda. I ca. 1630 byttet Børge jobb og var hjelper til storbonde i Indre Vandvik og lensmann i Sauda, Hadle Torbjørnsen. I denne jobben ble han til 1632.

Aubø er den grønne øya bak holmen i forgrunnen.
foto: tberget.blogspot.no
 
I 1632 ble han handelsborger i Stavanger og begynte å kjøpe opp tømmer fra bønder i Ryfylke og selge det videre til kjøpmenn fra blant annet Skottland og Nederland. I denne perioden kjøpte han en gard i Sauda og ble boende der til 1646 da han flyttet til Aubø på Sjernarøy. Aubø var eid av kongen, men Børge kjøpte først halve garden i 1651 og deretter den andre halvparten ved et makesikte i 1657.

Kongen hadde bestemt at det skulle være mulig for bønder å bytte til seg garder som var eid av kongen ved makeskifte, mot å betale dobbel pris. Da Børge hørte om denne kongelige bestemmelsen, ønsket han å få byttet til seg den andre halvdelen av Aubø. Han kjøpte derfor gardene Førland, Helland og Sukka i Suldal. Mot Førland og Helland fikk han så bytte til seg halve Aubø i 1657 og eide nå hele garden.

I hele perioden etter at han ble handelsborger kjøpte han opp garder rundt om i Ryfylke. I 1661 eide han 14 garder og ved skiftet etter han i 1669 var formuen hans verdsatt til 1169 riksdaler. Dette var en betydelig verdi. Disse gardene var hele Talgje, Aubø, Lund og Hauge i Sjernarøy. Sørestad, Veka, Berge, Indre Austarå, Helganes, Lunde og Sukka alle i Suldal.  Sørvåg i Avaldsnes, Eikemo og Feto i Skånevik og Birkeland i Feda.  I 1665 kjøpte han også 1/3 av Kjølvik sag i Jelsa.

Børge var flere ganger i retten. En gang for et utenomekteskapelig forhold, en annen gang for at kona ble gravid før de var gift. En gang fikk han bot for å ha skadd en annen mann, mens han ble frikjent for beskyldinger om ærekrenkelser.

Børge ble gift med Birgitte Fartegnsdatter Bagge i 1640. Hun var født i 1615 og kom fra garden Valen på Fjelberg i Sunn-Hordaland. Hun hadde slekt i Ryfylke. Da Børge døde i 1668, overtok Birgitte 584 riksdaler fra boet. Hun fortsatte med gards- og forretnings virksomheten, og da hun døde var hennes formue øket til 1180 riksdaler. Hun eide bl.a. sølvtøy på til sammen over 9 kilo. Hun lånte også ut penger. Da hun døde i 1689, skyldte baron Rosenkrantz i Stavanger henne 200 riksdaler.

Oldemor Johanne Sandvik stammer fra Børge Aubø
 
Birgitte og Børge fikk åtte barn, døtrene Sissel, Mette, Kari og Anna, og sønnene Kristoffer, Faltin også nevnt som Valentin, Berge og Jakob. De fikk til sammen 55 barnebarn, hvor de fleste stiftet egen familie.

Mi slekt med Børge er gjennom dattera Mette. Hun ble gift med Villum Jonsen Eikanes fra Raunes i Vats. Mettes oldebarn het Kari og ble gift til Sandvik på Kårstø. Karis tippoldebarn het Johanne Sandvik og er mi oldemor.

 

 
Kilder:
Berge Velde: Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter. 1957
Asgaut Steinnes: Børge Kristoffersson på Aubø og ætti hans. Ætt og Heim 1969
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar