onsdag 6. august 2014

Slektstreff

F.v. Tormod Fjelde, Ukjent, Taletta Dalane, Serina Seljeskog, to ukjente
 Marie Bredal, Einar Bredal, Ukjent Bredal, Irene Fjelde, Ukjent,
Inga Fjelde, Lillemor Bredal, Ukjent, Ingeborg Olsen

Dette bilde er hentet fra Inga og Tomas Fjelde sitt fotoalbum. Det viser en flokk med slektninger samlet til en eller annen fest. Gutten i sentrum er Einar Bredal. Kanskje bildet er fra hans konfirmasjon? I tilfelle er bildet tatt ca.1947.

Tormod Fjelde
står helt til venstre. Han var en eldre bror av morfar Tomas. Han var gift med enka Anna Tjøstheim. Anna var i første ekteskapet gift med Johne Tjøstheim. Anna og Johne Tjøstheim giftet seg i 1902 og fikk Nora Mathilde samme året. Allerede to år etter, i 1904 døde Johne av tæring, kun 23 år gammel. De bodde på Tjøstheim. Tre år etter Johnes død, giftet hun seg på ny med Thormod T. Fjelde. Thormod var svoger til Annas bror Erik R. Østvoll. Thormod adopterer Annas datter Nora. Nora ble gift med Oswald Øvrebø (f. Spørkel). Anna og Tormod fikk ett barn som døde like etter fødselen.

Når Thormod og Anna ble gift, var Thormod jekteskipper og Anna syerske. De flyttet til Stavanger, hvor han var fabrikkarbeider. I 1918 kom de tilbake til Jørpeland og bosatte seg på Øvrebø, Jørpeland bruk 78. (Ved Wallem). Han var da sjømann. Han hadde først den engelske sluppen «Mærdø» sammen med svogeren Gabriel Rasmussen Jørpeland. Senere overtok Gabriel «Mærdø» og Thormod kjøpte «Svalen». Etter hvert ble han fast ansatt på Stålverket. Thormod var aktivt med i arbeidet på bedehuset for Misjonssambandet.

Taletta Dalane
er nummer tre fra venstre. Hun var søster av morfar og gift med Årdal-buen Anders Dalane. Taletta og Anders (bildet til høyre)  var i Amerika den første tiden etter at de ble gift. Senere kom de heim og overtok heimegarden hans i Årdal. Taletta og Anders var aktive i NLMs misjonsforening i Årdal.

De fikk mange barn: Eldst var Karlein, som ble gift med Guttorm Jøssang og bosatt på Jøssang. Neste var Ester, gift med Jens Sie og bosatt i Årdal. Deretter følger Josef, gift med Gunnhild og Trygve gift med Audny, begge Dalane og bosatt i Årdal. Nummer fem er Aslaug, gift med Magnus Beyer og bosatt på Hinna. De to siste er Sigurd gift med Evelyn og Torleiv gift med Signe. Disse to var bosatt i Årdal(?). I tillegg mistet Taletta og Anders en sønn, som kun ble tre år gammel.

Serina Seljeskog
er neste i rekka og eldst i denne flokken. Hun var morfars moster og gift med Tomas (Tommes) Seljeskog. Serina og Tomas var barnløse. De bodde mesteparten av tiden på Nag og Barka. De to neste på bildet er ukjent.
 

Marie Bredal
er også søster til morfar. Marie(t.h.) flyttet sammen med foreldrene til bylandet i 1909. Her ble hun gift med Ludvig Bredal. Marie ble en kristen i godt voksen alder. Hun gikk da i Salem, NLMs forsamling i Stavanger. Også Marie og Ludvig fikk åtte barn:
Sønnene Tore, Ole, Leif, Sverre og Einar alle med etternavn Bredal, og døtrene Else gift med Sven Stokkeland, Eli gift med Severin Sand og Olga Synnøve kalt Lillemor. Familien bodde i Stavanger.

Irene Fjelde
er kona i lys kjole. Hun var gift med morfars yngste bror Sigurd Teodor. Disse er omtalt i en annen artikkel.

Inga Fjelde
står ved siden av Irene Fjelde. Inga og Irene var svigerinner og Inga er mi mormor. Mormors søster, Ingeborg Olsen står helt til høyre. Hun var gift med Fred Olsen fra Halden. Fred drev blikk- og kobberslagverksted i Wesselsgata i Stavanger.

Serina Østvoll og Malena Tungland
var de to siste av søsknene til morfar. De er ikke med på dette bildet. Serina ble gift med Erik Østvoll og de fikk seks barn. Tre av disse vokste opp: Anna gift med Øistein Bringstrup Andersen, Eli gift med Engelbert Knutsen og Randi gift med John Rygh. Serina døde kun 30 år gammel og Erik giftet seg på ny med Lovise Heggheim. Familien bodde på Jørpeland og Serina og Erik var aktive for Misjonssambandet på bedehuset.

Malena var gift med Rasmus Larsen Tungland og bodde på Tungland. Også de var aktive i Misjonssambandet. Malena (Mallin) og Rasmus fikk åtte barn: Lars overtok heimegarden, Berta gift med Adolf Langeland, Tore forkynner og kretssekretær i NLM, Elly gift med Erling Jøssang og bosatt på Jøssang, Gerda gift med Jone Heggheim og bosatt på Heggheim, Signe gift med Maurits Jøssang bosatt på Jøssang, Bertinius bosatt på Bryne og Josef som var rektor bla. på Tryggheim vgs.
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar