lørdag 6. februar 2016

To veier fra Lomeland til Jørpeland

Karen Tengesdal (t.v.) med tre døtre og et barnebarn

Søster mi Torild og mannen Egil Tjensvold er begge oppvokst på Jørpeland, og de ble gift i 2008. Begge har røtter fra Gjesdal, og det fra samme gard - Lomeland.

Egil er vokst opp i Åveien på Jørpeland, sammen med to søsken og foreldrene Bodil og Alf Tjensvold. Alf ble født på Varhaug på Jæren. Her kjøpte foreldrene hans gard da de giftet seg i 1936, samme året som Alf ble født. Etter 1,5 år på Jæren, måtte de gi fra seg garden på grunn av at den ble tatt tilbake på odel. Foreldrene flyttet da til Strand og kjøpte i 1947 et lite småbruk på Heggheim i Strand. Alf giftet seg med Bodil Sedberg, og de bosatte seg på Jørpeland hvor Alf var stålverksarbeider.

Lomeland (Google)

Svanhild og Enevald Tjensvold
Alfs foreldre het Svanhild og Enevald Tjensvold. Enevald (1912-1982)  ble født på Bryne, mens farfaren kom fra garden Tjensvold i Time, hvor slakta kan føres tilbake til begynnelsen av 1600-tallet. Enevalds mor kom fra garden Edland i Gjesdal.

Svanhild Tjensvold ble født utenfor ekteskapet i 1909. Mor hennes het Anna Lomeland. Anna arbeidet på Ullvarefabrikken på Ålgård, og måtte ha med seg lille Svanhild på jobb. Hun lå den første tiden i en liten kasse ved siden av mors arbeidsplass, mens mor var på jobb.
Fra Stavanger Aftenblad 14.2 1936

I folketellingen i 1910 nevnes Svanhild, som Svanhild O. Lomeland, men jeg har ikke funnet ut hvem som er far hennes. Hun giftet seg i 1936 med «løsarbeider Enevald Abrahamsen Tjensvold». I følge lysningsannonsen i Aftenbladet 14. februar, het Svanhild på den tid Berg til etternavn. Om hun da hadde vært gift med en Berg, eller om Berg kan være farens etternavn, vet jeg ikke.

Arbeidere ved Ullvarefabrikken (foto: flickskriver.com)

Svanhild ble ei gammel dame, Hun døde på Jørpeland i 2005, 96 år gammel. Hun hadde da bolig i Wallemveien. Svanhild og Enevald fikk tre barn: Alf, Helga og Anna.
Anna og Søren Lian
Svanhild si mor het Anna Lomeland og ble født i 1884. Hun bodde den første tiden heime på Lomeland, mens hun arbeidet på Ullvarefabrikken på Ålgård. Anna fikk datteren Svanhild i 1909. I 1918 giftet hun seg med Søren Sørensen Lian fra Sør-Audnedal på Sørlandet. De bodde da på Berland på Ålgård. Etter det har jeg ikke funnet noe mer om Anna.

Fra Stavanger Aftenblad 30.9 1938

Da Søren døde i 1938, 50 år gammel, var ikke Anna nevnt i dødsannonsen. Heller ikke Svanhild. Om Anna var død, eller om de var skilt har jeg ikke klart å finne ut av. Søren hadde vært gift en gang tidligere. Under folketellingen i 1910 var han nevnt som arbeider på Ullvarefabrikk, han var gift med Theodora Lian og de bodde på Lilleager, søndre Undal i Sør-Audnedal. Theodora og Søren hadde da sønnen Konrad.

Gunhild og Esaias Lomeland
Anna Lomeland Lian var datter til Gunhild Andreasdatter Lomeland og Esaias Olsen Hareland. Gunnhild ble født i 1848. Hun giftet seg i 1870 med Esaias fra Hareland. De bodde den første tiden etter at de var gift, på Esaias sin heimegard, Hareland. Hareland ligger like sør for Skurve industriområde. Etter en tid flyttet de til Lomeland og overtok deler av Gunhild sin heimegard. De fikk åtte barn: 1. Rakel Maria. 2. Johan. 3. Engel Tomine. 4. Elen Amalia, bodde på Ålgård. 5. Olava. 6. Ole Magnus, bodde på Ålgård. 7. Anna. 8. Gunhild.

Fra Lomeland

Inger Gurine og Andreas Lomeland
Gunhild ble født og vokste opp på Lomeland, mellom Ålgård og Oltedal. Hun var datter til Andreas Olsen Lomeland f.1814 og Inger Gurine Adamsdatter Berge. Inger Gurine og Andreas drev bruk 1 på Lomeland. De hadde seks barn: 1. Ola. 2. Gurine. 3. Gunhild. 4. Ane Gurine. 5. Rakel. 6. Anna.

Etterkommere av Guri og Ola Lomeland
Andreas var sønn til Guri og Ola Lomeland. Guri og Ola hadde seks barn. Nest eldste barnet deres het Guri. Guri fikk ei datter som het Maria. Maria fikk ei datter som het Karen. Karen fikk ei datter som het Olava. Olava fikk en sønn som het Oskar Sandvik og er far til Torild Tjensvold. Dermed er Torild og Egil 6.menninger. Slekt, om enn ikke særlig nært.
Under har jeg satt opp disse slektene i en tabell for oversiktens skyld. Jeg har også tatt med slektsrekka til Lomelandslektas mest kjente person, Christian Bjelland. Han stammer fra Guri og Ola Lomelands datter Jorine.

Christian Bjelland


Ola Ådnesen Lomeland f.1775 f.1838 gift i 1802 med enka Guri Sikveland (1770-1825). De var bønder på Lomeland i Gjesdal. De hadde seks barn. 1. Jorine 2. Guri 3. Ane 4. Oline 5. Andreas 6. Ola.

Guri Olsdatter Lomeland f.1805 gift i 1827 med Torger Svensen Fosse. De drev bruk 2 på Lomeland. De hadde sju barn: 1.Syvert. 2. Guri. 3. Ola. 4. Maria. 5. Ane. 6. Rakel. 7. Talette Gurine.
Andreas Olsen Lomeland f.1814 gift i 1842 med Inger Gurine Adamsdatter Berge. De drev bruk 1 på Lomeland. De hadde seks barn: 1. Ola. 2. Gurine. 3. Gunhild. 4. Ane Gurine. 5. Rakel. 6. Anna.
Jorine Olsdatter Åreskjold f.1803 gift Kristian Aslaksen Årreskjold. De bodde på Årreskjold ved Sviland. De hadde tre barn. 1. Guri 2. Olene 3. Karen Jorina
Maria Torgersdatter Lomeland f.1836 gift med Mathias Knutsen Tengesdal f.1831. De var bønder på Lomeland i 1861, på Nordland i Høle i 1865, men flyttet til Tengesdal i Høle antakelig i 1866. Maria ble enke i 1876 og flyttet til Høgsfjord i 1877. De hadde seks barn: 1. Karen Gurine. 2. Gurine. 3. Thaletta. 4. Kristian. 5. Marthin. 6. Gine.

Gunhild Andreasdatter Hareland f.1848 gift i 1870 med Esaias Olsen Hareland. Bodde på Hareland i sju år, deretter på Lomeland. De fikk åtte barn: 1. Rakel Maria. 2. Johan. 3. Engel Tomine. 4. Elen Amalia. 5. Olava. 6. Ole Magnus. 7. Anna. 8. Gunhild.
Olene Bjelland f.1831 d.1911. Hun ble gift med Rasmus Hansen Bjelland (1826-1920). De bodde først på Årreskjold, senere Frøyland på Riska og endte opp på Eiganes i Stavanger. Rasmus var i hovedsak bonde, men fra ca. 1890 arbeidet han for sønnen Christian Bjelland. De hadde seks barn. 1. Marie 2. Christian 3. Hans 4. Jørgine 5. Rakel Olene. 6. Ole Martin
Karen Tengesdal f.1861 og døde i 1929. Hun ble gift med Ole Torkelsen Kjosavik (1860-1925). De var bønder på Kjosavik i Høyland fra 1885 til 1901 og Tengesdal fra 1901 til 1917. Etter det bodde familien flere steder i Stavanger. De hadde sju barn. 1. Marselius. 2. Torvald. 3. Martin. 4. Olava. 5. Maria. 6. Karoline. 7. Gurine.
Anna Lomeland f.1884 gift i 1918 med Søren Sørensen Lian fra Sør-Audnedal. Bodde på Berland i Gjesdal. Begge arbeidet på Ålgård Ullvarefabrikk. Anna fikk datteren Svanhild utenom ekteskapet i 1909.
Christian Bjelland f.1858 d.1927. Gift med Thora Mathea Mauritzen. Senere giftet han seg på ny med Berta Gustava Rambøl. Christian bodde de 10 første år på Årreskjold ved Sviland. Etter det bodde han i Stavanger. Han startet Chr. Bjelland AS. Han fikk sju barn i første ekteskap. 1. Gunhild Jorina 2. Rangvald 3.Sverre 4. Olga 5. Kirsten 6. Christian 7. Thora Margrethe
Olava Sandvik f.1896 d.1950. Hun ble gift med Lars Jørgensen Sandvik (1892-1928) fra Tysvær. De bodde først i Stavanger, men flyttet til Jørpeland i 1922. Lars var stålverksarbeider, mens Olava var renholder på skolen. De hadde sju barn. 1. Johanna. 2. Klara. 3. Jørgen. 4. Oskar. 5. Lars. 6. Magnus. 7. Alf.
Svanhild O. Lomeland Berg Tjensvold født i 1909 d.2005. Gift i 1936 med Enevald Tjensvold (1912-1982). De bodde først på Varhaug, men flyttet til Heggheim i Strand i 1947. På sine gamle dager flyttet de til Jørpeland. De hadde tre barn: 1. Alf. 2. Helga. 3. Anna.
Rangvald Bjelland f.1886 gift med Frida Helen Kristine Ungerer. Gift andre gang med Dagny Christensen. Overtok som leder av Chr. Bjelland AS etter faren. Tre barn i første ekteskap og to i andre. 1. Wilhelm Christian. 2. Fridtjof Rangvald. 3. Sverre. 4. Berit. 5. Jan Petter.
Oskar Sandvik f.1924 d.2010. Gift med Eli Fjelde (f.1932) fra Jørpeland. De bodde på Tungland, men flyttet til Wallemsveien i 2009. De hadde fire barn. 1. Torild Irene. 2. Lar Ove. 3. Ole Einar. 4. Sissel.
Alf Tjensvold f.1936 gift med Bodil Sedberg f.1936 fra Jørpeland. De bodde i Åveien på Jørpeland og Alf var stålverksarbeider. De hadde tre barn: 1. Guri. 2. Egil. 3. Bjørn.
Wilhelm Christian Bjelland f.1913. Gift med Signe Loennechen. Overtok som leder av Chr. Bjelland etter faren.
Torild Tjensvold f.1957. Gift i 2008 med Egil Tjensvold. De bor på Tungland. Torild er fotterapeut.
Egil Tjensvold f.1965. Oppvokst på Jørpeland. Arbeidet en periode på stålverket, deretter i Nordsjøen som oljearbeider. Gift med Torild Apelseth (f. Sandvik) i 2008. Bor på Tungland.
Christian Bjelland f.1954 overtok som leder i Chr. Bjelland etter faren.


Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Ola Aurenes: Høyland gards og ættesoge
Ola Aurnes: Christian Bjelland og han ætt
Søren Arneson: Gards- og ættesoga for Gjestal
Eivind Smith: Riska gardar og tettstad
arkivverket.no/Digitalarkivet
wikipedia.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar