torsdag 4. februar 2016

Historien om Steinhagen


Steinhagen 1976

-Der kommer Oskar. Nå skal han helt sikkert spørre om å få kjøpe tomt. Gjør han det, svarer vi ja!

Det var Sigrid Voll som sa dette til mannen Ole Voll. Året var 1953 og far, Oskar Sandvik tenkte på å skaffe seg tomt før han stiftet familie. Far ble en kristen som 26-åring og fant seg snart venner på bedehuset på Jørpeland. Ei av dem han fikk et spesielt forhold til var Eli Fjelde. Etter hvert ble de kjærester og de giftet seg nyttårsaften 1955. Mor Eli var født og oppvokst på Tungland. Far sin bror, Jørgen, og kona Lilly hadde kjøpt tomt på Tungland i 1947 og bygget seg hus der. Så det var ikke unaturlig for far å lete etter tomt i dette området.

Helmer Solgård sitt hus. Mor og far har fått opp grunnmuren.
Garund Ueland har gravd ut tomta.
foto: da.no widerøe

Sigrid og Ole Voll hadde gard på øvre Tungland. Også de var trofaste misjonsvenner på bedehuset, og de var omgangsvenner med mors foreldre Inga og Tomas Fjelde. Kanskje de derfor hadde hørt nyss om at far var på jakt etter tomt, siden Sigrid forutså fars ærende denne dagen. Far hadde gruet seg veldig for å oppsøke Sigrid og Ole, men mottakelsen var over all forventning. Visst skulle han få kjøpe tomt på garden deres!


Samme bilde som over, i fullt format.

Neste spørsmål var så hvor tomten skulle være. Like sør for selve gardsbygningene lå et område som ble kalt for Steinhagen. Dette lå på oppsiden av riksvei 13, mens Tunglandsmyra lå på nedsiden av veien. I dag ligger blant annet Aske-bygget og Byggmakker på Tunglandsmyra. Steinhagen var et naturlig område for husbygging, med tilknytning til riksveien. Navnet fikk området av naturlige grunner, stein på stein.

Steinhagen 1977

Når far fikk løfte om å kjøpe, var han den første som fikk kjøpe tomt i dette området. Det var åtte tomter, fra der hvor Gustav Selvik bodde og til der Sigrid og Ole Voll sinn sønn Kjell senere bygde. Far kunne derfor velge mellom alle disse åtte tomtene. Han falt mest for tomta der Kjell Voll bor, med utsikt mot Jørpeland. Men han ville først rådføre seg med broren Jørgen og kona hans. Begge disse var ikke i tvil. Det var absolutt finest lenger inne på området, mente de. Og far lot seg overtale. Valget falt på tomt nummer tre fra sør. Siden far var den første til å kjøpe tomt, fikk han bruke Steinhagen som navn på tomta.

Selma og Hilmar Voll Tungland nærmest. Sigrid og Ole Voll i midten.
Bringen i bakgrunnen. (foto da.no Widerøe)

Mens far og Ole  Voll holdt på å stikke ut tomta, kom Helmer Solgård bort til dem. Han var nygift med fars søskenbarn Maggi født Sandvik. Helmer fikk løfte på tomt av Ole Voll, og fikk tildelt nabotomta til far mot sør. Far gjorde ikke noe på den nykjøpte tomta de første årene. Det gjorde imidlertid Maggi og Helmer, som fikk opp sitt hus ikke lenge etter.


Far Oskar, med meg på fanget og Torild.  Steinhagen 1961 

På vårparten 1956 flyttet mor og far inn i andre etasje i Solgård sitt hus. Her var det en egen utleieleilighet i andre etasje, mens Maggi og Helmer bodde i første etasje. Mens mor og far bodde hos Solgård, ryddet far tomta, gravde ut hus grunnen og fikk bygd huset ferdig til innflytting ca. 12. februar 1963.

Dette bildet er tatt en gang på 1990-tallet

Da var familien blitt fire. Torild ble født i 1957 og jeg i 1960. Ei uke etter innflytting kom nummer tre, Einar, mens siste i rekken, Sissel, ble født i 1965. Det var et enormt arbeid far la ned med tomta. Området ned mot riksveien var myr, mens resten var ei stor steinrøys. Jeg husker selv de svære grøftene som far gravde i myra, og som han fylte opp med stein fra lenger oppe på tomta. Mange av steinene var for store til å flytte, så de ble delt med hammer og meisel.

1965 (foto: da.no wideroe)

Etter hvert kom det hus på alle åtte tomtene, pluss ei niende på oversiden av Kjell Voll. De som bygde husene var fra sør mot nord, med årstall tomta ble kjøpt i parentes: Målfrid og Gustav Selvik(1958), Maggi og Helmer Solgård, mor og far, Ruth og Garund Ueland(1958), Eva og Thor Førland(1958), Johannes Hidle(1957), Beate og Per Eie(1960), Marit og Kjell Voll og på oppsiden av Kjell Voll(1958), Margrete og Hjarrand Thorsen(1963).


Mormor Inga Fjelde på tur langs R13 ved Steinhagen,
med meg i vogna og Torild ved siden av.  1961.

Nå er området totalt forandret med både bolighus, boligblokk og industribygg.  Flere av de opprinnelige beboerne er flyttet og noen er døde. Mor og far solgte huset i Steinhagen  i 2009 og flyttet til Jørpeland sentrum.

Slik så det ut i 2012

Aftenbladet 19.02.1953


Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Muntlig overlevering fra Oskar Sandvik og Helmer Solgård
aftenbladet.no
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar