lørdag 27. februar 2016

Karen og Ole Tengesdals etterkommere

Tengesdal, Høle

Oldeforeldrene mine, Karen og Ole Tengesdal, var begge fra Høle-området. Familien var bønder på Kjosavik fra 1885 til 1901 og Tengesdal fra 1901 til 1917. I 1917 solgte de garden og flyttet til Stavanger. Her bodde de på ulike adresser.,

Karen og Ole annonserte garden på Tengesdal til salgs i 1910, men fikk ikke solgt. I Digitalarkivet opplyses det om en Ole Tengesdal født 1860 som emigrerte til Amerika i 1910 på grunn av fattigdom. Det er mulig at Ole prøvde seg en tur til Amerika, siden han ikke fikk solgt gården i 1910. Men Ole var på Tengesdal under folketellingen i 1910, så det er vel mest sannsynlig at han kun søkte om emigrasjon, men at det ikke ble noe av?

Karen med døtrene Karoline, Gurine og Olava og barnebarnet Magnus.


Jeg har i andre artikler fortalt om Karen og Ole Tengesdal sin historie og slekt. I denne artikkelen vil jeg se litt på deres barn, barnebarn og oldebarn.

Thorvald Tengesdal

Marselius Tengesdal
Ole Marselius ble født i 1885. Han emigrerte til Amerika første gang 30. mars 1903. Ankomststed var da Illinois. Han må ha vært tilbake i Norge en tur ikke lenge etter, for i innvandrerregister i USA er det notert at han ankom New York 4. februar 1910 fra Southampton med skipet Adriatic. Han var på dette tidspunkt ugift. Da broren Thorval døde i 1949, står Marselius i dødsannonsen som "fraværende". Dette tolker jeg som at han fremdeles levde i USA og at han var ugift. Hva som ellers skjedde med Marselius har jeg ikke klart å finne ut av.

Aftenbladet 29.08.1949
Thorval Tengesdal
Torvald ble født 6 oktober 1888. I 1904 var en Thorvald Tengesdal på 17 år registrert som innvandrer til Boston, Suffolk, Massachusetts. Hvis dette er Karen og Oles sønn, har han kommet tilbake til Norge igjen. For under folketellingen i 1910 bodde han heime hos foreldrene på garden på Tengesdal. Han døde i Stavanger 26. august 1949 på Dale asyl, 60 år gammel. Han var ugift, men hva han ellers har drevet på med, har jeg ikke klart å finne ut av.

Olava og Martin Tengesdal
Martin Tengesdal
Martin ble født i 1891 og døde i 1972. Han ble gift med Marta Andreasdatter Kopperdal. Han emigrerte til Amerika i 1910 sammen med broren Marselius, men kom snart tilbake til Norge igjen og bosatte seg i Stavanger. 

Her er en oversikt over Marta og Martin Tengesdal sine barn:

1. Kari gift med Johannes
2. Andreas
3. Molly gift med Peder
4. Margit gift med Ola

Olava Sandvik

Olava Sandvik
Olava ble født i 1896 og døde i 1950. Hun ble gift i 1919 med Lars Jørgensen Sandvik (1892-1928). De bodde først i Stavanger, men flyttet til Jørpeland i 1923. Etter at Olava ble enke, arbeidet hun som vaskehjelp på skolen på Jørpeland. Lars var stålverksarbeider.

Her er en oversikt over Olava og Lars Sandvik sine barn:

1. Johanna ble født 10. desember 1919 og døde i 1982. Johanna var enslig. Hun bodde sammen med familien inntil alle var gift eller flyttet ut. Etter den tid bodde hun hos sin søster Klara. Johanna var mye syk, blant annet av epilepsi.
2. Klara ble født 23.november 1920 og døde i 1992. Hun ble gift med Marton Ravnås (f.1919). Klara og Marthon bodde på Førland. Marthon var stålverksarbeider. De hadde en sønn, Torodd(f.1956).
3. Jørgen ble født 8. april 1922 og døde i 1968. Han ble gift med Lilly Kjøllevik (f.1922). Lilly og Jørgen bodde på Tungland. Jørgen var stålverksarbeider. De hadde fem barn: Odd Leif (f.1946). Bjørn Reidar (1948-1949). Bjørn Reidar (f.1949). Øyvind (f.1954). Stein (f.1958).
4. Oskar ble født 10. februar 1924 og døde i .2010 Han ble gift med Eli Fjelde (f.1932) De bodde på Tungland. Eli og Oskar hadde fire barn: Torild Irene (f.1957), Lars Ove (f.1960), Ole Einar (f.1963) og Sissel (f.1965).                    
5. Lars Otto ble født 6. August 1925 og døde i 1958, kun 32 år gammel. Lars var mye syk, og led blant annet av epilepsi. Han bodde på Jørpeland og arbeidet på stålverket. Han var ugift.
6. Magnus ble født 8. juli 1927 og døde i 1983. Han var gift med Rigmor Håversen (f.1933) fra Stavanger. De bodde på Jørpeland. Magnus var stålverksarbeider. De hadde to sønner, Gaute Otto (f.1960) og Frode (f.1963)
7. Alf Odd ble født 21. august 1929 og døde i d.1988 Han ble gift med Martha Afdal (f.1934) fra Voss. Martha og Alf var misjonærer på Taiwan for Misjonssambandet. De var bosatt på Voss når de var i Norge. De hadde fem barn: Maris (f.1961). Laila (f.1963). Arnulf (f.1964). Oddbjørg (f.1967). Anders (f.1969).

Aftenbladet 12.11 1918

Maria Tengesdal
Maria ble født i 1897 og døde i 1918, kun 21 år gammel. Maria bodde sammen med foreldrene både på Kjosavik, Tengesdal og i Stavanger. Familien bodde på Hundvåg når Maria døde. Høsten 1918 herjet spanskesyken på sitt verste i Stavangerområdet. Det er derfor mulig at dette var årsaken til Marias tidlige død.

Karoline Aanonsen med tantebarna Lars, Johanna og Oskar Sandvik

Karoline Aanonsen
Karoline ble født i 1901 og døde i 1983. Hun var gift med Ole Andreas Aanonsen. De bodde i Stavanger.

Her er en oversikt over Karoline og Ole Andreas sine barn:

1. Gunnvor gift med Harry
2. Otto gift med Irene
3. Kåre gift med Berit
4. Otilie gift med Karl
5. Olaf
6. Henny gift med Thorleif
7. Mangor gift med Tora
8. Tordis gift med Martin
9.  Jarle gift med Eli
10. Magne
11. Anny gift med Knut


Aftenbladet 24.07.1957

Gurine Kristensen
Gurine ble født i 1904 og døde i 1957. Hun ble gift med Henrik Nikolai Lind Kristensen (1900-1960). De bodde i Stavanger.

Her er en oversikt over Gurine og Henrik sine barn:

1. Oskar ble født i 1926 og døde i 1927 av lungebetennelse.
2. Gabriel Emil ble født 1. desember 1929. Han ble gift med Emma Marie Jakobsen (f.1934). De hadde to barn; Ernst (f.1960) og Ann Elisabeth (f.1968)
3. Harald Georg ble født 4. februar 1933 og gift med Åse Kristine Meling (f.1937) De hadde tre barn, Jone Henrik (f.1962). Pål Andre (f.1967. Erlend (f.1973)
4. Sverre Karl ble født 25. november 1935 og gift med Gerd Rosenvold (f.1934). De hadde en sønn, Robert (f.1963)
5. Solveig Gunhild ble født 2. februar 1939 og gift med Karl Torjer Skjæveland (f.1939). De hadde to barn: Hildegunn (f.1963) og Dag (f.1970)


Aftenbladet 7.10 1983

Aftenbladet 30. juni 1972

Aftenbladet 14. mai 1925

Aftenbladet 5. mars 1929
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar