lørdag 20. februar 2016

Johanne og Jørgen Sandviks etterkommere

F.v. Lars, Tøri og Jørgen Sandvik

Mine oldeforeldre, Johanne og Jørgen Sandvik, var fra henholdsvis Tysvær, Skjoldastraumen og Skjold. Familien bodde på Sandvik-garden i Tysvær fram til ca. 1915. Da solgte oldemor garden og flyttet til dattera Anna Lea på Jørpeland.

Johanne (1860-1924) var av gammel Sandvikslekt, med røtter fra Sandvikgarden på Kårstø i Tysvær tilbake til 1500-tallet. Hun giftet seg med Jørgen Søvik fra Søvik i Skjoldastraumen. De bosatte seg på Sandvik og tok Sandvik som etternavn. Jørgen døde av lungebetennelse i 1912. Johanne solgte garden i 1915 og flyttet til Jørpeland.

Jeg har i andre artikler fortalt om Johanne og Jørgen sin historie og slekt. I denne artikkelen vil jeg se litt på deres barn, barnebarn og oldebarn, så langt jeg har oversikt.

Helmer og Maggi Solgård. Maggi er datter av John og Marie Sandvik

John Sandvik
John var eldst i søskenflokken og født i 1886. Han ble gift med Marie Sandvik som var en fjern slektning. De bodde først i Stavanger, men flyttet til Jørpeland i 1925. John døde i 1937, så vidt passert 50 år. Marie ble 88 år og døde i 1974. Marie og John fikk ni barn.

Her er en oversikt over Marie og John sine barn og deres etterkommere:

1. Judit Johanne f.1912 d.2008 gift med Arnold Gundersen f.1912. De bodde på Jørpeland og hadde to døtre. Marit (f.1945) gift med Kåre Østerhus og Jette (f.1950).
2. Mary Josefine f.1918 gift med Toralf T. Førland (1914-1993). De bodde på Tungland, Jørpeland og hadde to barn. Sissel Marie (f.1943) gift med Rolf Tungland og John Terje (f.1949) gift med Ellen Torunn Førland.
3. Olaf Johan f.1919 gift med Anne Karine Strand f.1922. De bodde på Tungland og hadde tre barn. Jostein (f.1949), Knut (f.1953) gift med Wenche Byberg og Odd Kjell (f.1955) gift med Solveig Norland.
4. Leif Emil f.1922 d.2002 gift med Signe Margareth Tungland f.1923. De bodde på Jørpeland og hadde fire barn. Jan(f.1949) gift 1. gang med Brit Bugge. Gift 2. gang med Marit Haugen. Geir (f.1952) gift med Møyfrid Rege. Ingeborg (f.1960) gift med Audun Jøssang. Liv Margrethe (f.1964).
5. John Martin f.1923 gift med Eva Tau f.1929. De bodde på Tau og hadde to barn. Tove Oddny (f.1953) gift med Anfinn Fiskå. Janne Merete (f.1963)
6. Alice Lillian f.1925 gift med Johnny Ruud. De bodde i Oslo. Alice flyttet til Jørpeland etter at hun ble enke.
7. Ingfrid Solveig (Ninni) f.1926 d.2010 Gift med Karl Bjørheim (1927-2010). Ninni og Karl bodde på Jørpeland og hadde fire barn: Jens Kåre (f.1957), Stein Magne (f.1958), Jan Audun (f.1963). Kjell Inge (f.1966).
8. Margith (Maggi) f.1927 gift med Helmer Solgård f.1926. Maggi hadde dattera Ellen fra før hun ble gift. Maggi og Helmer bodde på Tungland, men flyttet til sentrum av Jørpeland på sine godt voksne dager. De hadde to barn. Helga (f.1953). Mette (f.1957) gift med Magnus Skavland.
9. Lars Arthur f.1930 gift med Ingeborg Bjørheim f.1936. Ingeborg og Lars bodde på Jørpeland og hadde to barn. John (f.1960) og Sigrid (f.1966)

Anna og Olaus Lea

Anna Lea
Anna var den eldste av søstrene og nummer to i søskenflokken. Hun ble født i 1887 og døde på Jørpeland i 1974, 87 år gammel. Hun ble gift med Olaus Lea (1885-1947), som var baker i Tysvær når de treftes. Anna og Olaus flyttet til Jørpeland når de giftet seg. Her startet de butikk og bakeri i Vågen. Olaus drev også med frakt av varer med den såkalte «Leabåten».

Sofie Lea

Her er en oversikt over Anna og Olaus sitt barn:
1. Sofie, født i 1910, men døde allerede året etter av hjernebetennelse.

Erikka og Ingebret Tungland 
Tøri Hersdal
Tøri var nest eldst av de fem søstrene. Hun ble født i 1890. I 1910 var hun i tjeneste i butikken til søsteren Anna Lea på Jørpeland. Tøri ble gift med Ole Hersdal (1885-1865) fra Tysvær. Familien bosatte seg på Jørpeland fra om lag 1923. Tøri døde i 1974, 84 år gammel. Tøri og Ole fikk fem barn.

Her er en oversikt over Tøri og Ole sine barn og deres etterkommere:
           
1. Marie f.1919 d.1995 gift med Arne Gausel (f.1918 d.1991). De var bosatt i Sandnes og hadde fire barn: Anne Marie (f.1944), Turid Johanne (f.1946), Odd Reidar (f.1949) og Jane Linda (f.1954).
2. Johanna f.1921 d.1933
3. Olene f.1923 d.1978 gift med Hans Chr. Bærheim og bosatt i Stavanger
4. Olav f.1925 gift med Aslaug Hetland (f.1929). De bodde først på Jørpeland, senere på Bryne. De hadde seks barn. Torunn (f.1953). Jane (1955-1996). Ole f.1958 gift med Møyfrid Undheim. Karl (f.1959). Arne (f.1961). Svein (f.1969)
5. Jørgen f.1932 gift Herborg Annie Løvmo (f.1934). De bodde på Jørpeland og hadde fire barn. Arild (f.1958). Jan (f.1960). Bjørn Ove (f.1966). Anne Lise (f.1971).

Olava og Lars Sandvik

Lars Sandvik
Lars er min farfar og var nummer fire i rekken av søsknene. Han var gift med Olava Tengesdal(1896-1950) og de bosatte seg først i Stavanger, senere på Jørpeland (fra 1922). Lars døde av lungebetennelse i 1928. Olava og Lars hadde sju barn.

Her er en oversikt over Olava og Lars sine barn og deres etterkommere:
           
1. Johanna f.1919 d.1982. Hun bodde på Jørpeland.
2. Klara f.1920 d.1992 gift med Marton Ravnås (f.1919). De bodde på Jørpeland og hadde en sønn, Torodd (f.1956)
3. Jørgen f.1922 d.1968 gift med Lilly Kjøllevik (1922-2008) De bodde på Tungland og hadde fem barn. Odd Leif (f.1946). Bjørn Reidar (1948-1949). Bjørn Reidar (f.1949). Øyvind (f.1954). Stein (f.1958) gift med Møyfrid Helland.
4. Oskar f.1924 d.2010 gift med Eli Fjelde (f.1932). De bodde på Tungland og hadde fire barn. Torild Irene (f.1957) gift med Audun Apelset. Gift andre gang med Egil Tjensvold. Lars Ove (f.1960). Ole Einar (f.1963) gift med Astrid Ritland. Sissel (f.1965) gift med Peder Jenssen.
5. Lars Otto f.1925 d.1958. Bodde på Jørpeland.
6. Magnus f.1927 d.1983 gift med Rigmor Håversen (f.1933). De bodde på Jørpeland og hadde to barn. Gaute Otto (f.1960). Frode (f.1963)
7. Alf Odd f.1929 d.1988 gift med Martha Avdal (f.1934). De bodde på Taiwan og Voss. De hadde fem barn. Maria (f.1961). Laila (f.1963). Arnulf (f.1964). Oddbjørg (f.1967). Anders (f.1969) gift med Oddveig Muren.
 
Jørgen Sandvik
Jørgen var den yngste av de tre brødrene. Han ble født på Sandvik i 1895 og døde på Jørpeland i 1968. Han ble gift med Dorthea Kvindesland (1901-1944). De var halvt søskenbarn. Jørgen var baker hos svogeren Olaus Lea i Vågen på Jørpeland. Dorthea og Jørgen fikk to barn.

Her er en oversikt over Dorthea og Jørgen sine barn og deres etterkommere:

1. Johanna f.1925 d.2011. Johanna bodde på Jørpeland
2. Berit Judit f.1929 d.2010 hun ble gift med Audun Stokka (1927-2003). De bodde på Jørpeland og hadde tre barn. Dorthe (f.1951). Karl (f.1957). Jorunn (f.1959).

Stavanger Aftenblad 09.06.1915

Olene Sandvik
Olene var nummer seks av søsknene. Hun ble født i 1897 og ble kun 18 år gammel.

F.v. Jørgen, Tøri, Tora og Anna, alle født Sandvik

Erika Elisabeth Tungland
Erika var nest yngst av søsknene. Hun ble født i 1900. Erika ble gift med Ingebret Tungland(1892-1962). De bodde på Tungland. Erika og Ingebret fikk fem barn.

Her er en oversikt over Erika og Ingebret sine barn og deres etterkommere:

1. Torleif Severin f.1921 gift med Liv Vatland (f.1920). De bodde på Tungland og hadde tre barn. Grethe (f.1943) gift med Tor Egil Fjelde. Aud (f.1948) gift med Oddvar Berge. Terje (f.1950).
2. Johanna f.1923 d.2003 gift med Torkel Botnehagen (f.1922). De bodde på Tungland og hadde fire barn. Ella (f.1950) gift med Leif Melberg. Anne Kristine (f.1954) gift med Tormod Nessa. Ole Inge (f.1956) gift med Reidun Lea. Jorunn (f.1966) gift med Tore Vestre.
3. Johannes f.1924 d.2001 gift med Tordis Tungland (f.1933). De bodde på Tungland og hadde to barn. Ingve (f.1958) gift med Arna Hodnefjell. Tone (f.1961).
4. Ingolf f.1927 d.1930
5. Ingolf f.1933 gift med Gudrun Solberg (f.1937). De bodde på Tungland. 

Tore og Thomas Tungland

Tora Johanna Tungland
Tora var den yngste i søskenflokken. Tora ble født i 1902 og døde i 1983. Hun ble gift med Tomas Tungland. De bodde på Jørpeland, hvor Tomas var stålverksarbeider. De hadde ikke barn.

Misjonskvinne på tur. Nr. to fra høyre, Anna Lea.
Nummer seks fra høyre, Tøri HersdalKilder:
*Erik Bakkevig: Erik Eriksen Hesthammer og Eli Jacobsdatter Askelands forfedre og
   slekt (hefte og tavle)
*Nils Dybdahl-Holte: Tysvær gards og ættesoge.
*Erik Bakkevik: Sunnhordland-slekter II

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar