lørdag 30. januar 2016

Eli og Thore Fjeldes etterkommere

Eli og Tore med barna f.v. Tomas Emil, Sigurd Teodor og Marie

Oldeforeldrene mine, Eli og Thore Fjelde, kom henholdsvis fra Nag og Fjelde. Familien var gardbrukere på Fjelde, senere på Ullandhaug og Madla. Etter tiden på Madla bodde de noen år i Stavanger, før de flyttet til Tungland.

Jeg har i andre artikler fortalt om Eli og Thore Fjeldes historie og slekt. I denne artikkelen vil jeg se litt på barna deres og barnas barn og barnebarn, så langt jeg har oversikt.

Serina Østvoll
Serina var Tore og Elis eldste barn. Hun ble født 22. desember 1883 og ble gift med Erik Rasmussen Tungland. Erik var født i 1872. Serina og Erik bodde på bruk 17 på Jørpeland. I ungdommen var Erik sjømann og var også en periode i Amerika. Tilbake i Norge giftet han seg med Serina og kjøpte sin egen båt, ei jekt. Serina og Erik var med å stifte forening for Kinamisjonen på Jørpeland i 1905. Serina døde av barselfeber i 1913, 30 år gammel, og Erik satt igjen som enkemann med tre små jenter. I tillegg til gutten som døde samtidig med Serina, hadde de tidligere mistet to barn.

Jeg er usikker på hvem dette er, men tror det er 
Serina og Erik Østvoll med to av barna

I 1917 flytte Erik til Nedre Fjelde bruk 10 og giftet seg på ny i 1918 med enka Ingeborg Lovise Antonsen Heggheim (1884-1948). Fra han var ganske liten var Erik med faren på sjøen. Da han var 12 år gammel, var han og en bror på 9 år sammen med faren på skøyta på en tur til Stavanger. Underveis ble faren syk og Erik måtte overta roret. Det blåste opp til storm, men han klarte å krysse båten trygt heim. Erik er kjent som Erik Østvold, men han er også nevnt som Erik Rasmussen Jørpeland og Erik Rasmussen Tungland. Han døde i 1955.

Her er en oversikt over Serina og Erik sine barn og deres etterkommere:

1. Einar Serinius f.1902 d.1904 av engelsk syke.
2. Anna f.1903 gift med Øystein Bringstrup Andersen f.1901 i Sandnes. Far hans var dansk. De hadde en sønn som het Ernst.
3. Eli f.1906 gift med Engelbert Knudsen f.1907 i Bodø d.1956. De bodde på Jørpeland og hadde sønnene Erling (1926-1984) gift med Olga Hatlem og Sverre (f.1931) gift med Borgny Pauline Fjelde.
4. Jente. Dødfødt 1909.
5. Randi Gurine f.1910 gift med John Rygh f.1905 d.1968. De bodde på Jørpeland. Randi og John hadde to barn, Ingolf Martin (f.1932) og Jette Rigmor gift med Audun Vadla.
6. Gutt. Dødfødt 1913

Thormod Fjelde

Thormod Fjelde
Thormod ble født 7. mars 1886 og døde i 1956. Han ble gift med enka Anna Rasmusdatter Jørpeland (1880-1939). Anna var søster til Erik Østvoll, gift med Thormods søster Serine. Anna hadde tidligere vært gift med Johne Nilsen Tjøstheim. Johne døde allerede etter to års ekteskap, i 1904. Han døde av tæring og etterlot seg ei datter. Tre år etter Johnes død, giftet Anna seg på ny med Thormod Fjelde, og han adopterte Annas datter. De fikk kun ett barn sammen, som døde like etter fødselen.

Da Thormod og Anna ble gift, var Thormod jekteskipper og Anna syerske. De flyttet like etter bryllupet til Stavanger, hvor han var fabrikkarbeider. I 1918 kom de tilbake til Jørpeland og bosatte seg på Øvrebø, Jørpeland bruk 78 (ved Wallem). Thormod var da sjømann. Han hadde først den engelske sluppen «Mærdø» sammen med svogeren Gabriel Rasmussen Jørpeland. Senere overtok Gabriel «Mærdø» og Thormod kjøpte «Svalen». Etter hvert fikk han fast ansettelse på Stålverket. Thormod var aktivt med i arbeidet på bedehuset for Misjonssambandet.

Her er en oversikt over Anna og Thormod sine barn og deres etterkommere:

1. Nora Matilde f.1902 d.1984 gift med Osvald (Spørkel) Øvrebø (1903-1985). De bodde på Jørpeland. Nora og Osvald hadde to barn, Thorbjørn Annkjell (f.1930) gift med Jenny Lind og Janne Margrethe (Bobbi) gift med Torstein Jøssang.
2. Olga Gurine født 1908 og døde to uker gammel. Hun var syk fra fødselen av.

F.v. Tormod Fjelde, Taletta Dalane, Serina Seljeskog, Maria Bredal, Einar Bredal, 
ukjent Bredal, Irene Fjelde, Ukjent, Inga Fjelde, Lillemor Bredal, Ukjent, Ingeborg Olsen 

Malene (Mallin) Tungland
Malene ble født 16. mars 1888 og døde i 1968. Hun ble gift med Rasmus Larsen Tungland (1883-1967). Malene og Rasmus var bønder på Tungland bruk 10. I tillegg til å være bonde, drev også Rasmus et eget verksted hvor han produserte stiger. Rasmus Larsen ble omvendt like etter vekkelsen på Jørpeland i 1905 og både han og Malene var aktivt med i NLM. Rasmus var en radikal lekmann. Det var han som hadde ansvaret for den frie nattverd på bedehuset fram til like etter krigen.

Her er en oversikt over Malene og Rasmus sine barn og deres etterkommere:

1. Lars f.1906 d.1977 gift med Thea Marie Johnsen (1907-1964). Lars giftet seg senere med Tora Merland (f.Li). Thea og Lars bodde på Tungland. Lars flyttet til Riska da han ble gift på ny. Thea og Lars hadde fem barn: Ruth Mary (f.1930) gift med Alf Vathne, Berit (f.1931) gift med Per Fløysvik, Tordis (f.1933) gift med Johannes Tungland, Liv (f.1937) gift med Gunnar Nordbø, Rolf (f.1940) gift med Sissel Marie Førland og Terje (f.1942) gift med Bjørg Kalviknes.
2. Berta f.1909 d.2006 gift med Adolf Bertinius Langeland (1906-1995). De bodde på Jørpeland. Berta og Adolf hadde sju barn: Arne (f.1939), Martha (f.1940), Birger (f.1941), Randi (f.1943), Berit (f.1946), Alf (f.1946) og Guri (f.1955).
3. Tore f.1912 d.1997 gift med Martha Gurina Voll Tungland (f.1913). De bodde det meste av tiden i Stavanger. Tore var kretssekretær for Norsk Luthersk Misjonssamband. De hadde fire barn: Ragnar (f.1938), Astrid (f.1941), Marit Ranveig (f.1943) og Turid Kristine (f.1949).
4. Elly f.1915 d.2010 gift med Erling Jøssang (f.1911). De bodde på Jøssang og hadde seks barn: Ernst (f1936), Ragnar (f.1937), Jostein (f.1941), Magnus (f.1946), Bjørn (f.1947) og Eli (f.1950).
5. Gerda f.1918 d.1959 gift med Jone Helgøy Heggheim (1911-1988). De bodde i Sørskår. Gerda og Jone hadde fem barn: Ommund Einar (f.1943), Rasmus Mikal (f.1945), Jone Helge (f.1949), Svanhild Kristin (f.1953) og Geir Johan (f.1959).
6. Signe f.1920 gift med Maurits Jøssang (f.1916). De bodde på Jøssang. Signe og Maurits hadde fire barn: Grete (f.1944), Mallene (f.1948), Aslaug (f.1951) og Arne Roar (f.1959).
7. Bertinius f.1923 d.2010 gift med Kirsten Tungland (f.1927). De bodde på Bryne. Kirsten og Bertinius hadde seks barn: Roar, Bet Margaret, Bjørn, Sissel, Gro og Kjetil.
8. Josef f.1928 d.1996 gift med Ingrid d.1979 gift andre gang med Ingebjørg Lundeby (f.1932). Ingrid og Josef hadde fem barn: Inger Jorunn (f.1956), Roald (f.1957), Knut (f.1962), Torbjørn (f.1965) og Hege (f.1967)

Bak f.v. Mallin og Rasmus Larsen, 
Karlein, Anders og Talette Dalane og Inga Fjelde

Talette Dalane
Talette ble født 08.10.1890 og gift med Anders Dalane (1885-1964). Talette og Anders var i Amerika den første tiden etter at de ble gift. Senere kom de heim og overtok heimegarden til Anders i Årdal. Talette og Anders var aktive i NLMs misjonsforening i Årdal.

Her er en oversikt over Talette og Anders sine barn og deres etterkommere:

1. Karoline (Karlein) f.1917 d.2003 gift med Guttorm E. Jøssang (f.1914). De bodde på Jøssang. Karlein og Guttorm hadde fire barn: Elmer (f.1941), Arnfinn (f.1942), Einar (f.1945) og Torleif (f.1950).
2. Josef f.1919 i USA d.1922
3. Ester Tordis f.1921 gift med Jens Jonson Sie (1917-1992). De bodde i Årdal. Ester og Jens hadde åtte barn: Turid (f.1947), Asbjørn (f.1949), John (f.1950), Tordis (f.1952), Jarl (f.1955), Egil (f.1955), Kari Johanne (f.1960) og Berit (f.1961)
4. Josef f.1923 gift med Gunhild Johanne Vøllestad (f.1924) fra Drangedal. De bodde i Årdal. Gunhild og Josef hadde to barn: Anders (f.1953) og Gunnar (f.1955)
5. Trygve f.1926 gift med Audny Olsdatter Østerhus (f.1923). De bodde i Årdal. Audny og Trygve hadde fem barn: Olav (f.1950), Torunn (f.1952), Anne (f.1956), Arna (f.1959) og Helen (f.1964).
6. Aslaug f.1929 gift med Magnus Beyer. De bodde på Gausel i Stavanger. Aslaug og Magnus hadde fire barn: Liv Berit (f.1963), Morten (f.1965), Ingunn (f.1967) og Tor (f.1967).
7. Sigurd Toralv f.1932 d.1995 gift med Evelyn Toresen (f.1930) De bodde i Årdal.
8. Torleiv f.1934 gift med Signe Johanne Andreasdatter Egeland. De bodde i Årdal. Signe og Torleiv hadde tre barn: Frode (f.1967), Venke (f.1969) og Synnøve (f.1979).

Inga og Thomas Emil Fjelde med tre av barna

Tomas Emil Fjelde
Tomas ble født 08.06.1893 d.1959 og gift med Inga Efteland fra Helleland og Bjerkreim (1892-197). De bodde på Tungland. Inga og Tomas var aktive i Misjonssambandet.

Her er en oversikt over Inga og Tomas sine barn og deres etterkommere:

1. Tore Ernst f.1921 d.2015 gift med Ester Beathe Sundstrøm (1924-1977). De bodde på Tungland. Ester og Tore hadde fire barn: Ingrid Synnøve (f.1946), Ellen Torunn (1949), Helga (f.1952) og Tor Finn (f.1955).
2. Kurt Marton f.1923 d.1993 gift med Hanna Tungland (1924-2010). De bodde på Hana i Sandnes. Hanna og Marton hadde to barn: Turid (f.1952) og Bjørg Mary (f.1956)
3. Sverre Luis f.1926 d.2015 gift med Tordis Ommundsen (1928-2006). De bodde på Tungland. Tordis og Sverre hadde tre barn: Tron Ivar (1952-2007), Ina Sylvia (f.1957) og Sigve (f.1965).
4. Ingrid Tordis f.1930 d.2015 gift med Per Tungland (f.1930). De bodde på Vaulen i Stavanger. Ingrid og Per hadde tre barn: Svein Martin (f.1955), Egil (f.1959) og Inger Brit (f.1962).
5. Eli f.1932 gift med Oskar Sandvik (1924-2010). De bodde på Tungland. Eli og Oskar hadde fire barn: Torild Irene (f.1957), Lars Ove (f.1960), Ole Einar (f.1963) og Sissel (f.1965).

Marie Bredal og Talette Dalane


Marie Bredal
Marie ble født 06.08.1896 d.1972 gift med Ludvig Bredal. De bodde i Stavanger. Marie flyttet sammen med foreldrene til bylandet i 1909. Her ble hun gift med Ludvig. Marie ble en kristen i godt voksen alder. Hun gikk da i Salem, NLMs forsamling i Stavanger.

Her er en oversikt over Marie og Ludvig sine barn og deres etterkommere:

1. Tore Fjelde. Bodde i Stavanger. Ugift.
2. Else gift med Sven Stokkeland. De bodde i Stavanger. Else og Sven hadde to barn: Åse og Reidar.
3. Eli gift med Severin Sand. De bodde i Stavanger. Eli og Severin hadde to barn: Svein og Marie Louvise.
4. Ole gift med Dagmar. De bodde i Stavanger. Dagmar og Ole hadde to barn: Ludvig og Margit.
5. Olga Synnøve (Lillemor) gift med Dagfinn. De bodde i Stavanger. Lillemor og Dagfinn hadde to barn: Martin og Leif.
6. Leif Marton f.1928 d.1998 gift. Bodde i Stavanger. Leif Marton hadde to barn: Henning og Morten.
7. Sverre f.1930 d.2007 gift med Astrid Kristine Hatleskog. Bodde i Stavanger. Astrid og Sverre hadde ei datter: Marie.
8. Einar f.1932 gift med Tulla. Bodde i Stavanger. Tulla og Einar hadde tre barn: Bernt Einar, Nina og Unni.

Sigurd Teodor og Irene Fjelde (t.h.)

Sigurd Teodor Fjelde

Sigurd Teodor ble født 04.04.1899 d.16.10.1989 og gift med Irene Larsen (1904-1997). De bodde på Tungland. Sigurd Teodor arbeidet på kaien på Stålverket, mens Irene var heimeværende husmor. De var barnløse.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar