søndag 6. april 2014

Christian Bjelland og Karen Tengesdal


Oldemor Karen Tengesdal(t.v.) med tre av sine barn og ett barnebarn

Karen Tengesdal var mi oldemor. Hun hadde en berømt tremenning. Den felles historien startet på Lomeland i Gjesdal.

Lomeland er en liten gard som ligger halvvegs mellom Ålgård og Oltedal. Sommeren 1799 overtok 24-åringen Ola Lomeland garden etter sin far Ådne. Garden på Lomeland hadde vært i slekta i alle fall siden begynnelsen av 1600-tallet. Ådne var 58 år i 1799 og hadde behov for avløsning.
Lomeland (Google maps)

I 1802 hadde Ola funnet si utkårne. Da giftet han seg med den fem år eldre enka, Guri Sikveland. Guri og Ola fikk seks barn som alle vokste opp. Fem av barna stiftet egen familie, mens ei datter forble enslig. De fire første barna var jenter, mens de to siste var gutter. Eldstesønnen Andreas ble født i 1814. Han overtok halve garden på Lomeland, mens søsteren Guri overtok den andre halvdelen.

Christian Bjelland
Den eldste datteren til Guri og Ola het Jorine og ble født i 1803. Hun ble gift med Kristian Aslaksen Åreskjold. De var bønder på Åreskjold ved Sviland. Jorine og Kristian fikk tre barn, Guri, Olene og Karen Jorina. Olene giftet seg til Bjelland på Riska og brudgom var Rasmus Hansen Bjelland. Olene og Rasmus fikk seks barn, den nest eldste var Christian Bjelland, født i 1858.
Christian (t.v. foto snl.no) ble en berømt forretningsmann i Stavanger. Han grunnla Chr. Bjelland & CO A/S som er mest kjent for hermetikk produksjon. Ved sin død i 1927 hadde konsernet hans 2500 ansatte. Et av de største konsern i Norge på den tid. Han var gift med Thora Mathea Mauritzen og de hadde sju barn. Etter Thora Matheas død giftet han seg på ny med Berta Gustava Rambøl.

Her kan du lese mer om Christian Bjelland

Karen Tengesdal
Guri og Ola Lomelands andre jente het Guri, etter si mor. Hun ble født i 1805 og giftet seg med Torger Svenssen Fosse. Guri og Torger bosatte seg som nevnt på Lomeland og brukte halve garden. Senere fikk de også kjøpe en nabogard. De fikk sju barn. Nummer fire, Maria, ble født i 1836 og ble gift med Mathias Knutsen Tengesdal. Maria og Mathias fikk seks barn. De var bønder på Tengesdal i Høle

Den eldste datteren til Maria og Mathias het Karen Gurine og ble født i 1861. Hun ble gift med Ole Torkelsen Kjosavik fra Kjosavik i Høyland. Karen og Ole bodde først noen år på Kjosavik, hvor fem av barna ble født. I 1901 flyttet familien til Tengesdal. Her ble de to siste barna født. I 1917 flyttet familien til Stavanger, hvor de bodde ulike steder i byen fram til Ole døde i 1925 og Karen i 1929.

Karen og Ole er mine oldeforeldre. Deres barn nummer fire het Olava. Hun ble gift med Lars Jørgensen Sandvik, og de er foreldre til min far.

Karen og Ole Tengesdal sin historie

Fattig og rik
Karen og Christian var begge oldebarn til Guri og Ola på Lomeland. Begge vokste opp i fattig kår på Nord-Jæren. Christian var en av få som på den tiden klarte å slå seg opp til storkar. Oldemor Guri var ei av de mange fattige slitere, som på sin måte var med og bygget landet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar