lørdag 19. april 2014

Christian Bjelland


Christian Bjelland (foto: snl.no)
 
Christian Bjelland vokste opp i en fattig bondeheim på Sviland, og endte opp som en av Norges rikeste menn.

I en tidligere artikkel på slektsbloggen, har jeg skrevet litt om Christian Bjelland og Karen Tengesdals felles røtter fra Lomeland i Gjesdal. Karen og Christian var tremenninger, og Karen var mi oldemor.

Oppvekst
Christian ble født 30. mai 1858 på garden Åreskjold ved Sviland i Sandnes kommune. Mor til Christian var fra Åreskjold, mens faren var fra Bjelland på Riska. Familien beholdt farens etternavn. Foreldrenes navn var Olene og Rasmus Bjelland.

De første 9 årene av sitt liv bodde Christian på Åreskjold. Det var et liv i trange kår, slik situasjonen var for de fleste småbønder i området. I 1867 kjøpte familien gard på Orstad på Klepp, men måtte gå fra den nokså umiddelbart på grunn av mangel på penger. Familien flyttet da til Frøyland på Riska og bodde der ei kort tid.

I 1868 bestemte familien seg for å flytte til Stavanger. Her fikk far Rasmus lønnet arbeid. Christian gikk først på en omgangsskole før han begynte på Sandvigen skole i Bjergsted. Han skulle etter alder ha begynt i 6. klasse, men på grunn av manglende undervisning fra tidligere, ble han plassert i 4. klasse. Det betydde at han ikke kom lengre en til 5. klasse pensum da han sluttet på skolen som 14 åring. Mot slutten av skolegangen bidrog Christian til familiens underhold med ved- og kullbæring, småhandel og egen “skraphandlervirksomhet”.

Tidlig i arbeid
Allerede som 14-åring begynte Christian i fast arbeid. Den første jobben var visergutt hos en skredder. Deretter fortsatte han som handelsbetjent, reisende og inspektør i ulike manufakturforretninger. Innimellom var det også dager med lediggang. I 1882 var Christian blitt 24 år. Dette året løste han brev som handelsborger, og var klar til å starte egen virksomhet.

Med en beskjeden egenkapital og litt kreditt fra vennligsinnede, kom han i gang med forretningsvirksomhet. Han solgte kortevarer, kolonialvarer og andre småting til flere av de små forretningene i Stavanger. Senere fikk han også kunder på Jæren. Disse betalte ofte med jordbruksvarer, som han solgte videre til byens butikker.

Oppstart med ansjoser
Sommeren 1882 var Christian sammen med noen venner i Ryfylke og kjøpte brisling. Brislingen ble krydret og lagt i tønner. Dermed var han i gang med produksjon av ansjos og nærmet seg det som skulle bli hans livsverk. I 1883 ansatte Christian en medarbeider med tanke på utenrikshandel til England. Nå kom også bedriftens navn på plass, Chr. Bjelland & CO.

De første årene skjedde det både uhell og feilvurderinger, noe som gjorde at Bjelland tapte sin egenkapital og måtte starte opp igjen på ny. Dette skjedde to ganger. I 1889 kom han i gang med å produsere ansjos i blikkbokser og fire år senere med hermetisering av sardiner. Han var ikke den første som drev med slik hermetikk produksjon. I Stavanger var det en bedrift som var i gang med sardinproduksjon allerede i 1879.

Den første tiden leide han lokaler og hadde 25 ansatte. Første egne fabrikklokaler kom i 1894, neste i 1898, og deretter gikk det slag i slag.

Industrikonsern
Om den videre utvikling skriver Norsk biografisk leksikon: «Ved sin død 1927 etterlot Christian Bjelland seg et industrikonsern som med 2500 ansatte var blant landets aller største. Det var Skandinavias fremste hermetikkbedrift, og trolig en av verdens ledende sardinprodusenter. Det omfattet 17 hermetikkfabrikker med en årlig eksport på 50 millioner esker sardiner og kippers, et stort papir- og blikktrykkeri, en kombinert nøkkel-/ spikerfabrikk/ mekanisk verksted, en kassefabrikk og en sildoljefabrikk.

En flåte på 8 dampfartøyer og 14 motorfarkoster besørget mye av råstofftilførselen og interntransporten mellom fiskefeltene, fabrikkene i Stavanger og Hordaland og sentrallageret i Stavanger. Chr. Bjelland & Co. var datidens største norske fiskebåtrederi. Firmaet var en betydelig eksportør av iset og saltet sild, laks og hummer, med to store hummerparker på Kvitsøy og Espevær. Salgsorganisasjonen hadde egne kontorer i Storbritannia, Tyskland og USA og representanter over hele verden. 80–90 % av produksjonen gikk til eksport. Bjelland hadde også økonomiske interesser i en rekke bedrifter i Stavanger og omegn.» (Bl.a. Stavanger Staal AS)

Familie
Christian ble gift i 1884 med Thora Mathea Mauritzen. Med henne fikk han sju barn. Thora Mathea døde i 1907. Noen år sener giftet han seg på nye med Berta Gustava Rambøl. I unge år var Christian aktivt med i kristent ungdomsarbeid og i avholdsbevegelsen. Han var med i sangforeninger, og interessen for og deltaking i sang fortsatte han med gjennom hele livet.

Etter hvert tok forretningen all hans tid. Han engasjerte seg aldri i politikk eller organisasjonsliv. Bjelland var kjent for å være usnobbete og folkelig. Hans livsførsel var preget av nøysomhet og faste rutiner. Han ble også hedret av offentlige myndigheter. I 1908 ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse av den kongelige Norske St. Olavs Orden.


Kilder:
-Wikipedia.no
-nbl.snl.no
-Ola Aurnes: Christian Bjelland og han ætt

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar