søndag 13. april 2014

Johannes Brekke -en farende fant


Malene Nag var barnebarn av Johannes Brekke og mi tipp oldemor

Johannes Brekke var ingen fant, men i sitt lange og dramatiske liv var han stadig på flyttefot. Det begynte i Sauda.

Madli Litlarød kom opprinnelig fra Risvoll i Sauda. Hun giftet seg som svært ung med Gaute Litlarød. Sammen bygslet de Litlarød i Sauda av Karen Frimann, som var gardeier. 18 år gammel fødte Madli en sønn, men det ble med denne ene i dette ekteskapet. Ikke lenge etterpå døde nemlig mannen Gaute.

En stund etter fant Magli seg en ny mann, Tore Årtun. De giftet seg i 1760 og fikk sønnen Johannes samme år. De fortsatte å drive Litlarød fram til 1766, da de fikk kjøpt seg sitt eget lille småbruk. Dette bruket var Brekke i Sauda. De neste årene fikk Magli og Tore ytterligere to barn. Men så skjedde et nytt drama. Tore døde etter ti års ekteskap i 1770, kun 32 år gammel.

Sauda ca.1914. (foto: gamlesauda.no)

Når boet etter Tore skulle gjøres opp, viste det seg at familien på Brekke hadde levd i trange kår. Verdien på garden og innboet var like mye verd som gjelda. Madli og de fire barna måtte forlate Brekke. Eldste sønnen på 18 år fra første ekteskap ble igjen i Sauda. Hvor resten av familien ble av, har jeg ikke klart å finne ut av.

Johannes på Finnøy
Vi møter imidlertid Johannes Brekke igjen i 1789. Da var han blitt 29 år og sto brudgom på Fogn. Kona var Anna Kobbervik fra Trevland på Fogn. Livet så endelig lyst ut for Saudabuen Johannes, men det skulle bli mange tunge dager.

Hvor Anna og Johannes slo seg ned er noe uklart, men barna deres ble født på Finnøy. Alt tyder derfor på at de har hatt et lite bruk der. Året etter at bryllupet sto, fikk de sitt første barn, Karen. Anna ble gravid igjen like etter, men den andre fødselen gikk ikke bra. Anna døde i forbindelse med fødselen og blir gravlagt i juni 1791. Barnet, Malene, overlevde.

Finnøy1826 (tegning: forum.abelprisen.no)

Nokså nøyaktig ett år etter at kona døde, hadde Johannes funnet seg en ny ektefelle. Den utkårede var Gunnhild Lervik fra Lervik på Erøy i Jelsa. Heller ikke denne gleden skulle bli langvarig. Gunnhild var nok gravid før de ble gift, for allerede 16. desember må Johannes følge si kone nummer to til graven. Hun døde i barsel og den lille jenta overlevde heller ikke.

Dermed var Johannes enkemann for andre gang på halvannet år, og de to små hadde mistet både mor og stemor. En slik situasjon var nok svært vanskelig å takle. Men halvannet år etter Gunnhilds død, sto Johannes brudgom for tredje gang på fem år. Den tredje bruden het Kari Haga og var fra Haga i Høyland. Kari og Johannes fikk neste 40 år sammen, men de fikk ingen barn.

Til Tau
Johannes hadde antakelig bodd på Finnøy disse årene, men rundt århundreskiftet flyttet familien på fire over fjorden til Strandalandet. Under folketellingen i 1801 var familien bosatt i Ugelid på Tau, men de flyttet samme år til husmannsplassen Rodabakken under Bjørheim.

Tau ca.1912

Kari og Johannes ble boende på Rodabakken antakelig til om lag 1820. Da overtok nye brukere på Rodabakken. Årstallet da Kari og Johannes flyttet fra Rodabakken er veldig usikkert, men de flyttet i alle fall til husmannsplassen Holen, også kalt Strandholen under Strand. I 1808 giftet Johannes si datter Malene seg med Henrik Pedersen Strand. Malene var da kun 17 år, mens Henrik var 31. Hvor Johannes si andre datter Karen tok veien, sier historien ikke noe om.

Litt mere stoff om Rodabakken i Strand

Gift for fjerde gang
I 1833 ble Johannes enkemann for tredje gang. Da døde Kari, 81 år gammel. Johannes var da 73 år, men etter to år alene giftet han seg for fjerde gang. De som overtok på Rodabakken da Johannes flyttet, var Kari og Anders Rodabakken. Anders døde i 1825, og Johannes si fjerde brud ble ei ny Kari, opprinnelig fra Sedberg i Årdal. Kari var 51 år og Johannes 75 da de giftet seg.

Kari hadde fem barn fra første ekteskap. De tre eldste var i tjeneste i Årdal fra 1832. Nummer tre, Ole, fikk følgende attest av presten da han ble konfirmert i Årdal i 1832: «Er særdeles tungnemmet og forsømt, er derfor meget fattig på Kundskaber.» Ole flyttet etter hvert til mor og stefar på Holen og døde der i 1839 kun 24 år gammel. Sønn nummer fire ble med mor til Holen, men utvandret til Amerika i 1849. Karis femte barn var ei datter, Berta. Hun var sinnssyk fra hun var fire år gammel og bodde hos mora så lenge mora levde. Etter morens død var hun fattiglem på Barka og døde 52 år gammel i 1876 av «koldbrand i Underlivet.»

Johannes og Kari fikk ni år sammen. Etter et langt og dramatisk liv, døde Johannes i 1844, 84 år gammel. Kari ble boende på Strand som folgekone fram til kort tid før hun døde i 1869. Den siste tiden bodde hun hos den eldste datteren, som da bodde på Leite på Jørpeland.

Johannes si datter Malene og mannen Henrik var bønder på Strand. De fikk åtte barn. Barn nummer sju ble kalt Malene etter si mor. Hun ble gift med Thore T. Nag (bildet t.h.) og de var husmenn på Ronnene på Nag og var mine tipp oldeforeldre.
                      
Her kan du lese litt mere om Malene og Thore T. Nag                                                  


Kilder: 
Jan Alsvik Folk i Strand
Arnvid Lillehammer: Soga om Sauda I og II
Hallvard Bjørkvik: Finnøy gard og ætt I-III


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar