tirsdag 27. juni 2017

Norgesrekord i søsken-gifte?

Ullandhaug 1931 (nrk.no)

Det er ikke uvanlig at to søsken fra en familie gifter seg med to søsken fra en annen familie. Mer uvanlig er det at to store søskenflokker finner hverandre.

Knut Nilsen Fjelde var yngste bror til min tippoldefar Torbjørn Nilsen Fjelde. Torbjørn og Knuts foreldre fikk 11 barn, men seks av barna døde som små. Knut var 20 år yngre enn Torbjørn og han var den fjerde i søskenflokken som het Knut. De tre første døde. Torbjørn var odelsgutt, og da han giftet seg i 1855, fikk han utskilt en del av garden som eget bruk. Denne delen fikk navnet «Flådå».

Øvre Fjelde "Flådå" (widerøe)

Fra Fjelde til Ullandhaug
Knut ble gift med Berta Grimsli i 1872 og de overtok heimegarden på Fjelde, Jørpelamd. Berta og Knut fikk sju barn, hvorav seks vokste opp. Ei datter døde i ei ulykke i heimen på Fjelde i 1894. Hun var da tre år gammel. Berta og Knut drev garden på Øvre Fjelde fra 1872 til 1897. Da flyttet hele familien til Ullandhaug, hvor de kjøpte en gard. Den nye garden deres lå mellom Lærerhøyskolen og Jernaldergården.

Knut Fjeldes nevø Tore og deler av hans familie flyttet til Ullandhaug i 1909.


Da familien flyttet, var eldste barnet deres 23 år, mens den yngste var fire år. Knud Fjelde var predikant på fritiden, i hovedsak for organisasjonen som nå heter Norges Samemisjon. Han var kasserer i Stavanger krets i 1912-1925. Han døde i 1927, mens kona Berta døde i 1939. Det var sønnen Knud som overtok garden på Ullandhaug. Han var gift med Serina Tobiasdatter Jøssang.

Kart over nordre Nordland. Meløy og Bolgvær merket rødt. (google)


Her kan du lese om Knud Fjeldes nevø Tore Flåden Fjelde sitt flytteprosjekt.


Fra Meløy til Stavanger
Sivert Halvorsen var fisker og husmann, bosatt på ulike husmannsplasser på øyer i Meløy kommune i Nordland. Han ble født i 1851 på Kinn (Vesterålen?) og var gift med den to år yngre Lovise Johanna Olsdatter fra Snyen. De første årene bodde familien som husmenn på øya Snyen (Snøen), mens de bodde som husmenn på Runkøy i 1910. I mellom Snyen og Runkøy bodde de ei tid i ei jordgamme på Kjønnerøya (Tjønnøy?). Denne øya ble kalt for Sivertøya på folkemunne. Alle disse øyene tilhører ei øygruppe som gikk under navnet Bolgvær, etter den største øya i området, Bolga.

Lovise og Sivert fikk ti barn, hvorav ni vokste opp mens ei datter døde samme år som hun ble født. Den eldste i søskenflokken ble født i 1875, mens nummer ti ble født i 1899. Mor Lovise var da blitt 46 år.

Deres eldste barn het Othelius Tobias Svanborg Sivertsen. Han ble født på Snyen i 1875. I 1902 ble han far til datteren Otelia Amanda. Moren het Karolina Olufsen. Othelius var på det tidspunkt «ungkar og matros». Om det var yrket som førte han til Stavanger, eller om det var skammen ved å bli far utenom ekteskapet, vites ikke. Men i mars 1904 finner vi han som brudgom i Stavanger. Den utkårede var Berta og Knut Fjelde på Ullandhaug sin eldste datter, Berthe Serine.

Bolga framme. Snyen og andre mindre øyer lenger ut. (Visite Meløy)


Etter hvert kom flere av Othelius sine søsken til Stavanger, og tre av dem ble gift med Berta og Knut Fjeldes barn. En gang etter 1910 kom også Othelius sine foreldre, Lovise og Sivert Halvorsen, til Stavangertraktene. De hadde da med seg sine to yngst barn på flyttelasset. To døtre og en sønn ble igjen i Nordland og ble gift der. Lovise døde på Sunde i 1936, mens Sivert døde på Sunde i 1943, 92 år gammel.

Det betyr altså at fem av Berta og Knut Fjeldes barn ble gift med fire av Lovise og Sivert Halvorsen sine barn. Othelius sin kone Berthe Serine døde i 1916. Han giftet seg da på nytt med Berthe Serine si ugifte søster Ane. Under følger en oversikt over disse to søskenflokkene, som ble så sammensveiset.

Lovise Halvorsen

To søskenflokker
Navnet som ble brukt til daglig er understreket:

Berthe Serine (Berta) Fjelde ble født på Fjelde i 1874. I 1904 ble hun gift med
Othelius Tobias Svanberg Sivertsen som ble født på Snyen i 1875.
Othelius hadde datteren Otelia Amanda (f.1902) utenom ekteskapet. Berta og Othelius fikk minst fire barn: Bergliot (f.1904), Sigurd (f.1906), Bergit (f.1908) og Olaf (f.1910), Berta Serine (1913) og Haldis (1915) . De drev gard på Ullandhaug. Berta døde på Amtssykehuset kun 42 år gammel, i 1916.

Anne (Ane) Fjelde ble født på Fjelde i 1876. Hun var ugift fram til like etter 1916, da hun giftet seg med sin svoger Othelius, som var blitt enkemann. Jeg vet ikke om Ane og Othelius fikk barn sammen. De bodde på garden på Ullandhaug til ca. 1927. Da flyttet de til Buøy, hvor de bodde resten av livet. Ane døde i 1962, 86 år gammel. Othelius døde i 1956.

Lina Fjelde ble født i 1879 på Fjelde og ble gift med
Alfred August Zahl Sivertsen i 1909. Alfred var fem år yngre enn Lina, født i 1884. Han var tjenestegutt på Rødøy i 1900 og vrakhugger i Stavanger i 1904. Lina og Alfred bodde først i Rosenkransgate 13 i Stavanger og Alfred var da «sjøhusmann». Ikke lenge etter flyttet de til Ullandhaug. Senere fikk de kjøpe et lite småbruk på Sunde. Dette bruket overtok datteren deres og hennes mann, Lina Amanda og Albert Melberg. I tillegg til Lina Amanda hadde Lina og Alfred tre døtre, Lilly, Hilda og ei som var gift med Johannes Husebø. Alfred døde 93 år gammel i 1978.

Nilsine (Sina) Fjelde ble født i 1883 på Øvre Fjelde. Hun ble gift i 1908 med
Olaus Martin Johan Sivertsen. Olaus ble født i 1882 i Meløy. Da de ble gift var Olaus skipsopphugger. De bodde først på Ullandhaug, men flyttet senere til Vassøy. I Sinas dødsannonse er fire barn nevnt, Knut, Sivert, Berta og Håkon. Sina døde i 1970.

Adolf Kristian Fjelde var yngst i søskenflokken fra Fjelde. Han ble født i 1893 og ble gift med Inga Leonarda Zahl Sivertsen, født 1891 i Bolgvær. De bodde først på Ullandhaug, men flyttet senere til Søre Sunde på Madla.  De hadde tre barn, Adolf, Harald og Borghild. Adolf døde på Sunde i 1966.

Om det er norgesrekord at fem søsken gifter seg med fire andre søsken tviler jeg på, men jeg regner med de kommer langt opp på «resultatlisten».

Ullandhaug


I søskenflokken Fjelde var det i tillegg to som ikke ble gift med Sivertsen. Knud f.1885 som overtok heimegården på Ullandhaug og Birgitte f.1891 som omkom i ei ulykke i heimen på Fjelde i 1894.

De seks søsknene Sivertsen som ikke ble gift inn i Fjelde familien var:
Berit Marie Sivertsen f.1877 gift med Ole Sandberg og bosatt på Rødøy.
Haldor Jensenius Angel Sivertsen f.1879 gift med Marianne Nikoline Bye og bosatt på Bolgvær.
Lotte Sivertsen f.1888 og gift med Kristian Pettersen bosatt i Meløy.
Mathilde Kristine Sivertsen f.1894 og død samme år.
Ragna Emelie Sivertsen f.1896 gift med Konrad Fuglestad og bosatt på Sola.
Hanna Sofie Sivertsen f.1899 gift med Kaurin Tobiassen og bodde i Stavanger.

Aftenbladet 04.08.1913


Ekspropriasjon på Ullandhaug
I 1913 eksproprierte kommunen jord på Ullandhaug, som var eid av flere av familiene i denne artikkelen. Årsaken til dette var at Stavanger Radio skulle bygge 10 store master på dette området. Mastene ble bygget i 1914, men ble revet igjen i 1935. Mastene ble på folkemunne kalt «hyleren på Ullandhaug».

Fra Sina og Olaus Sivertsen sin gård ble det tatt en del jord. De fikk kr.200 per mål for den dyrka marken og 70 for udyrket. For husene på garden fikk de kr.2800 og annen erstatning på kr.100. Hvis de flyttet fra garden straks, fikk de kr.200 i tillegg.

Othelius og Berta fikk kr.30 per mål for udyrket jord og kr.200 for annen erstatning. Alfred Sivertsen og svigerfaren Knut Fjelde fikk kr.1200 for tapt veirett. Hvis ny vei ble lagt over Othelius Sivertsens eiendom, ville han få kr. 300 per mål for grunnavståelse. Vedtaket sier videre at hvis resten av Knut Fjeldes utmark må eksproprieres, vil han få kr.40 per mål.

Men alt dette gav også inntekter. Knut og Alfred skulle opparbeide vei og gjerde. For det fikk de kr.1500,-.


Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Knut Moe: Gård og grend i Meløy
Digitalarkivet.no
Aftenbladet.no
Wikipedia


2 kommentarer:

  1. Otelius og Berthe Serine fikk i tillegg døtrene Berta Serine (1913) og Haldis (1915)

    SvarSlett
  2. Tusen takk for opplysningene.

    SvarSlett