lørdag 3. juni 2017

Søsken fra Fjelde - spredd for alle vinder


Torbjørn og Stenvor Fjelde

Stenvor og Torbjørn Fjelde sine barn ble spredd, om ikke for alle vinder, så i alle fall både til Stavanger og Amerika. En ikke uvanlig situasjon for familier i Ryfylke siste halvdel av 1800-tallet.

Torbjørn (f.1828) var oppkalt etter sin bestefar Torbjørn Nilsen Helgøy. Bestefar Torbjørn var født og oppvokst på husmannsplassen Helgøysjøen på Helgøy i Ryfylke. I 1785 fikk han kjøpe bruk 3 på Øvre Fjelde og ble selveiende gårdbruker. Sønnen Nils overtok garden i 1822, mens Nils delte garden i to bruk, og sønnen Torbjørn fikk den ene delen, bruk 4 kalt «Flåta». Stenvor (f.1830) var oppvokst på Rotabakken. Mer om hennes slekt finner du i en annen artikkel på bloggen.

I 1865 ble det gjort en opptegning av besetningen på garden til Stenvor og Torbjørn. De hadde da tre kyr, ti sauer og en gris. De sådde et halvt tonn havre og ett tonn poteter. Han drev i tillegg med fiske. Ti år senere hadde de tre kyr og tolv sauer. Dette året sådde de 125 kg. bygg, 1,25 tonn havre og 2,5 tonn poteter.

Dette er det eldste familiebilde jeg har. Det er
Stenvor og Torbjørn i unge år.

Det ble Stenvor og Torbjørns tredje sønn, Tore, som overtok garden. Det skjedde i 1883. Stenvor og Torbjørn fikk folgekontrakt og ble boende på garden til de døde, Torbjørn i 1913 og Stenvor i 1916.

Stenvor og Torbjørn fikk sju barn. Først fire gutter, deretter to jenter, mens sistemann ble en gutt. Hvor ble det av disse barna når de ble voksne?

Peder Torbjørnsen Fjelde
Peder var eldst i søskenflokken. Han ble født i 1855. Han flyttet tidlig til Stavanger, hvor han arbeidet i handelsnæringen. I minneord etter hans død skrev Stavanger Aftenblad følgende 11. juli 1927: «Best kjent er Fjelde kanskje fra de mange år han var ansatt hos Johnsen & Økland, der han kom i daglig forbindelse med dette firmas mange kunder blant bønder og fiskere fra fjordene og Jæren. Det var folk han kjente og kom vel ut av det med, grei og gild som han var. Siden han sluttet hos Johnsen & Økland har han drevet med agenturvirksomhet.»

Peder ble gift med Sigrid Halvorsdatter Åsbø fra Etne. I 1899 var familien en snartur til Amerika, men de var tilbake i Stavanger under folketellingen i 1900. I 1900 bodde familien i Urgaten 2, men i 1910 var familien flyttet til Storgaten 6.

Fra Stavanger Aftenblad 11.07.1927

Sigrid og Peder fikk ti barn: Hendriette Margrethe født 01.09.1880 Hun var «kontoristinne» i 1900. Stine Tomine født 1882. Er kalt «husjomfru» i 1900. Haktor født 1885 og død før 1900. Paul Sigurd født 22.02.1887. Han var sjømann i 1910. Otto født 22.09.1890 g.m Alma Fjelde f. 02.04.1886. Han var i Amerika i 1910 og var farmer. I 1940 var han 1.styrmann på en båt registrert i USA. Familien bodde i Richmond, New York. Otto kom til Amerika som 15 åring 02.04.1905. Alma kom til Amerika i 1914. I 1920 søkte Alma om pass og statsborgerskap for å reise til Norge for å besøke foreldrene.  Hun hadde med seg sønnen Arnold (f.1916). De reiste med Oscar II 27.05.1920 og kom tilbake med Fredrik VIII 04.10.1920.
Den neste av Sigrid og Peder sine barn var Torbjørn født 24.04.1892. Også han reiste til Amerika, og var farmer i Roseville, North Dakota i 1910. Han skiftet navn til Tomas Field i 1923 og bodda da i Pennsylvania. Olav født 30.09.1893. Han var skredderlærling i 1910. Enok født 23.02.1895. Han var barber-lærling i 1910. Nicoline Beathe født 25.05.1896. Sønnøve født 08.11.1897.
Nils Torbjørnsen Fjelde
Nils ble født 19.04.1858.  I 1875 var han gjetergutt på Helland i Strand. Han emigrerte til USA 23.03.1881. Han ble gift som godt voksen med ei Ingeboer (Ingeborg). De fikk ei datter i 1902, som de kalte Olga. I folketelling i USA 1920 er de kalt Nels og Ingebor Fjeld. De bodde i Ora, Nelson, North Dakota.

Dette bildet er av Nils Tobjørnsen Fjelde 
med kona Ingeboer og datter Olga.


Tore Torbjørnsen Fjelde
Tore «Flåden» Fjelde er min oldefar. Han er rikelig omtalt i andre artikler på bloggen.Tomas Torbjørnsen Fjelde
Om Tomas er også det meste ukjent. Han ble født 24.05.1864 og utvandret til USA i 1883 og døde 05.2.1916. Han bodde da i Aneta, Nelson, North Dakota. Under en folketelling i 1915 er oppført sammen med kona Martha (f.17.06.1859 d.12.10.1944) og de har etternavn Fjeld. De har da fem barn: Soffia, Teodor, Eduart (f.1897), Tom (f.1899) og Oskar (f.1905). Under folketellingen i 1930 er Martha alene. Det er opplyst at hun er født i Norge  og to sønner bodde hjemme, Theodor (f.1893) og Thommie (f.1899). Bildene under er antakelig av Tomas og kona, men det er ikke bekreftet.

Anna Torbjørnsdatter Evertsen
Anna var den eldste av de to døtrene til Stenvor og Torbjørn. Hun ble født 7.april 1867 og døde i Stavanger 25. juni 1915. Første del av 1890-tallet ble hun gift med enkemann og  styrmann Jakob Elias Evertsen, fra Rennesøy (f.1852 d.16.02.1909) Jakob var først gift med Ingeborg Ellingsdatter. og med henne hadde han barna Maren (f.1873 d.29.09.1875), Edvard Marcelius (f. 15.10.1879 d.04.12.1880), Berte Karine (f.05.03.1884), Elling (f.07.12.1887), Jakob Ingvald (f.1888 d. før 1900) og Torkel f.1889.

Fra Aftenbladet 29. juni 1915

Anna og Jakob Elias var en tur i Amerika i 1893, men var tilbake i Stavanger da Thomas ble født sommeren 1894. I 1902-03 var de tilbake i Amerika, men returnerte med MS Hekla i 1903. Familien bodde i Brattebergsgaten 15 i Stavanger. I 1900 er Jakob nevnt som tømmermann.

Anna og Jakob Elias fikk sju barn. Det betyr at Jakob var far til tretten barn. Anna er mor til Thomas (født 25.07.1894), Sofie (født 15.02.1897), Hanna Marie (født 18.10.1899), Arne Elias (født 03.05.1901), Ingeborg (født 14.04.1902), Karl Emil (født 1905 og død før 1910) og Selma (født 27.09.1907).

Rakel Torbjørnsdatter Sunde
Tore Torbjørnsen solgte garden på Fjelde og flyttet til Stavanger i 1909. (Tilbake på Jørpeland i 1920). Han solgte garden til den yngste søsteren, Rakel. Rakel var født 16.oktober 1870 og giftet seg 25 år gammel med Bernt Andreas Torkildson Sunde ( født 28.10.1872 død 1963) fra Mæland ved Alversund, nord for Bergen. Bernt Andreas flyttet til Tau i 1887 sammen med foreldre og søsken. Rakel og Bernt bodde i Stavanger den første tiden etter at de var gift. Bernt var da møllearbeider. De flyttet til Fjelde i 1909 da de overtok Rakels heimegard etter broren Tore.

Rakel og Bernt Sunde med to av barna.
(Fra Folk i Strand)

Rakel og Bernt fikk åtte barn: Inga Maria (født 1896 død 1899), Trygve (født 07.12.1897 død 1981) gift med Wilhelmine Petrine Heggheim (født 1897 død 1975). De overtok heimegarden på Fjelde og fikk tre døtre: Ruth Høiland, Sigrid Roaldsø og Borghild Fiskå. Inger Marie (født 26.11.1899) gift med Lars Fjelde. Bodde på Fjelde. De fikk fem barn: Peder(født 1929), Rakel Borghild Dalen(født 1930), Lilly Marie Grønnestad (født 1931), Magnhild Torlaug Hem (født 1937) og Bernt (født 1942). Selma (født 24.01.19019) gift med Ole Pedersen Fjelde. De fikk to barn, Berit Pauline (født 1931) og Ragnhild Bodil.

Fra Stavanger Aftenblad 07.10.1954

De fire yngste barna til Rakel og Bernt var Teodora (født 27.08.1904) gift med Tollak Thorsen Fjelde (født 1894 død 1972) Deres fem barn var Rakel Thania Meling (født 1925) Kaspara Marie Idsø (født 1927), Thorleif (født 1929), Ragnar Bertinius (født 1931) og Tonny Nordvoll (født 1934). Randi Bertine (født 06.06.1907 død 1966) Oselia Langeland (født 05.04.1910) og Rakel (født 1914 død 1988).

Severin Torbjørnsen Fjelde
Severin var yngstemann og født 17. november 1874. Han gjorde som brødrene Nils og Tomas, og utvandret til Amerika. Amerikanske arkiv tyder på at han skiftet navn til Severn Field og at han var gift med Regina Vig. Et barn er kjent, sønnen Thor Selmer født i 1905 og død 17. januar 1953. Thor Selmer var gift med Rigina (f.1918). De bodde i North Dakota i 1940 og hadde to barn, T Selmer (f. 1935) og Yoonne (f.1939). Disse opplysningene er imidlertid usikre.


Dette bildet av seg selv, sendte Severin Torbjørnsen Fjelde 
 fra Amerika, hjem til foreldrene på Fjelde


(Først publisert 13.01.2015. Oppdatert 03.06.2017)


Kilder:
Jan Alvik: Folk i Strand
Stavanger Aftenblad arkiv
Digitalarkivet
familysearch.org


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar