mandag 18. august 2014

Gamle dødsannonser

Tore Torbjørnsen Fjelde er min oldefar, mors farfar
(SA 16.04.1929)
 
Ved å søke i Stavanger Aftenblads arkiv, har jeg funnet noen dødsannonser til nære slektninger tilbake i tid. Kanskje de er av interesse for andre enn meg.

Eli Fjelde var kona til Tore t. Fjelde (over)
(SA 15.04.1942)
 
Karen Tengesdal er mi oldemor, fars mormor
(SA 05.03.1929)
 
Ole T. Tengesdal var mannen til Karen (over)
(SA 14.05.1925)
 
Farfar Lars Sandvik (SA 24.12.1928)
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar